ทัวร์ ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ ออสเตรีย เยอรมนี

 

สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ ออสเตรีย เยอรมนี ปารีส ลูเซิร์น เบิร์น มิวนิค by Emirates 10 วัน 7 คืน
KEU061012-EK : Europe Romantic Route BY EK

10 วัน 7 คืน

นั่งกระเช้าขึ้นสู่ยอดเขาริกิ อนุสาวรีย์สิงโต สะพานไม้ซาเปล นั่งกระเช้า Eiger Express สู่ยอดเขาจุงเฟรา บ่อหมีสีน้ำตาล เมืองเบิร์น นั่งรถไฟTGVสู่เมืองปารีส ชมวิวหอไอเฟล ประตูชัย พระราชวังแวร์ซาย พักระดับ4 ดาวในเมืองใกล้แหล่งช้อปปิ้ง อาหารครบทุกมื้อ เมนูพิเศษ ปลาเทราท์และไวน์ขาว ขาหมูเยอรมันและเบียร์เยอรมัน

Day1:กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
Day2:หมู่บ้านเพรียน อัม เคียมซี-พระราชวังแฮเร็นเคียมซี-เมืองซาลส์บวร์ก-สวนมิราเบล หมู่บ้านฮัลล์สตัทท์ 
Day3:ชมวิวเมืองฮัลสตัทท์ – Gosauseen – เมืองเซลอัมซี – คาปรุน – นั่งกระเช้าขึ้น สู่ ยอดเขาคิทส์สไตน์ฮอร์น - เมืองคิทซ์บูเฮล
Day4:อินส์บรูกค์-หลังคาทองคำ–ทิทิเซ่-Black Forest-โรงงานนาฬิกากุ๊กกู
Day5:น้ำตกไรน์-ลูเซิร์น-ล่องเรือทะเลสาบลูเซิร์น-นั่งกระเช้าขึ้นสู่ยอดเขาริกิ-อนุสาวรีย์สิงโต-สะพานไม้ชาเปล
Day6:ยอดเขาจุงเฟรา-เบิรน์-บ่อหมีสีน้ำตาล-ชมย่านเมืองเก่า-ชมนาฬิกาไซ้ท์ คล็อคเค่นทรัม
Day7:นั่งรถไฟ TGV-ปารีส-พิพิธภัณฑ์ลูฟว์-พิธภัณฑ์ออร์แซ-หอไอเฟล-ชองป์เอลิเซ่-ประตูชัยนโปเลียน-ล่องเรือบาโตมูซ
Day8:พระราชวังแวร์ซาย-La Vallee Village
Day9:La Samaritaine-ห้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์-สนามบินชาร์ลส์เดอโกล
Day10:สนามบินสุวรรณภูมิ
                             ---อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม---
Day1:
กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
Day2:
หมู่บ้านเพรียน อัม เคียมซี-พระราชวังแฮเร็นเคียมซี-เมืองซาลส์บวร์ก-สวนมิราเบล หมู่บ้านฮัลล์สตัทท์ 
Day3:
ชมวิวเมืองฮัลสตัทท์ – Gosauseen – เมืองเซลอัมซี – คาปรุน – นั่งกระเช้าขึ้น สู่ ยอดเขาคิทส์สไตน์ฮอร์น - เมืองคิทซ์บูเฮล
Day4:
อินส์บรูกค์-หลังคาทองคำ–ทิทิเซ่-Black Forest-โรงงานนาฬิกากุ๊กกู
Day5:
น้ำตกไรน์-ลูเซิร์น-ล่องเรือทะเลสาบลูเซิร์น-นั่งกระเช้าขึ้นสู่ยอดเขาริกิ-อนุสาวรีย์สิงโต-สะพานไม้ชาเปล
Day6:
ยอดเขาจุงเฟรา-เบิรน์-บ่อหมีสีน้ำตาล-ชมย่านเมืองเก่า-ชมนาฬิกาไซ้ท์ คล็อคเค่นทรัม
Day7:
นั่งรถไฟ TGV-ปารีส-พิพิธภัณฑ์ลูฟว์-พิธภัณฑ์ออร์แซ-หอไอเฟล-ชองป์เอลิเซ่-ประตูชัยนโปเลียน-ล่องเรือบาโตมูซ
Day8:
พระราชวังแวร์ซาย-La Vallee Village
Day9:
La Samaritaine-ห้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์-สนามบินชาร์ลส์เดอโกล
Day10:
สนามบินสุวรรณภูมิ


                               ระบบกดจองผ่าน web

** คลิกเลือกพีเรียดแล้วกดปุ่ม "จอง" ทางเราจะติดต่อกลับทันที
Apr 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
May 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jun 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jul 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Aug 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Sep 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Oct 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Nov 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Dec 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jan 2024
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Feb 2024
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Mar 2024
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 
 = วันที่ออกเดินทาง
ช่วงวันเดินทาง วัน ราคา จอง
27 เม.ย – 06 พ.ค 2566 พฤหัส - เสาร์ 129,999
26 มิ.ย – 05 ก.ค 2566 จันทร์ - พุธ 129,999

ทัวร์ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ ออสเตรีย เยอรมนี ปารีส อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ ราคาใกล้เคียงกัน