แพ็คเกจทัวร์ ฝรั่งเศส

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสแพ็คเกจ..ทุกครั้งที่สอบถาม

แพ็คเกจทัวร์ฝรั่งเศส ฝรั่งเศษ นีซ มอนติคาร์โล อาวิญง 6 วัน 5 คืน
U Can Go!! South Of France

6 วัน 5 คืน

นีซ – มอนติคาร์โล – อาวิญง - เมืองเก่าหรือเดอะร็อค-พระราชวังปริ้นซ์-มหาวิหารและสวนกุหลาบเจ้าหญิงเกรซ

     Day 1 : นีซ

     เดินทางถึงสนามบินนีซ ประเทศฝรั่งเศส รถรับท่านเดินทางสู่โรงแรม เพื่อให้ท่านเช็คอิน จากนั้นอิสระตามอัธยาศัย
     โรงแรมที่พัก BEST WESTERN ALBA HOTEL หรือเทียบเท่า

     Day 2 : นีซ – มอนติคาร์โล – นีซ

     รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม รถรับท่านเดินทางสู่ เมืองมอนติคาร์โล ประเทศโมนาโก (Monte Carlo) เมื่อเดินทางถึงมอนติคาร์โล จะมีไกด์รอรับท่านและบริการนำท่านเที่ยวชมเมือง (3 ชั่วโมง) นำท่านเดินทางสู่ เมืองเก่าที่รู้จักกันในชื่อเดอะร็อค (The rock) ชมภายนอกพระราชวังปริ้นซ์(Prince Palace) ชมการเปลี่ยนเวรยาม, จากนั้นนำท่านสู่ มหาวิหารและสวนกุหลาบเจ้าหญิงเกรซ (Princess Grace Rose Garden) ได้เวลาสมควรรถรับท่านเดินทางกลับเมืองนีซ
     ช่วงบ่ายอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือท่องเที่ยวด้วยตัวท่านเอง
     โรงแรมที่พัก BEST WESTERN ALBA HOTEL หรือเทียบเท่า

     Day 3 : นีซ – อาวิญง

     รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม เช็คเอาท์โรงแรมด้วยตัวท่านเอง
     จากนั้นรถรับท่านเดินทางไปยังสถานีรถไฟ ให้ท่านนั่งรถไฟชั้น 2 ไปยังเมืองอาวิญง (Avignon) เมื่อมาถึงเมืองอาวิญง รถรับท่านจากสถานีรถไฟไปยังโรงแรม จากนั้นอิสระตามอัธยาศัย
     โรงแรมที่พัก NOVOTEL AVIGNON CENTRE HOTEL หรือเทียบเท่า

     Day 4 : อาวิญง

     รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
     อิสระเต็มวันให้ท่านท่องเที่ยวด้วยตัวท่านเอง ท่านสามารถเดินเล่นชมเมืองที่มีเสน่ห์มากที่สุดแห่งหนึ่งในภาคใต้ของฝรั่งเศส ชมพระราชวังของพระสันตะปาปาและสะพานที่มีชื่อเสียงที่ Pont St Benezet และเพลิดเพลินไปกับเมืองที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกของยูเนสโก
     โรงแรมที่พัก NOVOTEL AVIGNON CENTRE HOTEL หรือเทียบเท่า

     Day 5 : อาวิญง - นีซ

     รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
     เช็คเอาท์โรงแรมด้วยตัวท่านเอง จากนั้นรถรับท่านเดินทางไปยังสถานีรถไฟ ให้ท่านนั่งรถไฟชั้น 2 ไปยังเมืองนีซ เมื่อมาถึงเมืองนีซ รถรับท่านจากสถานีรถไฟไปยังโรงแรม จากนั้นอิสระตามอัธยาศัย
     โรงแรมที่พัก BEST WESTERN ALBA HOTEL หรือเทียบเท่า

     Day 6 : นีซ

     รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   
     เช็คเอาท์โรงแรมด้วยตัวท่านเอง จากนั้นรถรับท่านเดินทางสู่สนามบิน


ทัวร์ฝรั่งเศส ฝรั่งเศษ อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมฝรั่งเศส ราคาใกล้เคียงกัน