ทัวร์ มาเลเซีย สิงคโปร์

 

สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์มาเลเซีย สิงคโปร์ กัวลาลัมเปอร์ ล่องเรือ Genting Dream by เรือสำราญ / Cruise 3 วัน 2 คืน
Genting Dream มาเลเซีย(พอร์ตคลัง)-สิงคโปร์-มาเลเซีย(พอร์ตคลัง)

3 วัน 2 คืน

ล่องเรือสำราญ มาเลเซีย-สิงคโปร์ ออกเดินทางทุกวันพฤหัสบดี Cruise Only

Day 1 : กัวลาลัมเปอร์ (พอร์ตคลัง), มาเลเซีย
Day 2 : ประเทศ สิงคโปร์ ท่าเรือสำราญ Marina Bay Cruise Center
Day 3 : กัวลาลัมเปอร์ ท่าเรือ(พอร์ตคลัง), ประเทศมาเลเซีย

---อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม---

Day 1 : กัวลาลัมเปอร์ (พอร์ตคลัง), มาเลเซีย
14.00 น.
เช็ค-อิน ณ ท่าเรือ Port Klang พอร์ตคลัง ประเทศมาเลซีย (ท่านควรมาเช็คอินที่ท่าเรือก่อนเรือออก3ชั่วโมง) พอร์ตกลัง หรือ เปอลาบูฮันกลัง เป็นเมืองและประตูหลักทางทะเลสู่มาเลเซีย ยังเป็นท่าเรือที่ใหญ่และคับคั่งที่สุดของประเทศ เศรษฐกิจของเมืองเกี่ยวข้องกับกิจการด้านท่าเรือ  ตั้งอยู่ห่างจากเมืองกลังทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ 6 กม. และห่างจากกัวลาลัมเปอร์ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ 38 กม. อยู่ในรัฐเซอลาโงร์ ใช้เวลาเดินทางจากสนามบินนานาชาติมาเลเซียมาถึงท่าเรือ พอร์ตคลังประมาณ 1.30-2 ชั่วโมง ที่อยู้ Beg Berkunci 202,Jalan Pelabuhan Utara42005 Pelabuhan Klang Selangor, Malaysia Tel.: 603 - 3168 8211 / Latitude: 3.009228 | Longitude: 101.392707
20.00 น. เรือล่องออกจากท่าเรือ Port Klang ประเทศมาเลซีย
ทุกท่านจะต้องเข้าร่วมการซ้อมระบบรักษาความปลอดภัยของท่าเรือตามกฏของการล่องเรสากล 1 ชั่วโมงก่อนเรือออกเดินทาง หลังจากนั้นท่านสามารถรับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารหลักที่โชวอยู่บน บัตร Cruise Card ของท่าน หรือเลือกรับประทานทห้องอาหาร บฟเฟต์ นานาชาติได้ตามอธยาศัยหลังจากนั้นชมการแสดง ที่ห้องโชว์หลัก(ท่านที่จะชมโชว์จะต้องทำการจองรอบที่โต๊ะ Box Office ซึ่งตั้งอยู่โซน Lobby ชน 6) และดนตรีสดตามบาร์ต่างๆทั่วทั้งลำเรือและพักผ่อนตามอัธยาศัย(หลังจากเรือล่องออกสู่น่านน้ำสากลแล้วร้านค้าปลอดภาษี และคาสิโนจะเปิดให้บริการ) ทานสามารถเขาร่วมสนุกกับกิจกรรมต่างๆที่ทางเรือเตรียมไว้ให้ตลอดทั้ง ทริปจาก Dream Daily หนังสือพิมพื ประจำวันที่มีรายละเอียดกิจกรรมในแต่ละวันที่ห้องงพักของท่าน ท่านสามารถรับประทานอาหารอย่างอิสระได้ตามห้องอาหารที่เรือเตรียมไว้ให้ ดังนี้
Genting Dream เรือสำราญในตระกูลของ Dream Cruise สร้างขึและนำลงทะเลล่องในปี 2016 มีความใหญ่โตถึง 150,659 ตัน มีความสูงถึง 19 ชั้นและจุผู้โดยสารทั้งหมด 3,352 คนและลูกเรืออีก 2,016 คน มีจำนวนห้องพักทั้งหมด 1,674 ห้องและ ห้องพักแบบสวีท 142 ห้อง เพื่อให้ตอบสนองความต้องการของ ลูกค้าในทุกระดับนอกจากความใหญ่และความจุแบบอลังการแล้วยังมาพร้อมกับ ความบันเทิงและร้านอาหารมากมายให้คุณได้ลิ้มลองแบบนับไม่ถ้วนเลยทีเดียวกิจกรรมบนเรือ

Day 2 : ประเทศ สิงคโปร์ ท่าเรือสำราญ Marina Bay Cruise Center
เช้า
ท่านสามารถรับประทานอาหารอย่างอิสระได้ตามห้องอาหารที่เรือเตรียมไว้ให้ดังนี้  
10.00 น. เรือจอดเทียบท่าที่ท่าเรือ Marina Bay Cruise Center  ประเทศ สิงคโปร์
(สำหรับท่านที่ทำการจองทัวร์บนฝั่งกับทางเรือ พนักงานจะแจ้งเวลาออกจากเรือและสถานที่นัดพบบนเรือ  ส่วนท่านที่สะดวกเดินทางท่องเที่ยวเองสามารถลงจากเรือหลังเวลาเรือจอด 1 ชั่วโมง  ณ บริเวณท่าเรือ และกรุณากลับถึงเรือก่อนเรือออก 1 ชั่วโมง) สำหรับท่านที่ประสงค์ที่จะอยู่บนเรือ ท่านสามารถเข้าร่วมกิจกรรมที่ทางเรือจัดให้หรือพักผ่อนได้ตามอัธยาศัย
สิงคโปร์ มีชื่ออย่างเป็นทางการว่า สาธารณรัฐสิงคโปร์ เป็นนครรัฐสมัยใหม่และเป็นประเทศที่เป็นเกาะขนาดเล็กที่สุดใน เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประเทศสิงคโปร์เป็นศูนย์กลางพาณิชย์สำคัญของโลกแห่งหนึ่ง โดยเป็นศูนย์กลางการเงินใหญ่ สุดเป็นอันดับสี่ประเทศสิงคโปร์มีรายได้ต่อหัวสูงสุดเป็นอันดับสามของโลก มีสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นเอกลักษณ์น่าสนใจ และอาหารอร่อยๆมากมาย
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ตามห้องอาหารที่ทางเรือจัดให้
หลังจากนั้น ท่านสามารถรับชมการแสดงที่ห้องโชว์หลัก(กรุณาสำรองที่นั่งล่วงหน้า) หรือดนตรีสดตามบาร์ต่างๆทั่วทั้งลำเรือ  หลังจากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย
20.00 น. เรือออกจาก ท่าเรือ Marina Bay Cruise Center ประเทศสิงคโปร์
**เรือจะมีใบแจ้ง สถานที่และเวลาที่ห้องพักของท่านเพื่อให้ท่านรับหนังสือเดินทางคืน**
ช่วงค่ำ            เรือจะมีแท๊กกระเป๋าและกำหนดการลงจากเรือให้ท่านในห้องพักของท่าน ให้ท่านนำกระเป๋าเดินทางของท่านวางไว้หน้าห้องเพื่อให้พนักงานนำลงไปที่ท่าเรือในวันรุ่งขึ้น(สิ่งของที่ท่านจำเป็นต้องใช้ระหว่างวันให้ท่านแยกใส่ในกระเป๋าถือ ) 
** ถ้าท่านใดมีความประสงค์จะถือกระเป๋าเดินทางลงด้วยตนเองไม่จำเป็นต้องวางไว้ที่หน้าห้องพัก**

Day 3 : กัวลาลัมเปอร์ ท่าเรือ(พอร์ตคลัง), ประเทศมาเลเซีย
เช้า
ท่านสามารถรับประทานอาหารอย่างอิสระได้ตามห้องอาหารที่เรือเตรียม ไว้ให้ ดังนี้
08.00 น. เรือเทียบท่า ณ ท่าเรือ Port Klang ประเทศ มาเลเซีย
หลังจากทุกท่านลงจากเรือจะผ่าน พิธีการตรวจคนเข้าเมืองและรับ กระเป๋าเดินทางของท่านด้านล่าง
เดินทางกลับถึง กรุงเทพ ฯ โดยสวัสดิภาพ


ทัวร์มาเลเซีย สิงคโปร์ กัวลาลัมเปอร์ อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมมาเลเซีย ในประเทศ ราคาใกล้เคียงกัน