ทัวร์ เวียดนาม

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์เวียดนาม เวียดนามกลาง บานาฮิลล์ ฮอยอัน by VietJet Air 3 วัน 2 คืน
SVD-04 : เวียดนาม ฮิต ฮิต BY VZ

3 วัน 2 คืน

รูดบัตรไม่ชาร์จ - พักบนบานาฮิลล์ #รูดบัตรไม่ชาร์จ

Day 1 : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานดานัง - บานาฮิลล์ - ขึ้นกระเช้าลอยฟ้าสู่ยอดเขาบานาฮิลล์ -หมู่บ้านฝรั่งเศส - โบสถ์ Saint Danis - สวนสนุก Fatasy Park - นั่งรถไฟราง - สวนดอกไม้แห่งความรัก - อุโมงค์เก็บไวน์
Day 2 : สะพานลอยฟ้า Golden Bridge - หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน - ฮอยอัน เมืองมรดกโลก - หมู่บ้านกั๊มทาน (นั่งเรือกระด้ง) - สะพานญี่ปุ่น - บ้านเลขที่101 - ย่านเมืองเก่า - ดานัง - ชมสะพานมังกร
Day 3 : วัดเจ้าแม่กวนอิมหลินอึ๋ง - โบสถ์สีชมพู - ตลาดฮาน - ท่าอากาศยาน ดานัง-ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

***** อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม *****

Day 1 : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานดานัง - บานาฮิลล์ - ขึ้นกระเช้าลอยฟ้าสู่ยอดเขาบานาฮิลล์ -หมู่บ้านฝรั่งเศส - โบสถ์ Saint Danis - สวนสนุก Fatasy Park - นั่งรถไฟราง - สวนดอกไม้แห่งความรัก - อุโมงค์เก็บไวน์
07.30 น.   คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศชั้น  3  เคาน์เตอร์ w  ประตูทางเข้าเบอร์ 10 สายการบิน VietJet Air  โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกด้านเอกสารต่างๆ สัมภาระถือขึ้นเครื่อง 7 กก. สัมภาระโหลดใต้เครื่อง 20 กก.
10.50 น.   บินลัดฟ้าสู่ ท่าอากาศยานดานัง
12.30 น.   เดินทางถึง ท่าอากาศยานดานัง เวียดนาม
จากนั้นเปิดประสบการณ์ขึ้นกระเช้าที่ยาวที่สุดในโลกเทือกเขาบานาฮิลล์
ดื่มด่ำไปกับวิวทิวทัศน์ของเมือง บนความสูงถึง 5,810 เมตร กระเช้าบานาฮิลล์เป็นกระเช้าลอยฟ้ารางเดียวระยะทางที่ยาวที่สุดในโลกขึ้นไปสถานีเฟรนช์ฮิลล์ชื่นชมกับสุดยอดวิวทิวทัศน์ในแบบพาโนรามา
หมู่บ้านฝรั่งเศสบานาฮิลล์ (Ba Na Hills) เปรียบเสมือนเมืองหมู่บ้านฝรั่งเศสที่ถูกเนรมิตขึ้นมาบนภูเขาช่วงก่อนสงครามโลกครั้งที่ 1 ชาวฝรั่งเศสเข้าไปล่าอาณานิคมในเวียดนามและได้สร้าง ‘บานาฮิลส์’ เป็นหมู่บ้านฝรั่งเศส เมื่อฝรั่งเศสถอนกำลังกลับก็ถูกทิ้งร้างไปจนถึงช่วงปี ค.ศ. 2000 ที่นี่ก็ได้รับการบูรณะฟื้นฟู โดยบริษัท Sun World สร้างสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายจึงเป็นสถานที่นิยมของทั้งนักท่องเที่ยว      
สวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค
สวนสนุกในร่มและกลางแจ้งขนาดใหญ่มีหลายโซนให้ร่วมสนุกไม่ว่าจะเป็น จูราสสิก พาร์ค (Jurassic Park) ท่องโลกล้านปี, เอาท์รัน (Outrun) สนุกสุดเหวี่ยงกับเกมขับรถราวกับอยู่สนามแข่ง, อันเดอร์กราวด์ ทริป (Underground Trip) ผจญภัยแกนโลกกับความมืดใต้ดิน, สไปเดอร์แมน (Spider Man) ไต่หน้าผาสูง 21 เมตร, ภาพยนตร์ในระบบ 3D,4D,5D, บ้านผีสิง
สวนดอกไม้แห่งความรัก สวนดอกไม้สไตล์ฝรั่งเศส ที่มีดอกไม้หลากหลายพันธุ์ที่จัดเป็นสัดส่วนอย่างสวยงาม แบ่งออกทั้งหมด 9 สวน ซึ่งแต่ละสวนจะมีคอนเซ็ปต์ที่แตกต่างกันออกไป เต็มไปด้วยดอกไม้หลากหลายชนิดและสีสันที่สามารถเห็นได้ตลอดทั้งปี ท่ามกลางอากาศที่แสนเย็นสบาย ให้ท่านอิสระถ่ายภาพที่ระลึกกับบรรยากาศสุดโรแมนติกตามอัธยาศัย
โรงเก็บไวน์ Debay Wine Cellar โรงบ่มไวน์ที่มีอายุมากกว่า 100 ปี ถูกสร้างขึ้นให้เป็นห้องเก็บไวน์ที่อยู่ลึกลงไปเกือบ 100 เมตร และไวน์ที่นี่ได้ถูกเก็บรักษาไว้ในระดับอุณหภูมิ 16 – 20 องศา
ค่ำ   บริการอาหารค่ำ บุฟเฟ่ต์นานาชาติ
พักที่  Mercure Bana Hills หรือเทียบเท่า

Day 2 : สะพานลอยฟ้า Golden Bridge - หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน - ฮอยอัน เมืองมรดกโลก - หมู่บ้านกั๊มทาน (นั่งเรือกระด้ง) - สะพานญี่ปุ่น - บ้านเลขที่101 - ย่านเมืองเก่า - ดานัง - ชมสะพานมังกร
เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
สะพานโกล์เด้นบริด (GOLDEN BRIDGE)  จุดชมวิวแห่งใหม่ที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก สะพานบนมือยักษ์มีความยาว 150 เมตร ทางเดินแบ่งออกเป็น 8 ช่วง โค้งไปตามแนวเขา มีอุ้งมือหินขนาดยักษ์ที่แบกรับสะพานสีเหลืองทองนี้เอาไว้ อิสระให้ท่านได้ถ่ายภาพและชมทัศนียภาพได้ตามอัธยาศัย
หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน เป็นหมู่บ้านที่มีอาชีพแกะสลักหินอ่อนมานานกว่า 300 ปี ซึ่งหินที่ใช้แกะสลักนำมาจากเขาที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงหมู่บ้าน ปัจจุบันเหลือน้อยและต้องนำมาจากแหล่งอื่นๆ เพราะช่างแกะสลักที่มีควาามชำนาญนั้นต้องช่างจากหมู่บ้านนี้เท่านั้นซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกในงานฝีมือการแกะสลักหินอ่อน
เมืองมรดกโลกฮอยอัน เมืองโบราณที่ยังคงอนุรักษ์ให้เป็นเมืองเก่าที่คงสภาพเดิมไว้เป็นอย่างดีและมีการขยายพื้นที่มรดกโลกไปจนถึงเกาะจาม นำท่านชมวัดกวางดง บ้านโบราณเลขที่101 บ้านตันกี เป็นบ้านไม้สองชั้นที่สวยงามและเก่าแก่ที่สุดในฮอยอัน หลังคาทรงกระดองปูศิลปะผสมผสานกันอย่างลงตัวถึง 3 ชาติคือ จีน ญี่ปุ่นและเวียดนาม อิระถ่ายภาพที่สะพานญี่ปุ่นสะพานเก่าแก่กว่า 400 ปี  และเป็นสัญลักษณ์ของเมืองมรดกโลกฮอยอัน
เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หมู่บ้านกั๊มทาน หมู่บ้านเล็กๆ ในเมืองฮอยอันตั้งอยู่ในสวนมะพร้าวริมแม่น้ำ เพลิดเพลินไปกับกิจกรรม!! ล่องเรือกระด้ง ระหว่างการล่องเรือท่านจะได้ชมวัฒนธรรมอันสวยงาม ชาวบ้านจะขับร้องเพลงพื้นเมืองสนุกสนาน
สะพานมังกร สัญลักษณ์แห่งใหม่เมืองดานัง เนื่องในโอกาสครบรอบ 38 ปีที่เมืองดานังได้รับอิสรภาพ ความยาว 666 เมตร ตั้งแต่เวลา 21.00 น. ของคืนวันเสาร์-อาทิตย์ หรือช่วงเทศกาลต่างๆ ที่สะพานมังกรแห่งนี้จะมีการปิดถนน และเปลี่ยนเป็นการแสดงมังกรพ่นไฟสุดอลังการและจะมีการประดับไฟ LED หลากสีสัน
ค่ำ   บริการอาหารค่ำ เมนูพิเศษ!!! กุ้งมังกร
พักที่  Minh Toan Hotel หรือเทียบเท่า

Day 3 : วัดเจ้าแม่กวนอิมหลินอึ๋ง - โบสถ์สีชมพู - ตลาดฮาน - ท่าอากาศยาน ดานัง-ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม      
วัดหลินอึ๋ง
ไหว้เจ้าแม่กวนอิมองค์ใหญ่ที่สุดของดานัง มีความสูง 67 เมตรหรือเท่าอาคาร 30 ชั้น โดยเป็นรูปปั้นท่ายืนสูงถือแจกันโปรยน้ำทิพย์ประทานพรให้ชาวบ้านที่ออกจับปลาในทะเลมีความปลอดภัย นักท่องเที่ยวนิยมขอพรเรื่องสุขภาพ การทำมาค้าขาย ความแคล้วคลาด และมีลูกยาก      
โบสถ์สีชมพู
เป็นโบสถ์ที่มีความสำคัญเนื่องจากเป็นจุดเริ่มต้นของศาสนาคริสต์ในเวียดนาม สร้างขึ้นในสมัยที่เวียดนามตกเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศส ถ้าใครมาที่นี่ก็จะได้พบกับโบสถ์ขนาดใหญ่ที่เป็นสถาปัตยกรรมในสไตล์โกธิก พร้อมด้วยการตกแต่งอย่างสวยงามประณีต ที่สำคัญคือเป็นโบสต์สีชมพูพาสเทลทั้งหลัง ตัดขอบด้วยสีขาว ดูละมุนตาสุดๆ      
ตลาดฮาน
เป็นตลาดโบราณที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในเมืองดานัง มีทั้งอาหารสด อาหารทะเล อาหารพื้นเมืองและของที่ระลึกให้เลือกซื้อ       
นำท่านเดินทางสู่... ท่าอากาศยานดานัง เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯระหว่างรอขึ้นเครื่องให้ท่านอิสระช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีดิวตี้ฟรีในสนามบิน
13.15 น.   เหินฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน VietJet Air 
14.55 น.   เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

 


ทัวร์เวียดนาม เวียดนามกลาง อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมเวียดนาม ราคาใกล้เคียงกัน