ทัวร์ นอร์เวย์ เดนมาร์ค

 

สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์นอร์เวย์ เดนมาร์ค เดนมาร์ค นอร์เวย์ ล่าแสงเหนือ by THAI Airways 12 วัน 9 คืน
Northernlight Lofoten 12 Days BY TG

12 วัน 9 คืน

กรุงโคเปนเฮเก้น (เดนมาร์ก) ออสโล ทรูมเซอ ล่องเรือชมฟยอร์ด ยอดเขาสโตรสไตเนิน สวนสัตว์ Polar Park เมืองสโววาร์ด หมู่เกาะโลโฟเทน นุสฟยอร์ด มอคคาเนส หมู่บ้าน A - หมู่บ้าน Reine หมู่บ้าน Hamnoy พิพิธภัณฑ์ไวกิ้ง สโววาร์ด นาร์วิก (นอร์เวย์) อุทยานแห่งชาติอบิสโก้ ล่าแสงเหนือ อุทยานแห่ง ชาติอบิสโก คิรูน่า สต็อกโฮลม์ City Hall Vasa Museum Gamla Stan

Day 1 : ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ – กรุงโคเปนเฮเก้น (เดนมาร์ก)
Day 2 : เที่ยวกรุงโคเปนเฮเก้น (เดนมาร์ก) – ช้อปปิ้ง - เรือสำราญ DFDS Seaways
Day 3 : ออสโล - เที่ยวชมเมือง - บินสู่ทรอมโซ่
Day 4 : ชมเมืองทรูมเซอ - ล่องเรือชมฟยอร์ด - นั่งกระเช้าเคเบิ้ลคาร์สู่ยอดเขาสโตรสไตเนิน
Day 5 : ทรูมเซอ - สวนสัตว์ Polar Park - เมืองสโววาร์ดDay 6 : หมู่เกาะโลโฟเทน - นุสฟยอร์ด - มอคคาเนส - หมู่บ้าน Å - หมู่บ้าน Reine
Day 7 : เกาะโลโฟเทน - หมู่บ้าน Hamnoy - พิพิธภัณฑ์ไวกิ้ง - สโววาร์ด
Day 8 : เมืองสโววาร์ด - นาร์วิก (นอร์เวย์) - อุทยานแห่งชาติอบิสโก้ - ล่าแสงเหนือ
Day 9 : อุทยานแห่งชาติอบิสโก - คิรูน่า - บินสู่สต็อกโฮลม์
Day 10 : สต็อกโฮลม์ – City Hall – Vasa Museum – Gamla Stan - อิสระให้ช้อปปิ้ง
Day 11 : สต็อกโฮลม์ – เดินทางกลับ
Day 12 : เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ

---อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม---

Day 1: ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ – กรุงโคเปนเฮเก้น (เดนมาร์ก)
22.00 น.   พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ  ประตู 3 เคาน์เตอร์ D (9-12) สายการบินไทย เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกในเรื่องสัมภาระและการเช็คอิน จากนั้นเชิญรอ ณ ห้องพักผู้โดยสารขาออก

Day 2: เที่ยวกรุงโคเปนเฮเก้น (เดนมาร์ก) – ช้อปปิ้ง - เรือสำราญ DFDS Seaways
01.20 น.   ออกเดินทางโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่  TG 950
07.40 น.   ถึงท่าอากาศยานกาสทรัป กรุงโคเปนเฮเก้น เมืองหลวงประเทศเดนมาร์ก ผ่านการตรวจคนเข้าเมือง พร้อมรับสัมภาระและการตรวจของศุลกากร รถโค้ชรอรับท่านแล้วนำเที่ยวชมเมือง ผ่านจัตุรัสซิตี้ฮอลล์ ถ่ายรูปคู่กับเงือกน้อยลิตเติ้ลเมอร์เมด สัญลักษณ์ของเมือง ซึ่งยังคงนั่งเศร้ารอเจ้าชายตามเนื้อเรื่องในเทพนิยายอันลือลั่น ของนักเล่านิทานระดับโลกฮันส์คริสเตียน-แอนเดอร์สัน โดยได้รับการสนับสนุนจากบริเวอร์-จาคอบเซ่น เจ้าของมูลนิธิคาร์ลสเบิร์ก ใกล้กันเป็นย่านท่าเรือขนาดใหญ่ ที่มีเรือสินค้าและเรือสำราญจอดเด่นเป็นสง่า เดินผ่านสวนสาธารณะท่านจะพบกับน้ำพุเกฟิออน เทพธิดาผู้เสียสละกับบุตรชายที่ร่วมสร้างเกาะซีแลนด์ขึ้นมา จากนั้นไปชมพระราชวัง อมาเลียนบอร์ก ที่ประทับในฤดหนาวของราชวงศ์แห่งเดนมาร์ก รถโค้ชผ่านเขตท่าเรือ Kongens Nytorv ที่มีอาคารบ้านเรือนตั้งแต่ยุคคริสต์ศตวรรษที่ 17 เรียงรายใจกลางเมืองมีสวนสนุกทิโวลีที่เก่าแก่ตั้งแต่ปี 1843 ได้รับการยกย่องให้เป็นแหล่งบันเทิงที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก
12.00 น.   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 อิสระให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าย่านวอล์คกิ้งสตรีท หรือถนนสตรอยก์ ถนนช้อปปิ้งที่ยาวที่สุดในโลก เริ่มจากศาลาว่าการเมืองไปสิ้นสุดที่ Kongens Nytorv ที่มีสินค้าแบรนด์เนมชื่อดัง อาทิ หลุยส์วิตตอง ชาแนล ร้านนาฬิกาหรูแบรนด์ดังจากสวิส, พอร์ซเลน เป็นต้น
 เดินทางสู่ท่าเรือเพื่อลงเรือสำราญ DFDS (Scandinavian Seaway) ที่พรั่งพร้อมไปด้วยร้านขายของ, ร้านค้าปลอดภาษี,ร้านอาหาร, ห้อง Sauna, Spa ฯลฯ (กรุณาเตรียมกระเป๋าสำหรับค้างคืนบนเรือ 1 คืน เพื่อความสะดวกในการเดินทางของท่าน)
16.30 น.   เรือออกเดินทางสู่กรุงออสโล (นอร์เวย์) ผ่านน่านน้ำของเดนมาร์กและสวีเดน
17.00 น.   อาหารค่ำแบบ “สแกนดิเนเวียนบุฟเฟ่ต์”ภายในภัตตาคารในเรือสำราญ
 พักค้างคืนบนเรือสำราญเดินสมุทร DFDS SCANDINAVIAN SEAWAYS ห้องพักคู่ SEASIDE CABIN

Day 3: ออสโล - เที่ยวชมเมือง - บินสู่ทรอมโซ่
 อรุณสวัสดิ์ยามเช้า สัมผัสอากาศอันแสนบริสุทธิ์บนชั้นดาดฟ้าของเรือ ระหว่างเส้น ทางเรือสำราญผ่านออสโลฟยอร์ดที่งดงามตามธรรมชาติ พร้อมรับประทานอาหารเช้าที่ภัตตาคารบนเรือสำราญ
09.45 น.   เรือจอดเทียบท่า ณ กรุงออสโล นำท่านเที่ยวชมกรุงออสโล ชมอุทยานฟร็อกเนอร์ ที่มีประติมากรรมที่แสดงถึงความเป็นอยู่สภาพชีวิตและการดิ้นรนต่อสู้ของมนุษย์ชาติ ซึ่งเป็นผลงานประติมากรชื่อดังกุสตาฟ วิเกอแลนด์ แล้วกลับเข้าสู่เขตใจกลางเมือง ชมทำเนียบรัฐบาล, พระบรมมหาราชวัง, อาคารสถาปัตยกรรมเก่าแก่อายุกว่า 100 ปี อาทิ เนชั่นแนลเธียเตอร์, อาคารรัฐสภา และศาลาเทศบาลเมืองเก่าซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเมือง อิสระให้ท่านเดินเที่ยวย่านถนนคนเดิน คาร์ลโจฮันเกท ถนนช้อปปิ้งที่สำคัญของเมือง
13.00 น.   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
17.05 น.   ออกเดินทางสู่เมืองทรอมโซ่ โดยสายการบิน SAS เที่ยวบินที่ SK 4430
18.55 น.   ถึงเมืองทรูมเซอ Tromsø อีกหนึ่งเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง มีประชากรมากเป็นอันดับ 7 ของนอร์เวย์ ทรูมเซอเป็นเมืองเล็ก ๆ แต่มีความเจริญและทันสมัยอย่างมากจนได้รับการขนานนามว่าเป็นปารีสแห่งยุโรปเหนือ (Paris of the North) ด้วยภูมิทัศน์อันสวยงาม มีทะเลเป็นฉากหน้าและภูเขาเป็นฉากหลัง เมืองท่องเที่ยวยอดนิยมอีกแห่งเหนือที่ไม่ควรพลาด อีกทั้งยังเป็นประตูสู่ขั้วโลกเหนือและศูนย์กลางการสำรวจขั้วโลกเหนืออีกด้วย
18.00 น.   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 
 พัก Radisson Blu Hotel Tromso **** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

Day 4: ชมเมืองทรูมเซอ - ล่องเรือชมฟยอร์ด - นั่งกระเช้าเคเบิ้ลคาร์สู่ยอดเขาสโตรสไตเนิน
07.00 น.   รับประทานอาหารเช้าแบบสแกนดิเนเวียนที่โรงแรม
08.30 น.   สู่ท่าเรือกลางเมืองทรูมเซอ นำท่านลงเรือ hybrid-electric catamaran ชมฟยอร์ดในแถบอาร์กติก ให้คุณได้ใกล้ชิด และมองเห็นทิวทัศน์อันงดงามของภูเขาและฟยอร์ด ความมหัศจรรย์เกิดจากการกัดเซาะของธารน้ำแข็งเมื่อหลายล้านปีก่อน 
12.00 น.   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 ชมเมืองทรูมเซอ เริ่มจากย่านใจกลางเมือง อาคารสถาปัตยกรรมบ้านไม้เก่าแก่สีสันฉูดฉาด ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ทรุมเซอเป็นเมืองที่มีบ้านเก่าทำจากไม้จำนวนมากที่สุดในนอร์เวย์เหนือ บ้านเก่าที่สุดสร้างตั้งแต่ปี ค.ศ. 1789 มหาวิหารอาร์กติก (Arctic Cathedral) สร้างด้วยสถาปัตยกรรมอันทันสมัย นั่งเคเบิ้ลคาร์สู่ยอดเขาสโตรสไตเนิน (Mt.Storsteinen) ซึ่งอยู่สูงจากระดับน้ำทะเล 420 เมตร ชมเมืองทรูมเซอแบบพาโนรามา มีลักษณะเป็นเกาะอยู่กลางฟยอร์ดมีเกาะใหญ่ ๆ   ร้อมลอบ ทางด้านทิศตะวันออก มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศสวีเดนและฟินแลนด์
18.00 น.   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
 เริ่มปฏิบัติการล่าแสงเหนือ ทรูมเซอ เป็นเมืองสวยชื่อดังของนอร์เวย์ เป็นส่วนหนึ่งของแลปแลนด์ และเป็นจุดยอดนิยมอีกแห่งหนึ่งในการล่าแสงเหนือ เพราะมีพิกัดอยู่ตรงเส้นอาร์กติก และเป็นหนึ่งในเมืองวงแหวนแสงเหนือของโลก (หากสภาพอากาศไม่อำนวย หัวหน้าทัวร์อาจจะปรับเปลี่ยนเวลาตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในแต่ละวัน)
พัก Radisson Blu Hotel Tromso **** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

Day 5: ทรูมเซอ - สวนสัตว์ Polar Park - เมืองสโววาร์ด
07.00 น.   รับประทานอาหารเช้าแบบสแกนดิเนเวียนที่โรงแรม
08.00 น.   เดินทางสู่สวนสัตว์ Polar Park ที่นี่นอกจากจะเป็นสวนสัตว์ที่อยู่เหนือสุดของโลกแล้ว ยังเป็นศูนย์อนุรักษ์พันธุ์สัตว์ในแถบขั้วโลก และถือว่าเป็นบ้านขนาดใหญ่ของสัตว์สายพันธุ์นักล่า อาทิ หมี, หมาป่า, แมวป่า Lynx, และรวมไปถึงสัตว์อื่นๆ อีกหลากสายพันธุ์ อาทิ พวกกวางมูซ, กวางเรนเดียร์, วัวมัสก์อ็อกซ์ อีกด้วย
13.00 น.   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 เดินทางสู่เมืองสโววาร์ด (Svolvær) ซึ่งเป็นเมืองศูนย์กลางเขตชุมชน Vågan ในเขตการปกครองในกลุ่มเกาะโลโฟเทน (Lofoten) อันโด่งดังในเขต Nordland ทางตอนเหนือของประเทศนอร์เวย์
18.00 น.   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักโรงแรม Thon Hotel Lofoten หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

Day 6: หมู่เกาะโลโฟเทน - นุสฟยอร์ด - มอคคาเนส - หมู่บ้าน Å - หมู่บ้าน Reine 
08.00 น.   รับประทานอาหารเช้าแบบสแกนดิเนเวียนที่โรงแรม
09.00 น.   เที่ยวในหมู่เกาะโลโฟเทน ตั้งอยู่ในเมือง Nordland ประเทศนอร์เวย์ อาณาเขตของหมู่บ้านตั้งอยู่เหนือเส้นอาร์คติกเซอร์เคิลบริเวณใกล้ขั้วโลกเหนือ ล้อมรอบด้วยฟยอร์ดและเทือกเขาที่มีหิมะปกคลุมตลอดปี เกาะโลโฟเทนประกอบไปด้วยเมือง หรือหมู่บ้านเล็กๆ หลายๆ หมู่บ้าน กระจายตั้งอยู่รอบๆ เกาะ การท่องเที่ยวชมหมู่บ้านต่างๆ เป็นไฮไลท์ของโลโฟเท่น หมู่บ้านนุสฟยอร์ด (Nusfjord) หมู่บ้านชาวประมงที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่ง ยังเป็นหมู่บ้านที่ยังคงมีวิถีชีวิตแบบชาวประมงดั้งเดิมซึ่งได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี โดยชาวประมงที่นี่จะออกหาปลา และนำปลามาผ่านกระบวนการแปรรูปด้วยการตากแห้งเพื่อส่งขายและเก็บไว้ทานในฤดูหนาว ปลาส่วนใหญ่ที่จับได้ในเขตนี้คือปลาค็อด
12.00 น.   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย   มุ่งหน้าสู่บริเวณทางตอนใต้ของเกาะที่เมืองมอคคาเนส เที่ยวชมหมู่บ้าน Å ที่ได้ชื่อว่าเป็นหมู่บ้านที่สวยที่สุดบนหมู่เกาะโลโฟเทน และเป็นจุดสิ้นสุดของถนนสายหลัก E10 ถนน King Olav’s ถนนหลวงสายหลักเดียวของหมู่เกาะโลโฟเทน หมู่บ้าน Reine อันได้ชื่อว่าเป็นหมู่บ้านที่มี Landscape ในการถ่ายภาพวิวธรรมชาติที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของเกาะโลโฟเทน เข้าสู่ที่พักในสไตล์บ้านชาว ประมง (Rorbuer Cabins) บ้านชาวประมงสีแดงที่ตั้งอยู่ริมทะเล หากโชคดีและฟ้าเปิดท่านยังสามารถเห็นแสงเหนือปกคลุมทั่วบริเวณในยามค่ำคืน
19.00 น.   รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารโรงแรม
พักโรงแรม  Reine Rorbuer Lofoten หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

Day 7: เกาะโลโฟเทน - หมู่บ้าน Hamnoy - พิพิธภัณฑ์ไวกิ้ง - สโววาร์ด 
08.00 น.   รับประทานอาหารเช้าแบบสแกนดิเนเวียนที่โรงแรม
09.00 น.   เดินทางสู่หมู่บ้านชาว Hamnoy ซึ่งเป็นหมู่บ้านชาวประมงที่เก่าแก่ที่สุดในเกาะโลโฟเทน มีความสวยงามในอันดับต้น ๆ ภาพสวยของโลโฟเท่น ส่วนใหญ่มาจากหมู่บ้านนี้เป็นแบ็คกราวด์ที่สวยงาม ถูกแพร่กระจายไปให้โลกได้ชี่นชม
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย   ชมพิพิธภัณฑ์ไวกิ้ง (Lofotr Vikingmuseum) ที่นี่คุณสามารถสัมผัสกับยุคไวกิ้งได้อย่างแท้จริง นักโบราณคดีได้ขุดค้นพบบ้านของชาวไวกิ้งที่มีอายุเก่าแก่คาดว่าน่าจะประมาณ ค.ศ. 500 อาคารมีความยาวประมาณ 83 เมตร และได้รับการบูรณะขึ้นใหม่ในฐานะของพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิตชีวา ได้เวลาอันสมควร นำคณะเดินทางกลับสู่เมืองสโววาร์ด มีเวลาให้ท่านได้เก็บภาพประทับใจของเมือง
19.00 น.   รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารโรงแรม
 พักโรงแรม Thon Hotel Lofoten หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

Day 8: เมืองสโววาร์ด - นาร์วิก (นอร์เวย์) - อุทยานแห่งชาติอบิสโก้ - ล่าแสงเหนือ 
08.00 น.   รับประทานอาหารเช้าแบบสแกนดิเนเวียนที่โรงแรม
 เดินทางสู่เมืองนาร์วิกทางตอนเหนือของประเทศนอร์เวย์ แวดล้อมด้วยภูเขาและทะเลกว้างไกลอีกทั้งยังเป็นเมืองที่รัชกาลที่ 5 ทรงเสด็จประพาสมาทรงทอดพระเนตรการทำเหมืองแร่ของเมือง ซึ่งยังคงเปิดให้บริการจนถึงปัจจุบัน ชมวิวทิวทัศน์ของเมืองสวย
12.00 น.   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 เดินทางต่อตามเส้นทางสายอาร์คติคเซอร์เคิล เส้นทางรถไฟที่ขึ้นชื่อว่าสวยที่สุดในเขตซีกโลกเหนือ เส้นวงกลมอาร์คติกเซอร์เคิลตั้งอยู่ที่ละติจูด 66 องศาเหนือ ให้ท่านเพลิดเพลินไปกับทัศนียภาพอันงดงามของป่าสนและทะเลสาบ สู่อุทยานแห่งชาติอบิสโก Abisko National Park ในเขตลัปป์ลันด์ Lapland ของประเทศสวีเดน ซึ่ง Lonely Planet ยกให้เป็นสถานที่ซึ่งแสงเหนือมีความสว่างไสวมากที่สุดในโลก
18.00 น.   รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารโรงแรม
21.00 น.   เริ่มปฏิบัติการล่าแสงเหนือ ใกล้ทะเลสาบ Tornetrask และอุทยานแห่งชาติอบิสโก เป็นที่ตั้งของศูนย์ศึกษาปรากฏการณ์แสงเหนือ เป็นจุดที่มีโอกาสในการเห็นแสงเหนือบนท้องฟ้าในยามค่ำคืน หากโชคดีฟ้าเปิด และค่า KP แรงส่งผลให้เกิดแสงเหนือ ท่านจะสามารถถ่ายภาพเก็บเป็นที่ระลึก 
พักโรงแรม  Hotell Fjället **** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน 

Day 9: อุทยานแห่งชาติอบิสโก - คิรูน่า - บินสู่สต็อกโฮลม์
08.00 น.   รับประทานอาหารเช้าแบบสแกนดิเนเวียนที่โรงแรม
10.00 น.   นำคณะออกเดินทางสู่เมืองคิรูน่า (สวีดิชแลปป์แลนด์) ที่อยู่เหนือที่สุดในประเทศสวีเดนที่มีประชากรอาศัยอยู่ มีความ สำคัญเพราะเป็นเมืองที่ผลิตแร่เหล็กที่มีชื่อของประเทศ
12.00 น.   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
14.00 น.   เดินทางสู่กรุงสต็อกโฮลม์ โดยสายการบิน SAS เที่ยวบินที่ SK 1045
15.30 น.   ถึงสนามบินอาลันด้า กรุงสต็อกโฮลม์ เมืองนี้ได้รับสมญานามว่า “ความงามบนผิวน้ำ”
19.00 น.   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  
พัก Radisson Blu Royal Viking Hotel หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

Day 10: สต็อกโฮลม์ – City Hall – Vasa Museum – Gamla Stan - อิสระให้ช้อปปิ้ง
08.00 น.   รับประทานอาหารเช้าแบบสแกนดิเนเวียนที่โรงแรม
 คณะนำเที่ยวชมกรุงสต็อกโฮล์ม เข้าชมซิตี้ฮอลล์ ในเดือนธันวาคมของทุกปี จะมีพิธีเลี้ยงรับรองผู้ได้รับรางวัลโนเบลในห้องบลูฮอลล์ ที่ดัดแปลงให้เป็นห้องคอนเสิร์ตฮอลล์ เพื่อรองรับแขกเหรื่อกว่า 1,300 คน, ชมพิพิธภัณฑ์เรือวาซา Vasa เป็นเรือที่ถูกกู้ขึ้นมาในศตวรรษที่ 17 เนื่องจากสามารถรักษาชิ้นส่วนเดิมของเรือไว้ได้กว่า 95 เปอร์เซ็นต์ และตกแต่งประดับประดาด้วยรูปแกะสลักนับร้อยชิ้น เรือวาซาเป็นทรัพย์สมบัติทางศิลปะที่โดดเด่น และเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งในโลก
12.00 น.   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
13.00 น.   นำคณะเที่ยวชมกรุงสต็อกโฮล์ม เมืองแห่งประวัติศาสตร์ เกาะแกมล่าสแตน ย่านเก่าแก่ที่สุดและสวยงามราวกับภาพวาด ร่องรอยแห่งความเป็นเมืองแห่งยุคกลาง พระราชวังหลวง, รัฐสภา, มหาวิหาร, ตลาดหุ้น, ตลอดจนกลุ่มอาคารพิพิธภัณฑ์ ศิลปะและสถาปัตยกรรมผสมผสาน ตั้งอยู่ริมน้ำตามเนินสูงต่ำ ทำให้สต็อกโฮล์มเป็นเมืองที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งในโลก บันทึกภาพเมืองสวยจากจุดชมวิว มีเวลาให้ท่านได้เดินเล่นชมเมืองย่านวอล์คกิ้งสตรีทอันทันสมัย หรือช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
19.00 น.   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 
พัก Radisson Blu Royal Viking Hotel หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

Day 11: สต็อกโฮลม์ – เดินทางกลับ
08.00 น.   รับประทานอาหารเช้าแบบสแกนดิเนเวียนที่โรงแรม
10.30 น.   ออกเดินทางสู่ท่าอากาศยานอาลันด้า เพื่อเตรียมเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ
14.30 น.   ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่  TG 963 (เครื่องแวะพักที่ภูเก็ต)

Day 12: เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ 
10.05 น.   นำท่านเดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 
หมายเหตุ      ทางบริษัทได้เตรียมการเดินทางของคณะทัวร์ก่อน 15 วัน โดยซื้อตั๋วเครื่องบิน, เช่ารถโค้ช, จองที่พัก, ร้านอาหาร สถานที่เข้าชมต่าง ๆ ไว้ล่วงหน้าให้กับกรุ๊ปทัวร์ กรณีที่เกิดเหตุการณ์ อาทิ การยกเลิกเที่ยวบิน, การล่าช้าของสายการบิน,  การพลาดเที่ยวบิน (ขึ้นเครื่องไม่ทัน), การนัดหยุดงาน, การจลาจล, ภัยพิบัติ, การถูกปฏิเสธการเข้าเมือง ทำให้การเดินทางล่าช้า หรือเหตุสุดวิสัยอื่น ๆ ไม่สามารถเดินทางไปยังจุดหมายตามโปรแกรมได้ หัวหน้าทัวร์ มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนโปรแกรม และไม่สามารถคืนเงินค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ชำระแล้ว เพราะทางบริษัทฯ ได้ชำระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ล่วงหน้าแล้ว และหากมีค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เกิดขึ้นนอกจากในรายการทัวร์ หัวหน้าทัวร์จะแจ้งให้ท่านทราบ เพราะเป็นสิ่งที่ทางบริษัท ฯ มิอาจรับผิดชอบได้ระบบกดจองผ่าน web

** คลิกเลือกพีเรียดแล้วกดปุ่ม "จอง" ทางเราจะติดต่อกลับทันที
Dec 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jan 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Feb 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Mar 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Apr 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
May 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jun 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jul 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Aug 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Sep 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Oct 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Nov 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 
 = วันที่ออกเดินทาง
ช่วงวันเดินทาง วัน ราคา จอง
22 ธ.ค 2565 – 02 ม.ค 2566 พฤหัส - จันทร์ 175,000
21 ม.ค – 01 ก.พ 2566 เสาร์ - พุธ 175,000
08 – 19 ก.พ 2566 พุธ - อาทิตย์ 175,000
01 – 12 มี.ค 2566 พุธ - อาทิตย์ 175,000
05 – 16 เม.ย 2566 พุธ - อาทิตย์ 175,000

ทัวร์นอร์เวย์ เดนมาร์ค เดนมาร์ค อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมนอร์เวย์ เดนมาร์ค ราคาใกล้เคียงกัน