แพ็คเกจทัวร์ ฮ่องกง

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสแพ็คเกจ..ทุกครั้งที่สอบถาม

แพ็คเกจทัวร์ฮ่องกง แพกเก็จทัวร์+รถรับส่งสนามบิน+ที่พัก 3 วัน 2 คืน
Hong Kong Package Free & Fin

3 วัน 2 คืน

รถรับส่งสนามบิน 2ท่านเดินทางได้ City Tour 4 ที่

Package Hong Kong 
รถรับส่งสนามบิน 
2ท่านเดินทางได้
City Tour 4 ที่
ราคาเริ่มต้น 5,500.- บาท/ท่าน
เดินทางได้ภายใน 25 พฤศจิกายน  - 31 มีนาคม 2566 เท่านั้น

 

 

 


ทัวร์ฮ่องกง แพกเก็จทัวร์+รถรับส่งสนามบิน+ที่พัก อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมฮ่องกง ราคาใกล้เคียงกัน