ทัวร์ ฝรั่งเศส

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์ฝรั่งเศส จัตุรัสมาเซน่า โพรวองซ์ โรงละครโรมัน by Turkish Airlines 7 วัน 4 คืน
ZGNCE-2202TK : ฝรั่งเศส นีซ โพรวองซ์ วาเลนโซ อาวีญง อาร์ลส์ มาร์แซย์ BY TK

7 วัน 4 คืน

พิชิตฝรั่งเศสตอนใต้ เยือนราชินีแห่งริเวียร่า เช็คอินโพรวองซ์ ดินแดนแห่งลาเวนเดอร์ ชมเมืองหลวงโรมันคาทอลิก อาหาร9มื้อ พักโรมแรม3ดาว เมนูพิเศษ หอยเอสคาโก้ #เที่ยวยุโรป

Day 1 : สุวรรณภูมิ – สนามบินอิสตันบูล
Day 2 : อิสตันบูล – สนามบินนีซ – เมืองนีซ – ตลาดกูร์ซาลียา – จัตุรัสมาเซน่า – น้ำพุฟงแตนดูโซเลย – คาสเซิลฮิลล์ – แกลเลอรี่ลาฟาแยตต์
Day 3 : แคว้นโพรวองซ์ – เมืองวาเลนโซ – ทุ่งลาเวนเดอร์ Plateau de Valensole – หมู่บ้านครุสสิยง หมู่บ้านกอร์ด – ปราสาทหินโบราณกอร์ด  –  เมืองอาวีญง
Day 4 : เมืองอาวีญง – ไร่องุ่น Chateau La Nerthe พระราชวังสมเด็จพระสันตะปาปา – สะพานปงดาวีญง – หมู่บ้านเลโบเดอโพรวองซ์ 
Day 5 : เมืองอาร์ลส์ – โบสถ์เซนต์โทรฟีม – โรงละครโรมัน – โรมันอัฒจันทร์ – เลอ คาเฟ่แวนโก๊ะ เมืองเอ็กซ์อองโพรวองซ์ – น้ำพุฟงแตน เดอ ลา โรตอนเด – ถนนกูร์ค มิราโบ – เมืองมาร์แซย์
Day 6 : เมืองมาร์แซย์ – มหาวิหารน็อทร์ ดาม เดอ ลาการ์ด – มหาวิหารมาร์แซย์ – ท่าเรือเก่ามาร์แซย์ – ย่านเมืองเก่ามาร์แซย์ – ถนน Saint Ferréol
Day 7 : อิสตันบูล – สุวรรณภูมิ

---อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม---

Day 1 : สุวรรณภูมิ – สนามบินอิสตันบูล
20.00   
นัดหมายพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โปรดสังเกตุป้าย เลทส์โกกรุ๊ป พบเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับพร้อมอำนวยความสะดวกเช็คอินให้แก่ท่าน
23.00   ออกเดินทางสู่ สนามบินอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยสายการบิน TURKISH AIRLINES เที่ยวบินที่ TK 069

Day 2 : อิสตันบูล – สนามบินนีซ – เมืองนีซ – ตลาดกูร์ซาลียา – จัตุรัสมาเซน่า – น้ำพุฟงแตนดูโซเลย – คาสเซิลฮิลล์ – แกลเลอรี่ลาฟาแยตต์
05.10   
เดินทางถึง สนามบินอิสตันบูล ประเทศตุรกี และรอต่อเครื่อง
08.15   ออกเดินทางสู่ สนามบินนีซ ประเทศฝรั่งเศส โดยสายการบิน TURKISH AIRLINES เที่ยวบินที่ TK 1813
10.15   เดินทางถึง สนามบินนีซ ประเทศฝรั่งเศส ผ่านการตรวจคนเข้าเมืองรับสัมภาระผ่านจุดคัดกรองตามระเบียบของสนามบิน นำท่านเดินทางสู่ เมืองนีซ (Nice) ป็นเมืองท่องเที่ยวทางตอนใต้ของประเทศฝรั่งเศส โดยมีชายฝั่งติดทะเลเมดิเตอร์เนียนที่ ได้รับฉายา “ราชินีแห่งริเวียร่า”
เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
นำท่านเดินทางไปยัง ตลาดกูร์ซาลียา (Cours Saleya) เป็นตลาดดอกไม้สดอันขึ้นชื่อชนิดที่ว่ามาเมืองนีซ อยู่ในโซนตัวเมืองเก่า เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ที่ห้ามพลาดเมื่อมาเยือนนีซ
นำท่านชม จัตุรัสมาเซน่า (Place Massena) เป็นจัตุรัสที่มีชื่อเสียงใจกลางเมืองนีซ ล้อมรอบไปด้วยร้านค้ามากมาย อาคารต่างๆ จะเป็นสีแดงสดเป็นสถาปัตยกรรมแบบอิตาเลียนและบริเวณนั้นนำท่านถ่ายรูปที่ระลึก น้ำพุฟงแตนดูโซเลย (Fontaine du Soleil) อยู่ในกลางเมือง ได้รับความนิยมอย่างมากในฤดูร้อน ผู้คนจะชอบมานั่งเล่นเพื่อคลายความร้อน ในฤดูหนาวนั้นก็จะได้บรรยากาศโรแมนติกไปอีกแบบ ช่วงกลางคืนน้ำพุแห่งนี้ก็จะมีการเปิดไฟสีสันสวยงามสลับกันไปมา
นำท่านเดินทางไปยัง คาสเซิลฮิลล์ (Castle Hill) จุดชมวิวหลักของเมืองที่สามารถเห็นวิวได้แบบรอบทิศทาง จากจุดชมวิวสามารถมองพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตก
นำท่านอิสระช้อปปิ้ง แกลเลอรี่ลาฟาแยตต์ (Galleries Lafayette) เป็นห้างสรรพสินค้าที่ใหญ่และมีชื่อเสียงที่สุดในประเทศฝรั่งเศส ภายในอาคารที่มีสถาปัตยกรรมที่สวยงาม สถานที่แห่งนี้เป็นสวรรค์ของนักช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมที่นิยมความหรูหราล้ำสมัยทั้งเสื้อผ้า เครื่องประดับ ผลิตภัณฑ์ตกแต่งภายใน เครื่องสำอาง สินค้าทุกชิ้นที่นี่ถูกอัพเดทให้ใหม่ล่าสุดไม่ตกเทรนด์อยู่ตลอดเวลา
ค่ำ   เพื่อเป็นการไม่รบกวนเวลาของท่านอิสระอาหารค่ำ
ที่พัก   Campanile Nice Aeroport, Nice ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า

Day 3 : แคว้นโพรวองซ์ – เมืองวาเลนโซ – ทุ่งลาเวนเดอร์ Plateau de Valensole – หมู่บ้านครุสสิยง หมู่บ้านกอร์ด – ปราสาทหินโบราณกอร์ด  –  เมืองอาวีญง
เช้า   
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางไปยัง แคว้นโพรวองซ์ (Provence) ดินแดนอันงดงามแห่งฝรั่งเศสตอนใต้ มีเนินเขาสูง เชื่อมระหว่างเทือกเขาแอลป์และทะเลเมดิเตอร์เรเนียน อาชีพหลักของคนที่นี่ คือ การปลูกทุ่งลาเวนเดอร์ และการทำไร่องุ่นเพื่อผลิตไวน์ ภาพของบ้านหลังเล็กสีสดใสแทรกตัวระหว่างพุ่มลาเวนเดอร์ และพวงองุ่นช่อโต งดงามเหมือนในเทพนิยาย
นำท่านไปยัง เมืองวาเลนโซ (Valensole) เพื่อนำท่านชม ทุ่งลาเวนเดอร์ Plateau de Valensole สีสันสดใสบริเวณที่ราบวาเลนโซล (Plateau de Valensole) ที่นั่นคุณจะได้ถ่ายภาพท่ามกลางทุ่งลาเวนเดอร์อันกว้างใหญ่ และทุ่งข้าวสาลีสีเหลืองอร่าม พร้อมรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับการปลูกดอกลาเวนเดอร์
เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ!! เอสคาโก้
นำท่านไปยัง หมู่บ้านครุสสิยง (Roussillon Village) เป็นหมู่บ้านเล็กๆ เขตเมือง Vaucluse ส่วนหนึ่งของแคว้นโพรวองซ์ ซึ่งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศฝรั่งเศส หมู่บ้านแห่งนี้มีจุดเด่นที่บ้านเรือนสีสันสดใส ทั้งสีส้ม แดง และน้ำตาล ทั้งยังได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งใน “หมู่บ้านที่สวยที่สุดในฝรั่งเศส”
นำท่านไปยัง หมู่บ้านกอร์ด (Gordes Village) ตั้งอยู่บนยอดเขาในแถบเทือกเขาลูเบอรอง ซึ่งเป็นแหล่งผลิตไวน์ที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของโพรวองซ์โดยมีเมืองเล็กเมืองน้อยตั้งอยู่บนหน้าผาและสร้างลดหลั่นเรียงตัวกันตามแนวเขา บ้านเรือนมีสถาปัตยกรรมที่สวยงาม เป็นสไตล์หินๆ เมื่อมองลงไปจะเห็นวิวของทุ่งหญ้าเขียวๆ ทุ่งลาเวนเดอร์ และพื้นที่ทางเกษตรกรรมกว้างใหญ่สุดลูกหูลูกตา ในตัวเมืองมีร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึกให้เลือกซื้อกันมากมายภายในหมู่บ้านนำท่านถ่ายรูปที่ระลึก ปราสาทหินโบราณกอร์ด (Gordes Castle) ซึ่งสร้างขึ้นในแบบสไตล์เรเนสซองให้ได้ชมความอลังการกันอีกด้วย หลังจากที่ชมอาคารบ้านเรือนเรียบร้อยแล้ว บริเวณรอบนอกของเมืองจะมี หมู่บ้านหินโบราณ (Le village des bories à Gordes) ที่มีอายุถึง 6,000 ปี
นำท่านเดินทางไปยัง เมืองอาวีญง (Avignon) ได้รับการขนานนามว่าเป็นเมืองหลวงแห่งโรมันคาทอลิก เป็นที่รู้จักกันในฐานะเมืองแห่งเทศกาลศิลปะที่จัดขึ้นทุกปี เป็นเทศกาลศิลปะที่ใหญ่ที่สุดในประเทศฝรั่งเศส
ค่ำ   บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารจีน          
ที่พัก   Campanile Avignon Sud - Montfavet la Cristole, Avignon ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า

Day 4 : เมืองอาวีญง – ไร่องุ่น Chateau La Nerthe พระราชวังสมเด็จพระสันตะปาปา – สะพานปงดาวีญง – หมู่บ้านเลโบเดอโพรวองซ์ 
เช้า   
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านชม ไร่องุ่น Chateau La Nerthe ซึ่งมีทิวทัศน์ที่สวยงามสามารถมองเห็นปราสาทสมัยศตวรรษที่ 18 มีอาคารที่สวยงามล้อมรอบ โดยจากระเบียงอาคารสามารถชมทัศนียภาพประกอบไปด้วยไร่องุ่นอันกว้างใหญ่และซากของ เมืองพระสันตะปะปา เหนือหมู่บ้าน นำทุกท่าน ชิมไวน์ฟรี ท่านละ 1 แก้ว
นำท่านชม พระราชวังสมเด็จพระสันตะปาปา (Palais des Papes) เป็นหนึ่งในสถาปัตยกรรมสไตล์กอธิคจากยุคกลางที่สำคัญที่สุดในยุโรป เคยเป็นที่อยู่อาศัยชาวศาสนาคริสต์ตะวันตกเมื่อสมัยศตวรรษที่ 14 ปัจจุบันนี้พระราชวังแห่งพระสันตะปาปาได้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของเมืองอาวีญงไปแล้ว โดยมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวที่นี่กว่า 650,000 คนต่อปีเลยทีเดียว อีกทั้งที่นี่ยังเป็น Convention Centre และDepartmental Archives of Vaucluse อีกด้วย ซึ่งรวมไปถึงศูนย์วิจัยแห่งพระสันตะปาปาของเมืองอาวีญง (Research Centre on the Papacy of Avignon) จัดขึ้นโดย École Française de Rome
นำท่านชม สะพานปงดาวีญง (Pont d’Avignon) เป็นสะพานชื่อดังจากยุคกลางโดยเป็นที่รู้จักกันทั่วโลกจากเพลง 'Sur le Pont d'Avignon' หรือที่แปลว่า 'On the Bridge of Avignon
เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารท้องถิ่น
นำท่านเยี่ยมชม หมู่บ้านเลโบเดอโพรวองซ์ (Les Baux de Provence) หนึ่งในหมู่บ้านที่สวยงามที่สุดในโพรวองซ์ โดยหมู่บ้านนั้นตั้งอยู่ริมภูเขาในเขตเทือกเขาแอลป์ เหนือยอดเขาถัดจากตัวหมู่บ้านขึ้นไปนั้นเป็นที่ตั้งของ Château des Baux ซากปราสาทขนาดใหญ่ของอดีตเจ้าเมืองหมู่บ้านเลโบเดอโพรวองซ์ คือหมู่บ้านโบราณในฝรั่งเศสที่ยังคงรักษาศิลปะ และวัฒนธรรมโบราณเอาไว้ได้เป็นอย่างดี ภายในเขตหมู่บ้านถูกล้อมรอบไปด้วยอาคารบ้านเรือนที่ส่วนใหญ่สร้างจากหินปูน สลับกับอาคารร้านค้าที่ขายของที่ระลึกสไตล์โพ รวองซ์ นอกจากนี้ยังมี Eglise Saint Vincent โบถส์เก่า , พิพิทธภัณท์ตุ๊กตา Santons , Musée du Château , Musée de l'olivier และอื่นๆอีกจำนวนมาก
ค่ำ   เพื่อเป็นการไม่รบกวนเวลาของท่านอิสระอาหารค่ำ
ที่พัก   Campanile Avignon Sud - Montfavet la Cristole, Avignon ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า

Day 5 : เมืองอาร์ลส์ – โบสถ์เซนต์โทรฟีม – โรงละครโรมัน – โรมันอัฒจันทร์ – เลอ คาเฟ่แวนโก๊ะ เมืองเอ็กซ์อองโพรวองซ์ – น้ำพุฟงแตน เดอ ลา โรตอนเด – ถนนกูร์ค มิราโบ – เมืองมาร์แซย์
เช้า   
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ เมืองอาร์ลส์ (Arles) เป็นเมืองที่ค่อนข้างมีความโดดเด่นในด้านของโบราณสถานสำคัญที่มีมาตั้งแต่ยุคสมัยโรมาเนสก์ และองค์การยูเนสโกยกให้เมืองอาร์ลส์ เป็นมรดกโลกไปในปี ค.ศ.1981 นำท่านเยี่ยมชม โบสถ์เซนต์โทรฟีม (Saint-Trophime Primatial Catholic Church) สร้างขึ้นในช่วงช่วงศตวรรษที่ 3 ในแบบของสถาปัตยกรรมแบบโรมัน โดยโบสถ์แห่งนี้ถือว่าเป็นโบสถ์แห่งบิชอบคนแรกของเมืองอาร์ลส์ มีชื่อเสียงด้านสถาปัตยกรรมที่หรูหราและภาพแกะสลักในพระคัมภีร์ไบเบิล
นำท่านชม โรงละครโรมัน (Roman Theatre of Arles) อีกหนึ่งสถานที่โบราณอันน่าอัศจรรย์โรงละครโรมันสร้างขึ้นในศตวรรษแรกก่อนคริสต์ศักราชระหว่างการปกครอง Augustus โรงละครสามารถรองรับฝูงชนจำนวน 8,000 คนใน 33 ที่นั่ง ด้านหลังของเวทีตกแต่งด้วยเสาและรูปปั้น
จากนั้นนำท่านชม โรมันอัฒจันทร์ (Arles Amphitheatre) เป็นอนุสาวรีย์โบราณที่ใหญ่ที่สุดและได้รับการเก็บรักษาไว้ที่ดีที่สุดในอาร์ล อีกทั้งยังเป็นที่รู้จักในนามของ Amphithéâtre d'Arènes สถานที่นี้เกิดขึ้นตั้งแต่ศตวรรษแรกที่มีความยาว 136 เมตรและกว้าง 107 เมตรสถานที่เกิดเหตุเป็นที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของกอลและสามารถรองรับผู้ชมได้ 21,000 คน อัฒจันทร์ยังคงใช้มาจนถึงปัจจุบันเพื่อเป็นสถานที่สำหรับการแข่งขันกีฬาสู้วัวกระทิงโชว์และกิจกรรมอื่นๆ
นำท่านชม เลอ คาเฟ่แวนโก๊ะ (Le Café Van Gogh) หนึ่งในเส้นทางตามรอยแวนโก๊ะ ปรากฏเป็นหนึ่งในภาพวาดของแวนโก๊ะที่วาดเอาไว้เมื่อปี 1888 การตกแต่งของคาเฟ่นั้นจะทาผนังด้วยสีเหลืองสดใส ตัดกับเฟอร์นิเจอร์กำมะหยี่สีแดงเข้ม
เที่ยง   เพื่อเป็นการไม่รบกวนเวลาของท่านอิสระอาหารกลางวัน
นำท่านเดินทางไปยัง เมืองเอ็กซ์อองโพรวองซ์ (Aix-en-Provence) เป็นเมืองหลวงเก่าและยังเป็นเมืองที่ตั้งของมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงเป็นอันดับหนึ่งด้านกฎหมายที่มีอายุถึง 600 ปี นำท่านชม น้ำพุฟงแตน เดอ ลา โรตอนเด (Fontaine de la Rotonde) เป็นรูปปั้นน้ำพุขนาดใหญ่ที่จุดเริ่มต้นของถนน Mirabeau ประกอบด้วยรูปปั้นเทพธิดาสามองค์หันหน้าไปคนละทาง
จากนั้นอิสระเพลิดเพลินไปกับ ถนนกูร์ค มิราโบ (Cours Mirabeau) ถนนสายสำคัญที่สุดของเมืองที่สองฟากถนนปลูกต้นไม้ตลอดทางและมีน้ำพุประดับประดาอยู่บนถนนเป็นระยะๆ นอกจากนี้ยังถือว่าเป็นถนนสายสำคัญของเมือง มีทั้งสำนักงานการท่องเที่ยว (Aix en Provence Tourist Office) และ Apple Store อย่างใหญ่ไว้เป็นจุดสังเกต นำท่านเดินทางสู่ เมืองมาร์แซย์ (Marseille) เป็นเมืองเก่าแก่ที่สุดและใหญ่เป็นอันดับ 2 ของฝรั่งเศส เป็นเมืองท่าที่สวยและโรแมนติก จากนั้นนำทุกท่านเดินทางไปยัง จุดตรวจ COVID-19 ซึ่งเป็นการตรวจแบบ RT-PCR ** ราคาทัวร์ไม่รวมค่าตรวจ ประมาณ 70 ยูโร **
ค่ำ   บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
ที่พัก   Hôtel Restaurant Campanile Marseille Saint Antoine, Marseilles ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า

Day 6 : เมืองมาร์แซย์ – มหาวิหารน็อทร์ ดาม เดอ ลาการ์ด – มหาวิหารมาร์แซย์ – ท่าเรือเก่ามาร์แซย์ – ย่านเมืองเก่ามาร์แซย์ – ถนน Saint Ferréol
เช้า   
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านชม มหาวิหารน็อทร์ ดาม เดอ ลาการ์ด (Basilique Notre-Dame de la Garde) เป็นโบสถ์ที่เป็นสัญลักษณ์ของเมือง ตั้งอยู่บนเขาซึ่งโดดเด่นเป็นสง่า สถาปัตยกรรมภายในก็เป็นเอกลักษณ์ โดยมียอดเป็นรูปปั้นพระแม่มารีย์สีทอง ยืนอุ้มพระบุตรไว้ในอ้อมแขน “ La Bonne Mère” ซึ่งเชื่อว่า พระแม่คอยดูแลกะลาสี คนเดินเรือชาวประมงและคนทั้งเมือง
นำท่านไปยัง มหาวิหารมาร์แซย์ (Cathedrale La Major) หรือชื่อเต็มว่า อาสนวิหารนักบุญมารีย์องค์ใหญ่แห่งมาร์แซย์ เป็นโบสถ์โรมันคาทอลิกที่มีฐานะเป็นอาสนวิหาร มหาวิหารมาร์แซย์มีฐานะเป็นบาซิลิกาไมเนอร์มาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1896 และเป็นที่ตั้งอาสนะของอัครมุขมณฑลแห่งมาร์แซย์ (เลื่อนฐานะจากมุขมณฑลในปี ค.ศ. 1948)
นำท่านไปยัง ท่าเรือเก่ามาร์แซย์ (The Old Port) เป็นท่าเรือเก่าที่มีความสวยงามเรือถูกจอดเรียงราย โดยมีโบสถ์ Notre-Dame de la Garde เป็นฉากหลังสวยงาม ซึ่งเมื่อเดินออกไปจากท่าเรืออีกนิดหน่อย จะเจอ shopping street มีห้างร้าน ทั้งเสื้อผ้าแฟชั่น กระเป๋า รองเท้า แบรนด์ดังและแบรนด์ท้องถิ่นโชว์สินค้าเรียกเงินในกระเป๋าของนักท่องเที่ยวได้ดีนักแหละ นำท่านไปยัง ย่านเมืองเก่ามาร์แซย์ (Le Panier) ย่านที่เต็มไปด้วยสีสันแห่งนี้ตั้งอยู่บนเนินเขาเหนือ Vieux Port ซึ่งเป็นย่านประวัติศาสตร์และศูนย์กลางทางวัฒนธรรมของมาร์เซย์ Le Panier เป็นย่านที่เก่าแก่ที่สุดของมาร์เซย์ซึ่งอาศัยอยู่ตั้งแต่สมัยโบราณ
เที่ยง   เพื่อเป็นการไม่รบกวนเวลาของท่านอิสระอาหารกลางวัน
นำท่านอิสระช้อปปิ้ง ถนน Saint Ferréol ถนนคนเดินสายนี้คือหนึ่งในถนนสายเดียวในมาร์เเซย์ ที่มีสินค้าแบรนด์ดังส่วนใหญ่ เช่น ห้างสรรพสินค้า Galeries Lafayette (Chanel, Swarovski, Gucci, Hermès, Dior, Louis Pion ฯลฯ), ZARA, Célio, H&M, Pull&Bear ฯลฯ และยังเป็นเส้นทางการค้าที่มีชื่อเสียงที่สุดสายหนึ่งของเมือง ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ สนามบินมาร์แซย์พรอว็องส์ ประเทศฝรั่งเศส
17.55   นำท่านเดินทางสู่ สนามบินอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยสายการบิน TURKISH AIRLINES เที่ยวบินที่ TK 1368
22.10   เดินทางถึง สนามบินอิสตันบูล ประเทศตุรกี เพื่อรอเปลี่ยนเครื่องกลับสู่กรุงเทพฯ

Day 7 : อิสตันบูล – สุวรรณภูมิ
01.45   
นำท่านเดินทางสู่ สนามบินอิสตันบูล โดยสายการบิน TURKISH AIRLINES เที่ยวบินที่ TK 068
15.25   เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ ... พร้อมความประทับใจ

 


ทัวร์ฝรั่งเศส จัตุรัสมาเซน่า อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมฝรั่งเศส ราคาใกล้เคียงกัน