แพ็คเกจทัวร์ ในประเทศ


รหัสแพ็คเกจ : 22567
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสแพ็คเกจ..ทุกครั้งที่สอบถาม

แพ็คเกจทัวร์ในประเทศ บึงกาฬ ถ้ำนาคา ปูอือลือ เกาะดอนโพธิ์ 1 วัน
แพคเกจ ถ้ำนาคา เกาะดอนโพธิ์

1 วัน

จองคิว-หาคิวหลุด ขึ้นถ้ำนาคา #สายมู #เที่ยวภาคอีสาน

อัตราค่าบริการนี้รวม

  • ค่าคิวขึ้นถ้ำนาคา
  • ค่าเรือไปเกาะดอนโพธิ์ + ค่าขึ้นเกาะดอนโพธิ์
  • ค่าบายศรีชุดเล็ก (สามารถอัพเกรดได้)

หมายเหตุ

  • ราคาชุดบายศรีอาจมีการปรับราคาขึ้นลงได้ตลอด ขึ้นอยู่กับราคาวัตถุดิบในการทำ   ช่วงนั้นๆ

สิ่งที่ลูกค้าต้องเตรียมตัวก่อนทำการจอง

  1. ระบุวันที่ต้องการเดินทาง
  2. ระบุวันสำรองไว้ 1 - 2 วัน
  3. ชำระเงินเต็มจำนวน
  4. ส่งชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ เลขบัตรประชาชน ผู้เดินทางทุกท่าน เพื่อทำการส่งจองคิว

หลังโอนเงินครบ เราจะทำการส่งชื่อจองคิวให้ทันที และแจ้งผลให้ทราบภายใน 7 - 10 วัน

หาก Confirm ได้คิวแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนวันได้  ไม่สามารถเปลี่ยนผู้เดินทางได้ 

และไม่สามารถคืนเงินได้ หากไม่ได้คิวจะคืนเงินเต็มจำนวนให้ลูกค้า


ทัวร์ในประเทศ บึงกาฬ อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมในประเทศ ราคาใกล้เคียงกัน