แพ็คเกจทัวร์ ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์

 

สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสแพ็คเกจ..ทุกครั้งที่สอบถาม

แพ็คเกจทัวร์ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ ซูริค ลูเซิร์น ปารีส 8 วัน 5 คืน
BTG-EUR01_BG : BEST GOLD...สวิสเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส

8 วัน 5 คืน

พัก 3 โรงแรม พร้อมวิวพันล้าน ขึ้นกระเช้า นั่งรถไฟ ลงเรือ กิจกรรมแน่น!!! ยืดหยุ่นแพลนตามใจท่าน

Day 1 : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ · กรุงเทพฯ
Day 2 : ซูริค ชาฟฟ้เฮาเชิน - น้าตกไรน์ - เมืองชไตน์ อัมไรน์ - ลูเซิร์น - รูปปั้นสิงโต -สะพานไม้ชาเปล่ ล่องเรือทะลเสาบลูเซิรน
Day 3 : เมืองกรินเดอวาลด - นั่งกระเช้า Eiger Express ชิตยอดเขาจุงฟราว -เลาเทอร์บุนเนน · อินเทอลาเก้นท์
Day 4 : เบิร์น -บ่อหมี -ย่าน Oldtown-หอนาฬิกาดาราศาสตร์ เบิร์น -อาสนวิหารแห่งกรุงเบิร์น- กอลมาร์·ริคเวียร์ ·สตารส์บูร์ก
Day 5 : สตารส์บูร์ก - LA VALLEE OUTLET SHOPPING VILLAGE -ล่องเรือแม่น้ำแซน
Day 6 : อิสระท่องเที่ยวเมืองปารีส พร้อมรถตู้บริการ
Day 7 : พระราชวังแวร์ซายส์ หรือ พิพิรภัณ ลูฟท์ (เลือกได้ 1 ที่) -อิสระท่องเที่ยวเมืองปารีส - ปารีส -สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
Day 8 : เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

 

 

 


ทัวร์ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ ซูริค อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ ราคาใกล้เคียงกัน