ทัวร์ ฟินแลนด์

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์ฟินแลนด์ ตามล่าแสงเหนือ ขับสโนว์โมบิล โบสถ์แห่งความรัก by FINNAir 7 วัน 5 คืน
FLAY01 : AURORA HUNTING IN FINLAND BY AY

7 วัน 5 คืน

บินตรง รวมค่าวีซ่า ตามล่าแสงเหนือแห่งฟินแลนด์ ดินแดนทะเลสาบ สัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษที่ Husky safari นั่งรถลากเลื่อนโดยไซบีเรียนฮัสกี้ ขับสโนว์โมบิล #เที่ยวยุโรป

Day 1 : สุวรรณภูมิ  - ท่าอากาศยานเฮลซิงกิ – ท่าอากาศยานโรวานิเอมิ       
Day 2 : เมืองโรวานิเอมิ – Husky safari นั่งรถสุนัขลากเลื่อน -  Wilderness hotel
Day 3 : Wilderness Snow mobile -  Reindeer Safari นั่งรถเลื่อนเทียม
Day 4 : เมืองโรวานิเอมิ - พิพิธภัณฑ์ Arktikum - หมู่บ้านซานตาคลอส
Day 5 : ยานโรวานิเอมิ - เฮลซิงกิ - โบสถ์หิน - ทดสอบ RT-PCR
Day 6 : ชอปปิ้งที่ Design district - เฮลซิงกิ
Day 7 : สุวรรณภูมิ

---อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม---

Day 1 : สุวรรณภูมิ  - ท่าอากาศยานเฮลซิงกิ – ท่าอากาศยานโรวานิเอมิ    
06:00 น.   
พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออก เคาน์เตอร์ G ประตู 4 สายการบิน FINNAIR โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสาร ติดแท็กกระเป๋าก่อนขึ้นเครื่อง (ลูกค้าจำเป็นแสดงผลตรวจ RT-PCR  Test ภายใน 48 ชั่วโมง ก่อนเดินทางถึงประเทศฟินแลนด์ เช่น เดินทางวันที่ 3 จะต้องตรวจวันที่ 1 ช่วงบ่าย )

 1. เอกสารรับรองผลตรวจหาเชื้อโควิด แบบ RT-PCT ผลเป็นลบ ภายใน 48 ชม. ก่อนเดินทางถึง (ภาษาอังกฤษทั้งหมด) ลูกค้าจัดเตรียมด้วยตนเอง
 2. เอกสารรับรองการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด จะต้องเป็นเอกสารที่ออกโดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ประเทศไทย (the Department of Disease Control, Ministry of Public Health, Thailand) คือวัคซีนพาสปอร์ต (สามารถขอผ่านแอปหมอพร้อมได้ ผู้ที่อยู่ต่างจังหวัดสามารถขอได้ที่สาธารณสุขจังหวัด ลูกค้าจัดเตรียมด้วยตนเอง

09:05 น.   นำท่านเดินทางสู่ ประเทศฟินแลนด์ โดยสายการบิน FINNAIR เที่ยวบินที่ AY142
15:00 น.   เดินทางถึง ท่าอากาศยานเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์ นำท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและพิธีการทางศุลกากร จากนั้นนำท่านเปลี่ยนเครื่องบินภายในประเทศ
16:20 น.   นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานโรวานิเอมิ โดยสายการบิน FINNAIR เที่ยวบินที่ AY535
17:00 น.   เดินทางถึง ท่าอากาศยานโรวานิเอมิ ประเทศฟินแลนด์  นำท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและพิธีการทางศุลกากร
เย็น   รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร หลังรับประทานอาหารนำท่านเดินทางสู่ที่พัก
ที่พัก:   Hotel Scandic pohjanhovi* หรือระดับใกล้เคียงกัน
(ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง)

Day 2 : เมืองโรวานิเอมิ – Husky safari นั่งรถสุนัขลากเลื่อน -  Wilderness hotel
เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ เมืองซาริเซลกา Saariselka
(ระยะทาง 257กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3ชม.)  ตั้งอยู่ในหุบเขาของแลปแลนด์เหนือซาริเซลกาตั้งอยู่ท่ามกลางวงล้อมของยอดเขาเป็นจุดตั้งต้นในหมู่บ้านที่สมบูรณ์แบบสำหรับการเดินทางไปเที่ยวซาฟารีและเล่นสกีเมืองเล็กๆแห่งนี้ เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวและการผจญภัย เริ่มต้นออกเดินทางเที่ยวชมอันน่าตื่นเต้นเพื่อสำรวจภูมิประเทศผ่านทะเลสาบไปยังยอดเขาบนภูเขากิจกรรมของเราในเมืองนี้จะมี เดินลุยหิมะ เล่นรถเลื่อนหิมะ และ นั่งรถลากเลื่อนฮัสกี้และกวางเรนเดีย ขับสโนว์โมบิลเพื่อชมทัศนียภาพรอบด้านของภูมิประเทศที่มีน้ำแข็งปกคลุม
เที่ยง   รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร
บ่าย   พาท่านสัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษที่ Husky safari ให้ท่านทดสอบประสบการณ์ด้วยการขับเคลื่อนสุนัขลากเลื่อน กิจกรรมขับเคลื่อนสุนัขลากเลื่อนอยู่คู่กับมนุษย์มานานกว่า 4,000 ปี นักมนุษยวิทยายังกล่าวว่า ชาวอาร์กติกนั้นอาจจะเอาชีวิตไม่รอดเลยหากไม่มีสุนัขลากเลื่อนเหล่านี้ จะทำให้คุณได้สัมผัสประวัติศาสตร์และความเป็นอยู่ ก่อนที่โลกจะถูกพัฒนา จนมียานพาหนะใหม่ๆเข้ามาแทนที่ให้ท่านได้นั่งสุนัขลากเลื่อนเข้าไปในป่าไทก้าที่งดงามด้วยต้นไม้และทะเลสาบ ไปเยือนฮัสกี้ฟาร์มซึ่งเป็นบ้านของสุนัขเหล่านี้และยังได้สัมผัสวิถีชีวิตที่สืบทอดมาอย่างยาวนานของชาวอาร์กติกอีกด้วย
เย็น   รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร หลังรับประทานอาหารนำท่านเดินทางสู่ที่พัก
ที่พัก:   Wilderness hotel Hotel Mangu & Igoos* หรือระดับใกล้เคียงกัน
*Highlight* โรงแรม Wilderness hotel Mangu & Igoos (Aurora log cabins) โรงแรมวิลเดอร์เนส Nangu & Igloos ตั้งอยู่ติดกับทะเลสาบอินาริ ซึ่งสามารถมองเห็นวิวทะเลสาบ ที่พักสะอาด สบายตา ให้ความรู้สึกอบอุ่นแม้ในอากาศหนาว ท่านสามารถสัมผัสกับแสงเหนือได้ที่นี้ แสงเหนือ หรืออีกชื่อหนึ่งก็คือ ‘ออโรร่า’ เป็นปรากฎการณ์ธรรมชาติที่ก่อให้เกิดความสวยงามตระการตาไปทั่วท้องฟ้า มองดูคล้ายๆหมู่ดาวและแสงจากท้องฟ้ากำลังเต้นระบำอย่างงดงาม ซึ่งแสงเหนือมีหลายสีด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นสีฟ้า สีเหลือง หรือสีม่วง แต่สีที่ปรากฎบ่อยสุดก็คือ สีเขียว โดย ‘แสงเหนือ’ นั้นเกิดจากการชนกันระหว่างก๊าซในชั้นบรรยากาศโลกกับอนุภาคไฟฟ้าที่ถูกปล่อยออกมาจากพลังงานแสงอาทิตย์ ก่อให้เกิดการระเบิดเป็นลำแสงสีต่างๆกันออกไป โดยโรงแรมนี้จะตกแต่งผนังด้วยท่อนซุงและการตกแต่งแบบชาวเมืองแลปแลนด์ โดยเราจะพักที่นี้ 2 คืนด้วยกัน ให้ท่านได้ตามล่าแสงเหนือและเก็บภาพประทับใจกับโรงแรมสวยๆได้เลย

Day 3 : Wilderness Snow mobile -  Reindeer Safari นั่งรถเลื่อนเทียม
เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านไปทำกิจกรรมสนุกๆที่ สโนว์โมบิล Wilderness Snow mobile สุดตื่นเต้นสำหรับผู้ที่ชอบขับสโนว์โมบิลกลางหิมะในฤดูหนาวที่ทะเลสาบกลายเป็นน้ำแข็ง การขับสโนว์โมบิลนี้จะมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลเครื่องแต่งกายและความปลอดภัยในการทำกิจกรรม ไม่ว่าจะเป็นการออกสตาร์ท วิธีการเบรก การชะลอ วิธีเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวา และอื่นๆ อย่างครบถ้วน โดยชุดที่สวมใส่จะเป็นชุดที่ปกป้องร่างกายให้อบอุ่นที่สุดตั้งแต่หัวจรด ซึ่งนอกจากสโนว์โมบิลจะเป็นพาหนะสำหรับกิจกรรมท่องเที่ยวแนวแอดเวนเจอร์นี้แล้วผู้คนที่อาศัยอยู่ตามชนบทหรือฟาร์มก็นิยมใช้สโนว์โมบิลเป็นยานพาหนะสำหรับเดินทางไปรอบๆฟาร์มในฤดูหนาวด้วยเช่นกันเพราะมีความสะดวกและคล่องตัว
เที่ยง   ประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร
บ่าย   จากนั้นนำท่านไปทำอีกหนึ่งกิจกรรมสุดฮิต Reindeer Safari นั่งรถเลื่อนเทียมกวางเรนเดียร์ และเยี่ยมชมหมู่บ้านชาวซามิ เมืองอิวาโล ประเทศฟินแลนด์ จะมีโอกาสได้รื่นรมย์กับบรรยากาศและทัศนียภาพอันสวยงามของแลปแลนด์ระหว่างทางที่กวางเดินไปอย่างเนิบช้า โดยมีไกด์ที่คอยให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับวัฒนธรรมและวิถีชีวิตทางภาคเหนือ ไปเยี่ยมชมฟาร์มกวางเรนเดียร์ซึ่งเป็นที่ๆท่านจะได้พบคนเลี้ยงกวางและชมกวางเรนเดียร์ที่พวกเขาเลี้ยงไว้และยังมีโอกาสที่จะได้ให้อาหารพวกมันกับมืออีกด้วย
เย็น   รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร หลังรับประทานอาหารนำท่านเดินทางสู่ที่พัก
ที่พัก:   Wilderness hotel Hotel Mangu & Igoos* หรือระดับใกล้เคียงกัน
(ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันกอนวันเดินทาง)

Day 4 : เมืองโรวานิเอมิ - พิพิธภัณฑ์ Arktikum - หมู่บ้านซานตาคลอส
เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ เมืองโรวานิเอมิ Rovaniemi (ระยะทาง 287กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3ชม.) เป็นเมืองหลวงของจังหวัดแลปแลนด์ ชาวฟินแลนด์เชื่อว่าเป็นสถานที่อยู่ของซานตาคลอส ทำให้เมืองนี้มีเรื่องเล่าและหมู่บ้านซานตาคลอสตั้งอยู่ทำให้เมืองโรวานิเอมิมีชื่อเสียงและเรื่องเล่าเกี่ยวกับเทศกาลคริสต์มาสและซานตาคลอสมากมาย จากนั้นนำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์และศูนย์วิทยาศาสตร์  Arktikum จะเห็นอาคารกระจกที่ยื่นออกมา พร้อมกับแสงสวยๆลอดผ่านกระจก ชมเห็นการจัดแสดงสิ่งของเครื่องใช้ อาคารบ้านเรือน การจำลองชีวิตคนแถวนั้นที่แตกต่างจากบ้านเราแบบสุดขั้ว อยากเห็นว่าผู้คนที่นี้ทำอะไรกันในแต่ละวัน มีการจำลองตั้งแต่แมมมอธและแสงเหนือจำลอง ชีวิตในอาร์กติกตั้งแต่สมัยล่าสัตว์ การทำสงครามแลปแลนด์และธรรมชาติที่สวยงาม สร้างเพื่อฉลองวันชาติฟินแลนด์ตอนครบ 75 ปี ซึ่งรัฐบาลบ้านสร้างแหล่งเรียนรู้ดีๆแก่ให้ประชาชนของเขา อีกทั้งยังมีการจำลองแสงเหนือที่แสนจะเหมือนจริง สำหรับคนที่ไม่มีเวลาไปชมของจริงก็สามารถมาสัมผัสบรรยากาศและความสวยงามได้ที่นี้อีกด้วย และให้ความรู้เกี่ยวกับสัตว์ในโลกอาร์กติกต่างๆ อย่างหมีขาวหรือกวางมูส และสัตว์ชนิดอื่นๆตายแล้วเอามาสตัฟฟ์ไว้ให้ท่านศึกษาอีกด้วย
เที่ยง   รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร
พาท่านไป หมู่บ้านซานตาคลอส หรือ บ้านเกิดของลุงซานต้า ที่นี่จะเป็นโลกของซานตาคลอส ทั้งการตกแต่งสถานที่ บ้านเรือนต่างๆ และยังมี สำนักงานของซานต้า ตั้งอยู่อีกด้วย จะมีคุณลุงแต่งตัวเป็นซานต้านั่งอยู่ ท่านสามารถเข้าไปทักทายและเก็บภาพความประทับใจได้เลย ภายในหมู่บ้านยังมี ที่ทำการไปรษณีย์ของลุงซานตา เป็นจุดรวมสำหรับการส่งของขวัญและจดหมาย โดยมีรายละเอียดที่แสนน่ารักก็คือ แสตมป์ที่ประทับตราพิเศษของ Santa Claus Village สามารถนำไปเป็นของที่ระลึกฝากคนที่บ้านได้เลย ภายในหมู่บ้านยังมีพิพิธภัณฑ์ของเล่น ร้านอาหาร ที่พัก และร้านขายของที่ระลึกอีกด้วย
เย็น   รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร หลังรับประทานอาหารนำท่านเดินทางสู่ที่พัก
ที่พัก:   Hotel Scandic pohjanhovi* หรือระดับใกล้เคียงกัน
(ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง

Day 5 : ยานโรวานิเอมิ - เฮลซิงกิ - โบสถ์หิน - ทดสอบ RT-PCR
เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
หลังจากนั้นพ่าทานเดินทางไปสู่ท่าอากาศยานโรวานิเอมิเพื่อเดินทางกลับไปสู่เมืองเฮลซิงกิ
09:00 น.   เดินทางถึง ท่าอากาศยานโรวานิเอมิ ประเทศฟินแลนด์อิสระอาหารเที่ยง
14:05น.   นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานเฮลซิงกิ โดยสายการบิน FINAIR เที่ยวบินที่ AY534
15:25 น.   เดินทางถึง ท่าอากาศยานเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์  นำท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและพิธีการทางศุลกากร จากนั้นพาท่านไปชมสัญลักษณ์ของความรักและความศรัทธา โบสถ์เทมเปลิโอคิโอ (Temppeliaukio Church) หรือที่คนส่วนใหญ่รู้จักกันในชื่อของโบสถ์หิน (Rock Church) เป็นโบสถ์ที่เริ่มก่อสร้างเมื่อวันวาเลนไทน์ที่ 14 กุมภาพันธ์ พศ. 2511 เข้ามายังตัวโบสถ์ก็คือกำแพงหินธรรมชาติให้ความรู้สึกเหมือนอยู่ในถ้ำ มีลักษณะเป็นโดมมีที่ช่องโปร่งแสงด้านบน ทำให้แสงส่องถึงในตัวโบสถ์ มีความเชื่อกันว่าใครที่ได้ขอพรเกี่ยวกับเรื่องความรักที่นี้จะสมหวัง จึงทำให้ชาวฟินแลนด์นิยมมาแต่งงานที่นี่ และเชื่อว่าจะอยู่ครองคู่กันไปจนแก่เฒ่า
เย็น   รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร หลังจากนั้นนำท่านเข้ารับการทดสอบ RT-PCR
เข้ารับการทดสอบ RT-PCR แบบไม่ต้องกักตัว ตามคลินิกที่บริษัททัวร์จัดหาไว้ให้ ตรวจแบบ RT-PCR ตามกฏการเดินทางกลับเข้าไทย (ค่าใช้จ่ายไม่รวมอยู่ในค่าทัวร์ ประมาณ 160 EUR)
ที่พัก:   Hotel Scandic pohjanhovi* หรือระดับใกล้เคียงกัน
(ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง)

Day 6 : ชอปปิ้งที่ Design district - เฮลซิงกิ
เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
หลังจากรับประทานอาหารเช้าเรียบร้อย อิสระให้ท่านช้อปปิ้งและอิสระอาหารเที่ยงตามอัธยาศัยที่ย่าน Design district ที่มีถนนตัดกันมากกว่า 25 สาย และร้านค้ามากกว่า 200 แห่ง ย่านช้อปปิ้งชื่อดังของเมืองเฮลซิงกิ มีทั้งร้านค้าเครื่องประดับ ร้านขายของที่ระลึก เสื้อผ้าแบรนด์เนมชื่อดัง พิพิธภัณฑ์ แกลลอรี่ภาพวาด ร้านอาหาร และโรงแรมมากมาย จึงเป็นสถานที่ที่ทั้งคนท้องที่และนักท่องเที่ยวนิยมมากัน จนถึงเวลานัดหมาย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนามบินเฮลซิงกิ
13:30 น.   เดินทางถึง ท่าอากาศยานเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์
16:50 น.   นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน FINNAIR เที่ยวบินที่ AY141

Day 7 : สุวรรณภูมิ
17:00 น.   
เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประเทศไทย  โดยสวัสดิภาพ

 ระบบกดจองผ่าน web

** คลิกเลือกพีเรียดแล้วกดปุ่ม "จอง" ทางเราจะติดต่อกลับทันที
May 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jun 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jul 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Aug 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Sep 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Oct 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Nov 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Dec 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jan 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Feb 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Mar 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Apr 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 
 = วันที่ออกเดินทาง
ช่วงวันเดินทาง วัน ราคา จอง
28 ม.ค – 03 ก.พ 2565 ศุกร์ - พฤหัส 149,500 -
12 – 18 ก.พ 2565 เสาร์ - ศุกร์ 149,500 -
04 – 10 มี.ค 2565 ศุกร์ - พฤหัส 149,500 -

ทัวร์ฟินแลนด์ ตามล่าแสงเหนือ อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมฟินแลนด์ ราคาใกล้เคียงกัน