ทัวร์ แคนาดา อเมริกา

 

สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์แคนาดา อเมริกา ครีกสตรีท ซิทก้า ขาปูอลาสก้า by Cathay Pacific 11 วัน 8 คืน
WCX6112V : ล่องเรืออลาสก้าบนเรือสำราญสุดหรู BY CX

11 วัน 8 คืน

พักบนเรือสำราญสุดหรู 7 คืน แวนคูเวอร์ 1 คืน พร้อมหัวหน้าทัวร์ชำนาญเส้นทาง เที่ยวนครแวนคูเวอร์อย่างเต็มที่“อลาสก้า” ดินแดนมหัศจรรย์แห่งธรรมชาติอันงดงามและยิ่งใหญ่กว่าที่ใดในโลก ด้วยธารน้ำแข็งภูเขาและป่าไม้อันอุดมสมบูรณ์ #รวมวีซ่า #เที่ยวทวีปอเมริกาเหนือ #เรือสำราญ

Day 1 : กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – แวนคูเวอร์(แคนาดา) – เที่ยวชมเมือง  
Day 2 : แวนคูเวอร์ – ล่องเรือสำราญอลาสก้า(Royal Caribbean) 
Day 3 : เรือนำคณะล่องทะเลใน(Inside Passage สนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ)
Day 4 : เรือเทียบท่าที่เมืองซิทก้า – ชมเมืองซิทก้า – ล่องเรือชมปลาวาฬ
Day 5 : ล่องเรือชมเทรซี่ อาร์ม ฟยอร์ด – ชมเมืองจูโน่ – ทานขาปูอลาก้า
Day 6 : ชมธารน้ำแข็ง ฮับบาร์ด กลาเซียร์(สวยงามเกินคำบรรยาย)
Day 7 : เมืองเค็ทชิเกน(Ketchikan) – ชมเมือง
Day 8 :เรือนำคณะล่องทะเล(สนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ)
Day 9 : แวนคูเวอร์– สะพานแขวนคาปิลาโน่ ช้อปปิ้ง – Premium Outlet – สนามบินแวนคูเวอร์ – ฮ่องกง
Day 10 : แวนคูเวอร์ – ฮ่องกง – กรุงทพฯ
Day 11 : สุวรรณภูมิ

---อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม---

Day 1 : กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – แวนคูเวอร์(แคนาดา) – เที่ยวชมเมือง  
08.00 น.   สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 4
11.00 น.   เหิรฟ้าสู่เมืองแวนคูเวอร์ ประเทศแคนาดา...โดยสายการบินคาร์เธ่ย์ แปซิฟิค แอร์ไลน์ Cathay Pacific    Airlines Qเที่ยวบินที่ CX750/CX810
แวะเปลี่ยนเครื่องที่ ประเทศฮ่องกง พร้อมบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องเชิญท่านอิสระกับการพักผ่อนตามอัธยาศัยกับรายการบันเทิงตามสาย และภาพยนตร์ลอยฟ้า
*** บินข้ามเส้นแบ่งเวลาสากล เวลาเปลี่ยน วันที่ไม่เปลี่ยน ***
13.30 น.   ถึงท่าอากาศยาน“นครแวนคูเวอร์” VANCOUVER หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว / จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองนำท่านสู่สวนสแตนเลย์ Stanley Park สวนสาธารณะที่ได้รับการบริจาคที่ดินมาจากชาวเมืองแวนคูเวอร์ ปัจจุบันนี้เปรียบเสมือนเป็นปอดที่สำคัญของชาวเมือง นำชมแท่งเสาโทเท็ม(Totem pole)  สัญลักษณ์ของชนเผ่าพื้นเมือง “อินเดียแดง”  เก็บภาพความงดงามทางสถาปัตยกรรมของอาคารแคนาเดียน เพลส Canadian Place Building สถาปัตยกรรมหลังคารูปใบเรือสีขาว คล้ายโรงโอเปร่า เฮาส์ ของนครซิดนีย์ ออสเตรเลีย หลังคาใบเรือนี้เดิมสร้างขี้นเป็นหลังคาของ Canada Pavilion ในงาน World's Fair ที่จัดขึ้นที่แวนคูเวอร์ เมื่อปี ค.ศ. 1986 ออกแบบโดย Zeidler Roberts  ได้เวลานำท่านชมอาคารที่ก่อสร้างด้วยสถาปัตยกรรมโดดเด่นอันน่าสนใจ คือ สถานีรถไฟแคนาเดียนแปซิฟิก (Canadian Pacific Rail Station) สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1880 เป็นสถานีชุมทางรถไฟสายข้ามทวีป ปัจจุบันเป็นสถานีรถไฟลอยฟ้า (Sky Train) ของนครแวนคูเวอร์ผ่านชม “แก๊สทาวน์” GAS TOWN จุดกำเนิดของชุมชนเมือง
ค่ำ   
บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร / นำคณะเดินทางเข้าสู่ที่พัก
พักที่:   Hilton Vancouver Hotel Metrotown / หรือเทียบเท่า

Day 2 : แวนคูเวอร์ – ล่องเรือสำราญอลาสก้า(Royal Caribbean) 
เช้า   
บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ท่าเรือแวนคูเวอร์เช็ค-อิน Check-In Royal Caribbean “Serenade of the Seas” ถึงท่าเรือขอเรียนทุกท่านเตรียมความพร้อมสำหรับการลงทะเบียน Cruise Check–In
โปรดเตรียมเอกสารดังนี้ :
1. Passport
2. E-Ticket Boarding Pass
3. บัตรเครดิต
4. Public Health Questionnaire(ที่เซ็นต์ชื่อเรียบร้อย)
จากนั้นผ่านขั้นตอนการตรวจ X-RAY ก่อนขึ้นเรือ หลังจากขึ้นสู่เรือและจัดเก็บสัมภาระเรียบร้อยแล้ว
ขอเชิญท่านสู่ห้องอาหาร “Windjammer Café” (อยู่ชั้น 11 กลางลำเรือ)
เที่ยง   เพื่อรับประทานอาหารกลางวัน บนเรือ
นำท่านเดินสำรวจตำแหน่งที่ตั้งของห้องอาหาร และส่วนบริการต่างๆของเรือสำราญ พร้อมเข้าร่วมกิจกรรมซ้อมการเตรียมพร้อมในกรณีเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน โดยให้ท่านใส่ชูชีพที่เตรียมไว้ที่ห้องพักของท่าน แลัวไปยังจุดนัดพบตามหมายเลขที่มีบอกไว้ในห้องพัก
16.30 น.   เชิญท่านสมาชิกทุกร่วมพิธีนับถอยหลังฉลองการออกเดินทาง Bon Voyage Countdown เรือรัก-เรือสำราญ “Serenade of the Seas” ออกเดินทางจากท่าเรือ ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับกิจกรรม และความบันเทิงต่างๆ ที่ทางเรือได้จัดสรรไว้ เช่น ท่านอาจจะนั่งฟังเพลงไพเราะได้ที่ เลาจน์ หรือ บาร์ต่าง หรือสนุกกับการเต้นรำได้ที่ดิสโก้เธค หรือบางท่านอาจจะเสี่ยงโชคที่คาสิโน ที่มีเครื่องเล่นต่างๆ ให้ท่านเลือกมากมาย เช่น รูเล็ตต์, สล็อท แมชชีน, แบล็กแจ็ค  ฯลฯ
ค่ำ   ขอต้อนรับท่านสมาชิกผู้มีเกียรติทุกท่านร่วมรับประทานอาหารมื้อค่ำ Welcome Dinner ซึ่งกัปตันได้จัดไว้รับรองสมาชิกผู้มีเกียรติทุกท่านแบบเป็นพิเศษ  ***วันและเวลาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยท่านตรวจสอบรายละเอียดจาก “Cruise Compass” ที่จะส่งถึงห้องพักให้ทุกท่านทุกวัน***
อิสระกับการพักผ่อนตามอัธยาศัย พร้อมชมการแสดงโชว์ชุดพิเศษที่ทางเรือได้จัดไว้ให้ชม (ทุกคืนแบบไม่ซ้ำกัน)  
หมายเหตุ...ในแต่ละวันท่านสามารถศึกษากิจกรรมต่าง ๆ ได้จากจดหมายข่าวรายวัน “Cruise Compass” ที่ทางเรือจะส่งมาให้ท่านได้อ่านล่วงหน้าทุกคืน โดยจะนำส่งไว้ที่ห้องนอนของท่าน ซึ่งรายละเอียดทุกอย่างจะแนะนำไว้ในจดหมายข่าวรายวัน เช่น ค่ำนี้ควรแต่งตัวอย่างไร กิจกรรมตั้งแต่เช้าจรดเย็น รายการการบันเทิงต่าง ๆ เป็นต้น เพราะทุกไมล์ทะเลที่เรือแล่นไปนั้น กิจกรรมต่าง ๆ ที่วางไว้อย่างเต็มที่ก็จะดำเนินไปจนทำให้แต่ละวันผ่านไปอย่างรวดเร็ว
พักที่:   Royal Caribbean “Serenade of the Seas” บนเรือสำราญสุดหรูระดับ 5 ดาว(1)

Day 3 : เรือนำคณะล่องทะเลใน(Inside Passage สนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ)
เช้า   
บริการอาหารมื้อเช้า ณ ภัตตาคารบนเรือสำราญ 
วันนี้เรือจะวิ่งขึ้นเหนือ(Nortbound Glacier) โดยใช้เส้นทางทะเลใน หรือ “Inside Passage” เป็นเส้นทางเลาะชายฝั่ง สองด้าน สภาพภูมิประเทศที่เกิดจะกัดเซาะของธารน้ำแข็งเมื่อหลายล้านปีที่ผ่านมา เส้นทางนี้ทอดตัวจากอลาสก้าตะวันออกเฉียงใต้ ผ่านแคว้นบริติชโคลัมเบีย ตะวันตก ของแคนาดาไปจนถึงรัฐวอชิงตันตะวันตกเฉียงเหนือในสหรัฐอเมริกา เรือที่ใช้เส้นทางนี้ จะสามารถหลีกเลี่ยงสภาพอากาศเลวร้ายในมหาสมุทรเปิดและได้ชมวิวที่สวยงามไปพร้อมๆกัน ในวันอากาศดีท่านอาจโชคดีได้เห็น ปลาวาฬ และปลาโลมาว่ายน้ำอยู่ใกล้ลำเรือ
เที่ยง   บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคารบนเรือสำราญ 
วันนี้เชิญท่านสมาชิกพักผ่อนอย่างอิสระกับบริการ และกิจกรรมบันเทิงต่าง ๆ มากมายบนเรือ เช่น

 • ห้องบุฟเฟต์นานาชาติ (บริการ 24 ชั่วโมง) ห้องอาหารอิตาเลี่ยน ห้องอาหารญี่ป่น
 • บาร์เครื่องดื่ม บาร์ไอศครีม บาร์กริลล์ ฮอทด็อก แฮมเบอร์เกอร์
 • ห้องฟังเพลง ห้องเลาจ์นห้องโชว์ และการแสดงที่พรั่งพร้อมด้วยระบบแสง สี เสียง
 • โรงภาพยนตร์ ห้องคาสิโน ห้องเกมส์ และเครื่องเล่น Simulator
 • อินเตอร์เน็ต คาเฟ่
 • สโมสรสำหรับเด็กเล็ก
 • สระว่ายน้ำ, สระน้ำวน, เซาวน่า, ห้องนวด, ห้องยิม, ห้องเสริมสวย
 • สนามกอล์ฟคอมพิวเตอร์ คอร์ตแพ็ตเดิ้ลเทนนิส, บาสเก็ตบอลและวอลเล่ย์บอล
 • ห้องสมุด, ห้องทำพิธีแต่งงาน, ห้องแพทย์
 • ร้านค้าปลอดภาษีร้านสรรพสินค้าและของที่ระลึก 
 • ห้องแสดงภาพเขียนศิลปะ

ค่ำ   บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคารบนเรือสำราญ พร้อมชมการแสดงโชว์ชุดพิเศษ
พักที่:   Royal Caribbean “Serenade of the Seas” บนเรือสำราญสุดหรูระดับ 5 ดาว(2)

Day 4 : เรือเทียบท่าที่เมืองซิทก้า – ชมเมืองซิทก้า – ล่องเรือชมปลาวาฬ
เช้า   
บริการอาหารมื้อเช้า ณ ภัตตาคารบนเรือสำราญ
* * * วันนี้เรือเทียบท่าตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น . * * *
เรือสำราญ Royal Caribbean “Serenade of the Seas” เข้าเทียบฝั่งเมืองซิทก้า “Sitka” The Paris of Pacific เมืองเก่าแก่ที่ตั้งรกรากของชาวอเมริกัน-รัสเซียนและ อินเดียน-อเมริกัน ชมหมู่บ้านชาวประมงและร้านค้าที่น่ารัก เป็นเมืองเดียวที่อยู่ในบริเวณอินไซท์พาสเซจที่ตั้งอยู่ริมชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิค เป็นเมืองยังคงวัฒนธรรมแบบรัสเซียไว้ได้มากที่สุด นำท่านชมโบสถ์เซนต์มิเชล (St.Michael's Russian Orthodox Cathedral) เป็นโบสถ์ออร์ธอดอกซ์รูปทรงหัวหอมแบบรัสเซีย ชาวรัสเซียเดินทางเข้ามาตั้งรกรากที่เมืองนี้ในปี ค.ศ.1741 ได้ต่อสู้กับชาวอินเดียแดงเผ่าทลินกิท(Tlingit Indians) คนท้องถิ่นที่อยู่อาศัยมาก่อน เพื่อแย่งที่อยู่อาศัยและที่ทำกิน ปัจจุบันยังคงมีอินเดียอดงเผ่าทลินกิทอยู่อาศัยอยู่เป็นจำนวนมากและยังคงอนุรักษ์วัฒนธรรมดั้งเดิมไว้เป็นอย่างดี
เที่ยง   รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร บนเรือสำราญ
นำท่านล่องเรือชมปลาวาฬ (รวมในค่าทัวร์) โดยล่องเรือผ่านน่านน้ำซึ่งเป็นแหล่ง อาศัยของสัตว์น้ำนานาชนิด เช่น ปลาวาฬเพชฌฆาต สิงโตทะเล แมวน้ำ ปลาโลมา และปลาวาฬหลังค่อม รวมถึงนกอินทรีย์หัวล้านที่คอยบินโฉบเฉี่ยวไปมาปรากฏให้เห็นอยู่บ่อยครั้ง นำท่านสัมผัสประสบการณ์ล่องเรือชมปลาวาฬ โดยบริเวณแหลมอเล็กซานเดอร์ นับเป็นจุดที่ดีที่สุด ในการล่องเรือชมปลาวาฬ ได้เวลานำท่านกลับขึ้นฝั่ง อิสระให้ท่านได้เดินเล่นบริเวณท่าเรือที่มีร้านค้าและร้านของฝาก ของที่ระลึกจำหน่ายให้นักท่องเที่ยวมากมาย
หมายเหตุ สำหรับท่านที่กลับขึ้นไปเดินเล่นบนฝั่ง ท่านจะต้องกลับมาขึ้นเรืออย่างน้อย 1 ชั่วโมงก่อนเรือออกจากท่า
ค่ำ   บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคารบนเรือสำราญ  / อิสระกับการพักผ่อนตามอัธยาศัย พร้อมชมการแสดงโชว์ชุดพิเศษที่ทางเรือได้จัดไว้ให้ชม (ทุกคืนแบบไม่ซ้ำกัน)
พักที่:   Royal Caribbean “Serenade of the Seas” บนเรือสำราญสุดหรูระดับ 5 ดาว(3)

Day 5 : ล่องเรือชมเทรซี่ อาร์ม ฟยอร์ด – ชมเมืองจูโน่ – ทานขาปูอลาก้า
เช้า   
บริการอาหารมื้อเช้า ณ ภัตตาคารบนเรือสำราญ 
* * * วันนี้เรือเข้าบริเวณเทรซี่ อาร์ม ฟยอร์ด ตั้งแต่เวลา 05.00 – 09.00 น . * * *
05.00   เรือสำราญเดินทางถึงบริเวณธารน้ำแข็ง “Tracy Arm Fjords” วันนี้จะเป็นรายการพิเศษสุด! ที่ท่านจะได้เห็น “ ธารน้ำแข็ง ” ที่งดงามตระการตา เรือสำราญจะนำท่านเข้าใกล้ธารน้ำแข็งที่ไหลมารวมกันบริเวณไหล่เขาที่จับตัวกันเป็นธารน้ำแข็งสีฟ้าครามด้วยแรงดึงดูดของโลกจึงทำให้น้ำแข็งแตกตัวถล่มลงมาเบื้องหน้า แลดูงดงามยิ่งนัก ซึ่งท่านสามารถบันทึกภาพความประทับใจนี้ไว้ด้วยตัวของท่าน
09.00   เรือสำราญออกทางสู่เมืองจูโน่
เที่ยง   บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคารบนเรือสำราญ
11.45 น.   เชิญทุกท่านพร้อมกัน ณ ล้อบบี้เรือ เพื่อเตรียมตัวขึ้นสู่ฝั่ง
* * * วันนี้เรือเทียบท่าตั้งแต่เวลา 12.00-20.00 น. * * *
12.00 น.   เรือเข้าเทียบท่าที่ “ เมืองจูโน ” Juneau เมืองหลวงของมลรัฐอลาสก้า ที่เต็มไปด้วยทิวทัศน์อันงดงาม ด้วยเสน่ห์ของธรรมชาติและวัฒนธรรมที่ผสมผสานกันอย่างกลมกลืน จูโน เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ระหว่างเทือกเขาและทะเลทำให้เป็นเมืองที่เข้าถึงได้ยากในทางบกถูกค้นพบในช่วงยุคตื่นทองปี ค.ศ.1880 ในอดีตเป็นเมืองศูนย์กลางแห่งการค้าทองอันมั่งคั่ง ก่อนจะกลายเป็น เมืองหลวงของมลรัฐอลาสก้า ในเวลาต่อมา นอกจากนี้ “ จูโน ” ยังเป็นเมืองที่มี “ ธารน้ำแข็ง ” มากที่สุดแห่งหนึ่งของอลาสก้า ที่สำคัญได้แก่ “ธารน้ำแข็งเมนเดนฮอลล์” Mendenhall Glacier ซึ่งเป็นธารน้ำแข็งที่ขึ้นชื่อว่า “ สวยที่สุด ” แห่งหนึ่งเท่าที่ค้นพบกันมา...จากนั้นอิสระให้ขึ้นฝั่งชมเมืองจูโนและช้อปปิ้งของที่ระลึกพื้นเมืออิสระให้ท่านเดินเล่นภายในตัวเมืองจูโน่ ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นเมืองท่าและเมืองหลวงที่สำคัญของมลรัฐอลาสก้า ตัวเมืองตั้งอยู่บริเวณตีนเขาที่ตั้งตระหง่านสูงถึง 4,000 ฟุต ถ้าไปเยือนในช่วงต้นๆของฤดูกาลล่องเรือสำราญ ท่านจะได้เห็นยอดเขาที่ปกคลุมด้วยหิมะและน้ำตกอันสวยงาม เมืองจูโน่ ถูกก่อตั้งขึ้นในยุคตื่นทองอลาสก้า ดังนั้นที่นี่จึงมีตึกรามบ้านช่องประวัติศาสตร์มากมาย และเปี่ยมไปด้วยสีสันสดใส พิเศษสำหรับคณะเรา...หัวหน้าทัวร์นำท่านสู่ร้าน Tracy’s King Crab Shack ร้านขาปูอลาสก้ายักษ์ ให้ทุกท่านได้ลิ้มรส ขาปูสดๆ จากทะเล พร้อมน้ำจิ้มซีฟู้ดรสเด็ด
*** ท่านสามารถเดินเที่ยวชมเมืองหรือสามารถเลือกซื้อทัวร์ชายฝั่งกับทางเรือสำราญ***

 • Mendenhall Glacier & Salmon Bake (3.30 Hours) : นำท่านสมาชิกเข้าเยี่ยมชมสถานเพาะเลี้ยงพันธุ์ปลาแซลมอนเรียนรู้วงจรชีวิตของปลาแซลมอนที่น่ามหัศจรรย์ยิ่งนัก จากนั้นให้ท่านสมาชิกเดินชมธารน้ำแข็งเมนเดลฮอลล์ธารน้ำแข็งที่ขึ้นชื่อว่าสวยที่สุดเหนือคำบรรยาย (ราคาผู้ใหญ่ประมาณท่านละ 106.99 USD / เด็กต่ำกว่า 12 ปี 74.99 USD)
 • Mount Roberts Tramway (1.30 Hours) : นำท่านสมาชิกขึ้นรถกระเช้าไฟฟ้าสู่ยอดเขา เม้าท์ โรเบิร์ต ที่มีความสูงกว่า 1,800 ฟุต เหนือพื้นดิน เปิดโอกาสให้ได้ชื่นชมทิวทัศน์ที่งดงามของเมืองจูโนได้อย่างกว้างไกล(ราคาผู้ใหญ่ประมาณท่านละ 45 USD / เด็กต่ำกว่า 12 ปี 25 USD)
 • Mendenhall Glacier by Helicopter and Guided walk (2.15 Hours) : นำท่านสมาชิกชมธรรมชาติของธารน้ำแข็งเมนเดลฮอลล์ ที่งามที่สุดแห่งหนึ่งของโลกด้วยการนั่งเฮลิคอปเตอร์ชมทัศนียภาพอันแสนมหัศจรรย์ ยากแก่การได้มาสัมผัส จากนั้นท่านจะมีโอกาสได้ลงเดินบนธารน้ำแข็งโดยมีผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้นำทาง(ราคาผู้ใหญ่ประมาณท่านละ 394.99 USD / ไม่มีราคาเด็ก)
 • Norris Glacier by Helicopter & Dog Sledding (3.15 Hours) :นำท่านโดยสารเครื่องบินน้ำชมความงดงามของธารน้ำแข็งนอร์ริส จากนั้นให้ท่านได้สนุกสนานกับการนั่งโดยสารสุนักลากเลื่อน(อลาสกัน มาลามิวท์) ไปบนธารน้ำแข็ง(ราคาผู้ใหญ่ประมาณท่านละ 628.99 USD / ไม่มีราคาเด็ก)

หมายเหตุ...ทัวร์ชายฝั่งทั้งหมดเป็นทัวร์ที่ทางเรือสำราญจัดการทั้งหมด ทางบริษัทฯเพียงช่วยอำนวยความสะดวกในการจองให้ท่านเท่านั้น(ไม่มีส่วนได้เสียกับเงินที่ท่านจ่าย)
หมายเหตุ สำหรับท่านที่เดินเล่นบนฝั่งท่านจะต้องกลับมาขึ้นเรืออย่างน้อย 1 ชั่วโมงก่อนเรือออกจากท่า
ค่ำ   บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคารบนเรือสำราญ พร้อมชมการแสดงโชว์ชุดพิเศษ
พักที่:   Royal Caribbean “Serenade of the Seas” บนเรือสำราญสุดหรูระดับ 5 ดาว(5)
20.00 น.   เรือออกเดินทางสู่ “ฮับบาร์ด การาเซียร์” Hubbard Glacier

Day 6 : ชมธารน้ำแข็ง ฮับบาร์ด กลาเซียร์(สวยงามเกินคำบรรยาย)
เช้า   
บริการอาหารมื้อเช้า ณ ภัตตาคารบนเรือสำราญ
* * * วันนี้เรือเข้าสู่ฮับบาร์ด กลาเซียร์ ตั้งแต่เวลา 11.00-14.00 น. * * *
เรือเริ่มล่องเข้าสู่ ธารน้ำแข็ง ฮับบาร์ด กลาเชียร์ (Hubbard Glacier) ซึ่งเป็นธารน้ำแข็งยักษ์ใหญ่ในทวีปอเมริกาเหนือ และยังเป็นธารน้ำแข็งที่เคลื่อนที่ได้เพียงแห่งเดียวในอลาสก้าอีกด้วย ให้ท่านได้สัมผัสประสบการณ์ และชมวิวทิวทัศน์ที่สวยที่สุดของธารน้ำแข็งยักษ์ใหญ่สีน้ำเงินอ่อนขนาด 1,350 ตารางไมล์ วันนี้เป็นอีกวันที่ท่านจะได้สัมผัสกับความงดงาม ความมหัศจรรย์ของภูเขาน้ำแข็งที่งดงามและยิ่งใหญ่ที่สุด  ทวีปอเมริกาเหนือ หากโชคดีท่านจะได้ยินเสียงการแยกตัวของแผ่นน้ำแข็งตกลงสู่พื้นน้ำ เป็นเสียงอันกึกก้องราวเสียงฟ้าร้องคำราม และเป็นช่วงเวลาที่จะสะกดทุกท่านไว้กับก้อนน้ำแข้งมหึหาที่พังถล่มลงสู่พื้นน้ำเสียงกังวาล เรียกได้ว่าเป็นปรากฎการณ์ธรรมชาติที่ได้ปั้นแต่งขึ้นมาให้ท่านได้ชมและจะหาที่ใดเปรียบมิได้ อิสระให้ท่านได้สัมผัสกับทัศนียภาพและความงดงามของทุ่งน้ำแข็ง พร้อมเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย
เที่ยง   บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคารบนเรือสำราญ
อิสระให้ท่านเพลิดเพลินกับกิจกรรมอันหลากหลายที่มีบนเรือ ไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกายในห้องฟิตเนส หรือวิ่งออกกำลังกายรอบๆ ตัวเรือ ผ่อนคลายอิริยาบถที่ Stream room / Sauna เพลิดเพลินกับการแสดง กิจกรรมและเกมส์ต่างๆ หรือเลือกพักผ่อนที่ห้องสมุดและมุมสงบต่างๆ พร้อมสัมผัสกับความสดชื่นของธรรมชาติ ริมฝั่งที่อุดมสมบูรณ์ด้วยป่าสนอายุนับร้อยปี บนเรือยังมีอาหารเลิศรสบริการท่านอย่างไม่ขาดตอน
ค่ำ   บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคารบนเรือสำราญ พร้อมชมการแสดงโชว์ชุดพิเศษ
พักที่: Royal Caribbean “Serenade of the Seas” บนเรือสำราญสุดหรูระดับ 5 ดาว(6)
14.00   เรือออกเดินทางสู่ “เมืองเค็ทชิเกน” Ketchikan

Day 7 : เมืองเค็ทชิเกน(Ketchikan) – ชมเมือง
เช้า   
บริการอาหารมื้อเช้า ณ ภัตตาคารบนเรือสำราญ 
* * * วันนี้เรือเทียบท่าตั้งแต่เวลา 14.00 – 22.00 น . * * *
เที่ยง   บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคารบนเรือสำราญ 
14.00 น.   เรือเข้าเทียบท่า “เค็ทชิแคน” Ketchikan เมืองนี้ตั้งอยู่เชิงเขาริมฝั่งแม่น้ำ เป็นเมืองเล็กๆ ที่มีเสน่ห์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหมู่บ้านดั้งเดิมของชนพื้นเมืองที่สร้างสรรค์งานศิลปะเสาโทเท็มของ อินเดียนแดงเผ่าทลิงกิต นำท่านสู่ เมืองเคทชิเกน ชุมชนแห่งแรกของรัฐอลาสก้า ปัจจุบันจัดเป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสี่ของรัฐ และเป็นเมืองที่รู้จักกันดีของนักท่องเที่ยวท้องถิ่นและต่างชาติว่า เป็นเมืองแห่งเสาแกะสลัก (Totem Poles) ที่มากที่สุดในโลกในอดีตเสาแกะสลักนี้ถือเป็นสัญลักษณ์ของชนเผ่าพื้นเมืองอเมริกันทางตอนเหนือ และถือเป็นสัญลักษณ์ทางศาสนา ที่พวกเขาให้ความเคารพ แต่ต่อมาในยุคที่มีการเผยแผ่ศาสนาคริสต์ เกิดความเข้าใจผิดทำให้คนส่วนใหญ่เผาเสาเหล่านี้เป็นจำนวนมาก ปัจจุบันเสาแกะสลักนี้เปรียบเสมือนบิลบอร์ดหรือสัญลักษณ์ที่ใช้เล่าเรื่องราวประวัติความเป็นมาต่างๆ ในอดีต เมืองเคทชิเกนเคยได้ชื่อว่าเป็นเมืองหลวงแห่งแซลมอน ในอดีตเมืองนี้ถูกจัดให้เป็นเมืองแห่งสวรรค์ของนักตกปลาและกลุ่มคนที่ชื่นชอบธรรมชาติ ทำให้ในช่วงฤดูร้อนเมืองนี้จะหนาแน่นไปด้วยนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก จนส่งผลให้ปริมาณปลาแซลมอนลดลงเป็นจำนวนมาก อีกทั้งพื้นที่ของป่าไม้ก็ลดลงเนื่องจากประชากรท้องถิ่นทำการตัดไม้ เพื่อมาสร้างบ้านพักรองรับนักท่องเที่ยวที่เพิ่มมากขึ้นทุกๆ ปี ปัจจุบันทั้งหน่วยงานภาครัฐและประชากรท้องถิ่นต่างพยายามที่จะอนุรักษ์ให้เมืองนี้คงไว้ซึ่งบรรยากาศของเมืองเก่าเฉกเช่นในอดีตเพื่อให้คนรุ่นหลังที่มาเที่ยวเมืองนี้ สามารถรับรู้ถึงบรรยากาศในประวัติศาสตร์ได้ไม่มากก็น้อย นำท่านเที่ยวชมย่านไฟแดงที่โด่งดั งในอดีต “ครีก สตรีท (Creek Street)” เป็นที่ชุมนุมของนักแสวงโชค และนักเดินเรือในยุคตื่นทอง เป็นย่านอาคารเก่าที่ทางเดินและบ้านเรือนสร้างอยู่เหนือลำธารหรือเชิงเขา มีสถานที่ประวัติศาสตร์ “บ้านของดอลลี่” สถานที่หาความสำราญของชายหนุ่มในอดีต อิสระให้ขึ้นฝั่งชมเมืองเคทชิแกน และซื้อของพื้นเมืองตามอัธยาศัย พร้อมเก็บภาพความน่ารักและความสวยงามของเมืองเคทชิแกน ได้เวลานำท่านกลับสู่ท่าเรือ
*** ท่านสามารถเดินเที่ยวชมเมืองหรือสามารถเลือกซื้อทัวร์ชายฝั่งกับทางเรือสำราญ ***

 • Potlatch Totem Park and City Highlights (2.30 Hours) : ท่านจะได้นั่งรถโค้ชชมรอบเมือง

เค็ทชิแกน ชมอุทยานโทเท็มไบท์ ศึกษาความเป็นมาของเสาสลักที่มีความหมายบ่งบอกถึงวัฒนธรรมความเป็นอยู่และขนบธรรมเนียมประเพณี (ราคาผู้ใหญ่ประมาณท่านละ 46.99 USD / เด็กต่ำกว่า12ปี 31.99 USD)

 • KE21. A Misty Fjords Flightseeing (2.00 Hours) : ประสบการณ์ที่ท่านจะได้สัมผัสกับการนั่ง Float Plane ชมมิสตี้ฟยอร์ด ที่แผ่อาณาบริเวณกว่า 2 ล้านเอเคอร์ชมผาแกรนิตที่งดงาม น้ำตกสูงกว่า 1,000 ฟุต ทะเลสวยใสดังผลึกแก้ว และทะเลหมอกสวยที่ปกคลุมความงามของธรรมชาติราวป่าหิมพานต์ในฝัน (ราคาผู้ใหญ่ประมาณท่านละ 358.99 USD / ไม่มีราคาเด็ก)
 • Neets Bay Bear Watch by Floatplane (3 Hours) : เป็นรายการที่ท้าทายและค่อนข้างจำกัดจำนวนนักท่องเที่ยวเพื่อรักษาความเป็นธรรมชาติไว้ให้อยู่นานที่สุด ทัวร์เริ่มด้วยการพาท่านนั่ง Float Plane สู่ถ้ำจุดที่สามารถชมหมีได้อย่างชัดเจน จากนั้นพาท่านสู่ลำธารมาร์การ์เร็ต ซึ่งเป็นที่ที่หมีสีน้ำตาลจะมาดักจับปลาแซลมอนเป็นอาหารนับเป็นความตื่นตาตื่นใจที่คุณจะประทับใจมิรู้ลืม (ราคาผู้ใหญ่ประมาณท่านละ 358.99 USD / ไม่มีราคาเด็ก)

ค่ำ   บริการอาหารมื้อค่ำมื้อพิเศษ! ขอเชิญท่านสมาชิกผู้มีเกียรติทุกท่านร่วมรับประทานอาหารมื้อค่ำ “FAREWELL NIGHT DINNER” ซึ่งกัปตันได้จัดไว้รับรองสมาชิกผู้มีเกียรติทุกท่านแบบเป็นพิเศษ
***วันและเวลาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยท่านตรวจสอบรายละเอียดจากเอกสาร Cruise Compass***
22.00 น.   เรือออกเดินทางสู่ “เมืองแวนคูเวอร์”
พักที่: Royal Caribbean “Serenade of the Seas” บนเรือสำราญสุดหรูระดับ 5 ดาว(7)

Day 8 :เรือนำคณะล่องทะเล(สนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ)
เช้า   
บริการอาหารมื้อเช้า ณ ภัตตาคารบนเรือสำราญ 

 • วันนี้เชิญท่านสมาชิกพักผ่อนอย่างอิสระกับบริการ และกิจกรรมบันเทิงต่าง ๆ มากมายบนเรือ อาทิเช่น
 • ห้องบุฟเฟต์นานาชาติ (บริการ 24 ชั่วโมง) ห้องอาหารอิตาเลี่ยน ห้องอาหารสไตล์นิวออร์ลินส์
 • บาร์เครื่องดื่ม บาร์ไอศครีม บาร์กริลล์ ฮอทด็อก แฮมเบอร์เกอร์
 • ห้องฟังเพลง ห้องเลาจ์นห้องโชว์ และการแสดงที่พรั่งพร้อมด้วยระบบแสง สี เสียง
 • โรงภาพยนตร์ ห้องคาสิโน ห้องเกมส์ และเครื่องเล่น Simulator
 • อินเตอร์เน็ต คาเฟ่
 • สโมสรสำหรับเด็กเล็ก
 • สระว่ายน้ำ  สระน้ำวน   เซาวน่า  ห้องนวด  ห้องยิม ห้องเสริมสวย
 • สนามกอล์ฟคอมพิวเตอร์ คอร์ตแพ็ตเดิ้ลเทนนิส, บาสเก็ตบอลและวอลเล่ย์บอล
 • ห้องสมุด ห้องทำพิธีแต่งงานห้องแพทย์
 • ร้านค้าปลอดภาษีร้านสรรพสินค้าและของที่ระลึก
 • ห้องแสดงภาพเขียนศิลปะ

เที่ยง   บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคารบนเรือสำราญ 
ค่ำ   บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคารบนเรือสำราญ พร้อมชมการแสดงโชว์ชุดพิเศษ
พักที่:   Royal Caribbean “Serenade of the Seas” บนเรือสำราญสุดหรูระดับ 5 ดาว(8)

Day 9 : แวนคูเวอร์– สะพานแขวนคาปิลาโน่ ช้อปปิ้ง – Premium Outlet – สนามบินแวนคูเวอร์ – ฮ่องกง
07.00 น.   เดินทางถึงท่าเรือแวนคูเวอร์ ประเทศแคนาดา
เช้า   บริการอาหารมื้อเช้า ณ ภัตตาคารบนเรือสำราญ 
หลังอาหาร เชิญท่านรอประกาศจากเจ้าหน้าที่เรือเกี่ยวกับเวลาขึ้นเรือ เมื่อขึ้นเรือแล้วทุกท่านจะต้องผ่านพิธีการตรวจลงตราหนังสือเดินทางเข้า เมืองแวนคูเวอร์ ณ บริเวณท่าเรือ และรับกระเป๋าสัมภาระ ซึ่งทุกท่านจะต้องมายืนยันระบุรับด้วยตนเอง ณ บริเวณห้องโถงของท่าเรือ จากนั้นนำท่านออกเดินทาวสู่สะพานแขวนคาปิลาโน (Capilano Suspension Bridge) ที่พาดผ่านหน้าผาสูงชันของแม่น้ำคาปิลาโนและได้รับการขนานนามว่าเป็นสะพานขึงที่ยาวที่สุดในโลก มีเวลาให้ท่านเก็บภาพคงามงดงามของธรรมชาติ ป่าสน และเสาโทเทมสัญลักษณ์ของชาวอินเดียแดง
เที่ยง   บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย   นำท่านช้อปปิ้ง PREMIUM OUTLETS (McArthurglen) แหล่งช้อปปิ้งเอาท์เล็ทที่ใหญ่ที่สุดในคนาดามีแบรนด์เนมมากมาย อาทิ POLO Ralph Lauren, Michael Kore, Coach, BOSS, Burberry, Columbia, Levi’s, Lacoste, Diesel, A/X, Salvador Farragamo, Energies Miss sixty, Calvin Klein, NIKE, Adidas, Samsonite
ค่ำ             บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคารไทย  / นำท่านออกเดินทางสู่สนามบินแวนคูเวอร์

Day 10 : แวนคูเวอร์ – ฮ่องกง – กรุงทพฯ
02.20 น.   
เหินฟ้าสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินคาร์เธ่ย์ แปซิฟิค แอร์ไลน Cathay Pacific Airlines Qเที่ยวบินที่ CX865/CX717 แวะเปลี่ยนเครื่องที่ ประเทศฮ่องกง ä พร้อมบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง...

Day 11 : สุวรรณภูมิ
วันอังคารที่ 27 ก.ย.65(11)  กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ)     
10.50 น.   เดินทางึงกรุงเทพฯ...โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจมิรู้ลืม

 

 ระบบกดจองผ่าน web

** คลิกเลือกพีเรียดแล้วกดปุ่ม "จอง" ทางเราจะติดต่อกลับทันที
Sep 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Oct 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Nov 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Dec 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jan 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Feb 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Mar 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Apr 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
May 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jun 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jul 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Aug 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 
 = วันที่ออกเดินทาง
ช่วงวันเดินทาง วัน ราคา จอง
17 – 27 ก.ย 2565 เสาร์ - อังคาร 115,900

ทัวร์แคนาดา อเมริกา ครีกสตรีท อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมแคนาดา อเมริกา ราคาใกล้เคียงกัน