แพ็คเกจทัวร์ ในประเทศ

 

สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสแพ็คเกจ..ทุกครั้งที่สอบถาม

แพ็คเกจทัวร์ในประเทศ บึงกาฬ ถ้ำนาคา ปูอือลือ เกาะดอนโพธิ์ 1 วัน
แพคเกจ ถ้ำนาคา เกาะดอนโพธิ์

1 วัน

จองคิว-หาคิวหลุด ขึ้นถ้ำนาคา #สายมู #เที่ยวภาคอีสาน

อัตราค่าบริการนี้รวม

-   ค่าคิวขึ้นถ้ำนาคา

-   ค่าเรือไปเกาะดอนโพธิ์ + ค่าขึ้นเกาะดอนโพธิ์ (ลูกค้าเดินทางไปยังท่าเรือเอง)
ท่าเรือ แสนสุขเลิศ (ไปเกาะดอนโพธิ์ ) Click -> https://bit.ly/3G9xzYD

-   ค่าบายศรีชุดเล็ก (สามารถอัพเกรดได้)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

-   กรณีต้องการลูกหาบ (แบกของหนัก / แบกน้ำ) สามารถจ้างเพิ่มจากไกด์ได้ : ชำระเพิ่ม 1,500 บาทต่อลูกหาบ 1 คน

หมายเหตุ

-   ราคาชุดบายศรีอาจมีการปรับราคาขึ้นลงได้ตลอด ขึ้นอยู่กับราคาวัตถุดิบในการทำช่วงนั้นๆ

สิ่งที่ลูกค้าต้องเตรียมตัวก่อนทำการจอง

  1. ระบุวันที่ต้องการเดินทาง
  2. ระบุวันสำรองไว้ 1 - 2 วัน
  3. ชำระเงินเต็มจำนวน
  4. ส่งชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ เลขบัตรประชาชน ผู้เดินทางทุกท่าน เพื่อทำการส่งจองคิว

เราจะทำการองคิวให้ทันที และแจ้งผลให้ทราบภายใน 7 - 10 วัน
หาก Confirm ได้คิวแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนวันได้  ไม่สามารถเปลี่ยนผู้เดินทางไละไม่สามารถคืนเงินได้ หากไม่ได้คิวจะคืนเงินเต็มจำนวนใลูกค้า


ทัวร์ในประเทศ บึงกาฬ อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมในประเทศ ราคาใกล้เคียงกัน