ทัวร์ ฟินแลนด์

 

สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์ฟินแลนด์ ล่องเรือตัดน้ำแข็ง ขับสโนโมบิล ล่าแสงเหนือ by FINNAir 9 วัน 7 คืน
WPAY0609X : ฟินแลนด์ BY AY

9 วัน 7 คืน

สนุกกับการนั่งเลื่อน กวางเรนเดียร์ และเลื่อนลาก สุนัขฮัสกี้เปิดประสบการณ์อันแปลกใหม่กับการกิจกรรมเรือตัดน้ำแข็ง The Arctic Ice breakerขับ สโนว์โมบิล ตะลุยทุ่งหิมะนั่งเลื่อนลากจับปูยักษ์ King Crabสัมผัส เซาว์น่า แบบต้นตำหรับชาวฟินแลนด์ พักดีทานดี เหมือนเดิมล่าแสงเหนือ #รวมวีซ่าแล้ว #บินตรง

Day 1 : สนามบินสุวรรณภูมิ – เฮลซิงกิ – อิวาโล  
Day 2 : อิวาโล –– เคิร์คเนส – นั่งรถลาก สโนโมบิล – กิจกรรมจับปูยักษ์ KING CRAB SAFARI – บุฟเฟต์ปูยักษ์  
Day 3 : อิวาโล – ขับรถสโนโมบิล – ฟาร์มสุนัขฮัสกี้(สุนัขลากเลื่อน)
Day 4 : อิวาโร – คิททิร่า – เลวี – นั่งกระเช้าชมวิว โรงแรมน้ำแข็ง(Ice Hotel) – โรวาเนียมิ – กิจกรรมล่าแสงเหนือ(Aurora Hunting)
Day 5 : โรวาเนียมิ – ฟาร์มกวางเรนเดียร์ (กวางลากเลื่อน) หมู่บ้านซานตาคลอส – พักห้องกระจก(Glass Igloo)
Day 6 : โรวาเนียมิ – เคมิ – ล่องเรือตัดน้ำแข็ง (Icebreaker) ว่ายน้ำในทะเลบอทเนีย – ภัตตาคารน้ำแข็ง(Snow Experience 365) – อูลู
Day 7 : เฮลซิงกิ – ปอร์วู – โบสถ์หินเทมเปอเลียวคิโอ – โบสถ์อุซเปนสกี้  
Day 8 : เฮลซิงกิ – อนุสาวรีย์ซิบิลิอุซ – จัสตุรัสรัฐสภา – ตลาดนัดริมทะเล ช้อปปิ้ง ย่าน ESPLANADI เดินทางกลับ  
Day 9 : สนามบินสุวรรณภูมิ

**** อ่านเพิ่มเติม ****

Day 1 : สนามบินสุวรรณภูมิ – เฮลซิงกิ – อิวาโล
20.30 สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 4 เคาท์เตอร์ G สายการบินฟินแอร์ โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัท คอยอำนวยความสะดวก
23.05 เหิรฟ้าสู่กรุงเฮลซิงกิ โดยสายการบินฟินแอร์ Finnair เที่ยวบินที่ AY144/601

Day 2 : อิวาโล –– เคิร์คเนส – นั่งรถลาก สโนโมบิล – กิจกรรมจับปูยักษ์ KING CRAB SAFARI – บุฟเฟต์ปูยักษ์
05.20 เดินทางถึงกรุงเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์ จากนั้นนำท่านต่อเครื่องสู่เมืองอิวาโล
08.30 เดินทางถึงเมืองอิวาโล ประเทศฟินแลนด์ จากนั้นนำท่าน นั่งรถโค้ชข้ามพรมแดนนอร์เวย์ สู่เมืองเคิร์คเนส (Kirkenes) ตะลุยทุ่งหิมะอันขาวโพลนต้นสนและต้นเบิร์ชที่ปกคลุมไปด้วยหิมะ ผ่านชมความงามของทะเลสาบอินารีที่กลายเป็นน้ำแข็ง ข้านพรมแดนสู่ประเทศนอร์เวย์ ท่านจะประทับใจในความงดงามมิรู้ลืม เดินทางสู่สถานี King Crab Safari 
เที่ยง รับประทานอาหารกลาวัน ณ ภัตตาคาร เมนูปูยักษ์ พร้อมซุป อย่างเต็มอิ่ม
ให้ท่านปรับโหมดร่างกายเข้าสู่การตะลุยหิมะ บริษัทได้จัดเตรียมอุปกรณ์กันหนาว ถุงมือ ร่องเท้าตะลุยหิมะไว้ให้กับทุกท่าน โดยมีเจ้าหน้าที่ (ไกด์ท้องถิ่น) คอยดูแลให้คำแนะนำ นำท่านนั่งรถเลื่อน ที่ลากโดยสโนโมบิล เข้าสู่ท้องทะเลแบเรนท์ ที่กลายเป็นน้ำแข็งในช่วงฤดูหนาวสู่จุดจับปูยักษ์ Red King Crab หรือปูยักษ์เป็นสัตว์เศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศนอร์เวย์ แต่ล่ะตัวจะมีน้ำหนักประมาณ 10-13 กิโลกรัม ส่วนขา ที่ยาวที่สุดประมาณ 1.8 เมตร เลยที่เดียว ไกด์ท้องถิ่นจะแสดงกรรมวิธีการจับปูให้ทุกท่านดูและให้ทุกท่านได้ลองสัมผัสด้วยตัวเอง จากนั้นจะนำปูที่จับได้มาปรุงเป็นอาหารให้ทุกท่านได้ทานอย่างจุใจ(บุฟเฟต์ขาปูยักษ์+น้ำจิ้มซีฟู๊ดจากเมืองไทย) จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองอิวาโล่(Ivalo)
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ โรงแรมที่พัก 
พักที่ : CLUB SAARISELKA HOTEL / IVALO OY HOTEL / หรือระดับใกล้เคียง หรือระดับใกล้เคียง (3) 

Day 3 : อิวาโล – ขับรถสโนโมบิล – ฟาร์มสุนัขฮัสกี้(สุนัขลากเลื่อน)
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   
นำท่านชมเมืองเมืองอิวาโล เป็นเมืองเล็กๆในเขตเทศบาลเมืองอินารีตั้งอยู่เหนือเส้นอาร์ติก เซอร์เคิล และเป็นเมืองรีสอร์ท ยอดนิยมของฟินแลนด์ที่นักท่องเที่ยวมาที่นี่ในฤดูหนาว เพื่อเล่น สโนว์บอร์ด ขี่เลื่อนสุนัขฮัสกี้ ขับรถสโนว์โมบิล หรือ เดินป่า พายเรือแคนูในแม่น้ำ ปั่นจักรยานเสือภูเขา หรือ ตกปลาในฤดูร้อน อิวาโลได้รับความเสียหายอย่างหนักระหว่างสงครามแลปแลนด์ (1944-1945) โดยการถอยทัพเยอรมันที่นำโดยนายพลโลธาร์ เรนดูลิก ต่อมาได้มีการบูรณะขึ้นใหม่ภายหลังสงคราม นำท่านชม“ทะเลสาบอินารี” แหล่งน้ำจืดขนาดใหญ่ และที่อยู่อาศัยของชนพื้นเมืองชาวซามิ เข้าชม “พิพิธภัณฑ์ ชาวแลปป์ชมสภาพจำลองความเป็นอยู่ของชาวแลปป์ คนท้องถิ่นพื้นเมืองที่อาศัยอยู่ในแถบขั้วโลกเหนือ กระจายอยู่ในประเทศรัสเซีย ฟินแลนด์ นอร์เวย์ และบางส่วนของสวีเดนมาเป็นเวลานาน
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารนำท่านสนุกเพลินเพลินกับดินแดนแห่งความสุขกลางหิมะ ให้คณะเปลี่ยนชุดกันหนาวแบบพิเศษ ซึ่งประกอบด้วย ชุดเทอร์มอล รองเท้าบู๊ต ผ้าพันคอ ถุงมือ และหมวกกันน็อก จากนั้นฟังคำแนะนำการขับขี่เพื่อความปลอดภัย สนุกสนานกับโปรแกรมที่พิเศษสุด “อาร์กติก สโนว์ซาฟารี” (Arctic Snow Safari) สัมผัสกับประสบการณ์ใหม่ ด้วยการขับ “สโนว์โมบิล” Snow Mobile หรือเจ้าตีนตะขาบติดสกี โลดแล่นไปตามทุ่งหิมะ ลัดเลาะป่าน้ำแข็ง ผ่านชมทัศนียภาพของหิมะกว้างไกลสุดสายตาโดยจะมีไกด์ท้องถิ่นขับนำทางและปิดท้ายขบวน  (*** ขับสโนโมบิล คันละสองท่าน หากต้องการขับคนเดียวจ่ายเพิ่มท่านล่ะ 6,000 บาท / มีชุดกันหนาว ถุงมือ หมวกนิรภัย และรองเท้าลุยหิมะเตรียมไว้บริการทุกท่าน ***) จากนนั้นนำท่านเดินทางเข้าชม “ฟาร์มสุนัขฮัสกี้” ชมความน่ารักของสุนัขพันธุ์ไซบีเรียน ฮัสกี้ ที่แสนเชื่อง และเป็นกันเองของชาวแลปป์ ฮัสกี้เป็นสุนัขพันธุ์พื้นเมืองที่มักเลี้ยงไว้ใช้ในเขตหนาว จากนั้นให้ท่านได้สัมผัสประสบการณ์อันแปลกใหม่กับการทดลองซิ่งรถเลื่อนเทียมสุนัขฮัสกี้ ที่มีไว้บริการภายในฟาร์ม (เราใช้แพ็คเก็จระยะทาง 8-10 กม. ใช้เวลา ประมาณ 2 ชั่วโมง)
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ โรงแรมที่พัก
พักที่ : CLUB SAARISELKA HOTEL / IVALO OY HOTEL หรือระดับใกล้เคียง (2)

Day 4 : อิวาโร – คิททิร่า – เลวี – นั่งกระเช้าชมวิว โรงแรมน้ำแข็ง(Ice Hotel) – โรวาเนียมิ – กิจกรรมล่าแสงเหนือ(Aurora Hunting)
เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 
จากนั้น เดินทางสู่เมืองคิติร่า(Kittila) เมืองแห่งสกีรีสอร์ท ที่มีชื่อเสียงที่สุดของฟินแลนด์ นำท่านแวะเก็บภาพภายในโรงแรมน้ำแข็ง Luvattumaa ที่ท่านจะตื่นตาตื่นใจไปกับความสวยงาม พร้อมมีเวลาให้ท่านเก็บภาพภายในโรงแรมน้ำแข็ง และชมตความงดงามของงานปฏิมากรรมที่สร้างขึ้นจากน้ำแข็ง โรงแรมนี้จะเปิดให้บริการระหว่าง 15 ธันวาคม – 20 เมษายน ของทุกปี 
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
เดินทางถึง หมู่บ้านเลวี่(Levi) เมืองเก่าสุดแสนน่ารัก ในตัวเมืองเต็มไปด้วยร้านค้า, ร้านอาหารและร้านกาแฟ มีเวลาให้ท่านเดินเล่นเก็บภาพความสวยงามอย่างเต็มที่ นำท่านโดยสารกระเช้า (Levi 2000 Gondoli) ขึ้นสู่ยอดเขาเลวี่จุดชมวิวที่สวยงามที่สุดของตัวเมือง มีเวลาให้ท่านได้สนุกสนานในบริเวณลานหิมะและเนินเขา ท่านสามารถเล่นสโนว์สเล็จได้ตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่เมืองโรวาเนียมิ “Rovaniemi” เมืองหลวงของเขตแลปแลนด์ โดยเมืองนี้ตั้งอยู่บนเส้นอาร์กติก เซอร์เคิล (Arctic Circle) พอดีอันเส้นละติจูดที่ใช้แบ่งเขตขั้วโลกเหนือกับเขตภูมิอากาศแบบอบอุ่น และเป็นเขตแดนที่สามารถมองเห็นปรากฏการณ์พระอาทิตย์เที่ยงคืนได้ในช่วงฤดูร้อนและแสงเหนือในช่วงฤดูหนาว ตัวเมืองมีแม่น้ำเคมิไหลผ่านสวยงามเป็นอย่างยิ่ง 
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่ : SANTA CLAUS HOTEL, ROVANIEMI หรือระดับใกล้เคียง (4)
21.00 นำท่าน ตามล่าหาแสงเหนือ (Northern lights) หรือ แสงออโรร่า (Aurora borealis) เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่จะปรากฏในตอนกลางคืนยามที่ท้องฟ้าโปร่ง ในช่วงหน้าหนาวเท่านั้น ซึ่งแสงออโรร่า (Aurora borealis) จะปรากฎเป็นแสงสีเขียวที่พาดผานท้องฟ้ายามค่่าคืน *** การพบเห็นปรากฏการณ์แสงเหนือ เป็นปรากฏการณ์ทาง ธรรมชาติไม่สามารถกำหนดหรือทราบล่วงหน้าได้โอกาสที่จะได้เห็นขึ้นอยู่กับสภาพอากาศเป็นสัาคัญ และ โปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม ***

Day 5 : โรวาเนียมิ – ฟาร์มกวางเรนเดียร์ (กวางลากเลื่อน) หมู่บ้านซานตาคลอส – พักห้องกระจก(Glass Igloo)
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
ท่านแวะเยี่ยมชม “ฟาร์มกลางเรนเดียร์” Reindeer Farm จิบชาเบอร์รี่อุ่น ๆ ชาขึ้นชื่อของดินแดนแถบนี้ ก่อนนำท่านชมฟาร์มกวางเรนเดียร์ สัตว์ขึ้นชื่อของฟินแลนด์ โดยเฉพาะชาวแลปป์ ชนพื้นเมืองที่มักเลี้ยงไว้ใช้งานในเขตหนาว ชมความน่ารักของกวางแสนรู้ จากนั้นให้ท่านได้นั่งรถเลื่อนที่ลากโดยกวางเรนเดียร์อย่างสนุกสนาน เดินทางสู่ “หมู่บ้านซานตา คลอส” Santa Claus Village ซึ่งชาวฟินแลนด์ได้สร้างขึ้นเพื่อระลึก ถึงลุงซานตาคลอสผู้ใจดี ให้ท่านได้ถ่ายรูปคู่กับลุงซานต้า และท่านจะได้มีโอกาสส่งโปสการ์ดให้เพื่อนๆ ของท่านจากตู้ไปรษณีย์ของซานต้า พร้อมถ่ายรูปกับพาหนะของซานตา คลอส พร้อมสนุกกับกิจกรรมมากมายในหมู่บ้านที่เต็มไปด้วยจุดถ่ายภาพที่น่ารัก *** พร้อมรับประกาศนียบัตรที่ระลึกในการเข้าเยี่ยมบ้านซานต้า ผู้น่ารัก ณ เส้นอาร์คติก เซอร์เคิล *** อิสระทุกท่านช้อปปิ้งของที่ระลึกตามอัธยาศัย หรือเก็บภาความน่ารักของ
หมู่บ้านซานต้า ที่สำคัญอย่าลืมส่งโปสการ์ด จากบ้านซานต้า ถึงคนที่คุณรักหรือถึงตัวคุณเองเป็นที่ระลึก
เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคารภายในซานต้า วิลเลจ
บ่าย นำท่านเข้า พักโรงแรม GLASS IGLOO ซึ่งทุกห้องที่พัก เป็นกระจก ทำให้ท่านรู้สึกเสมือนนอนอยู่ท่ามกลางธรรมชาติจริงๆ หากโชคดี ท่านจะได้เห็นความสวยงามของลำแสง ออโรร่า Aurora ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ ธรรมชาติ ที่เกิดขึ้นเฉพาะช่วงฤดูหนาวในบริเวณขั้วโลกเท่านั้น มีเวลาให้ท่านเดินเล่น และทำกิจกรรมภายในโรงแรม อาทิเช่น เซาว์น่า หรือ บาร์น้ำแข็ง หรือเล่นกระดานลื่น Snow sledge 
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก : GLASS RESORT, ARCTIC GLASS IGLOO, SANTA GLASS IGLOO(5) / หรือเทียบเท่า

Day 6 : โรวาเนียมิ – เคมิ – ล่องเรือตัดน้ำแข็ง (Icebreaker) ว่ายน้ำในทะเลบอทเนีย – ภัตตาคารน้ำแข็ง(Snow Experience 365) – อูลู
เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 
หลังอาหารเดินทางสู่ท่าเรือ นำท่านสัมผัสประสบการณ์อัน แปลกใหม่กับการโดยสารไปบน “เรือตัดน้ำแข็ง” The Arctic Ice Breaker เรือตัดน้ำแข็งลำเดียวที่เปิดโอกาส ให้นักท่องเที่ยวเข้าชมเรือจะวิ่งไปบนน้ำแข็งที่ปกปิดผิวทะเลหนานับเมตรด้วยน้ำหนักกว่า 3,500 ตัน ด้วยโปรแกรมพิเศษ Journey Through The Ice ซึ่งเป็นเรือตัดน้ำแข็งที่ใช้ในฤดูหนาวของประเทศฟินแลนด์ เรือลำนี้จะทำให้น้ำแข็งแตกเป็นช่องทางเพื่อการเดินเรือสินค้าในช่วงฤดูหนาว เรือจอดค้างบนน้ำแข็งกลางทะเล มีเวลาให้ท่านได้ลงมาเดินเล่นหรือถ่ายรูปบนทะเลน้ำแข็งบอลติคหรือทดลองสวมชุดชูชีพพิเศษที่ทำขึ้นเพื่อใช้ในการลอยตัวใน ทะเลน้ำแข็ง ที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าศูนย์องศา ได้อย่างจุใจ พร้อมรับประกาศนียบัตรที่ระลึกการมาเยือนเรือตัดน้ำแข็ง จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่เมืองเคมิ
เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร Snow Experience 365
*** นำท่านเข้าชมภายในภัตตาคารน้ำแข็ง ซึ่งเปิดบริการตลอดทั้งปี SnowExperience365 ภายในจะมีประติมากรรมน้ำแข็งที่น่าทึ่ง ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับเครื่องดื่มพร้อมนั่งถ่ายรูป กับโต๊ะอาหารน้ำแข็งที่ล้อมรอบด้วยรูปปั้นที่สวยงาม และแก้วที่ใช้เสริฟเครื่องดื่ม จะทำจากน้ำแข็งภายใต้อุณหภูมลบห้าถึงลบสิบองศาเซลเซียสแม้ในช่วงกลางฤดูร้อน” จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองอูลู (Oulu) ท่านจะได้สัมผัสกับธรรมชาติ และทุ่งหิมะอันขาวโพลน ประดุจน้ำแข็ง มีเวลาให้ท่านเลือกซื้อของที่ระลึก ตามอัธยาศัย
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร / หลังอาหารเดินทางสู่สนามบิน
21.55 เหิรฟ้ากลับสู่เฮลซิงกิ โดยสายการบินฟินแอร์ Finn Air เที่ยวบินที่ AY540
23.10 เดินทางถึงกรุงเฮลซิงกิ จากนั้นนำท่านชมกรุงเฮลซิงกิ นครหลวงของประเทศฟินแลนด์ 
พักที่ : Scandic Grand Marina / หรือระดับใกล้เคียง (6)

Day 7 : เฮลซิงกิ – ปอร์วู – โบสถ์หินเทมเปอเลียวคิโอ – โบสถ์อุซเปนสกี้ 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
หลังอาหารหลังอาหารเดินทางสู่เมือง ปอร์วู เมืองโบราณที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อเกือบ 800 ปีที่แล้ว เป็นเมืองที่เก่าแก่ที่สุดเป็นอันดับสองในฟินแลนด์ และหลักฐานประวัติศาสตร์อันยาวนานยังคงปรากฏให้เห็นและสัมผัสได้เมื่อเดินไปตามถนนที่มีเสน่ห์ เมืองนี้ทำหน้าที่เป็นทั้งบ้านและแรงบันดาลใจสำหรับศิลปินชาวฟินแลนด์มากมายเป็นเวลาหลายศตวรรษ ชม
บ้านสีแดงริมชายฝั่งที่ทาสีแดงเพื่อเป็นเกียรติแก่การมาถึงของกุสตาฟที่ 3 กษัตริย์แห่งสวีเดน ในอดีตปอร์วูเป็นศูนย์กลางการค้าที่สำคัญ และบ้านริมชายฝั่งเคยถูกใช้เพื่อเก็บสินค้าและผลิตผล เช่น อาหารแปลกใหม่จากดินแดนห่างไกล
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารชมกรุง “เฮงลซิงกิ(Helsinki) ซึ่งมีสถาปัตยกรรมแบบ ผสมผสานระหว่างสวีดิชและรัสเซีย เจ้าของสมญานาม“ธิดาสาวแห่งทะเล บอลติก” เข้าชม “โบสถ์หินเทมเปอเลียวคิโอ” Temppeliaukio Church ที่สร้างขึ้นโดย การขุดเจาะในซอกหินแกรนิตขนาดมหึมา หากท่านได้เห็นภาพถ่ายทางอากาศ โบสถ์หินแห่งนี้จะมีรูปร่างคล้ายจานบิน โบสถ์ซึ่งออกแบบโดยสองพี่น้องตัวโมและติโม ในปี ค.ศ.1969 มีการตกแต่งแบบทันสมัยพร้อมระบบเสียงที่ดี ต่อจากนั้นเยี่ยมชมวิหาร Uspensky ของศาสนาคริสต์นิกายออร์ธอดอกซ์ที่งดงามด้วยลักษณะสถาปัตยกรรมแบบรัสเซีย 
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่ : Scandic Grand Marina / หรือระดับใกล้เคียง (7)

Day 8 : เฮลซิงกิ – อนุสาวรีย์ซิบิลิอุซ – จัสตุรัสรัฐสภา – ตลาดนัดริมทะเล ช้อปปิ้ง ย่าน ESPLANADI เดินทางกลับ
เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
หลังอาหารนำท่านชม “อนุสาวรีย์ซิเบลิอุซ” Sibelius คีตกวีเอกชาวฟินน์ ผู้แต่งเพลงฟินแลนเดียที่สวนสาธารณะเวลล์ นำท่านชม ตลาดนัดริมทะเล Market Square ที่มีชื่อเสียงนอกจากจะเป็นตลาดย่านใจกลางเมืองที่ขายของที่ระลึกแก่นักท่องเที่ยว แหล่งขายปลานานาชนิด อาหารผลไม้ และดอกไม้แล้ว ยังเป็นที่ตั้งสถานที่สำคัญ อาทิ ทำเนียบประธานาธิบดี, ศาลากลาง จากนั้นพาชม “จัตุรัสรัฐสภา” Senate Square ซึ่งเป็นที่ตั้งของอนุสาวรีย์พระเจ้าอเล็กซานเดอร์และมหาวิหารใหญ่นิกายรูเธอ
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
อิสระทุกท่านช้อปปิ้งในย่านถนนเอสปลานาดิ(Esplanadi) ที่สองข้างทางเต็มไปด้วยอาคารสไตล์ฟินนิชผสมสวีดิช เรียงรายไปด้วยสินค้าดีไซน์ชื่อดัง รวมถึงห้างสต๊อคมาน(Stockmann) อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อ สินค้าแบรนด์เนมและสินค้าพื้นเมืองตามอัธยาศัย   
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร / ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางสู่สนามบิน

Day 9 : สนามบินสุวรรณภูมิ
00.45 เหิรฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯ สุวรรณภูมิ โดยสายการบินฟินแอร์ Finnair เที่ยวบินที่ AY143
15.45 เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ และความประทับใจ 
ระบบกดจองผ่าน web

** คลิกเลือกพีเรียดแล้วกดปุ่ม "จอง" ทางเราจะติดต่อกลับทันที
Dec 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
Jan 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Feb 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Mar 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Apr 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
May 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jun 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jul 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Aug 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Sep 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Oct 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Nov 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 
 = วันที่ออกเดินทาง
ช่วงวันเดินทาง วัน ราคา จอง
16 – 24 ธ.ค 2565 ศุกร์ - เสาร์ 172,900
25 ธ.ค 2565 – 02 ม.ค 2566 อาทิตย์ - จันทร์ 172,900
28 ธ.ค 2565 – 05 ม.ค 2566 พุธ - พฤหัส 172,900
29 ธ.ค 2565 – 06 ม.ค 2566 พฤหัส - ศุกร์ 172,900
30 ธ.ค 2565 – 07 ม.ค 2566 ศุกร์ - เสาร์ 185,900

ทัวร์ฟินแลนด์ ล่องเรือตัดน้ำแข็ง อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมฟินแลนด์ ราคาใกล้เคียงกัน