แพ็คเกจทัวร์ ในประเทศ


รหัสแพ็คเกจ : 22537
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสแพ็คเกจ..ทุกครั้งที่สอบถาม

แพ็คเกจทัวร์ในประเทศ ถ้ำนาคา บึงกาฬ เกาะดอนโพธิ์ 2 วัน 1 คืน
PACKAGE 4 : บินลงอุดรไปตะลุยถ้ำนาคา

2 วัน 1 คืน

การันตรีคิวถ้ำนาคา - ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน - อิสระอาหาร - ไม่รวมค่าอุทยาน #สายมู #เที่ยวภาคอีสาน

Day 1 : ท่าอากาศยานอุดรธานี – ถ้ำนาคา
Day 2 : โรงแรม – ท่าอากาศยานอุดรธานี

----- อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม -----

Day 1 : ท่าอากาศยานอุดรธานี – ถ้ำนาคา
...     ท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติอุดรธานี (UTH)
จากนั้น   รับรถเช่าที่ สนามบินอุดรธานี
(รถเช่าที่ลูกค้าเช้า จะมีรุ่น Nisaan Almera / Toyota Vios หรือเที่ยบเท่า ไม่สามรถระบุเลือกรุ่นได้)
...   ลูกค้าขับรถไปเองเพื่อเดินทางไปยังจุดนัดหมายเตรียมตัวขึ้นถ้ำนาคา
จุดที่ 1     สักการะ ศาลเจ้าปู่อือลือ ที่หน้าทางขึ้นอุทยานแห่งชาติภูลังกา ตามตำนานปู่อือลือที่ข้องเกี่ยวกับบึงโขงหลงนั้น เชื่อว่าเกิดจากการล่มเมืองของพญานาค ซึ่งเกิดจากความรักที่ไม่สมหวังระหว่างพญานาคกับมนุษย์ ทำให้เมืองที่เจริญรุ่งเรืองล่มสลาย บริเวณแห่งนี้เดิมเป็นที่ตั้งเมืองชื่อ“รัตพานคร” มี “พระอือลือราชา” เป็นผู้ครองนคร และต่อมาเมืองรัตพานครได้ถล่มเป็น 'บึงหลงของ' ต่อมานานเข้าคำพูดก็กลายเป็นโขงหลง ส่วนพระอือลือราชาได้ถูกพระยานาคราชจับตัวไว้ พร้อมกับสาปให้พระอือลือราชากลายร่างเป็นนาค เฝ้าอยู่ในบึงโขงหลงชั่วนิรันดร์จนกว่าจะมีเมืองเกิดใหม่
จุดที่ 2    ถ้ำนาคา (ใช้เวลาเดินขึ้นลงประมาณ 4 - 5 ชั่วโมง ขึ้นอยู่กับความพร้อมของร่างกายแต่ละท่าน) ตั้งอยู่ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูลังกา อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ การขึ้นไปเที่ยวถ้ำต้องเดินขึ้นบันไดสูงชันที่ทางอุทยานฯ จัดสร้างขึ้นไปกว่า 1,400 ขั้น เหตุที่ถ้ำแห่งนี้ได้ชื่อว่า “ถ้ำนาคา” หรือ“ถ้ำพญานาค” เนื่องจากมีหิน และผนังถ้ำดูคล้ายพญานาค ที่มีรูปทรงคล้ายพญานาคหรืองูขนาดใหญ่นอนขดตัว โดยมีส่วนสำคัญๆ ทั้งส่วนหัว ลำตัว และเกล็ดพญานาค (ตามจินตนาการและความเชื่อของชาวบ้าน) *หากต้องการลูกหาบ (1 คน) ช่วยขนน้ำ, ขนม, อาหารว่าง : ชำระเพิ่ม 500 บาทต่อกรุ๊ป*
...     อิสระอาหารเย็น
...     ที่พัก โรงแรมตามที่ท่านเลือก

Day 2 : โรงแรม – ท่าอากาศยานอุดรธานี
...   
  เดินทางสู่ ท่าอากาศยานอุดรธานี เพื่อทำการคืนรถ
...     เดินทางกลับกรุงเทพฯ...

 


ทัวร์ในประเทศ ถ้ำนาคา อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมในประเทศ ราคาใกล้เคียงกัน