แพ็คเกจทัวร์ เกาหลี

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสแพ็คเกจ..ทุกครั้งที่สอบถาม

แพ็คเกจทัวร์เกาหลี แพ็คเกจเกาหลี โซล ที่พัก 5 วัน 3 คืน
Korea Winter Private Tour Free Package

5 วัน 3 คืน

ที่พัก 3 คืน Ibis Ambassador Insadong Hotel รวมอาหารเช้า รถรับส่ง สนามบิน-โรงแรม ไปกลับ #มีวันอิสระ

Day1:  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
Day2: ถึงท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน เจ้าหน้าที่รอบรับท่าน และบริการไปส่งยังที่พัก
Day3: อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือ เลือกซื้อ OPTIONAL TOUR
Day4: อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือ เลือกซื้อ OPTIONAL TOUR
Day5: เมื่อถึงเวลานัดหมาย บริเวณล็อบบี้โรงแรม เจ้าหน้าที่รับท่านไปส่งยังสนามบิน อินชอน

                                                   ---อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม---

Day1:
Day2:
Day3:
Day4:
Day5:


ทัวร์เกาหลี แพ็คเกจเกาหลี อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมเกาหลี ราคาใกล้เคียงกัน