ทัวร์ ในประเทศ

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์ในประเทศ ปราสาทหินพันยอด ร่องน้ำจาบัง เกาะราวี by VietJet Air 3 วัน 2 คืน
สตูล เกาะหลีเป๊ะ ดำน้ำ BY VZ

3 วัน 2 คืน

เที่ยวเกาะ ดำน้ำ ดูประการัง ชมพระอาทิตย์ตก #เที่ยวภาคใต้

Day 1 : กรุงเทพฯ – สนามบินหาดใหญ่ – ปากบาราวิวพอยท์ - ปราสาทหินพันยอด  -ฟอสซิลสัตว์ทะเลยุคดึกดำบรรพ์ – จุดชมวิวตามหาหัวใจที่ปลายผา – อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา
Day 2 : เกาะหลีเป๊ะ – เกาะราวี – เกาะหินงาม – เกาะยาง – ร่องน้ำจาบัง – เกาะอาดังถนนคนเดินหลีเป๊ะ
Day 3 : หาดใหญ่

---อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม---

Day 1 : กรุงเทพฯ – สนามบินหาดใหญ่ – ปากบาราวิวพอยท์ - ปราสาทหินพันยอด  -ฟอสซิลสัตว์ทะเลยุคดึกดำบรรพ์ – จุดชมวิวตามหาหัวใจที่ปลายผา – อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา
05.00 น.   พร้อมกันสนามบินสุวรรณภูมิ ประตูทางเข้าที่ 3 เคาน์เตอร์เช็คอินสายการบินไทยเวียดเจ็ท เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก 
07.00 น.   ออกเดินทางสู่เมืองหาดใหญ่ โดยสายการบินไทย เวียดเจ็ท
08.25 น.   เดินทางถึงสนามบินหาดใหญ่  รับสัมภาระ
นำท่านเดินทางสู่ ออกเดินทางสู่หาดปากบารา จ.สตูล  อิสระถ่ายรูปจุดชมวิว ปากบาราวิวพอยท์ จุดชมวิวยอดนิยม คนสตูลจะมานั่งพักผ่อนหย่อนใจที่ริมทะเลแห่งนี้ อบต.ปากน้ำจึงเห็นความสำคัญ พัฒนาจุดชมวิวด้วยการสร้างรูปปั้นปลากระโทงร่มขนาดใหญ่ให้เป็นแลนด์มาร์
เที่ยง   รับประทานอาหาร  ณ ร้านอาหาร
นำท่าน นั่งเรือหางยาวเดินทางสู่ ปราสาทหินพันยอด  เป็นภูเขาหินปูนที่อยู่ในยุคออโดวิเชียนมีอายุเก่าแก่กว่า 488 ล้านปี และเป็นพื้นที่ได้ถูกประกาศให้เป็นอุทยานธรณีโลก (Satun Unesco Global Geopark) ซึ่งนับว่าเป็นอุทยานธรณีโลกแห่งแรกของประเทศไทยอีกด้วยและนำท่านชมฟอสซิลสัตว์ทะเลยุคดึกดำบรรพ์ คือ หอยงวงช้าง และ นอติลอยด์ (ปลาหมึกโบราณ) บริเวณอ่าวโต๊ะบะ
ชมวิว  ณ จุดชมวิวตามหาหัวใจที่ปลายผา พายเรือคายัค ชมความงามของเกาะเขาใหญ่  ถ้ำลอดพบรัก อิสระให้ถ่ายรูปที่สันหลังมังกร
นำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา เป็นอุทยานแห่งชาติทางทะเล ครอบคลุมพื้นที่อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง และอำเภอละงู จังหวัดสตูล ประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2537 ประกอบด้วยเกาะน้อยใหญ่ อาทิ เกาะเภตรา เกาะเขาใหญ่ เกาะลันตี เกาะลิดี เกาะบุโหลน เกาะเหลาเหลียง และเกาะเปรามะ ตัวเกาะเป็นภูเขาหินปูนที่มียอดแหลมสูง มีแนวหาดทรายขาวยาวไปตามแนวเกาะ ด้านทิศตะวันออก เสน่ห์ของเกาะเภตรา คือความสวยงามของภูเขาและหน้าผาที่ตั้งเด่นอยู่กลางพื้นน้ำสีเขียวของท้องทะเลอันดามัน เป็นแหล่งดำน้ำดูปะการังทั้งน้ำตื้นและน้ำลึกอีกแหล่งหนึ่งของจังหวัดตรัง ท่านจะได้สัมผัสความงดงามของหาดห้าสี หินสีอายุ500ล้านปี อยู่ใกล้ด่านตรวจเขาโต๊ะหงาย อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา จ.สตูล ความสวยงามที่ธรรมชาติบรรจงสร้างอย่างน่าอัศจรรย์ หาดห้าสี หาดทรายเล็กๆ ที่มีหินสีก้อนกลมมนอยู่ปะปนกันบนชายหาด ในช่วงที่น้ำลงหินสีเหล่านี้จะปรากฎให้เห็นเต็มหาด หินสีเหล่านี้เกิดจากการผุพังแล้วถูกคลื่นซัดพัดพาขัดสีกันในเวลานานจนมีลักษณะกลมมน เมื่อมาอยู่รวมในสถานที่เดียวกัน จึงเกิดเป็นความมหัศจรรย์เกิดขึ้น ช่วงเวลาเย็นและน้ำลง จะเป็นช่วงที่หาดห้าสีสวยงามที่สุด หาดห้าสี มีสีสันต่างๆได้แก่ สีแดงเป็นหินทรายในช่วงยุคแคมเบรียน(อายุ 500 ล้านปี) สีแดงหรือชมพูมาจากธาตุเหล็กที่มีมากหรือน้อย
สีเทาหรือสีฟ้ามาจากหินปูนยุคออร์โดวิเชียน (อายุ 470 ล้านปี)ถ้าสีเทาเข้มจนเกือบดำ เกิดจากการมีแร่มลทินมาก ถ้าเทาอ่อนหรือเกือบฟ้า เป็นองค์ประกอบหินที่บริสุทธิ์ มีแร่มลทินปนอยู่น้อย
สีเหลืองหรือน้ำตาล เป็นหินทรายผุกร่อนตามกาลเวลา
สีขาว คือแร่ควอตซ์ ที่มักพบเห็นตามหาดหินทั่วไป
เย็น   รับประทานอาหาร  ณ ร้านอาหาร
ที่พัก  ซีซีรีสอร์ท หรือ ปากน้ำรีสอร์ท หรือระดับเทียบเท่า

Day 2 : เกาะหลีเป๊ะ – เกาะราวี – เกาะหินงาม – เกาะยาง – ร่องน้ำจาบัง – เกาะอาดังถนนคนเดินหลีเป๊ะ
เช้า   รับประทานอาหารเช้า  ณ โรงแรม
ได้เวลานำท่านเดินทางสู่ เกาะหลีเป๊ะ โดยสปีดโบ๊ท ระหว่างทางแวะถ่ายรูป เกาะไข่ ซุ้มประตูหินคล้ายงวงช้าง เป็นสัญลักษณ์ และได้ฉายาว่าเป็นซุ้มประตูแห่งความรักถึงเกาะหลีเป๊ะ ให้ทุกท่านได้นำกระเป๋าสัมภาระเก็บไว้ที่รีสอร์ท จากนั้นนั่งเรือหางยาวสู่ เกาะราวี เป็นเกาะที่มีขนาดใหญ่ มีหาดทรายขาวมาก ๆ หาดทรายทอดตัวเป็นแนวโค้วยาวหลายร้อยเมตร ที่นี่จึงเป็นจุดสำคัญที่เหมาะสำหรับการพักผ่อนชิวๆ น้ำทะเลสีเขียวมรกต ซึ่งเป็นจุดที่มีปะการังน้าตื้นที่สมบรูณ์และสวยงามที่สุดของทะเลอันดามัน
เที่ยง   รับประทานอาหาร  แบบกล่อง
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เกาะหินงาม เกาะเล็กๆชายหาดรายล้อมไปด้วยหินสีดำกลมมน ที่เกิดจากแนวหินที่ทับถมใต้ท้องทะเล และเกิดการกัดเซาะตามกาลเวลาจนเป็นหินรูปทรงกลมมน สีดำขลับ ตัดกับน้ำทะเลสีมรกต สวยงามมาก ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการดำน้ำ
เกาะยาง หนึ่งในเกาะยอดนิยมในการดำน้ำที่ไม่ควรพลาด โดยเฉพาะปะการังผักกาด หรือปะการังเกล็ดน้ำแข็ง เป็นปะการังที่มีลักษณะเป็นแผ่นหินปูนซ้อนกันเป็นชั้นๆ มีลักษณะ  คล้ายใบผักกาดหอม ซึ่งมีให้เห็นมากมายที่เกาะแห่งนี้
จากนั้นนำท่านสู่ ร่องน้ำจาบัง แนวแท่งหิน 5 ยอด ซึ่งถูกปกคลุมไปด้วยปะการังอ่อนหลากสี และดาวทะเลมากมาย โดยปกติการชมปะการังอ่อน ต้องใช้วิธีดำน้ำลึก  แต่สาหรับที่นี่ปะการังจะอยู่ในระดับที่ตื้นมาก นอกจากปะการังอ่อนหลากสีแล้ว ร่องน้ำจาบังยังเป็นแหล่ง  ของปะการังหลากหลายชนิด เช่น ปะการังเขากวาง, ปะการังสมอง, ปะการังดาวใหญ่, ปะการังถ้วยสีส้ม ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีดอกไม้ทะเล,ปลาการ์ตูนส้มขาว, ปลาการ์ตูนลายปล้อง, กัลปังหาสีส้ม, หอยมือเสือ,ปลาสลิดหิน, ปลาดาวสีฟ้า, ปลาสิงโต เป็นต้น
ชมพระอาทิตย์ตกที่เกาะอาดัง สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางกลับไปยังเกาะหลีเป๊ะ
นำทุกท่านสู่ ถนนคนเดินหลีเป๊ะ ถนนยามค่ำคืนที่มีสีสัน เป็นแหล่งเดินเล่นชิวๆ หาของกิน เพราะที่นี่เต็มไปด้วยร้านค้ามากมาย ทั้งร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึก ร้านอุปกรณ์ดำน้ำมากมาย
ค่ำ   รับประทานอาหารเย็นอิสระตามอัธยาศัย
ที่พัก   บันดาหยา หรือ อันดารีสอร์ท หรือระดับเทียบเท่า

Day 3 : หาดใหญ่
เช้า   รับประทานอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรม
อิสระให้ท่านพักผ่อนจนได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่ท่าเรือปากบารา
12.00 น.   รับประทานอาหาร  ณ ร้านอาหาร
นำท่านเดินทางสู่ตลาดกิมหยง หาดใหญ่ แวะซื้อของฝาก
ได้เวลาออกเดินทางสู่สนามบินหาดใหญ่
17.20 น.   ได้เวลาออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพ  สายการบินเวียดเจ็ท
19.00 น.   เดินทางถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ


ทัวร์ในประเทศ ปราสาทหินพันยอด อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมในประเทศ ราคาใกล้เคียงกัน