ทัวร์ ออสเตรเลีย

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์ออสเตรเลีย เมลเบิร์น กระท่อมกัปตันคุ๊ก วิหารเซนต์พอล เกรทโอเซี่ยนโรด by THAI Airways 5 วัน 3 คืน
KAU120511-TG : ออสเตรเลีย - เมลเบิร์น BY TG

5 วัน 3 คืน

บินตรงเที่ยวครบ อาหารครบมื้อ ที่พักในเมือง สุดพิเศษ ลิ้มรสกุ้งมังกร (Lobster) เลิศรส ขึ้นชื่อของออสเตรเลีย #บินตรง #รวมวีซ่าแล้ว #พัก4ดาว #เที่ยวเต็มไม่มีวันอิสระ

Day 1 : สุวรรณภูมิ
Day 2 : เมลเบิร์น-อาคารรัฐสภา-กระท่อมกัปตันคุ๊ก-วิหารเซนต์พอล-เฟดเดอเรชั่นสแควร์
Day 3 : เมลเบิร์น-เกรทโอเซี่ยนโรด-ทเวลฟ์ อโพสเทิล
Day 4 : เมลเบิร์น-แดนเดนอง-นั่งรถไฟไอน้ำยุคโบราณ-เกาะฟิลลิป
Day 5 : เมลเบิร์น-ตลาดควีนวิคตอเรีย-สนามบิน-สุวรรณภูมิ

----- อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม -----

Day 1 : สุวรรณภูมิ
21.00 น. คณะพร้อมกัน ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น4 สนามบินสุวรรณภูมิเคาน์เตอร์สายการบินไทยแอร์เวย์(TG) พบเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก
** หมายเหตุ ** (ออสเตรเลีย มีกฎหมายห้ามนำเข้า พืชผัก อาหารสด และแห้งทุกชนิดเข้าเมือง)

Day 2 : เมลเบิร์น-อาคารรัฐสภา-กระท่อมกัปตันคุ๊ก-วิหารเซนต์พอล-เฟดเดอเรชั่นสแควร์
00.15 น.
ออกเดินทางสู่สนามบินเมืองเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย โดยสายการบินไทยแอร์เวย์(TG) เที่ยวบินที่ TG465 (00.15-12.05) ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 8.50 ชั่วโมง บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง
12.05 น. เดินทางถึงสนามบินเมืองเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 4 ชั่วโมง) หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองแล้ว
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ Chinese Restaurant
นำท่านชมเมืองเมลเบิร์น(Melbourne) เป็นเมืองใหญ่อันดับสองของออสเตรเลีย(Australia) รองจากนครซิดนีย์ และติดอันดับเมืองน่าอยู่หลายปี เนื่องจากเมลเบิร์นเป็นเมืองที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม มีแหล่งช้อปปิ้ง เป็นเมืองแฟชั่น และมีสถานท่องเที่ยวมากมาย จึงไม่แปลกใจที่คนจากหลายชาติจะเดินทางมาท่องเที่ยวและอยู่อาศัยจำนวนมากทุกปี นำท่านชมด้านนอกอาคารรัฐสภาแห่งรัฐวิคตอเรีย(Victoria’s Parliament House) สถานที่ทางประวัติศาสตร์การเมืองของออสเตรเลียที่มีสถาปัตยกรรมสวยงาม เป็นอาคารรัฐสภาแห่งแรกของออสเตรเลีย ก่อสร้างตามแบบสถาปัตยกรรมยุโรป มีขนาดใหญ่มากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศในซีกโลกใต้ มีห้องต่างๆ มากถึง 4,500 ห้อง พื้นที่ใช้สอยกว้างขวางถึง 250,000 ตารางเมตร แต่ละห้องตกแต่งอย่างทันสมัยด้วยงานศิลปะอะบอริจิ้นหลายพันชิ้น จุดเด่นอยู่ที่เสาธงขนาดใหญ่สูงเด่นเป็นสง่าที่ใช้เวลาก่อสร้างนานถึง 8 ปี นำท่านเข้าชมกระท่อมกัปตันคุ๊ก(Cooks’ Cottage) กระท่อมนักสำรวจชาวอังกฤษคนสำคัญของโลก เป็นผู้ค้นพบทวีปออสเตรเลีย เมื่อ ค.ศ. 1770 กระท่อมนี้เป็นบ้านของกัปตันคุ๊กต่อมาท่านเซอร์ รัสเซีย กริมเวล ได้ซื้อมาจากอังกฤษ โดยรื้ออิฐออกมาทีละก้อน แล้วถูกลำเลียงมาทางเรือ และมาประกอบใหม่ที่นี่ นำมาตั้งไว้ที่สวนฟิตซอย เมื่อปี ค.ศ. 1934 เพื่อเป็นของขวัญครบรอบหนึ่งปีของรัฐวิคตอเรีย และเพื่อเป็นเกรียติแก่ กัปตันคุ๊กที่มาค้นพบประเทศออสเตรเลีย ภายในบ้านบางอย่างเป็นของดั้งเดิม บางอย่างก็เป็นของที่ทำเลียนแบบขึ้นมาใหม่ นำท่านสู่ใจกลางเมืองเมลเบิร์นถ่ายภาพกับวิหารเซนต์พอล (St Paul’s Cathedral) เป็นอาสนวิหารอาคารหินทรายขนาดใหญ่ ผู้ออกแบบคือ วิลเลียม บัตเทอร์ฟิลด์ (William Butterfield) สถาปนิกชาวอังกฤษ สร้างขึ้นระหว่างปี ค.ศ. 1880 และ 1931 ด้วยสถาปัตยกรรมในรูปแบบนีโอ โกธิค (Neo - Gothic) ที่มีความงดงามและโดดเด่น โดยมียอดหลังคาแหลมสูงเสียดฟ้า เป็นจุดสังเกตที่มองเห็นได้ง่ายที่สุดแห่งหนึ่งในเมืองเมลเบิร์น ด้านในได้รับการตกแต่งอย่างหรูหรา ด้วยกระเบื้องปูพื้นและฝาผนังลวดลายสวยงาม งานก่อเป็นชั้นๆ กระเบื้องโมเสก และหลังคามุงด้วยไม้อย่างประณีต รวมถึงแท่นบูชาทรงสูงซึ่งสร้างขึ้นจากหินอ่อนและหินอลาบาสเตอร์ (Alabaster) จากเดวอนเชียร์ รวมถึงมีผลงานศิลปะประวัติศาสตร์ให้คริสต์ศาสนิกชน อาสนวิหารแห่งนี้จึงเป็นทั้งศูนย์รวมความศรัทธาของชาวคริสต์ในเมลเบิร์น และเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์กสำคัญใจกลางเมืองที่นักท่องเที่ยวไม่อาจพลาดไปชมความงดงาม นำท่านสู่ย่านช้อปปิ้งเฟดเดอเรชั่นสแควร์(Federation Square) อยู่ใจกลางเมืองเมลเบิร์น เป็นจุดเชื่อมศูนย์กลางเมืองกับแม่น้ำยาร์ร่า เป็นแหล่งรวมศิลปะสถาปัตยกรรม งานเทศกาล วัฒนธรรม ที่พัก และมีลานเปิดกว้างสำหรับเป็นที่สาธารณะ เฟดเดอเรชั่นแสควร์เป็นที่ตั้งของศูนย์รวมศิลปะของออสเตรเลีย มี The Ian Potter Centre: NGV Australia และแกลลอรี่ อาร์ต 20 แกลลอรี่ก็ตั้ง­อยู่ที่ เฟดเดอเรชั่นแสควร์แห่งนี้ จากนั้นให้ท่านอิสระช้อปปิ้งห้ามพลาดกับแหล่งช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงของ เมลเบิร์น ไม่ว่าจะเป็น  DAVID JONE และ MYER ที่ตั้งอยู่ที่ถนน Bourke Street ซึ่งเป็นแหล่งรวมสินค้า แบรนด์เนมชั้นนำ ไม่ว่าจะเป็นครีม เครื่องสำอาง กระเป๋า นอกจากนั้น ใกล้ ๆ กันยังมีร้านค้าชื่อดัง ร้านอาหาร ร้านขายสินค้าที่ระลึก อยู่บริเวณนี้
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ 3-course menu at Blue Train 
พักที่ Hotel Rydges Melbourne ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

Day 3 : เมลเบิร์น-เกรทโอเซี่ยนโรด-ทเวลฟ์ อโพสเทิล
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
นำท่านออกเดินทางสู่เกรทโอเซี่ยนโรด(Great Ocean Road) ผ่านเมืองจีลองเมืองหน้าอ่าวที่งดงาม และมีมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง เมืองที่ยังคงเอกลักษณ์ของบ้านในสไตล์แบบวิคตอเรียที่สวยงาม
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ Fish & Chips Lunch at Apollo Bay
เกรทโอเซี่ยนโรด(Great Ocean Road) เส้นทางสายโรแมนติก ซึ่งเป็นแนวชายฝั่งที่สวยงามที่สุดในออสเตรเลีย อยู่ทางตอนใต้ของเมืองเมลเบิร์น เป็นแหล่งท่องเที่ยว ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดแห่งหนึ่งในรัฐวิคตอเรีย เชิญชมอ่าวอันมีเสน่ห์ ชายหาดทรายขาวละเอียด และผาหินที่ผุกร่อนไปตามแรงน้ำ แรงลมธรรมชาติที่มีรูปร่างแปลกตา อีกทั้งยังเป็นสถานที่พักผ่อนตากอากาศที่ดีแห่งหนึ่งที่รายล้อมด้วยรีสอรทมากมายที่สร้างด้วยสถาปัตยกรรมสมัยศตวรรษที่ 19 นอกจากนี้ ยังมีจุดชมวิวที่ความสวยงามแตกต่างกัน  สัมผัสกับทัศนียภาพอันงดงามของมหาสมุทรแปซิฟิกและลักษณะภูมิประเทศที่ไม่เหมือนที่ใดๆในโลก ถือเป็นเมืองท่าเล็กๆแห่งตำนานของสิบสองนักบุญในศาสนาคริสต์ของออสเตรเลีย ที่เรียกว่า ทเวลฟ์ อโพสเทิล (12 Apostles) ซึ่งเป็นรูปหินแกะสลักที่ดูน่าเกรงขาม 12แนวโขดหินเหนือน้ำทะเล มีอายุประมาณล้านปี มีนักท่องเที่ยวมาแวะเที่ยวมาก เพราะที่นี่มีความมหัศจรรย์ที่ธรรมชาติสร้างสรรค์มาให้ได้ดื่มด่ำหลงใหลไปกับเสน่ห์ นับเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ได้รับความนิยมมากในรัฐวิคตอเรีย จากนั้นเดินทางกลับสู่เมืองเมลเบิร์น
สำหรับท่านที่สนใจนั่งเฮลิคอปเตอร์ เพื่อชม ทเวลฟ์ อโพสเทิล (12 Apostles) ท่านสามารถติดต่อหัวหน้าทัวร์เพื่อทำการจองซึ่งราคาเฮลิคอปเตอร์จะไม่รวมกับค่าโปรแกรมทัวร์
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ Chinese Restaurant
พักที่ Hotel Rydges Melbourne ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

Day 4 : เมลเบิร์น-แดนเดนอง-นั่งรถไฟไอน้ำยุคโบราณ-เกาะฟิลลิป
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
นำท่านเดินทางสู่เมืองแดนเดนอง(Dandenong) เมืองเล็กๆในเทือกเขาแดนที่รู้จักกันเพียง 35 กิโลเมตรทางทิศตะวันออกของตัวเมืองเมลเบิร์น จุดสูงสุดอยู่ที่ความสูงกว่า 630 เมตรถูกปกคลุมด้วยความเขียวขจีของต้นไม้ 'Mountains Ash Trees' (พืชดอกที่สูงที่สุดในโลก) น้ำตก เนินเขาและหุบเขาสูงชันให้ชวนหลงใหลเหมือนดินแดนในเทพนิยาย นำท่านสู่สถานีรถไฟไอน้ำยุคโบราณ(Puffing Billy Railway) นั่งรถจักรไอน้ำยุคโบราณ ขบวนรถไฟอายุมากกว่า 100 ปี แห่งสุดท้ายของออสเตรเลีย มีจุดเด่น คือ การนั่งห้อยขา ชมวิวทัศนีย์ภาพธรรมชาติสองข้างทางย่านชานเมือง ทั้งน่าตื่นเต้น และ ได้สัมผัสธรรมชาติอย่างใกล้ชิดเพียงปลายเท้า โดยรถไฟนี้สร้างขึ้นในต้นศตวรรษที่ 20 เพื่อการขนถ่านหิน บริการตั้งแต่ปี ค.ศ. 1953 แล้วเกิดดินถล่มปิดทับทางรถไฟทำให้หยุดใช้งานไปอยู่หลายปี จนฟื้นฟูในปี ค.ศ. 1962 Puffing Billy จะพานักเดินทางท่องเที่ยวย้อนอดีตกับนั่งรถไฟสายเก่าแก่ โดยใช้เวลาแค่ราว 2 ชั่วโมง เริ่มจากระยะทางจากสถานี Belgrave ถึงปลายทาง Gembrook ระหว่างทางกิจกรรม คือ การถ่ายรูปเก็บภาพสุดประทับใจ ให้อาหารนกพื้นเมืองของออสเตรเลีย และสนุกกับความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ในอดีต
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารแบบบุฟเฟ่ต์ at Cuckoo
นำท่านเดินทางสู่สวนธรรมชาติเกาะฟิลลิป(Phillip Island Nature Parks) อยู่ห่างจากของเมืองเมลเบิร์น 137 กิโลเมตร ทางตอนใต้ตามเส้นทางสายเซาท์กิปส์แลนด์ นั่งรถประมาณ 2 ชั่วโมง โดยเดินทางข้ามมายังเกาะ มีสะพานทอดยาวไปถึงเกาะ ซึ่งเปิดบริการมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1940 เชิญเพลิดเพลินกับบรรยากาศสองข้างทาง ที่เต็มไปด้วยทุ่งหญ้าและฟาร์มปศุสัตว์มีทั้งวัวเนื้อ วัวนม แกะ และม้า เป็นต้น ซึ่งบรรยากาศคล้ายกับประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ชมฝูงเพนกวินเขตอนุรักษ์ธรรมชาติ เกาะฟิลลิป เขตอนุรักษ์นกเพนกวินแห่งทะเลใต้ มีอาคารนิทรรศการรูปภาพ และเรื่องราวเกี่ยวกับสายพันธุ์ของเพนกวินในทวีปต่างๆ เพนกวินที่เกาะฟิลลิป ถือได้ว่าเป็นเพนกวินที่มีขนาดเล็กที่สุดในโลก เชิญพบกับความ อัศจรรย์ บริเวณชายหาดซัมเมอร์แลนด์ เพื่อรอชมพาเหรดเพนกวิน ทุก ๆ เย็น เพนกวินจะเดินพาเหรดขึ้นจากทะเลหลังกลับจากออกหาอาหารตั้งแต่เช้าเป็นวิถีธรรมชาติที่เกิดขึ้นทุกวัน สร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยวที่ได้มาเยือน
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร พร้อมลิ้มรส กุ้งมังกร (Lobster) เลิศรส ขึ้นชื่อของออสเตรเลีย ท่านละ 1 ตัว
พักที่ Hotel Rydges Melbourne ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

Day 5 : เมลเบิร์น-ตลาดควีนวิคตอเรีย-สนามบิน-สุวรรณภูมิ
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
นำท่านช้อปปิ้งตลาดควีนวิคตอเรีย(Queen Victoria Market) รู้จักกันในนาม 'ตลาด Vic' หรือ 'Queen Vic' เป็นหัวใจและวิญญาณของเมลเบิร์นมานานกว่า 140 ปี โดยเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 20 มีนาคม ค.ศ. 1878 ตลาดแห่งนี้เรียกได้ว่าเป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์อีกแห่งหนึ่งของเมืองเมลเบิร์นโดยได้เผชิญกับการเปลี่ยนแปลงมามากมาย และเพิ่งถูกเพิ่มชื่อเข้ามาในรายการมรดกแห่งชาติออสเตรเลีย ซึ่งสถานที่ที่จะได้รับการขึ้นทะเบียนนี้ต้องผ่านการพิจารณาแล้วว่าเป็นสถานที่สำคัญในประวัติศาสตร์ออสเตรเลีย ตลาดควีนวิคตอเรียเป็นตลาดในเมืองที่คึกคักไปด้วยคนท้องถิ่นและนักท่องเที่ยว เป็นตลาดจำหน่ายผลิตผลสดใหม่ที่โดดเด่นที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศ ที่นี่เราสามารถซื้อหาสินค้าได้ทุกสิ่ง ไม่ว่าจะเป็นผักและผลไม้ของออสเตรเลีย อาหารท้องถิ่น อาหารนำเข้า เสื้อผ้า และของที่ระลึกจากร้านค้าต่างๆ กว่า 600 แห่ง
ได้เวลาพอสมควร นำท่านเดินทางสู่สนามบินเมืองเมลเบิร์น เพื่อตรวจเช็คเอกสารการเดินทางและสัมภาระเตรียมตัวเดินทางกลับ
15.15 น. ออกเดินทางจากเมืองเมลเบิร์น กลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยแอร์เวย์(TG) เที่ยวบินที่ TG466 (15.15-21.45) ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 9.30 ชั่วโมง บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง
21.45 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพระบบกดจองผ่าน web

** คลิกเลือกพีเรียดแล้วกดปุ่ม "จอง" ทางเราจะติดต่อกลับทันที
Jul 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Aug 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Sep 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Oct 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Nov 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Dec 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jan 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Feb 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Mar 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Apr 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
May 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jun 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 
 = วันที่ออกเดินทาง
ช่วงวันเดินทาง วัน ราคา จอง
12 – 16 เม.ย 2565 อังคาร - เสาร์ 69,999 FULL
20 – 24 เม.ย 2565 พุธ - อาทิตย์ 65,999 FULL
29 เม.ย – 03 พ.ค 2565 ศุกร์ - อังคาร 69,999 FULL
12 – 16 พ.ค 2565 พฤหัส - จันทร์ 69,999 FULL
25 – 29 พ.ค 2565 พุธ - อาทิตย์ 65,999 FULL
02 – 06 มิ.ย 2565 พฤหัส - จันทร์ 65,999 FULL
23 – 27 มิ.ย 2565 พฤหัส - จันทร์ 65,999 FULL

ทัวร์ออสเตรเลีย เมลเบิร์น อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมออสเตรเลีย ราคาใกล้เคียงกัน