ทัวร์ ออสเตรีย ฮังการี เช็ก

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์ออสเตรีย ฮังการี เช็ก เวียนนา บูดาเปสต์ ปราก by Austrian Airlines 10 วัน 7 คืน
Czech - Hungary- Austria ยุโรปตะวันออก BY OS

10 วัน 7 คืน

บูดาเปสต์ บราติสลาวา ปราก เชสกี้ครุมลอฟ ซาลล์บุร์ก ฮัลล์สตัตท์ โกเซา เวียนนา

Day 1 : กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ 
Day 2 : เวียนนา - บูดาเปสต์ (ฮังการี)
Day 3 : บูดาเปสต์ - บราติสลาวา (สโลวาเกีย) - ปราก (เชค)
Day 4 : เจาะลึกกรุงปราก
Day 5 : กรุงปราก - เชสกี้ ครุมลอฟ
Day 6 : เชสกี้ ครุมลอฟ - ซาล์ลบูร์ก - ฮัลลสตัตท์
Day 7 : ฮัลล์สตัตท์ - โกเซา - เวียนนา
Day 8 : เจาะลึกกรุงเวียนนา
Day 9 : เวียนนา - เอ้าเลท พานดอร์ฟ
Day 10 : กรุงเทพ

---อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม---

Day 1 : กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ 
21:30   เชคอิน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ
23:45   ออกเดินทางสู่ประเทศออสเตรีย โดย สายการบินออสเตรียน แอร์ไลน์  

Day 2 : เวียนนา - บูดาเปสต์ (ฮังการี)
05:25   ถึงสนามบินเวียนนา ประเทศออสเตรีย
พาท่านเดินทางเข้าสู่ประเทศ ฮังการี (3 ชม)
เริ่มเที่ยว BUDAPEST เที่ยวครบทุกไฮไลท์ ของบูดาเปสต์
 จุดชมวิวเนินเขา GELLERT ไม่มีทัวร์ไหนพาไปแน่ๆ เห็นตัวเมืองทั้งคุ้งน้ำดานูป วิวเดี่ยวกัโปสการ์ดของเมือง
 ป้อม FISHERMAN'S BASTION
12:00   อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหาร พาท่านเช็คอินเข้าสู่ที่พัก อาคารรัฐสภา
ช่วงเย็น ล่องเรือบนแม่น้ำดานูป
18:00   อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักค้างคืน NOVOTEL DANUBE BUDAPEST หรือเทียบเท่า 
ที่พักที่วิวเห็นอาคารรัฐสภาได้ชัดที่สุดในบูดาเปสต์ 

Day 3 : บูดาเปสต์ - บราติสลาวา (สโลวาเกีย) - ปราก (เชค)
08:00   อาหารเช้า ณ ที่พัก
เดินทางสู่กรุงปราก (5 ชม)
แวะเดินเล่นที่เมือง BRATISLAVA เมืองหลวงของประเทศสโลวเกีย
12:00   อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นพาท่านเดินทางเข้าสู่กรุงปราก
18:00   อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักค้างคืน HOTEL MAJESTIC PLAZA  หรือเทียบเท่า 
ที่พักที่ใจกลางเมือง สามารถเดินไปหอนาฬิกาได้
พักสองคืนติด ไม่เหนื่อยย้ายกระเป๋า

Day 4 : เจาะลึกกรุงปราก
08:00   อาหารเช้า ณ ที่พัก
เจาะลึกกรุงปรากกันทั้งวัน  ครบทุกไฮไลท์
-เยี่ยมชมปราสาทปราก (Prague Castle)
- ข้ามสะพานชาร์ลส์ (Charles Bridge) และนับรูปปั้นที่นั่น
12:00   อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารไทย
- เดินเล่นรอบ Malá Strana
- ถ่ายรูปกับกำแพงจอห์นเลนนอน (John Lennon Wall)
- ยืนอยู่ท่ามกลางกลางจัตุรัสเวนเซสลาส (Wenceslas Square) และนึกถึงช่วงเวลาที่ลัทธิคอมมิวนิสต์สิ้นสุดลง
- ปีนหอคอย Old Town Hall และชมวิวทิวทัศน์ที่งดงาม
- จัตุรัสเมืองเก่า
- ชมย่าน Josefov ย่านชาวยิวแห่งกรุงปราก
- เยียมชม Powder Tower อันโด่งดัง
- ชมเมืองปรากยามค่ำคืน
เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเที่ยว อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย
พักค้างคืน HOTEL MAJESTIC PLAZA  หรือเทียบเท่า 
ที่พักที่ใจกลางเมือง สามารถเดินไปหอนาฬิกาได้
พักสองคืนติด ไม่เหนื่อยย้อยกระเป๋า

Day 5 : กรุงปราก - เชสกี้ ครุมลอฟ
08:00   อาหารเช้า ณ ที่พัก
09:00   นำท่านเดินทางสู่เมือง CESKY KRUMLOV (ระยะทางประมาณ 180 กิโลเมตร ใช้ เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง 10 นาที)
12:00   อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขา
พาเดินเล่น เจาะลึกกันทั่วเมือง ครบทุกไฮไลท์ ทุกมุมสวยๆ
ทั้งด้านบนปราสาทครุมลอฟ หน้าโรงแรม RUSE ตรอกซอกซอย สะพานทุกแห่งในเมือง เก็บทั้งหมด !!
19:00   อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักค้างคืน HOTEL OLD INN  หรือเทียบเท่า 
ที่พักที่ใจกลางจัตุรัส  เดินเล่นได้ทั้งคืน

Day 6 : เชสกี้ ครุมลอฟ - ซาล์ลบูร์ก - ฮัลลสตัตท์
08:00   อาหารเช้า ณ ที่พัก
09:00   เดินทางเข้าสู่ประเทศออสเตรีย จุดมุ่งหมายคือเมือง HALLSTATT
(ระยะทางประมาณ 215 กิโลเมตร ใช้ เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง)
แวะเที่ยว SALZBURG บ้านเกิดของโมสาร์ท
12:00   อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จนได้เวลาเดินทางเข้าสู่เมือง HALLSTATT
พาท่านเที่ยว HALLSTATT เมืองเล็กๆริมทะเลสาบ ที่สวยจนได้ขึ้นทะเบียนมรดกโลก
19:00   อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักค้างคืน ณ HOTEL HERITAGE HALLSTATT  หรือเทียบเท่า 
ที่พักที่ดีที่สุดของเมือง ใจกลางจัตุรัส  เดินเล่นได้ทั้งคืน

Day 7 : ฮัลล์สตัตท์ - โกเซา - เวียนนา
09:00   อาหารเช้า ณ ที่พัก
ช่วงเช้าให้ท่านได้มีเวลาเก็บภาพบรรยากาศ HALLSTATT ยามเช้า กันแบบเต็มๆ
ต่อด้วยพาท่านลัดเลาะไปตามเขต SALZGAMERGUT โซนธรรมชาติสวยๆของออสเตรียเดินเล่นเมือง GOSAU เมืองที่มีฉากหลังเป็นเทือกเขาแอลป์ใหญ่ยักษ์
ไปต่อกันที่ ทะเลสาบ GOSAU ทะเลสาบสวยๆ ที่เงียบสงบ น้อยทัวร์นักที่จะได้ไปชม
12:00    อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จนได้เวลาเดินทางกลับสู่กรุง VIENNA (3 ชม 40 นาที)
19:00   อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักค้างคืน HOTEL GRAND WIEN   หรือเทียบเท่า
ที่พักห้าดาว 2 คืนติด ไม่ต้องเหนื่อยจัดกระเป๋า
ที่พักหน้าถนนช้อปปิ้งใจกลางกรุงเวียนนา

Day 8 : เจาะลึกกรุงเวียนนา
08:00   อาหารเช้า ณ ที่พัก 
วันนี้ พาเจาะลึกกรุงเวียนนา ครบทุกไฮไลท์เด็ด ๆ
- เข้าชมพระราชวังเชิงบรุนน์
12:00   อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- พระราชวังฮอฟบวร์ก (Hofburg Palace)
- โรงโอเปร่าแห่งกรุงเวียนนา (Vienna State Opera)
- มหาวิหารเซนต์สตีเฟน (St. Stephens Cathedral)
- ศาลาว่าการกรุงเวียนนา (City Hall)
-  พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ศิลปะ (Kunsthistorisches)
ทางเราพาไปชมทุกๆที่  หากสนใจเข้าชมด้านในสามารถซื้อตั๋วด้านหน้าได้
-  ถนนช้อปปิ้ง KARTNER STREET แหล่ง ช้อปปิ้งสุดหรูหราในกรุงเวียนนาที่ขา
ช้อปทุกคนไม่ควรพลาด ถนนสองสายจะนี้เต็มไปด้วยร้านอาหาร คาเฟ่ และร้านขายสินค้าแบรนด์เนมหรูๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็น Gucci, Louis Vuitton, Tiffany, Chanel, Armani   นอกจากนี้ ตึกรามบ้านช่องตลอดถนน Graben และ
Kohlmarkt ก็ได้รับการออกแบบให้มีความหรูหรา ไฮโซ 
19:00   อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักค้างคืน ณ HOTEL GRAND WIEN   หรือเทียบเท่า 
ที่พักห้าดาว 2 คืนติด ไม่ต้องเหนื่อยจัดกระเป๋า
ที่พักหน้าถนนช้อปปิ้งใจกลางกรุงเวียนนา

Day 9 : เวียนนา - เอ้าเลท พานดอร์ฟ
08:00   อาหารเช้า ณ ที่พัก 
วันนี้อิสระท่านเดินเล่นช้อปปิ้งกันต่อ ที่ถนนหน้าโรงแรม  KARTNER STREET 
หรือจะไปเอาท์เล็ท Designer Outlet Parndorf 
เอาท์เล็ทใหญ่ยักษ์สุดในย่าน รวบรวมสินค้าแบรนด์เนมไว้มากมาย
เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเที่ยว อิสระอาหารกลางวันและเย็น
18:00   ออกเดินนทางสู่สนามบิน
23:20   ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ

Day 10 : กรุงเทพ
05:30   ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

 ระบบกดจองผ่าน web

** คลิกเลือกพีเรียดแล้วกดปุ่ม "จอง" ทางเราจะติดต่อกลับทันที
Jul 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Aug 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Sep 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Oct 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Nov 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Dec 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jan 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Feb 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Mar 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Apr 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
May 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jun 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 
 = วันที่ออกเดินทาง
ช่วงวันเดินทาง วัน ราคา จอง
09 – 18 มิ.ย 2565 พฤหัส - เสาร์ 139,900 -

ทัวร์ออสเตรีย ฮังการี เช็ก เวียนนา อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมออสเตรีย เช็ก เยอรมนี ราคาใกล้เคียงกัน