ทัวร์ เกาหลี

 

สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์เกาหลี โซล เกาะนามิ Rail Bike สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ หมู่บ้านฮุกชอน by T’way 6 วัน 3 คืน
SKS-013 : เกาหลี สละโสด BY TW

6 วัน 3 คืน

ล่องเรือเกาะนามิ เปิดประสบการณ์ ปั่นจักรยานบนรางรถไฟ ชมมรดกโลกป้อมปราการฮวาซอง ขึ้นบอลลูนชมเมืองโบราณ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ ย่านฮงแด คาเฟ่แฮรี่พอตเตอร์ หมู่บ้านโบราณฮุกชอน ชมมรดกโลกพระราชวังชางด็อกกุง โซลทาวเวอร์ คล้องกุญแจคู่รัก #รูดบัตรไม่ชาร์จ

Day 1 : สุวรรณภูมิ (บริการอาหารบนเครื่อง)
Day 2 : อินชอน เกาหลีใต้-ล่องเรือเกาะนามิ-ปั่นจักรยานบนรางรถไฟ( Rail Bike )
Day 3 : ชมมรดกโลกป้อมปราการฮวาซอง-ขึ้นบอลลูนชมเมืองโบราณ-สวนสนุกเอเวอร์แลนด์-ย่านฮงแด- คาเฟ่แฮรี่พอตเตอร์
Day 4 : ศูนย์เวชชสำอางเกาหลี-หมู่บ้านโบราณฮุกชอน-ชมมรดกโลกพระราชวังชางด็อกกุง-ศูนย์สมุนไพรโสมเกาหลี- พิพิธภัณฑ์สาหร่าย-เรียนรู้การทำกิมจิ ใส่ชุดฮันบก-ทงแดมุน-คลองชองเกชอน-ดิวตี้ฟรี-ช้อปปิ้ง เมียงดง
Day 5 : ศูนย์สุภาพน้ำมันสนเข็มแดง-ศูนย์สมุนไพรฮ้อกเก็คนามู-โซลทาวเวอร์ คล้องกุญแจคู่รัก-อินชอนไชน่าทาวน์-หมู่บ้านเทพนยายซงโวลดง-ร้านละลายเงินวอน-ท่าอากาศยานอินชอน (บริการอาหารบนเครื่อง)-ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

---อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม---

Day 1 : สุวรรณภูมิ (บริการอาหารบนเครื่อง)
21.30 น.
คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศชั้น …  เคาน์เตอร์ … ประตูทางเข้าเบอร์ … สายการบินสายการบินทีเวย์ โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกด้านเอกสารต่างๆ สัมภาระถือขึ้นเครื่อง … กก. สัมภาระโหลดใต้เครื่อง … กก.

Day 2 : อินชอน เกาหลีใต้-ล่องเรือเกาะนามิ-ปั่นจักรยานบนรางรถไฟ( Rail Bike )
01.30 น. บินลัดฟ้าสู่ กรุงโซล โดยสายการบินทีเวย์ เที่ยวบินที่ TW 102
08.55 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน สาธารณรัฐเกาหลีใต้ (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าไทย 2 ช.ม.)
นำท่านสู่ เกาะนามิ ตั้งอยู่กลางทะเลสาปชองเพียง เกาะแห่งนี้มีชื่อเสียงในด้านทัศนียภาพทางธรรมชาติที่สวยงาม และได้รับความนิยมมากจากกระแสความโด่งดังของภาพยนตร์ซีรีย์เรื่อง “เพลงรักในสายลมหนาว” อีกทั้งยังถูกกำหนดให้เป็น UNICEF Child Friendly Park แห่งแรกของเกาหลี
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน เมนูทัคคาบิหรือไก่บาบีคิวผัดซอสเกาหลี (อาหารเลื่องชื่อโดยการนำไก่บาร์บีคิว มันหวาน กะหล่ำปลี ต้นกระเทียม ซอส และข้าว มาผัดรวมกันบนกระทะแบนสีดำคลุกเคล้าทุกอย่างให้เข้าที่ รับประทานคู่กับผักกาดเกาหลีและเครื่องเคียงต่างๆ)
นำทุกท่านสัมผัสธรรมชาติและเปิดประสบการณ์ ปั่นจักรยานบนรางรถไฟคังชอนเรลไบท์ (Gangchon Rail Bike) การปั่นเรลไบค์คือการปั่นรถบนรางรถไฟที่หน้าตาคล้ายรถไฟเหาะในสวนสนุกการปั่นเรลไบค์จะให้ประสบการณ์ที่ได้สนุกสนานพร้อมทั้งได้สัมผัสบรรยากาศที่สวยงามได้สูอากาศบริสุทธิ์ ชมธรรมชาติและความงดงามของแม่น้ำบุคฮัน ที่มีความยาวกว่า 318 กิโลเมตร แถมยังได้ออกกำลังกายอีกด้วย
ค่ำ บริการอาหารค่ำ เมนูหมูย่างเกาหลี
พักที่ Hotel Vella Suite หรือเทียบเท่า

Day 3 :ชมมรดกโลกป้อมปราการฮวาซอง-ขึ้นบอลลูนชมเมืองโบราณ-สวนสนุกเอเวอร์แลนด์-ย่านฮงแด- คาเฟ่แฮรี่พอตเตอร์
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเยี่ยมชม ป้อมฮวาซอง (ถ่ายภาพด้านนอก) ตั้งอยู่ที่เมืองซูวอน ประเทศเกาหลีใต้สร้างขึ้นในช่วง ค.ศ. 1794 - 1796 โดยพระเจ้าจองโจแห่งราชวงศ์โชซอน เพื่อใช้เป็นที่ประทับและเป็นที่ฝังพระศพขององค์ชายรัชทายาทจังฮอน (องค์ชายซาโด) ตัวป้อมทอดยาวโอบล้อมตอนล่างของเมืองซูวอนเป็นวงรูปไข่มหึมา ป้อมปราการฮวาซองแห่งนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมจาก UNESCO อีกด้วย นอกจากความสวยงามของตัวป้อมแล้วบริเวณลานกว้างจะเป็นสนามยิงธนู นักท่องเที่ยวสามารถลองยิงธนูได้ ด้านหน้าพระราชวังจะมีการแสดงโชว์ เป็นการแสดงการใช้อาวุธต่าง ๆ นักแสดงจะแต่งกายเป็นนักรบเกาหลีโบราณออกมาวาดลวดลายในการต่อสู้ในรูปแบบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการใช้ดาบ หอก และการยิงธนู
ขึ้นบอลลูนชมเมืองโบราณสัมผัสการชมวิวที่ความสูง 150 เมตร บนบอลลูนฮีเลียมที่จะพาท่านชมเมืองแหล่งมรดกโลกจากมุมได้แบบ 360 องศา ดื่มด่ำไปกับความงดงามของเมืองซูวอน (ไม่รวมตั๋ว18,000วอน)
เที่ยง เพื่อไม่เป็นการรบกวนช่วงเวลาอันแสนสนุก อิสระรับประทานอาหารตามอัธยาศัย ณ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์
ตะลุยสวนสนุกเอเวอร์แลนด์ดินแดนมหัศจรรย์
สวนสนุกขนาดใหญ่และดีที่สุดของเกาหลีใต้ ถูกขนานนามว่า... ดิสนีย์แลนด์เกาหลี ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขา ครบครันด้วยโซนเครื่องเล่นนานาชนิด อาทิเช่น สเปสวร์ รถไฟเหาะ หนอนสะบัด ชมสวนดอกไม้ซึ่งกำลังบานสะพรั่งอวดสีสันเต็มสวน กิจกรรมแสนสนุกมากมาย และสวนสัตว์ซาฟารีที่พร้อมให้บริการ การันตีด้วยยอดผู้เข้าชมมากกว่า 7 ล้านคนต่อปี ชมกิจกรรมและการแสดงต่างๆ ด้วยบัตรเข้าชมแบบไม่จำกัดจำนวนรอบ  ช้อปปิ้งย่านฮงแด เป็นย่านที่อยู่ใกล้ๆกับมหาวิทยาลัยฮงอิก มีผับ บาร์ คาเฟ่ ร้านอาหารมากมายตามตรอกซอกซอยแทบทุกแห่ง จึงทำให้ที่นี่เป็นสีสันของกรุงโซลที่นักท่องเที่ยวนิยมมาท่องเที่ยวไม่ขาดสายทั้งกลางวันและกลางคืน พิเศษ!!! สำหรับสาวก HARRY POTTER ต้องห้ามพลาดดด!! คาเฟ่'943 King’s Cross เอาใจแฟนคลับแฮรี่พอตเตอร์ถึงย่านฮงแดเลยค่าเฟ่ใหม่กลางใจกรุงโซลแห่งนี้ มีทั้งหมด 4 ชั้นเลย แถมยังมีมุมถ่ายรูปเก๋ๆและพร็อพต่างๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นชุดคลุมหรือผ้าพันคอของทั้ง 4 บ้านพร้อมไม้กายสิทธิ์
ค่ำ เพื่อไม่เป็นการรบกวนช่วงเวลาช้อปปิ้ง อิสระรับประทานอาหารตามอัธยาศัย ณ ย่านฮงแด
พักที่ Holiday Inn Hongdae

Day 4 : ศูนย์เวชชสำอางเกาหลี-หมู่บ้านโบราณฮุกชอน-ชมมรดกโลกพระราชวังชางด็อกกุง-ศูนย์สมุนไพรโสมเกาหลี- พิพิธภัณฑ์สาหร่าย-เรียนรู้การทำกิมจิ ใส่ชุดฮันบก-ทงแดมุน-คลองชองเกชอน-ดิวตี้ฟรี-ช้อปปิ้ง เมียงดง
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ให้ท่านเลือกซื้อคอสเมติกหลากยี่ห้อคุณภาพที่ผู้หญิงชาวเกาหลีทั้งสาวทั้งไม่สาวแล้วให้ความสำคัญกับเรื่องผิวหน้าค่อนข้างมาก โดยเฉพาะในกลุ่มบำรุงผิวพื้นฐาน Skin Care และเครื่องสำอางค์ผสมสมุนไพรที่ ศูนย์เวชสำอางค์ จากนั้นนำท่านสู่ โบราณฮุกชอน (Bukchon Hanok Village) คำว่า พุกชน (Bukchon) มีความหมายว่า “หมู่บ้านทางเหนือ” หมู่บ้านแห่งนี้มีลักษณะเป็นตรอกซอกซอย อันเป็นที่ตั้งของ บ้านแบบดั้งเดิมกว่าร้อยหลังและเป็นที่เก็บรักษาสภาพแวดล้อมของเมืองไว้เพื่อเป็นการบอกเล่าประวัติศาสตร์และเป็นมรดกทางวัฒนธรรม ตั้งแต่สมัยราชวงศ์โชซ็อน ที่มีอายุกว่า 600 ปี ถือเป็นชุมชนเก่าซึ่งเคยเป็นพื้นที่ ที่ บ้านส่วนใหญ่สร้างขึ้นในระหว่างปี ค.ศ. 1910 ถึงปี ค.ศ. 1920 รวมไปถึงบ้านที่มีรูปแบบสถาปัตยกรรมสไตล์เมือง ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1930 วันนี้หลายหลังเปลี่ยนเป็นศูนย์วัฒนธรรม เกสต์เฮาส์ ร้านอาหาร และร้านขายชา กาแฟ ให้แก่นักท่องเที่ยว เพื่อสัมผัส เรียนรู้ และดื่มด่ำกับวัฒนธรรมเกาหลีแบบดั้งเดิม ชมสถาปัตยกรรมแบบย้อนยุคของหมู่บ้านแห่งนี้ที่ใครมาเยือนก็ต้องเดินถ่ายรูปทั่วทั้งตรอกซอกซอยอันคดเคี้ยวและมนต์เสน่ห์แห่งวิถีชีวิตที่ติดตาตรึงใจ
ชมมรดกโลกพระราชวังชางด็อกกุง
ได้ชื่อว่า “พระราชวังอันเป็นที่รักแห่งราชวงศ์โชซอน”สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1405 แล้วเสร็จในปี ค.ศ. 1412 พระราชวังนี้ได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างดีที่สุดในฐานะของ พระราชวังหลวงทั้งห้าแห่งกรุงโซล และได้ถูกกำหนดให้เป็นสมบัติของชาติมาหลายศตวรรษ โดยพระราชวังแห่งนี้ยังได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโก ค.ศ. 1997 และกลายเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญที่สุดที่แสดงถึงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ศิลปะและสถาปัตยกรรมที่งดงาม
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน เมนูชาบู ชาบู
นำท่านชม ศูนย์สมุนไพรโสมเกาหลี ผลิตภัณฑ์โสมเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับผู้ที่คำนึงถึงสุขภาพในปัจจุบัน
พิพิธภัณฑ์สาหร่าย จัดแสดงเรื่องราวต่างๆของการทำสาหร่ายและประวัติความเป็นมาต้นกำเนิดของการผลิตสาหร่าย ให้ท่านจะได้เลือกชิมผลิตภัณฑ์ที่ทำจากสาหร่ายหลากหลายรสชาติให้ลิ้มลองและเลือกซื้อ
เรียนรู้การทำกิมจิ พร้อมทั้ง สวมชุดฮันบก เป็นชุดประจำชาติของเกาหลีพร้อมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก
ย่านทงแดมุน เป็นแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังใน โซล ที่นี่เป็นย่านการค้าที่สำคัญตั้งอยู่ใน เขตจองโนกู ซึ่งเป็นย่านใจกลางของเมือง นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่มาเที่ยวย่านทงแดมุนมักจะแวะมาเที่ยวที่ สวนประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมทงแดมุน
คลองชองกเยชอน หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า คลองชองเกชอน หรือ ชองเคยอน เป็นคลองที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณตั้งแต่ยุคของราชวงศ์โชชอน มีอายุมากกว่า 600 ปี ความยาวประมาณ 11 กิโลเมตร ไหลผ่านกลางกรุงโซล
อิสระช้อปปิ้ง... ดิวตี้ฟรี แหล่งช้อปปิ้งแหล่งปลอดภาษี สินค้าแบรนด์เนม อาทิ นาฬิกา,แว่นตา,เครื่องสำอางค์กระเป๋า,กล้องถ่ายรูปหรือจะเป็นน้ำหอม ราคาถูกกว่าประเทศไทยประมาณ 2 ถึง 3 เท่า และบางรุ่นไม่มีขายในประเทศไทย และมีรองเท้าหลากหลายแบรนด์ดังให้เลือกมากมาย อาทิเช่น ADIDAS, NIKE, NEW BALANCE, VANS, CONVERSE, FILA เป็นต้น
นำท่านช้อปปิ้งตลาดดังที่สุดของเกาหลี ตลาดเมียงดง หรือสยามสแควร์เกาหลี หากท่านต้องการทราบว่าแฟชั่นของเกาหลีเป็นอย่างไร ก้าวล้ำนำสมัยเพียงใดท่านจะต้องมาที่เมียงดงแห่งนี้พบกับสินค้าวัยรุ่น อาทิ เสื้อผ้าบุรุษ-สตรี เครื่องสำอางดังๆ อาทิ  ETUDE HOUSE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP,  MISSHA, ROJUKISS, LANEIGE  หรืออีกมายให้ท่านได้เลือกซื้อซึ่งราคาถูกกว่าที่เมืองไทย 2-3 เท่า
ค่ำ อิสระรับประทานอาหารตามอัธยาศัย ณ ตลาดเมียงดง
พักที่ Holiday Inn Hongdae

Day 5 : ศูนย์สุภาพน้ำมันสนเข็มแดง-ศูนย์สมุนไพรฮ้อกเก็คนามู-โซลทาวเวอร์ คล้องกุญแจคู่รัก-อินชอนไชน่าทาวน์-หมู่บ้านเทพนยายซงโวลดง-ร้านละลายเงินวอน-ท่าอากาศยานอินชอน (บริการอาหารบนเครื่อง)-ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ ศูนย์สมุนไพรน้ำมันสนเข็มแดง หรือ RED PINE มหัศจรรย์แห่งธรรมชาติ ผ่านผลงานการวิจัยมากมายจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติ ประเทศเกาหลีใต้ มีสรรพคุณช่วยลดไขมันและน้ำตาลในกระแสเลือด ป้องกันการเกิดเส้นเลือด ตีบ แตก ตัน และสามารถล้างสารพิษในร่างกาย เพื่อเพิ่มภูมิต้านทานและทำให้อายุยืนแบบชาวเกาหลี ซึ่งกำลังเป็นสิ่งที่ได้รับความนิยมจากคนในประเทศเกาหลีเป็นอย่างมาก
ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเก็ตนามู สมุนไพรเกรด A ที่ทางรัฐบาลเกาหลีสนับสนุนให้คนเกาหลีได้ทานแต่ของระดับพรีเมี่ยม ช่วยลดอาการเมาค้างได้ดี ด้วยการขับแอลกอฮอร์ออกจากร่างกาย ลด-ต่อต้านอนุมูลอิสระ
จากนั้นนำท่านสู่ หอคอย N’SEOUL TOWER ย้อนรอยซีรีย์ดัง “ You Who Came From The Stars” (ยัยตัวร้ายกับนายต่างดาว) “ Boys Over Flowers หรือ F4 เกาหลี” ณ เขานัมซานภูเขาเพียงลูกเดียวใจกลางเมืองหลวงกรุงโซล 1 ใน 17 หอคอยเมืองที่สูงที่สุดในโลก สูงถึง 480 เมตร เหนือระดับน้ำทะเลชมทัศนียภาพกรุงโซลและชานเมืองแบบรอบทิศ360องศา ตื่นตาตื่นใจกับทัศนียภาพอันสวยงามรอบๆกรุงโซลมีจุดถ่ายภาพหลายมุมให้เลือกเช่น เก้าอี้คู่รัก นี่เป็นอีกจุดที่คู่รักนิยมมาถ่ายรูปกัน หรือที่ล็อคกุญแจรูป
อินชอนไชน่าทาวน์ เป็นชุมชนของชาวจีน ซึ่งถือกำเนิดจาก การเปิดท่าเรืออินชอน ในปี ค.ศ. 1883 เพื่อเป็นพื้นที่สำคัญในการขนส่ง และค้าขายสินค้าจากประเทศจีน ในเมืองอินชอน (Incheon),  จังหวัดคยองกี (คยองกีโด, Gyeonggi-do), ประเทศเกาหลีใต้ ในปัจจุบันนี้ ยังมีชาวจีนที่ยังคงอาศัยอยู่ เป็นรุ่นที่ 2 หรือรุ่นที่ 3 นับจากที่มีการบุกเบิก
หมู่บ้านเทพนยายซงโวลดง เป็นถนนเส้นเล็กๆในเมืองอินชอน ใกล้ๆกับท่าเรืออินชอนและย่านอินชอนไชน่าทาวน์ เป็นหมู่บ้านหรือย่านชุมชนที่ชาวเมืองร่วมมือกันสร้างสรรค์ภาพวาดจากเทพนิยาย การ์ตูน และลายเส้นสดใสให้กับตัวอาคารที่พักและกำแพงบ้าน จนย่านนี้กลายเป็นสตรีทอาร์ตและแหล่งท่องเที่ยวแห่งหนึ่งของเมืองอินชอน
อิสระชิอปปิ้งละลายเงินวอนที่ซุปเปอร์มาร์เก็ต มีสินค้าต่างๆ มากมายให้เลือกซื้อหาเป็นของฝาก เช่น กิมจิ บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป สาหร่าย ขนมขบเคี้ยว ลูกอม ผลไม้ตามฤดูกาลและของที่ระลึกต่างๆ
นำท่านเดินทางสู่... สนามบินอินชอน เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ
20.25 น. เหินฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินทีเวย์ เที่ยวบินที่ TW101
00.25 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจระบบกดจองผ่าน web

** คลิกเลือกพีเรียดแล้วกดปุ่ม "จอง" ทางเราจะติดต่อกลับทันที
May 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jun 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
Jul 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
Aug 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
Sep 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
Oct 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Nov 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Dec 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jan 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Feb 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Mar 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Apr 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 
 = วันที่ออกเดินทาง
ช่วงวันเดินทาง วัน ราคา จอง
29 พ.ค – 03 มิ.ย 2565 อาทิตย์ - ศุกร์ 17,777
05 – 10 มิ.ย 2565 อาทิตย์ - ศุกร์ 19,777
12 – 17 มิ.ย 2565 อาทิตย์ - ศุกร์ 19,777
19 – 24 มิ.ย 2565 อาทิตย์ - ศุกร์ 19,777
26 มิ.ย – 01 ก.ค 2565 อาทิตย์ - ศุกร์ 19,777
03 – 08 ก.ค 2565 อาทิตย์ - ศุกร์ 19,777
10 – 15 ก.ค 2565 อาทิตย์ - ศุกร์ 20,777
17 – 22 ก.ค 2565 อาทิตย์ - ศุกร์ 19,777
24 – 29 ก.ค 2565 อาทิตย์ - ศุกร์ 21,777
07 – 12 ส.ค 2565 อาทิตย์ - ศุกร์ 22,777
14 – 19 ส.ค 2565 อาทิตย์ - ศุกร์ 19,777
21 – 26 ส.ค 2565 อาทิตย์ - ศุกร์ 19,777
28 ส.ค – 02 ก.ย 2565 อาทิตย์ - ศุกร์ 19,777
04 – 09 ก.ย 2565 อาทิตย์ - ศุกร์ 19,777
11 – 16 ก.ย 2565 อาทิตย์ - ศุกร์ 19,777
18 – 23 ก.ย 2565 อาทิตย์ - ศุกร์ 19,777
25 – 30 ก.ย 2565 อาทิตย์ - ศุกร์ 19,777

ทัวร์เกาหลี โซล อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมเกาหลี ราคาใกล้เคียงกัน