ทัวร์ เกาหลี

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์เกาหลี เกาะนามิ สะพานกระจกโซยังกัง พระราชวังเคียงบ็อค by Asiana Airlines 5 วัน 3 คืน
เกาหลีสงกรานต์ พักโซล 3 คืน ย่านช้อปปิ้ง BY OZ

5 วัน 3 คืน

พักโรงแรมระดับ 4 ดาว ในโซล ย่านช้อปปิ้ง 3 คืน ไม่ต้องย้ายโรงแรม เยี่ยมชม เกาะนามิ WINTER LOVE SONG สะพานกระจก โซยังกัง SKY WALK พระราชวังเคียงบ็อค ชมความงาม ป้อมฮวาซอง มรดกโลก สวนสนุกใหญ่ที่สุดในเกาหลีใต้ EVERLAND สัมผัส หอคอยโซล ทาวเวอร์ (ไม่รวมลิฟต์) เยี่ยมชมคลองชองเกชอน จัตุรัสควังฮวามุน ช้อปปิ้งย่านดัง ทงแทมุน เมียงดง ฮงแด ผ่านชมซากุระ ณ เกาะยออิโด #เที่ยวเอเชีย #บินตรง

Day 1 : สุวรรณภูมิ – เกาหลีใต้
Day 2 : เกาะนามิ WINTER LOVE SONG – สะพานโซยังกัง SOYANGGANG SKY WALK
Day 3 : ป้อมฮวาซอง มรดกโลก – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ – หอคอยโซลทาวเวอร์ (ไม่รวมลิฟต์) – ทงแดมุนดีไซน์ พลาซ่า - ร้านเครื่องสำอางค์ COSMETIC CENTER
Day 4 : ศูนย์โสม – RED RINE – พระราชวังเคียงบ็อคคุง – โรงงานสาหร่าย –ใส่ชุดฮันบก + ทำคิมบับ – จัตุรัสกวางฮวามุน – คลองชองเกชอน – DUTY FREE – เมียงดง
Day 5 : ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกต นามู – เกาะยอดิโด – ช้อปปิ้ง ฮงแด – ซุปเปอร์มาเก็ต – อินชอน

---อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม---

Day 1 : สุวรรณภูมิ – เกาหลีใต้
22.30 น.   คณะพร้อมกันที่จุดนัดหมาย ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ Kสายการบินเอเชียน่า แอร์ไลน์ OZ  ลงประตูทางเข้าหมายเลข 5 โดยมีหัวหน้าทัวร์และเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ รอต้อนรับและอำนวยความสะดวกก่อนขึ้นเครื่อง

Day 2 : เกาะนามิ WINTER LOVE SONG – สะพานโซยังกัง SOYANGGANG SKY WALK
01.10 น.   บินลัดฟ้าสู่ ประเทศเกาหลีใต้ สายการบินเอเชียน่า แอร์ไลน์ OZ เที่ยวบินที่ OZ742(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
09.15 น.   เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน สาธารณรัฐเกาหลีใต้
(เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าไทย 2 ช.ม. กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่นเพื่อสะดวกในการนัดหมาย)หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว  นำท่านเดินทางไปยัง เกาะนามิ ยอดฮิตตลอดกาลที่ไม่ว่าใครก็ต้องไปเยือนทุกครั้งที่ไปเที่ยวเกาหลี เพราะนอกจากจะอยู่ ใกล้โซล แล้ว ที่นี่ยังเป็นสถานที่ถ่ายทำ WINTER SONATA ซีรีส์เกาหลีสุดคลาสสิกชื่อดังอีกด้วย และด้วยบรรยากาศสุดแสนโรแมนติก บวกกับเสน่ห์ของธรรมชาติที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละฤดูจึงทำให้ที่นี่เป็นพิกัดที่ไปกี่ครั้งก็ไม่มีเบื่อ
กลางวัน   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น เมนู DUKKALBI ไก่ผัดเผ็ดบาร์บีคิวเป็นเนื้อไก่ที่หั่นออกเป็นชิ้นพอคำ คลุกเคล้าด้วยซีอิ๊วเครื่องปรุง และหมักทิ้งไว้จนได้ที่ จึงนำเนื้อไก่และผักมาผัดบนกระทะยักษ์ รับประทานพร้อม กิมจิ ซุปสาหร่าย และข้าวสวย
หลังอาหารนำท่านเยี่ยมชม โซยังกัง สกายวอล์ค สะพานกระจกใสที่ยาวที่สุดในเกาหลีใต้ โดยสะพานโซยังกังเป็นสะพานกระจกใสที่มีความยาว 156 เมตร เหนือทะเลสาบเอียมโฮ เวลาที่เดินอยู่บนสะพานแห่งนี้จะสามารถมองเห็นวิวด้านล่างใต้สะพานที่เป็นทะเลสาบได้อย่างชัดเจน 
ค่ำ   รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหารท้องถิ่น เมนู บุลโกกิ  เป็นอาหารดั้งเดิมของคาบสมุทรเกาหลี ก่อนเมนูคาลบี โดยนำเนื้อหมูสไลด์หมักกับซอสและเครื่องเคียงต่าง ๆ ให้ออกรสหวานนุ่ม  เวลาทาน นำมาย่างขลุกขลิกกับซุปบลูโกกิบนกะทะแบนหรือทรงครึ่งวงกลมพร้อมผักกะหล่ำและเส้นจันทน์ โดยจะมีลักษณะออกเป็นแบบน้ำข้น เสริฟพร้อมข้าวสวยร้อนและเครื่องเคียงต่าง ๆ ประจำวันคู่โต๊ะ
ที่พัก SKYPARK MYEONGDONG หรือเทียบเท่า

Day 3 : ป้อมฮวาซอง มรดกโลก – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ – หอคอยโซลทาวเวอร์ (ไม่รวมลิฟต์) – ทงแดมุนดีไซน์ พลาซ่า - ร้านเครื่องสำอางค์ COSMETIC CENTER
เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
นำท่านชื่นชมความยิ่งใหญ่อลังการของอาคารรูปแบบดีไซน์ทันสมัยแห่งใหม่ล่าสุดของกรุงโซลDONGDAEMUNDESIGN PLAZA & PARK ที่นี่เป็นพื้นที่สำหรับคนรักงานดีไซน์ เพิ่งเปิดตัวในวันที่ 21 มีนาคม 2557 ที่ผ่านมา ถูกสร้างขึ้นแทนสนามเบสบอลและสนามซอคเกอร์เดิมใช้เวลาก่อสร้างทั้งหมดรวม 7 ปี ได้รับการออกแบบโดยสถาปนิกชื่อก้องโลก ชาวอิรัก-อังกฤษ ชื่อ ซาฮา ฮาดิด (ZAHAHADID) ผู้ฝากผลงานระดับบิ๊กโปรเจคต์มากมาย อย่าง ZAHAHADID  ด้านการดีไซน์นั้นจะเน้นความทันสมัยที่ไร้พรมแดนกับธรรมชาติ จึงได้สร้างเป็น 2 ส่วน คือส่วนพลาซ่า (DESIGN PLAZA) และส่วนพาร์ค (DESIGN PARK)ไว้ด้วยกัน ด้วยมุ่งหวังให้เป็นที่สร้างสรรค์ความคิดใหม่ๆ ควบคู่ไปกับเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของคนเกาหลี  ในส่วนของ ดีไซน์พลาซ่า (DESIGN PLAZA)จะมีทั้งหมด 5 ฮอลล์ ซึ่งประกอบไปด้วย 15 ห้องจัดแสดง ใช้สำหรับจัดงานประชุม คอนเสิร์ต งานแฟชั่นโชว์ งานเทศกาลภาพยนตร์ การแสดงศิลปะและงานออกแบบ รวมไปถึงงานแสดงเกี่ยวกับวัฒนธรรมต่างๆ นอกจากนี้ยังมีพิพิธภัณฑ์ ห้องสมุด อยู่ด้านในของพลาซ่าด้วย ส่วนของ ดีไซน์พาร์ค (DESIGN PARK)จะประกอบไปด้วยสวนสไตล์เกาหลีที่ประกอบด้วยสระน้ำ ดอกบัว เป็นต้น และนอกจากนั้นที่นี่ยังใช้เป็นส่วนหนึ่งของฉากในซีรี่ย์เรื่อง โทเมเนเจอร์ อีกด้วยอิสระให้ท่านได้เก็บรูปภาพอันแสนประทับใจตามอัธยาศัย
จากนั้นนำท่านช้อปปิ้ง ณ ร้านเครื่องสำอาง COSMETIC CENTER ช้อปปิ้งเครื่องสำอางยอดนิยม เช่น โบท็อกเกาหลีชื่อดัง , SNAIL CREAM (ครีมหอยทาก) , WATER DROP (ครีมน้ำแตก) , BUBBLE CLEANSING , CC ครีม , แป้งม้าโยก, เซรั่มโบท็อกเกาหลี  ซึ่งราคาถูกกว่าที่เมืองไทยเกือบเท่าตัว และบางผลิตภัณฑ์ยังไม่มีขายในไทย
ค่ำ   รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหารท้องถิ่น
เมนู B.B.Q. BUBFFET บุฟเฟ่ต์บาบีคิวปิ้งย่างสไตล์เกาหลี ให้ท่านเลือกสรร หมูติดมันสไลด์ หมูหมัก ตักรับประทานแบบไม่อั้นทานจนอิ่มพร้อมเครื่องเคียงผักสด กิมจิ และ อื่น ๆ อีกมากมายที่พัก SKYPARK MYEONGDONG หรือเทียบเท่า

Day 4 : ศูนย์โสม – RED RINE – พระราชวังเคียงบ็อคคุง – โรงงานสาหร่าย –ใส่ชุดฮันบก + ทำคิมบับ – จัตุรัสกวางฮวามุน – คลองชองเกชอน – DUTY FREE – เมียงดง
เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   
นำท่านสู่  ศูนย์โสม ในบรรดาสมุนไพรทั้งหมดในเกาหลี โสม จัดเป็นสมุนไพรที่คนนิยมใช้กันมากที่สุด เพราะเชื่อว่าโสมสามารถรักษาโรคได้สารพัดโรค วงจรการเก็บเกี่ยวโสมใช้เวลาตั้งแต่ 1-6 ปีโสมอายุ 6 ปี ถือได้ว่าเป็นโสมที่มีคุณภาพดีที่สุด ในสมัยโบราณโสมถือเป็นของล้ำค้ายิ่งกว่าทอง โสมเกาหลีจึงจัดว่าเป็นสินค้าที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล ชมวงจรชีวิตของโสม พร้อมเลือกซื้อโสมคุณภาพดีซึ่งรัฐบาลรับรอง ใช้บำรุงร่างกายทั้งยังเป็นของฝาก ซึ่งโสมที่นี้มีราคาถูกกว่าเมืองไทย 2 เท่า นำท่านสู่ RED PINE เป็นผลิตภัณฑ์ ที่สกัดจากน้ำมันสน ที่มีสรรคุณช่วยบำรุงร่างกาย ลดไขมัน ช่วยควบคุมอาหารและรักษาสมดุลในร่างกาย
นำท่านย้อนรอยละครเรื่อง PRINCESS HOURSหรือเจ้าหญิงวุ่นวายกับเจ้าชายเย็นชาที่ พระราชวังเคียงบ็อค ซึ่ง เป็นพระราชวังไม้โบราณที่เก่าแก่ที่สุด สร้างขึ้นใน ค.ศ. 1394 ในอดีตกว่า 600 ปีก่อน ภายในพระราชวังแห่ง นี้มีหมู่พระที่นั่งมากกว่า 200 หลัง แต่ได้ถูกทำลายไปมากในสมัยที่ญี่ปุ่นเข้ามาบุกยึดครอง ทั้งยังเคยเป็นศูนย์บัญชาการทางการทหารและเป็นที่ประทับของกษัตริย์  ปัจจุบันได้มีการก่อสร้างหมู่พระที่นั่งที่เคยถูกทำลายขึ้นมาใหม่ในตำแหน่งเดิม ถ่ายภาพคู่กับพลับพลา กลางน้ำเคียงเฮวรู ที่ซึ่งเคยเป็นท้องพระโรงออกงานสโมสรสันนิบาตต่างๆ สำหรับต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง
กลางวัน   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น
เมนู SAMGYETANG หรือ ไก่ตุ๋นโสม อาหารตำหรับชาววัง บำรุงสุขภาพ เสิร์ฟท่านละ 1 ตัว ในหม้อร้อนๆ ภายในตัวไก่ยัดไส้ด้วยข้าว และสมุนไพรต่างๆ  เช่นเม็ดพุทราแห้ง รากโสม เก๋ากี้ ปรุงรสด้วยพริกไทยดำ และเกลือ พร้อมเครื่องเคียงพิเศษ กักตุกี (ทำจากหัวไชเท้าดอง) เส้นขนมจีนหนานุ่มแบบเกาหลี พร้อม อินซัมจูหรือเหล้าดองโสม
จากนั้นนำท่านเข้าชม โรงงานสาหร่าย ของฝากที่มีชื่อเสียงของเกาหลีผลิตสาหร่ายใหม่สดทุกวันมีหลายรสชาติให้ท่านได้เลือกซื้อไปเป็นของฝาก นำท่านเรียนรู้วิธีการทำคิมบับหรือข้าวห่อสาหร่าย อาหารง่ายๆ ที่คนเกาหลีนิยมรับประทาน คำว่า คิม แปลว่า สาหร่าย คำว่า บับ แปลว่า ข้าว ลักษณะจะเป็นแท่งยาวๆ แล้วจะหั่นเป็นชิ้นพอดีคำ จิ้มกับโชยุหรือวาซาบิก็ได้ตามใจชอบ พิเศษ!!! สวมชุดประจำชาติเกาหลี (ฮันบก) มีหลากหลายชุดให้ท่านได้เลือกใส่พร้อมเก็บภาพประทับใจ
นำท่านเยี่ยมชม จตุรัสควังฮวามุน (GWANGHWAMUN SQUARE) ตั้งอยู่ใจกลางกรุงโซล บนถนนเซจง (SEJONG) เป็นศูนย์กลางของกรุงโซลตลอดระยะเวลา 600 ปีที่ผ่านมา ด้วยพื้นที่กว้างขวางกว่า 20,000 ตารางเมตร มีการปรับปรุงสภาพตั้งแต่ปี 2009 จนกลายมาเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ สถานที่ที่ทำให้นักท่องเที่ยวสามารถชมความมีชีวิตชีวาของกรุงโซล พร้อมเก็บภาพสวยๆ ของพื้นหลังที่เป็น ประตูควังฮวามุน ประตูทางเข้าของพระราชวังคยองบกกุง, บริเวณอนุสาวรีย์ ตึก และอาคารที่อยู่บริเวณโดยรอบ
นำท่านสู่ คลองชองเกชอน คลองเก่าแก่ในอดีตมีอายุกว่า 600 ปี ที่ทอดผ่านใจกลางเมืองหลวงในปัจจุบันมีการพัฒนาและบูรณะคลองขึ้นมาใหม่ มีความยาวกว่า 6 กม.เป็นสถานให้คนได้เข้ามาพักผ่อน โดยจัดกิจกรรมต่างๆอาทิ งานแสดงศิลปะต่าง งานดนตรี นิทรรศการดอกไม้   พบกับเรื่องราวความมหัศจรรย์ของคลองชองเกชอนแห่งนี้ 
นำท่านช้อปปิ้งปลอดภาษี DUTY  FREE ร้านค้าปลอดภาษีที่ใหญ่ที่สุดในโซล เป็นแหล่งรวมสินค้าแบรนด์ดังกว่า 250 แบรนด์ ทั้งเครื่องสำอางค์, น้ำหอม, กระเป๋า, สินค้าแฟชั่นต่างๆ เช่น CHANEL, GUCCI, LOUIS VUITTON, HERMES ไม่ได้มีแค่เพียงสินค้าจากแบรนด์ต่างประเทศเท่านั้น สินค้าแบรนด์เกาหลีก็มีให้เลือกหลากหลายไม่แพ้กัน ราคาก็ถูกกว่าร้านค้าด้านนอกและบางยี่ห้อก็ถูกกว่าในประเทศไทยด้วย หากจะเข้าไปช้อปปิ้งกันที่ห้างแห่งนี้ ให้พกพาสปอร์ตและข้อมูลตั๋วเครื่องบินไปด้วยเพราะจะต้องใช้ในการซื้อ
นำท่านช้อปปิ้งอย่างจุใจ ณ  ย่านเมียงดง หรือสยามสแควร์เกาหลี หากท่านต้องการทราบว่าแฟชั่น ของเกาหลีเป็นอย่างไร ก้าวล้ำนำสมัยเพียงใดท่านจะต้องมาที่เมียงดงแห่งนี้พบกับสินค้าวัยรุ่น อาทิ เสื้อผ้าบุรุษ-สตรี เครื่องสำอางดังๆของเกาหลี พบกับความแปลกใหม่ในการช้อปปิ้งอีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่งเมียงดงแห่งนี้จะมีวัยรุ่นหนุ่มสาวชาวโสมไปรวมตัวกันที่นี่กว่าล้านคนในแต่ละวัน เชิญท่านเลือกซื้อ หาสินค้า ตามอัธยาศัย หรือจะเลือกลองนั่งดื่มกาแฟในคอฟฟี่ช้อปสไตล์เกาหลีได้ที่นี่เช่นกัน
ค่ำ   รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหารท้องถิ่น 
เมนู บิบิมบับ เป็นเมนู ข้าวยำเกาหลี ที่โปะ TOPPING ด้วยเครื่องมากมาย ราดด้วยซอสโคชูจัง คลุกกับข้าวสวยในถ้วยหินร้อนๆ                          
ที่พัก SKYPARK MYEONGDONG หรือเทียบเท่า

Day 5 : ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกต นามู – เกาะยอดิโด – ช้อปปิ้ง ฮงแด – ซุปเปอร์มาเก็ต – อินชอนเช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
นำท่านเดินทางสู่  ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกตนามู ต้นไม้ชนิดนี้เจริญเติบโตในป่าลึกบนภูเขาที่ปราศจากมลภาวะและระดับสูงเหนือน้ำทะเล 50-800 เมตร เมล็ดพันธุ์ของสมุนไพรอ๊อตเกตนามูนี้ เป็นที่นิยมของคนเกาหลีรุ่นใหม่ เพราะมีผลช่วยดูแลตับให้แข็งแรง ป้องกันโรคตับแข็งไม่ถูกทำลายจาการดื่มแอลกอฮอล์ กาแฟ บุหรี่ สารตกค้างจากอาหาร และยา
นำท่านเยี่ยมชม เกาะยออิโด ฮันกัง (YEOUIDO HANGANG PARK)  สวนสาธารณะริมแม่น้ำฮันกังที่ปกติจะเป็นสถานที่พักผ่อนเดินเล่น ชิลๆริมแม่น้ำ ซึ่งจะมีการจัดกิจกรรมมากมายในแต่ละปี เช่น เทศกาลดอกซากุระบานในฤดูใบไม้ผลิ, เทศกาลดอกไม้ไฟระดับโลกในฤดูใบไม้ร่วง, คอนเสิร์ต และมาราธอน เป็นต้น อีกทั้งยังเป็นพื้นที่ทางธรรมชาติให้ผู้เข้าชมได้มีโอกาสเรียนรู้เกี่ยวกับระบบนิเวศ และโครงการ HANGANG RENAISSANCE PROJECT เพื่อฟื้นฟูสวนสาธารณะให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ เช่น จตุรัส WATER LIGHT SQUARE, น้ำพุริมน้ำ, เวทีริมน้ำ และเรือยอร์ช เป็นต้น ดึงดูดนักท่องเที่ยว คนในท้องถิ่น และคนวัยทำงานจำนวนมากเข้ามาเยี่ยมชม ตั้งอยู่ล้อมรอบอาคารรัฐสภาเกาหลี (NATIONAL ASSEMBLY BUILDING) ริมแม่น้ำฮันกัง บนเกาะยออิโด (YEOUIDO ISLAND) **หมายเหตุ : โปรแกรมชมดอกซากุระ จะนำท่านไปชมในกรณีที่ยังมีดอกไม้เท่านั้น ซึ่งขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ ณ ตอนนั้นด้วย หากไม่มีดอกไม้ ทางทัวร์ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดโปรแกรมออก **
กลางวัน   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น
บริการ เมนู จิมดัก ลักษณะเป็นไก่ผัดกับวุ้นเส้นและผักในน้ำพะโล้ รสชาติเข้มข้น กลมกล่อม เสิร์ฟพร้อมข้าวสวยร้อนๆ
นำท่านช้อปปิ้ง ฮงแด (HONGDAE) เป็นย่านช้อปปิ้งบริเวณด้านหน้าของมหาวิทยาลัยฮงอิก (HONGIK UNIVERSITY) จึงเป็นศูนย์รวมเด็กวัยรุ่นและเด็กมหาวิทยาลัย เป็นอีกเส้นหนึ่งที่มีบรรยากาศโรแมนติก อีกทั้งยังมีร้านกาแฟที่เป็นเอกลักษณ์ แกลเลอรี่ ร้านค้าจำหน่ายสินค้าแฟชั่น คลับ ตลาดศิลปะ และร้านอาหารที่น่าสนใจในหมู่วัยรุ่นอายุ 20-30 ปี ที่นิยมมาเดินเล่น ราคาของสินค้าและร้านอาหารต่างๆ ก็ยังไม่แพงอีกด้วย ซึ่งจะคึกคักเป็นพิเศษตั้งแต่ช่วงบ่ายเป็นต้นไป เพราะร้านค้าแต่ละร้านจะทยอยเปิดให้บริการ ของที่ขายกันเยอะส่วนใหญ่ก็จะเป็นสินค้าแฟชั่น เช่น เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า ของกิ๊ฟช้อป เครื่องเขียน และที่เยอะไม่แพ้กันก็คือขนมต่างๆ
นำท่านสู่สนามบินอินชอน ระหว่างทางพาท่านแวะละลายเงินวอนที่ร้านค้าสนามบิน SUPER MARKET ซึ่งท่านสามารถเลือก ซื้อสินค้าเกาหลีได้อีกรอบ โดยเฉพาะของกิน เช่น บะหมี่ซินราเมียน (มาม่าสไตล์ เกาหลี) อูด้ง กิมจิ ขนมช๊อคโก้พาย น้ำจิ้มปรุงรสหมูย่างเกาหลี ไก่ตุ๋นโสมสำเร็จรูป ผลไม้ตามฤดูกาล ในราคาพิเศษก่อนกลับเมืองไทย
19.30 .   เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินเอเชียน่า แอร์ไลน์ โดยเที่ยวบินที่ OZ741    บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง
23.10 .   ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

 ระบบกดจองผ่าน web

** คลิกเลือกพีเรียดแล้วกดปุ่ม "จอง" ทางเราจะติดต่อกลับทันที
Jul 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Aug 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Sep 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Oct 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Nov 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Dec 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jan 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Feb 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Mar 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Apr 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
May 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jun 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 
 = วันที่ออกเดินทาง
ช่วงวันเดินทาง วัน ราคา จอง
10 – 14 เม.ย 2565 อาทิตย์ - พฤหัส 36,888 -
11 – 15 เม.ย 2565 จันทร์ - ศุกร์ 38,888 -
12 – 16 เม.ย 2565 อังคาร - เสาร์ 39,888 -
13 – 17 เม.ย 2565 พุธ - อาทิตย์ 39,888 -
14 – 18 เม.ย 2565 พฤหัส - จันทร์ 38,888 -
15 – 19 เม.ย 2565 ศุกร์ - อังคาร 37,888 -
18 – 22 เม.ย 2565 จันทร์ - ศุกร์ 34,888 -
19 – 23 เม.ย 2565 อังคาร - เสาร์ 34,888 -
20 – 24 เม.ย 2565 พุธ - อาทิตย์ 34,888 -
21 – 25 เม.ย 2565 พฤหัส - จันทร์ 34,888 -
22 – 26 เม.ย 2565 ศุกร์ - อังคาร 34,888 -
23 – 27 เม.ย 2565 เสาร์ - พุธ 32,888 FULL
24 – 28 เม.ย 2565 อาทิตย์ - พฤหัส 32,888 FULL
25 – 29 เม.ย 2565 จันทร์ - ศุกร์ 32,888 -
26 – 30 เม.ย 2565 อังคาร - เสาร์ 32,888 -
27 เม.ย – 01 พ.ค 2565 พุธ - อาทิตย์ 33,888 -
28 เม.ย – 02 พ.ค 2565 พฤหัส - จันทร์ 34,888 -
29 เม.ย – 03 พ.ค 2565 ศุกร์ - อังคาร 34,888 -
30 เม.ย – 04 พ.ค 2565 เสาร์ - พุธ 35,888 -
01 – 05 พ.ค 2565 อาทิตย์ - พฤหัส 34,888 -
02 – 06 พ.ค 2565 จันทร์ - ศุกร์ 34,888 -
03 – 07 พ.ค 2565 อังคาร - เสาร์ 33,888 -
04 – 08 พ.ค 2565 พุธ - อาทิตย์ 33,888 -
05 – 09 พ.ค 2565 พฤหัส - จันทร์ 33,888 -
06 – 10 พ.ค 2565 ศุกร์ - อังคาร 33,888 -
07 – 11 พ.ค 2565 เสาร์ - พุธ 32,888 -
08 – 12 พ.ค 2565 อาทิตย์ - พฤหัส 31,888 -
09 – 13 พ.ค 2565 จันทร์ - ศุกร์ 31,888 -
10 – 14 พ.ค 2565 อังคาร - เสาร์ 32,888 -
11 – 15 พ.ค 2565 พุธ - อาทิตย์ 33,888 -
12 – 16 พ.ค 2565 พฤหัส - จันทร์ 34,888 -
13 – 17 พ.ค 2565 ศุกร์ - อังคาร 33,888 -
14 – 18 พ.ค 2565 เสาร์ - พุธ 33,888 -
15 – 19 พ.ค 2565 อาทิตย์ - พฤหัส 31,888 -
16 – 20 พ.ค 2565 จันทร์ - ศุกร์ 30,888 -
17 – 21 พ.ค 2565 อังคาร - เสาร์ 31,888 -
18 – 22 พ.ค 2565 พุธ - อาทิตย์ 33,888 -
19 – 23 พ.ค 2565 พฤหัส - จันทร์ 33,888 -
20 – 24 พ.ค 2565 ศุกร์ - อังคาร 33,888 -
21 – 25 พ.ค 2565 เสาร์ - พุธ 31,888 -
22 – 26 พ.ค 2565 อาทิตย์ - พฤหัส 30,888 -
23 – 27 พ.ค 2565 จันทร์ - ศุกร์ 29,888 -
24 – 28 พ.ค 2565 อังคาร - เสาร์ 31,888 -
25 – 29 พ.ค 2565 พุธ - อาทิตย์ 32,888 -
26 – 30 พ.ค 2565 พฤหัส - จันทร์ 32,888 -
27 – 31 พ.ค 2565 ศุกร์ - อังคาร 32,888 -

ทัวร์เกาหลี เกาะนามิ อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมเกาหลี ราคาใกล้เคียงกัน