ทัวร์ เกาหลี

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์เกาหลี ปูซาน โพฮังสเปซวอล์ก หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน by Air Busan 5 วัน 3 คืน
Trendy Korea แทกู ปูซาน

5 วัน 3 คืน

ตามรอยซีรีส์ Hometown Cha ChaCha เช็คอินที่เที่ยวไฮไลท์

Day1: กรุงเทพฯ –สนามบินคิมแฮเมืองปูซาน
Day2: สนามบินคิมแฮ – อุทยานแห่งชาติพัลกงซาน -83 Tower-สวนสนุก E-World –ตลาดโซมุน
Day3: คริสตจักรคาทอลิกเยซัน-ตามรอยHometown Cha ChaCha-โพฮังสเปซวอล์ก” สกายวอร์ค-วัดแฮดงยงกุงซา-ดิวตี้ฟรี
Day4: สกายแคปซูล -HERB CENTER - หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน-ออยุคโดสกายวอร์ค-คาเฟ่Rendèjá-Vous
Day5: ศูนย์โสม– Jeonpo Café Street -ซัมยอนอันเดอร์กราวน์– กรุงเทพฯ

                                                   ---อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม---

Day1:
Day2:
Day3:
Day4:
Day5:


ทัวร์เกาหลี ปูซาน อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมเกาหลี ราคาใกล้เคียงกัน