ทัวร์ มาเลเซีย

 

สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์มาเลเซีย สวนสนุก Skyworld นครกัวลาลัมเปอร์ ตึกแฝด Petronas Tower by Malaysia Airlines 3 วัน 2 คืน
SPHZ-M2 : Munz Malaysia By MH

3 วัน 2 คืน

พาเที่ยวสวนสนุกระดับโลก กลางสายหมอก เที่ยวชมเมืองในสายหมอก GENTING HIGHLAND รวมนั่งกระเช้า - เที่ยวสบายๆ - ชมเมืองหลวง นครกัวลาลัมเปอร์ - ถ่ายรูปตึกแฝด - พักที่เก็นติ้ง 1 คืน - ชิมบักกุ้ดเต๋ สไตล์มาเลเซีย เข้มข้นหอมยาจีน - ช้อปปิ้งห้างสุดหรู #รูดบัตรไม่ชาร์จ

Day 1 : กรุงเทพฯ – มัสยิดอาเหม็ด – พระราชวังอิสตันน่า – เมอร์เดก้าสแควร์  - ตึกปิโตนัส – KLCC (D)
Day 2 : เก็นติ้งไฮแลนด์ – CABLE CAR – SKYWORLD THEME PARK - SKY AVENUE COMPLEX     อิสระตามอัธยาศัยบน GENTING 
Day 3 : เก็นติ้งไฮแลนด์ –– วัดถ้ำบาตู –  กรุงกัวลาลัมเปอร์ – ปุตราจายา – สนามบิน – กรุงเทพฯ

****อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม****

Day 1 : กรุงเทพฯ – มัสยิดอาเหม็ด – พระราชวังอิสตันน่า – เมอร์เดก้าสแควร์  - ตึกปิโตนัส – KLCC (D)
08.00. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์สายการบิน MALAYSIA AIRLINE (MH) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและสัมภาระ
ไม่รวมค่าทิปไกด์+ค่าทิปคนขับรถเหมาจ่ายท่านละ 1,500 บาทชำระที่สนามบินสุวรรณภูมิ
(ไม่รวมค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามความพึงพอใจ)
International Covid19 Vaccination Certificate
หรือ Digital Health Certificate  และ Digital Health Pass (Download จาก APP หมอพร้อม)
11.05 น. เดินทางสู่ ประเทศมาเลเซีย โดยสายการบิน MALAYSIA AIRLINEเที่ยวบินที่ MH785 มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง
RE-CHECK เอกสารสำหรับใช้เดินทางเข้าประเทศมาเลเซีย
1. พาสปอร์ตที่มีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน ณ วันที่เดินทาง
2. Download APP : MySejahtera และลงทะเบียน Pre-Departrue Form ถ้าได้รับวัคซีน Fully Vaccinated จะได้เอกสาร Digital Traveller Card ใช้เข้าประเทศได้เลยครับ
14.15 น. เดินทางถึง ถึงสนามบินนานาชาติ กัวลาลัมเปอร์ (เวลาเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง) หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อย
นำท่าน ชมเมืองหลวงของมาเลเซีย ซึ่งเป็นเมืองที่ตั้งขึ้นที่บริเวณที่แม่น้ำ 2 สายตัดกัน นำท่านผ่านชม มัสยิดอาเหม็ด เก่าแก่และสวยที่สุดในมาเลเซีย นำท่านแวะถ่ายรูปด้านหน้า พระราชวังอิสตันน่า ไนการ่า ที่ประทับของสมเด็จพระรามาธิปดีของมาเลเซีย ผ่านชม อาคารสุลต่าน อับดุล ซามัด ที่ปัจจุบันเป็นสถานที่ของทางราชการ ตั้งอยู่ตรงข้ามกับ เมอร์เดก้าสแควร์ ซึ่งเป็นจัตุรัสที่รำลึกถึงวันที่มาเลเซียได้ฉลองเอกราชพ้นจากประเทศในเครืองจักรภพ
นำท่าน แวะถ่ายรูปกับสัญลักษณ์ของตึกระฟ้าในนครกัวลาลัมเปอร์ ตึกปิโตรนัส ซึ่งเป็นอาคารแฝดที่สูงที่สุดในโลก ด้วยความสูงถึง 452 เมตร ภายนอกตึกเป็นสถาปัตยกรรมตึกแฝดที่สง่างาม ตกแต่งด้วยแผ่นสเตนเลส 33,000 แผ่น และกระจกอีก 55,000 แผ่น มีคุณสมบัติพิเศษในการกรองแสงและลดเสียงรบกวน  ให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าสุดหรูที่ห้าง ซูเรียเคแอลซีซี (Suria KLCC) เป็นศูนย์การค้าที่ครอบคลุมพื้นที่ 1.5 ล้านตารางฟุต (140,000 ตร.ม.²) ตั้งในส่วนของฐานตึกเปโตรนาสทาวเวอร์ ภายในมีร้านค้า จำพวกร้านแฟชั่นหรูหรา เช่นเดียวกับ ร้านอาหาร เครื่องดื่ม และโรงภาพยนตร์ 12 โรง ยังมีคอนเสิร์ตฮอลล์ อาร์ตแกเลอรี ศูนย์วิทยาศาสตร์ ครอบคลุม 6 ชั้น ที่ส่วนมากจะอยู่ใต้ตึกเปโตรนาสทาวเวอร์ 
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
โรงแรมที่พัก โรงแรม DAYS HOTEL / IBIS STYLE HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า

Day 2 : เก็นติ้งไฮแลนด์ – CABLE CAR – SKYWORLD THEME PARK - SKY AVENUE COMPLEX     อิสระตามอัธยาศัยบน GENTING
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร
นำท่าน เดินทางสู่เมืองในสายหมอก GENTING HIGHLAND (ประมาณ 114 ก.ม. ใช้เวลาประมาณ 1.30-2 ช.ม.)
ถึงสถานีกระเช้าลอยฟ้า AWANA SKY WAY  (โปรดเตรียมเงินค่าฝากกระเป๋า 10 RM / ใบห้ามนำกระเป๋าใบใหญ่ขึ้นกระเช้า ดังนั้นท่านสมาชิกทัวร์ต้องเตรียมกระเป๋าใบเล็กขนาดไม่เกิน  56 Cm. X 36 Cm. X 20 Cm. ไปด้วยเพื่อเตรียมนำของส่วนตัวที่จะนำไปใช้บนเก็นติ้ง 1 คืน)  นำท่านนั่ง กระเช้าลอยฟ้า ขึ้นสู่ยอดเขาเก็นติ้ง ระยะทาง 3.4 กม. ซึ่งยาวที่สุดในเอเชียจะได้สัมผัสปุยเมฆหมอกอันหนาทึบและอากาศบริสุทธิ์อันหนาวเย็น (โปรดนำเสื้อหนาวติดตัวไปด้วย)
เก็นติ้งไฮแลนด์ สถานตากอากาศ และ สถานคาสิโนระดับชาติ บนยอดเขา Gunung Ulu Kali ในบริเวณเขตติดต่อของรัฐปาหัง และรัฐเซลังงอร์ อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลถึง 6,000 ฟิต หรือ 1,800 เมตร ห่างจากนครกัวลาลัมเปอร์ 58 กิโลเมตร การก่อสร้างดำเนินด้วยความยากลำบาก โดยราชาคาสิโน ลิมโกะห์ตง ได้เริ่มลงมือตัดถนนขึ้นสู่ยอดเขาในปี 2508 ใช้เวลาถึง 4 ปี แล้วจึงดำเนินการสร้างรีสอร์ท  
พิเศษ!!! บัตรสวนสนุก GENTING SKYWORLD THEME PARK 1 DAY UNLIMITED
*** ชำระเพิ่มจากค่าทัวร์ จองและชำระก่อนเดินทางเท่านั้น ***
OPTION ผู้ใหญ่ : ส่วนสูง 111 เซนติเมตร ขึ้นไป ราคาบัตร 1,400 บาท
เด็ก : ส่วนสูง 90-110 เซนติเมตร  ราคาบัตร 1,280 บาท
***ส่วนสูงต่ำกว่า 90 เซนติเมตร เข้าฟรี ***
Genting SkyWorlds https://www.gentingskyworlds.com เป็นสวนสนุกเปิดใหม่ล่าสุดที่ Resorts World Genting, Genting Highlands แบ่งออกเป็น โซนต่าง ดังนี้
Studio Plaza  พบกับตัวละครในภาพยนตร์ที่คุณชื่นชอบในทุกรูปแบบและทุกรูปแบบ  การตกแต่งภายในด้วยสีทอง จัดแสดงที่ 360° Legends Cinema มีร้านอาหารและร้านค้ามามายให้ท่านได้ตื่นตาตื่นใจ
Eagle Mountain ความร้อนแรงของทะเลทรายแคลิฟอร์เนีย  สนุกกับ การขับรถ Mad Ramp Peak หรือเดินถ่ายรูปรอบๆ หรือช้อปปิ้งร้าน Freedom Shop
Central Park ศูนย์รวมจัตุรัสกลางเมือง สัมผัสกับสถานที่ท่องเที่ยวระดับโลก ร้านอาหาร ร้านค้า และการแสดงสดที่ดีที่สุด ไม่ว่าจะเป็นการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ธรรมชาติหรือการแสดงน้ำพุที่ Lake of Dreams เซ็นทรัลพาร์คเป็นที่ที่สนุกสนาน ตื่นเต้น และประทับใจไม่รู้ลืม
RIO ตื่นตาตื่นใจกับกับอาคารที่มีสีสันสวยงาม มีม้าหมุนเครื่องเล่นสุดโปรดสำหรับเด็ก อีกทั้งเล่นเครื่องร่อนบนอวกาศแบบสุดมัน
ANDROMEDA BASE โซนเครื่องเล่นที่น่าตื่นเต้นนี้ เช่น  Andromeda Base , Terraform Tower of horror และอีกมากมายให้ท่านได้สนุกหวาดเสียวแบสุดเหวี่ยง
LIBERTY LANE ด้วยแรงบันดาลใจจากท้องถนนในซานฟรานซิสโก ถนนเส้นนี้มีชีวิตชีวาด้วยร้านค้าที่ไม่เหมือนใคร แหล่งอาหาร และสถานที่ท่องเที่ยวที่สนุกสนานจาก Planet of the Apes ที่แรกในโลกที่ออกแบบมาสำหรับ Genting SkyWorlds โดยเฉพาะ
EPIC เตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการผจญภัยครั้งยิ่งใหญ่รอบโลกที่แปลกประหลาดขนาดไพน์ของ Epic ด้วยเวทย์มนตร์ของ Queen Marigold และสิ่งประดิษฐ์ของศาสตราจารย์ Bomba มนุษย์จะได้รับโอกาสที่จะประหลาดใจที่อาณาจักรลับอย่างใกล้ชิด!
ROBOTS RIVET TOWN ให้ท่านได้เยือน Robot City ให้จินตนาการของคุณโลดแล่นไปในขณะที่คุณสร้างการผจญภัยร่วมกับเพื่อนนักประดิษฐ์
ICE AGE การผจญภัยยุคก่อนประวัติศาสตร์พร้อมสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับแรงบันดาลใจจากเกมแฟรนไชส์ชื่อดังระดับโลกอย่าง Ice Age สัมผัสความสนุกขนาดมหึมาสำหรับทุกคนในครอบครัว!
*** อิสระรับประทานอาหารเที่ยงและเย็นที่เก็นติ้งตามอัธยาศัย ***
จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก  โรงแรม “FIRST WORLD” หรือ AWANA HOTEL GENTING เทียบเท่า  3 *
**ข้อมูลสำคัญ**
1. โรงแรม ที่ FIRST WORLD ไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม ลูกค้าเลือกว่าจะพัก 3 ท่านในห้อง DBL หรือจะพักเดี่ยวเฉพาะบนเก็นติ้ง เพิ่ม 1,500 บาท/ห้อง
2. เก็นติ้งช่วงกลางวันอุณหภูมิอยู่ที่ระหว่าง 20°C - 26°C ส่วนกลางคืน อุณหภูมิอยู่ที่ระหว่าง 15°C - 20°C
(หมายเหตุ: หากห้องพักที่บน GENTING HIGHLAND เต็ม ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนโปรแกรมเป็น GENTING DAY TOUR และมานอนที่ KUALA LUMPUR แทน)
อิสระให้ท่านได้ถ่ายรูปภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึกกับสถานที่ต่าง ๆ และยังมีบ่อนคาสิโนระดับชาติ ที่ได้รับอนุญาตจากรัฐบาลอย่างถูกต้องตามกฎหมาย เชิญท่านสนุกสนานกับการเสี่ยงโชคต่างๆ เช่น สล๊อตแมชชีน รูเล็ต ไฮโล บัคคาร่า ลูกเต๋า ตู้ม้า เป็นต้น(สำหรับท่านที่ต้องการเข้าคาสิโน ท่านสุภาพบุรุษ และสุภาพสตรีใส่ชุดสุภาพ เด็กอายุต่ำกว่า 21 ปี ห้ามเข้าในคาสิโน)
อิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินกับความบันเทิงมากมายใน GENTING ตามอัธยาศัย ช้อปปิ้ง เดินชมธรรมชาติ อากาศดีๆ  เสี่ยงโชค นับเลขที่คาสิโน หรือตะลุยสวนสนุกได้ยาวๆ จนถึงเวลา CHECK OUT 11.00 น. วันรุ่งขึ้น
- First World Plaza เป็นศูนย์รวมร้านค้า ร้านอาหาร สถานบันเทิง สวนสนุก รวมไปถึงเมืองหิมะที่เก็นติ้งรีสอร์ต
- Skytropolis Funland สวนสนุกในร่มขนาดใหญ่ มีเครื่องเล่นรองรับนักท่องเที่ยวทุกช่วงอายุ เปิดทุกวันเวลา 00 – 22.00 น. นักท่องเที่ยวสามารถซื้อบัตรเครื่องเล่นแยกเฉพาะอย่าง หรือซื้อบัตรแบบทุกเครื่องเล่นไม่จำกัดได้
- Valley View Garden สวนบริเวณโรงแรม Theme Park Hotel ประกอบไปด้วยน้ำพุ ม้านั่งสำหรับพักผ่อน พุ่มไม้ดอกไม้ประดับต่างๆ รวมทั้งมีสวนผีเสื้อซึ่งเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา 09.00 – 21.00 น.
- Sky Avenue Complex เป็นช้อปปิ้งมอลล์ที่อยู่สูงที่สุดในมาเลเซีย บนยอดเขาของเก็นติ้งไฮแลนด์ มีร้านค้าและร้านอาหารกว่า 70 ร้าน จุดเด่นคือ การแสดงแสงสีและไฟประดับในยามค่ำคืน ที่เรียกว่า Sky Symphony
- Casino ของเก็นติ้งไฮแลนด์เป็นคาสิโนขนาดใหญ่ที่เปิดทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

Day 3 : เก็นติ้งไฮแลนด์ –– วัดถ้ำบาตู –  กรุงกัวลาลัมเปอร์ – ปุตราจายา – สนามบิน – กรุงเทพฯ
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร
อิสระในยามเช้าให้ท่านได้สัมผัสอากาศเย็นสบายบนยอดเขา ที่มีอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปี 16-24 องศาเซลเซียส จนได้เวลาอำลาสายหมอก  นั่งกระเช้าไฟฟ้ากลับสู่สถานีกระเช้าไฟฟ้าโกตงจายา และนำท่านเดินทางไปสู่ วัดชิน สวี สักการะรูปปั้นของพระอาจารย์ชิน สวี ซึ่งเป็นเทพเจ้าทื่ชาวบ้านในมณฑลฟูเจี้ยนให้ความเคารพนับถือ นอกจากนั้นนักท่องเที่ยวทั้งชาวมาเลเซียและชาวต่างชาติก็นิยมมาทำบุญสักการะพระที่วัดแห่งนี้อยู่เสมอ ทั้งนี้วัดชิน สวีตั้งอยู่ในป่าหินที่มีระดับความสูงเหนือน้ำทะเลถึง 4,600 ฟุต ภายในวัดประกอบไปด้วยเจดีย์แบบจีน พระพุทธรูปหินขนาดใหญ่ รูปแกะสลักเจ้าแม่กวนอิม หอชมวิว สถานปฏิบัติธรรม และ ร้านอาหารเจ รวมไปถึงรูปปั้นต่างๆ ที่เรียงรายตามทางเดินเลียบภูเขา
นำท่านสู่ นครกัวลาลัมเปอร์ ระหว่างทางให้ท่านได้พักเปลี่ยนอิริยาบถที่บริเวณ ร้านค้าสินค้าพื้นเมือง เพื่อเลือกซื้อหาของฝากพื้นเมือง อาทิ ผงปรุงบะกุ๊ดเต๋ เคล็ดลับคู่ครัวมาเลเซีย กาแฟขาวขึ้นชื่อของเมืองอิโปห์ ที่มีรสหอมกลมกล่อมราวกับกาแฟสด นำท่านแวะถ่ายรูปและนมัสการ พระขันธกุมาร ที่ วัดถ้ำบาตู เป็นศาสนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาฮินดู ด้านหน้าปากทางขึ้นบันไดไปยังถ้ำ ข้างบนมีรูปปั้นของพระขันธ์กุมารสูงถึง 42.7 เมตร
เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร BUKKUTEH
นำคณะแวะเลือกซื้อช็อกโกแลต OTOP ในโรงงานที่ใหญ่ที่สุดในมาเลเซีย  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมือง ปุตราจายา (Putrajaya city) ปุตราจายา..นครแห่งอนาคต อันเป็นที่ตั้งของหน่วยงานราชการ รวมถึงทำเนียบนายกรัฐมนตรี ชมความงดงามราวภาพฝันในนิยายอาหรับราตรีของสถาปัตยกรรมต่างๆ ในนครหลวงแห่งใหม่ของประเทศมาเลเซีย บันทึกภาพความทรงจำที่จัตุรัสปุตรา โดยมีฉากหลังเป็นมัสยิดปุตรา มัสยิดสีชมพู (putra mosque) มัสยิดแห่งเมืองซึ่งสร้างจากหินอ่อนสีกุหลาบ ตั้งอยู่ริมทะเลสาบปุตรา ทำเนียบรัฐบาลสีชมพู..มัสยิดอันงดงามยิ่งใหญ่และสถานที่ทำงานของนายกรัฐมนตรี ตั้งอยู่เมืองปุตราจายา ผสมผสานทางด้านสถาปัตยกรรมของมุสลิมทันสมัยที่สุดในโลก สามารถบรรจุคนได้ถึง 15,000 คน ใช้เป็นสถานที่ที่สัมมนา การประชุมต่างๆ และชมความงามของสะพานวาวาซัน สะพานสวยที่สุดแห่งหนึ่ง ซึ่งมีรูปร่างประหนึ่งลูกศร พุ่งออกไปจากอาคารกระทรวงการคลัง นำท่านเดินเล่นถ่ายรูป China-Malaysia Friendship Garden Putrajaya สถานที่เที่ยวแห่งใหม่ๆ
ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่สนามบินนานาชาติ กัวลาลัมเปอร์
เอกสารที่ใช้เดินทางกลับประเทศไทย (เฉพาะชาวต่างชาติ)ใช้ตอนเช็คอินสายการบิน
ลงทะเบียนผ่านระบบ Thailand Pass (ทัวร์บริการช่วยลงทะเบียนให้)
17.45 น. ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน MALAYSIA AIRLINE  เที่ยวบินที่ MH785 มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง
18.55. เดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจระบบกดจองผ่าน web

** คลิกเลือกพีเรียดแล้วกดปุ่ม "จอง" ทางเราจะติดต่อกลับทันที
Jun 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
Jul 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
Aug 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
Sep 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
Oct 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
Nov 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
Dec 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
Jan 2024
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Feb 2024
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Mar 2024
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Apr 2024
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
May 2024
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 
 = วันที่ออกเดินทาง
ช่วงวันเดินทาง วัน ราคา จอง
03 – 05 มิ.ย 2566 เสาร์ - จันทร์ 10,999 FULL
10 – 12 มิ.ย 2566 เสาร์ - จันทร์ 8,999
17 – 19 มิ.ย 2566 เสาร์ - จันทร์ 7,999 FULL
24 – 26 มิ.ย 2566 เสาร์ - จันทร์ 8,999
08 – 10 ก.ค 2566 เสาร์ - จันทร์ 9,555
15 – 17 ก.ค 2566 เสาร์ - จันทร์ 9,555
22 – 24 ก.ค 2566 เสาร์ - จันทร์ 9,555
29 – 31 ก.ค 2566 เสาร์ - จันทร์ 10,999
30 ก.ค – 01 ส.ค 2566 อาทิตย์ - อังคาร 10,999
05 – 07 ส.ค 2566 เสาร์ - จันทร์ 9,555
12 – 14 ส.ค 2566 เสาร์ - จันทร์ 10,999
19 – 21 ส.ค 2566 เสาร์ - จันทร์ 7,999
26 – 28 ส.ค 2566 เสาร์ - จันทร์ 9,555
02 – 04 ก.ย 2566 เสาร์ - จันทร์ 9,555
09 – 11 ก.ย 2566 เสาร์ - จันทร์ 9,555
23 – 25 ก.ย 2566 เสาร์ - จันทร์ 7,999
30 ก.ย – 02 ต.ค 2566 เสาร์ - จันทร์ 9,555
07 – 09 ต.ค 2566 เสาร์ - จันทร์ 9,555
13 – 15 ต.ค 2566 ศุกร์ - อาทิตย์ 10,999
14 – 16 ต.ค 2566 เสาร์ - จันทร์ 9,999
21 – 23 ต.ค 2566 เสาร์ - จันทร์ 10,999
28 – 30 ต.ค 2566 เสาร์ - จันทร์ 9,555
04 – 06 พ.ย 2566 เสาร์ - จันทร์ 9,555
11 – 13 พ.ย 2566 เสาร์ - จันทร์ 7,999
18 – 20 พ.ย 2566 เสาร์ - จันทร์ 9,555
25 – 27 พ.ย 2566 เสาร์ - จันทร์ 9,555
02 – 04 ธ.ค 2566 เสาร์ - จันทร์ 9,555
03 – 05 ธ.ค 2566 อาทิตย์ - อังคาร 9,555
09 – 11 ธ.ค 2566 เสาร์ - จันทร์ 10,999
16 – 18 ธ.ค 2566 เสาร์ - จันทร์ 9,555
23 – 25 ธ.ค 2566 เสาร์ - จันทร์ 9,555
27 – 29 ธ.ค 2566 พุธ - ศุกร์ 9,999
28 – 30 ธ.ค 2566 พฤหัส - เสาร์ 9,999
29 – 31 ธ.ค 2566 ศุกร์ - อาทิตย์ 10,999
30 ธ.ค 2566 – 01 ม.ค 2567 เสาร์ - จันทร์ 12,999
31 ธ.ค 2566 – 02 ม.ค 2567 อาทิตย์ - อังคาร 12,999

ทัวร์มาเลเซีย สวนสนุก อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมมาเลเซีย ราคาใกล้เคียงกัน