ทัวร์ สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี

 

สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี จุงเฟรา เวนิส มิลาน by Turkish Airlines 7 วัน 4 คืน
SEU-01 : สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี ชิลเวอร์ BY TK

7 วัน 4 คืน

เที่ยวเต็มทุกวัน พักใกล้แหล่งช้อปปิ้ง เช็คอิน สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี #เที่ยวยุโรป #รูดบัตรไม่ชาร์จ

Day 1 : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานอิสตันบูล(มีบริการอาหารบนเครื่อง)
Day 2 : ท่าอากาศยานซูริค สวิตเซอร์แลนด์ - มิลาน อิตาลี - จัตุรัสกลางเมือง - มหาวิหารมิลาน -ศูนย์การค้า Galleria Vittorio Manuele II – อนุสาวรีย์เลโอนาโด้ ดาเวนชี - ถนนแฟชั่น Monte Napoleone
Day 3 : มิลาน – เวนิส - ถนนชอปปิ้ง – จตุรัสซันมาร์โก - มหาวิหาร – หอระฆัง – หนาฬิกา - มหาวิหารซานตามาเรีย - พระราชวังดอจ์ด – สะพานถอนหายใจ - สะพานริอัลโต
Day 4 : เวนิส – ฟ็อกซ์ทาว์น เอาท์เล็ต – ลูเซิร์น -สะพานไม้ชาเปล - BUCHERER SHOP - ร้านของฝาก Casagrande - กำแพงเมืองเก่า - สิงโตแห่งลูเซิร์น - สถานีรถไฟ - Old Town
Day 5 : กรินเดลวาลด์ – ขึ้นกระเช้าลอยฟ้า - นั่งรถไฟสู่จุงเฟรา - พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ทางรถไฟ - อุโมงค์น้ำแข็ง - ยอดเขาจุงเฟรา - ร้านไฮไทม์ - ธารน้ำแข็งอาเล็ทช์ - เลาเทอร์บรุนเนิน – น้ำตกชเตาบ์บัค - ชอปปิ้งเอาท์เล็ต
Day 6 : ซูริค- ถนนช้อปปิ้งบานโฮฟสตราเซอร์ - จัตุรัสเมือง - ทะเลสาบซูริค – โบสถ์โกรสมึนส์เทอร์- ท่าอากาศยานซูริค - ท่าอากาศยานอิสตันบูล
Day 7 : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ(มีบริการอาหารบนเครื่อง)

---อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม---

Day 1 :ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานอิสตันบูล(มีบริการอาหารบนเครื่อง)
19.30 น.   คณะพร้อมกัน ณ  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศชั้น  …  สายการบินเทอร์กิชแอร์ไลน์โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกด้านเอกสารต่างๆ   สัมภาระถือขึ้นเครื่อง 8 กก.สัมภาระโหลดใต้เครื่อง 30 กก.
23.00น.   ออกเดินทางสู่ท่าอากาศยานท่าอากาศยานอิสตันบูลโดยเที่ยวบิน TK069
05.15น.   เดินทางถึงท่าอากาศยานท่าอากาศยานอิสตันบูล(เพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง)

Day 2 : ท่าอากาศยานซูริค สวิตเซอร์แลนด์ - มิลาน อิตาลี - จัตุรัสกลางเมือง - มหาวิหารมิลาน -ศูนย์การค้า Galleria Vittorio Manuele II – อนุสาวรีย์เลโอนาโด้ ดาเวนชี - ถนนแฟชั่น Monte Napoleone
08.10น.   ออกเดินทางสู่เมืองซูริคประเทศสวิตเซอร์แลนด์โดยเที่ยวบิน TK1907
10.00น.   เดินทางถึงท่าอากาศยานซูริคสวิตเซอร์แลนด์ (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 6 ชม.)
มิลาน หรือ มีลาโน เป็นเมืองเอกของแคว้นลอมบาร์เดีย ประเทศอิตาลี ถือเป็นนครที่ใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศรองจากกรุงโรม
จัตุรัสกลางเมือง เป็นจัตุรัสหลักของเมืองมิลานที่ล้อมรอบไปด้วยร้านค้า ร้านอาหาร การบริการมากมายให้เลือกใช้บริการ อีกทั้งยังล้อมรอบไปด้วยอาคารสำคัญๆ รวมไปถึงสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญอย่าง มหาวิหารที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 รองจากมหาวิหารเซนส์ปีเตอร์ของโรม และ Galleria Vittorio Emanuele II ห้างสรรพสินค้าค้าขนาดใหญ่และเก่าแก่ที่สุดของโลกอีกด้วย
อนุสาวรีย์เลโอนาโด้ ดาเวนชี เป็นอนุสาวรีย์ที่สร้างเพื่อระลึกถึงจิตรกรเอกที่โด่งดัง ตลอดช่วงชีวิตของเขานั้นได้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะมากมาย แต่ผลงานที่โด่งดังมากที่สุดก็คือรูปภาพโมนาลิซา ที่วาดขึ้นประมาณปี ค.ศ. 1500 
ถนนแฟชั่น Monte Napoleone เป็นแหล่งช้อปปิ้งขนาดใหญ่บนถนนในเมืองมิลาน ประเทศอิตาลี และเป็นถนนที่หรูหราแถมแพงมากที่สุดในทวีปยุโรป เป็นแหล่งช้อปปิ้งเสื้อผ้าแฟชั่นสำเร็จรูปพร้อมซื้อและเปลี่ยนใส่ได้เลย ร้านเพชรพลอยสุดเริ่ดหรู ร้านเสื้อผ้าเฟอร์ทำจากขนสัตว์ และร้านขายของเก่าที่หายาก รวมทั้งร้านอีกมากมายซึ่งตั้งอยู่บนสอง ฝั่งถนนในมิลานนี้
เที่ยง   บริการอาหารเที่ยง Setbox
ค่ำ   บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร แนะนำเมนู 'ไอติม Gelato'
พัก  Hotel Ibiz Milano Centro หรือเทียบเท่า

Day 3 : มิลาน – เวนิส - ถนนชอปปิ้ง – จตุรัสซันมาร์โก - มหาวิหาร – หอระฆัง – หนาฬิกา - มหาวิหารซานตามาเรีย - พระราชวังดอจ์ด – สะพานถอนหายใจ - สะพานริอัลโต
เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เวนิส เป็นสถานที่ซึ่งได้รับฉายามากมาย ตั้งแต่ เมืองแห่งสายน้ำ เมืองแห่งสะพาน เมืองแห่งแสงสว่าง ราชินีแห่งทะเลอาเดรียตริก และที่สำคัญ ยูเนสโก ยกให้ เวนิส เป็นหนึ่งในเมือง มรดโลก
จตุรัสซันมาร์โก เป็นจัตุรัสที่ใหญ่ที่สุดในเมืองเวนิส ตั้งอยู่บนเกาะเวนิส ประเทศอิตาลี รุ่มรวยด้วยประวัติศาสตร์ที่มีมายาวนานและรายรอบด้วยสถาปัตยกรรมสวยงาม
มหาวิหารเซนต์มาร์ก เป็นมหาวิหารที่ได้รับสมญานามว่า Chiesa d’oro หรือโบสถ์ทองตั้งแต่ในศตวรรษที่ 11 เป็นตัวอย่างอันสำคัญของสถาปัตยกรรมแบบไบแซนไทน์ซึ่งตั้งอยู่บนจัตุรัสซันมาร์โกกลางเมืองเวนิส โบสถ์แห่งนี้เป็นโบสถ์โรมันคาทอลิกระดับมหาวิหารประจะเขตอัครบิดรเวนิสในประเทศอิตาลี
หอระฆัง San Marco Campanile เป็นหนึ่งในมุมมองที่ยอดเยี่ยมที่สุดของเมืองเวนิส สถานที่ที่จะช่วยให้คุณได้เพลิดเพลินกับทัศนียภาพอันงดงามได้แบบ 360 องศาจากส่วนของระฆังที่ครั้งหนึ่งนักวิทยาศาสตร์คนดังอย่างกาลิเลโอได้เคยสร้างชื่อเสียงไว้
หอนาฬิกาเซนต์มาร์ค เต็มไปด้วยความประหลาดใจ ที่ด้านบนมีรูปปั้นทองสัมฤทธิ์ของชายหนุ่มและชายชราที่ตีระฆังในช่วงเวลาหนึ่ง ด้านล่างเป็นสิงโตพร้อมหนังสือ - สัญลักษณ์ของเมือง ด้านล่าง - พระมารดาของพระเจ้ากับทารกพระเยซู; ภายใต้พระมารดาของพระเจ้า - นาฬิกาสีน้ำเงินทองสุดหรู
มหาวิหารซานตามาเรีย เป็นหนึ่งในสี่ของมหาวิหารเอกของคริสตจักรโรมันคาทอลิคและเก่าแก่ที่สุดในกรุงโรม ประเทศอิตาลี และเป็นหนึ่งในห้าของมหาวิหารอัครบิดร ที่มีสี่มหาวิหารเอกรวมกับอีกหนึ่งมหาวิหารนักบุญลอว์เรนซ์ที่อยู่นอกกำแพงเมือง
พระราชวังดอจ์ด เป็นพระราชวังขนาดใหญ่และโอ่อ่าสวยงาม สำหรับเป็นที่พักของดยุคผู้ปกครองเมืองเวนิสในอดีต ตั้งอยู่ที่แลนด์มาร์คสำคัญของเมืองอย่างจัตุรัสซันมาร์โก และมีภายในติดกับมหาวิหาร St Mark’s Basilica ซึ่งเป็นโบสถ์หลักของเมือง       เวนิสอีกด้วย
สะพานถอนหายใจ เป็นสะพานหินปูนสีขาวในเวนิสที่เชื่อมต่อกับพระราชวังดอจ ซึ่งวังแห่งนี้มีคุกขังนักโทษอันน่าสะพรึงขวัญอยู่ชั้นใต้ดินโดยถูกเชื่อมด้วยทางเดินแคบๆ ไปยังสะพานข้ามคลองนี้เพื่อเข้าสู่แดนคุมขัง สะพานแห่งนี้จึงมีชื่อเรียกว่า สะพานถอนหายใจ ตามอาการของนักโทษที่เดินข้ามสะพานก่อนที่จะหมดอิสรภาพ
สะพานริอัลโต เป็นสัญลักษณ์อีกอย่างของเมืองเวนิส สะพานข้าม Grand Canal ที่เก่าแก่และสวยงามทำให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวมากที่สุด เป็นจุดถ่ายภาพที่สำคัญแห่งหนึ่ง จุดเด่นของสะพานรีอัลโตคือมีหลังคาคลุมสะพานที่สวยงาม และยังเป็นย่านการค้าเก่าแก่ของเมืองมาตั้งแต่พันปีก่อนคริสตกาล
เที่ยง   บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร
ค่ำ   เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลา อิสระรับประทานอาหารตามอัธยาศัย 
พัก  Russott Hotel หรือเทียบเท่า

Day 4 : เวนิส – ฟ็อกซ์ทาว์น เอาท์เล็ต – ลูเซิร์น -สะพานไม้ชาเปล - BUCHERER SHOP - ร้านของฝาก Casagrande - กำแพงเมืองเก่า - สิงโตแห่งลูเซิร์น - สถานีรถไฟ - Old Town
เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ฟ็อกซ์ทาว์น เอาท์เล็ต เอาท์เล็ต ในร่มขนาดใหญ่ใกล้ชายแดน สวิตเซอร์แลนด์และอิตาลี ร้านค้ากว่า 160 ร้าน พร้อมด้วยแบรนด์ชั้นน ากว่า 250 แบรนด์ตั้งอยู่ภายใน อาคารขนาดใหญ่ท าให้สามารถช้อปปิ้งได้ไม่ว่าสภาพอากาศด้านนอกจะร้อนหรือหนา
จัดนำท่านเดินทางสู่ ลูเซิร์น เมืองท่องเที่ยวยอดนิยมของสวิตเซอร์แลนด์ที่ผสมผสานความคลาสสิคของเมืองเก่าโบราณและความทันสมัยเข้าไว้ด้วยกัน
สะพานไม้ชาเปลเป็นสะพานไม้เก่าแก่ที่สุดในโลกสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 14 มีความยาว 204 เมตร สัญลักษณ์ของเมืองลูเซิร์นที่มีอายุกว่า 800 ปี อันมีชื่อเสียงที่สุดของลูเซิร์น ซึ่งสะพานไม้แห่งนี้มีหลังคาคลุมตลอดทอดตัวยาวข้ามแม่น้ำ “รอยส์” ที่มีอายุเก่าแก่กว่า 400 ปี
BUCHERER SHOPร้านขายนาฬิกาที่ดังที่สุดในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ จัดเป็นพิพิธภัณฑ์นาฬิกา เช่น Rolex, SWATCH, TISSOT, PIAGET, TAGHeuer, TUDOR, LONGINES, RADO, ROGER DUBUIS, IWC และข้างนอกห้างสามารถเดินช็อปกัน บริเวณรอบๆ เป็นร้านนาฬิกา และขายขนม(ของฝาก) และที่ระลึกร้านดังอย่างร้านของฝาก Casagrandeห้ามพลาดที่จะช้อปปิ้งร้านนี้เพราะของที่ระลึกจากสวิสมากมาย อาทิ เช่น นาฬิกานกกาเหว่า มีดทหารสวิส (แกะสลักฟรีเมื่อซื้อ) นาฬิกา เสื้อผ้า ช็อคโกแลต และอื่นๆอีกมาก
กำแพงเมืองเก่าอยู่บนเนินเขายาว 850 เมตร  สร้างในปี 1386 ได้รับการดูแลรักษาอย่างดี  ถ่ายรูปกับ
สิงโตแห่งลูเซิร์นเป็นอนุสาวรีย์ที่มีชื่อเสียงที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์สร้างขึ้นเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติและระลึกถึงเหล่าทหารในความกล้าหาญ ซื่อสัตย์ภักดีที่เสียชีวิตในหน้าที่ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวลูเซิร์น
สถานีรถไฟลูเซิร์น เปิดให้บริการตั้งแต่ปี ค.ศ.1856 ถือเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คที่ต้องมาเช็คอินเมื่อมาเยือนลูเซิร์น...   
เที่ยง   เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลา อิสระรับประทานอาหารตามอัธยาศัย
ค่ำ   แนะนำอาหารขึ้นชื่อของสวิตเชอร์แลนด์ เมนู 'ฟองดู'
พัก  Ibis bud get Luzern หรือเทียบเท่า

Day 5 : กรินเดลวาลด์ – ขึ้นกระเช้าลอยฟ้า - นั่งรถไฟสู่จุงเฟรา - พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ทางรถไฟ - อุโมงค์น้ำแข็ง - ยอดเขาจุงเฟรา - ร้านไฮไทม์ - ธารน้ำแข็งอาเล็ทช์ - เลาเทอร์บรุนเนิน – น้ำตกชเตาบ์บัค - ชอปปิ้งเอาท์เล็ต
เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ออกเดินทางสู่ กรินเดลวาลด์ นำท่านสัมผัสประสบการณ์ขึ้นกระเช้า นั่งรถไฟชมวิวเทือกเขาแอลป์ เพื่อมุ่งหน้าสู่ สถานีรถไฟจุงเฟรายอค เป็นสถานีรถไฟที่สูงที่สุดในยุโรปสูงถึง 11,332 ฟุต และเมื่อมาถึงสิ่งแรกที่แนะนำคือการเขียน โปสการ์ด ส่งทูตไปรษณีย์ที่อยู่สูงที่สุดในยุโรป
นำท่านชมพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ทางรถไฟ ที่จัดแสดงอยู่ในอุโมงค์และยังมี อุโมงค์น้ำแข็ง ที่มีการแกะสลักน้ำแข็งตามจุดต่างๆให้ชมอีกด้วย จุดชมวิว ยอดเขาจุงเฟรายอค Top of Europe ให้ท่านได้ช้อปปิ้ง ร้านไฮไทม์ ร้านนาฬิกาที่สูงที่สุดในสวิสเซอร์แลนด์  และท่านจะได้สัมผัสกับหิมะขาวโพลนพร้อมชมทัศนียภาพของ ธารน้ำแข็ง Aletsch ที่ยาวที่สุดในเทือกเขาแอลป์
เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจุงเฟรา
เลาเทอร์บรุนเนิน เมืองที่ตั้งอยู่ระหว่างทะเลสาบทูน และทะเลสาบเบรียนซ์ ล้อมรอบไปด้วยยอดเขาสามเกลอ อย่างเทือกเขา Eiger, Monch และ Jungfrau
น้ำตกชเตาบ์บัค เป็นน้ำตกมีชื่อเสียงในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ตั้งอยู่ใกล้กับเมืองเลาเทอร์บรุนเนิน น้ำตกไหลออกมาจากหุบเขาที่ความสูง 297 เมตร ถือเป็นนำตกที่มีความสูงเป็นอันดับสามในประเทศ
ค่ำ   เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลา อิสระรับประทานอาหารตามอัธยาศัย
พักที่  The Hey Hotel หรือเทียบเท่า

Day 6 : ซูริค- ถนนช้อปปิ้งบานโฮฟสตราเซอร์ - จัตุรัสเมือง - ทะเลสาบซูริค – โบสถ์โกรสมึนส์เทอร์- ท่าอากาศยานซูริค - ท่าอากาศยานอิสตันบูล
เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านออกเดินทางสู่เมืองซูริค สู่ย่านช้อปปิ้งบานโฮฟสตราเฟอร์ ศูนย์กลางย่านการค้าที่แพงที่สุดแห่งหนึ่งของโลก เป็นถนนคนเดินที่คึกคักที่สุดของซูริคเพียบพร้อมด้วยร้านค้าแบรนด์เนมเช่น Hermes, Louis Vuitton, Chanel, Dior เสื้อผ้า กระเป๋าเครื่องประดับ นาฬิกา ร้านขายของที่ระลึก ช็อคโกแลตสวิต 
แวะเช็คอิน จัตุรัสเมือง ทะเลสาบซูริค เป็นจุดสำคัญของการขนส่งสาธารณะถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ.1881 ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานซูริค
18.50 น.   ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานอสตันบูล
22.50 น.   เดินทางถึง ท่าอากาศยานอิสตันบูล เพื่อทำการเปลี่ยนเครื่อง

Day 7 : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ(มีบริการอาหารบนเครื่อง)
01.45 น.   เดินทางสู่   ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยเที่ยวบิน TK1910
15.25 น.   เดินทางถึง   ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจระบบกดจองผ่าน web

** คลิกเลือกพีเรียดแล้วกดปุ่ม "จอง" ทางเราจะติดต่อกลับทันที
Aug 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Sep 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Oct 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Nov 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Dec 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jan 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Feb 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Mar 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Apr 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
May 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jun 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jul 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 
 = วันที่ออกเดินทาง
ช่วงวันเดินทาง วัน ราคา จอง
26 ก.ค – 01 ส.ค 2565 อังคาร - จันทร์ 59,777 -
23 – 29 ส.ค 2565 อังคาร - จันทร์ 64,777
20 – 26 ก.ย 2565 อังคาร - จันทร์ 64,777
18 – 24 ต.ค 2565 อังคาร - จันทร์ 64,777

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี จุงเฟรา อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมสวิตเซอร์แลนด์ ราคาใกล้เคียงกัน