ทัวร์ ในประเทศ

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์ในประเทศ น่าน เลย ดอยเสมอดาว เชียงคาน by รถตู้ / Van 5 วัน 3 คืน
NNVN02 : น่านดอยเสมอดาว เลยนาแห้วเชียงคาน

5 วัน 3 คืน

เที่ยวภาคเหนือ วัดพระธาตุเขาน้อย พระธาตุแช่แห้ง บ่อเกลือ สะปัน วัดภูมินทร์ ปัว กาแฟไทลื้อ ดอยเสมอดาว เสาดินนาน้อย นาแห้ว ภูหัวฮ่อม ภูเก้าง้อม เชียงคาน เทศกาลต้นคริสต์มาสภูเรือ

Day 1 :
20.00 น.
พร้อมกันที่จุดนัดหมาย ปั๊มน้ำมัน Shell แม็คโคร แจ้งวัฒนะ เจ้าหน้าที่บริษัทฯคอยให้การต้อนรับ ออกเดินทางสู่จังหวัดน่าน (ใช้ระยะเวลาเดินทางประมาณ 9-10 ชั่วโมง) อิสระให้ทุกท่านพักผ่อนบนรถ

Day 2 :
เช้า
   ถึงเมืองน่าน แวะให้ท่านได้ทำธุระส่วนตัว
บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 1)  วัดพระธาตุเขาน้อย อยู่บนยอดดอยเขาน้อยมีองค์พระพุทธรูปปางลีลาองค์ใหญ่ตั้งสง่างามอยู่บนยอดเขาอย่างสวยงาม Üพระธาตุแช่แห้ง พระธาตุประจำคนเกิดปีเถาะ พระธาตุคู่บ้านคู่เมืองน่าน Üเฮือนฮังต่อ กาแฟ
น่าน ร้านบรรยากาศดี มีมุมให้ถ่ายรูปสวยๆ มีกาแฟรสชาติอร่อย อิสระให้ท่านเลือกซื้อทาน ถ่ายภาพตามอัธยาศัย
เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 2) ถ่ายรูป อุโมงค์ลีลาวดี วัดภูมินทร์ ภาพกระซิบรักบันลือโลกวัดศรีพันต้น โบสถ์สีทองอร่ามเก่าแก่ สักการะศาลหลักเมืองน่าน ชมความวิจิตรงดงาม วัดมิ่งเมือง วัดสีขาวเมืองน่าน
เย็น    บริการอาหารเย็น (มื้อที่ 3) ที่พักแรม:โรงแรมน้ำทองน่านหรือระดับเทียบเท่ากัน

Day 3 :
เช้า
   บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 4) เดินทางสู่เส้นทาง อ.เมือนน่าน-สันติสุข-บ่อเกลือ แวะเดอะวิว @ กิ่วม่วง ร้านกาแฟวิวดี ที่ตั้งอยู่ริมทางไหล่เขา ถ่ายรูปอันซีนไฮเวย์โค้งหมายเลข3 เดินทางสู่ อำเภอบ่อเกลือ                                                                                                                                                                                                                                                 
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 5) Üบ่อเกลือโบราณ อัศจรรย์เกลือภูเขาหนึ่งเดียวในโลก สะปัน จุดชมวิวสะพาน ชมบรรยากาศ สูดอากาศบริสุทธิ์ แวะชมวิว ถ่ายรูปสวยงาม จุดชุมวิวภูคา 1715 อำเภอปัว แวะ ร้านกาแฟไทลื้อและลำดวนผ้าทอ บรรยากาศสไตล์ไทลื้อพื้นบ้าน เดินทางกลับสู่เมืองน่าน

เย็น    กาดข่วงเมืองน่าน หรือถนนคนเดินน่าน (เปิด​ศุกร์​-อาทิตย์​​) อิสระอาหารมื้อเย็น ที่พักแรม:โรงแรมน้ำทองน่านหรือระดับเทียบเท่ากัน

Day 4 :
04.00น
. เดินทางสู่ดอยเสมอดาว เป็นจุดที่ชมทะเลหมอกและพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้า ซึ่งสามารถมองเห็นได้รอบทิศทาง เห็นวิวทิวทัศน์ของแม่น้ำน่านที่ทอดยาวในหุบเขา และเห็นยอดผาชู้ที่ตั้งตระหง่านอยู่ข้างหน้า ชมวิวยามรุ่งเช้าพร้อมสัมผัสธรรมชาติอากาศหนาวเย็น
บริการอาหารเช้า(มื้อที่ 6) ชม เสาดินนาน้อย (ฮ่อมจ๊อม) หรือคอกเสือ คือความแปลกตาของเสาดิน ที่มีลักษณะคล้ายแพะเมืองผี ออกเดินทางสู่จังหวัดเลย นาแห้ว เป็นอำเภอที่ยังคงความเป็นธรรมชาติสวยงาม อากาศบริสุทธิ์
เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 7) ภูหัวฮ่อม อุทยานแห่งชาติภูสวนทราย จุดชมวิวที่สวยงาม สัมผัสบรรยากาศเย็นสบายวัดศรีโพธิ์ชัย เป็นวัดเก่าแก่ตั้งแต่สมัยกรุงศริอยุธยา เป็นที่ประดิษฐานของพระเจ้าองค์แสน หรือพระพุทธรูปฝนแสนห่า พระพุทธรูปสำคัญศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพของชาวบ้านอำเภอนาแห้ว มีภาพจิตรกรรมฝาผนังเก่าแก่ทั้งภายนอกและภายในโบสถ์ จุดชายแดนไทยลาว บ้านเหมืองแพร่ ลำน้ำเหืองเป็นแม่น้ำสายแคบๆ ที่เป็นพรมแดนธรรมชาติกั้นระหว่างแผ่นดินไทยกับลาว ภูเก้าง้อมหรือชาวบ้านเรียกว่าโค้งที่ 9 มุมถ่ายรูปแห่งใหม่สุดอันซีนของจังหวัดเลย หลังฝนตกหรือเข้าสู่ฤดูหนาว จะมีทะเลหมอกที่ขาวโพลนเต็มท้องฟ้าสวยงามย เชียงคาน เมืองเล็กๆ ริมแม่น้ำโขงสุดชายแดนไทย
เย็น    อิสระเดินเที่ยวชมถนนคนเดินเชียงคาน ชมวัฒนธรรมริมโขงและเลือกซื้อของฝาก ของท้องถิ่น อิสระอาหารมื้อเย็น
ที่พักแรม:เชียงคานบูติคหรือระดับเทียบเท่า

Day 5 :
เช้า         รับประทานอาหารเช้า(มื้อที่ 8) ใส่บาตรข้าวเหนียว วัฒนธรรมอันดีงามที่เชียงคาน (ค่าทัวร์ไม่รวมชุดใส่บาตร) เดินทางสู่อำเภอภูเรือ ชมความงดงาม เทศกาลต้นคริสต์มาสภูเรือ ครั้งที่ 10 จัดบริเวณทางขึ้นอุทยานแห่งชาติภูเรือ (ปีนี้งานจัดวันที่ 25 พ.ย.64 ถึง 31 ม.ค.65) ภายในงานเต็มไปด้วยต้นคริสต์มาสสีเขียวสีแดงที่ถูกจัดตกแต่งไว้อย่างสวยงาม ชมความสวยงาม สัมผัสอากาศเย็นสบาย และถ่ายรูปตามอัธยาศัย
เที่ยง       บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 9)
บ่าย      สมควรแก่เวลาเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 7 ชั่วโมง)

 ระบบกดจองผ่าน web

** คลิกเลือกพีเรียดแล้วกดปุ่ม "จอง" ทางเราจะติดต่อกลับทันที
May 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jun 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jul 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Aug 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Sep 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Oct 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Nov 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Dec 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jan 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Feb 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Mar 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Apr 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 
 = วันที่ออกเดินทาง
ช่วงวันเดินทาง วัน ราคา จอง
16 – 20 ธ.ค 2564 พฤหัส - จันทร์ 5,888 -
23 – 27 ธ.ค 2564 พฤหัส - จันทร์ 5,888 -
06 – 10 ม.ค 2565 พฤหัส - จันทร์ 5,888 -
20 – 24 ม.ค 2565 พฤหัส - จันทร์ 5,888 -
27 – 31 ม.ค 2565 พฤหัส - จันทร์ 5,888 -

ทัวร์ในประเทศ น่าน อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมในประเทศ ราคาใกล้เคียงกัน