ทัวร์ สิงคโปร์

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์สิงคโปร์ ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ เมอร์ไลอ้อน มารีน่าเบย์ แซนด์ by Thai Lion Air 3 วัน 2 คืน
Singapore So Shiok BY SL

3 วัน 2 คืน

บินไฟต์เช้าตรู่กลับไฟท์ค่ำใช้เวลาเที่ยวอย่างคุ้มค่า **พักโรงแรมมาตรฐานระดับ3ดาวมาตรฐาน/FREEWIFI/ปลอดภัยคุ้มค่าและรวมอาหารเช้าแบบABFบริการ เข้าชมGARDENBYTHEBAY ตะลุยโลกเหนือจินตนาการดินแดนมหาสนุกยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ ชมโชว์น้ำพุริมอ่าวMarina,WonderfulLightสุดอลังการ ชมแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของสิงคโปร์ตึกมารีน่าเบย์แซนด์โรงแรมหรู+คาสิโนระดับ6ดาว ถ่ายรูปคู่เมอร์ไลอ้อนขอพรเจ้าแม่กวนอิมช้อปปิ้งออร์ชาร์ด พิเศษ!ลิ้มรสข้าวมันไก่BOONTONGKEEและSongfaบักกุ้ดเต๋ รวมน้ำดื่มบริการทุกวันวันละ1ขวด #มีวันอิสระ #ฟรีวีซ่า
Day 1 : คณะพร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง เหินฟ้าสู่ สิงคโปร์ ชมเมืองสิงคโปร์และรับฟังบรรยายประวัติศาสตร์จากไกด์ท้องถิ่น ซึ่งล้อมรอบด้วย ทำเนียบรัฐบาล ศาลฎีกาและศาลาว่าการเมือง ผ่านชม อาคารรัฐสภาเก่า ผ่านชม “Elephant Statue” นำท่าน ถ่ายรูปคู่กับ เมอร์ไลอ้อน ชม ถนนอลิซาเบธวอล์ค แวะชม น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง นำท่านเดินทางสู่ วัดเจ้าแม่กวนอิม จากนั้นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ล่าสุดบนเกาะสิงคโปร์ GARDEN BY THE BAY

Day 2 : เลือกเที่ยวตาม Option ที่ต้องการ Option A: Option B

Day 3 : นำท่านชมสวนป้อมปราการแคนนิง นำท่านช็อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ ดิวตี้ฟรี เดินทางสู่ย่านไชน่าทาวน์ ชมวัดพระเขี้ยวแก้ว นำท่านชม THE JEWEL CHANGI เดินทางสู่สนามบินชางกี ออกเดินทางสู่สนามบินดอนเมือง เดินทางกลับถึงสนามบินดอนเมือง


ระบบกดจองผ่าน web

** คลิกเลือกพีเรียดแล้วกดปุ่ม "จอง" ทางเราจะติดต่อกลับทันที
Aug 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Sep 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Oct 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Nov 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Dec 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jan 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Feb 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Mar 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Apr 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
May 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jun 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jul 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 
 = วันที่ออกเดินทาง
ช่วงวันเดินทาง วัน ราคา จอง
01 – 03 พ.ค 2563 ศุกร์ - อาทิตย์ 13,999 FULL
02 – 04 พ.ค 2563 เสาร์ - จันทร์ 13,999 -
07 – 09 พ.ค 2563 พฤหัส - เสาร์ 9,999 -
08 – 10 พ.ค 2563 ศุกร์ - อาทิตย์ 10,999 -
09 – 11 พ.ค 2563 เสาร์ - จันทร์ 10,999 -
10 – 12 พ.ค 2563 อาทิตย์ - อังคาร 10,999 -
14 – 16 พ.ค 2563 พฤหัส - เสาร์ 9,999 -
15 – 17 พ.ค 2563 ศุกร์ - อาทิตย์ 10,999 -
16 – 18 พ.ค 2563 เสาร์ - จันทร์ 10,999 -
21 – 23 พ.ค 2563 พฤหัส - เสาร์ 9,999 -
22 – 24 พ.ค 2563 ศุกร์ - อาทิตย์ 10,999 -
23 – 25 พ.ค 2563 เสาร์ - จันทร์ 10,999 -
28 – 30 พ.ค 2563 พฤหัส - เสาร์ 10,999 -
29 – 31 พ.ค 2563 ศุกร์ - อาทิตย์ 10,999 -
30 พ.ค – 01 มิ.ย 2563 เสาร์ - จันทร์ 10,999 -
05 – 07 มิ.ย 2563 ศุกร์ - อาทิตย์ 10,999 -
06 – 08 มิ.ย 2563 เสาร์ - จันทร์ 9,999 -
12 – 14 มิ.ย 2563 ศุกร์ - อาทิตย์ 10,999 -
13 – 15 มิ.ย 2563 เสาร์ - จันทร์ 10,999 -
19 – 21 มิ.ย 2563 ศุกร์ - อาทิตย์ 10,999 -
20 – 22 มิ.ย 2563 เสาร์ - จันทร์ 10,999 -
26 – 28 มิ.ย 2563 ศุกร์ - อาทิตย์ 10,999 -
27 – 29 มิ.ย 2563 เสาร์ - จันทร์ 9,999 -
03 – 05 ก.ค 2563 ศุกร์ - อาทิตย์ 13,999 -
04 – 06 ก.ค 2563 เสาร์ - จันทร์ 13,999 -
10 – 12 ก.ค 2563 ศุกร์ - อาทิตย์ 10,999 -
11 – 13 ก.ค 2563 เสาร์ - จันทร์ 9,999 -
17 – 19 ก.ค 2563 ศุกร์ - อาทิตย์ 10,999 -
18 – 20 ก.ค 2563 เสาร์ - จันทร์ 10,999 -
24 – 26 ก.ค 2563 ศุกร์ - อาทิตย์ 10,999 -
25 – 27 ก.ค 2563 เสาร์ - จันทร์ 10,999 -
31 ก.ค – 02 ส.ค 2563 ศุกร์ - อาทิตย์ 10,999 -
01 – 03 ส.ค 2563 เสาร์ - จันทร์ 9,999 -
07 – 09 ส.ค 2563 ศุกร์ - อาทิตย์ 10,999 -
08 – 10 ส.ค 2563 เสาร์ - จันทร์ 10,999 -
14 – 16 ส.ค 2563 ศุกร์ - อาทิตย์ 10,999 -
15 – 17 ส.ค 2563 เสาร์ - จันทร์ 10,999 -
21 – 23 ส.ค 2563 ศุกร์ - อาทิตย์ 10,999 -
22 – 24 ส.ค 2563 เสาร์ - จันทร์ 10,999 -
28 – 30 ส.ค 2563 ศุกร์ - อาทิตย์ 10,999 -
29 – 31 ส.ค 2563 เสาร์ - จันทร์ 10,999 -
04 – 06 ก.ย 2563 ศุกร์ - อาทิตย์ 10,999 -
05 – 07 ก.ย 2563 เสาร์ - จันทร์ 10,999 -
11 – 13 ก.ย 2563 ศุกร์ - อาทิตย์ 10,999 -
12 – 14 ก.ย 2563 เสาร์ - จันทร์ 9,999 -
25 – 27 ก.ย 2563 ศุกร์ - อาทิตย์ 10,999 -
26 – 28 ก.ย 2563 เสาร์ - จันทร์ 10,999 -
01 – 03 ต.ค 2563 พฤหัส - เสาร์ 9,999 -
02 – 04 ต.ค 2563 ศุกร์ - อาทิตย์ 10,999 -
03 – 05 ต.ค 2563 เสาร์ - จันทร์ 10,999 -
04 – 06 ต.ค 2563 อาทิตย์ - อังคาร 10,999 -
05 – 07 ต.ค 2563 จันทร์ - พุธ 10,999 -
06 – 08 ต.ค 2563 อังคาร - พฤหัส 9,999 -
07 – 09 ต.ค 2563 พุธ - ศุกร์ 10,999 -
08 – 10 ต.ค 2563 พฤหัส - เสาร์ 10,999 -
09 – 11 ต.ค 2563 ศุกร์ - อาทิตย์ 10,999 -
10 – 12 ต.ค 2563 เสาร์ - จันทร์ 13,999 -
11 – 13 ต.ค 2563 อาทิตย์ - อังคาร 13,999 -
14 – 16 ต.ค 2563 พุธ - ศุกร์ 10,999 -
15 – 17 ต.ค 2563 พฤหัส - เสาร์ 10,999 -
16 – 18 ต.ค 2563 ศุกร์ - อาทิตย์ 10,999 -
17 – 19 ต.ค 2563 เสาร์ - จันทร์ 10,999 -
18 – 20 ต.ค 2563 อาทิตย์ - อังคาร 10,999 -
19 – 21 ต.ค 2563 จันทร์ - พุธ 10,999 -
20 – 22 ต.ค 2563 อังคาร - พฤหัส 10,999 -
21 – 23 ต.ค 2563 พุธ - ศุกร์ 10,999 -
22 – 24 ต.ค 2563 พฤหัส - เสาร์ 10,999 -
23 – 25 ต.ค 2563 ศุกร์ - อาทิตย์ 13,999 -
24 – 26 ต.ค 2563 เสาร์ - จันทร์ 10,999 -
25 – 27 ต.ค 2563 อาทิตย์ - อังคาร 10,999 -
26 – 28 ต.ค 2563 จันทร์ - พุธ 10,999 -
27 – 29 ต.ค 2563 อังคาร - พฤหัส 9,999 -
28 – 30 ต.ค 2563 พุธ - ศุกร์ 10,999 -
29 – 31 ต.ค 2563 พฤหัส - เสาร์ 10,999 -
30 ต.ค – 01 พ.ย 2563 ศุกร์ - อาทิตย์ 10,999 -
31 ต.ค – 02 พ.ย 2563 เสาร์ - จันทร์ 10,999 -

ทัวร์สิงคโปร์ ยูนิเวอร์แซล อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมสิงคโปร์ ราคาใกล้เคียงกัน