แพ็คเกจทัวร์ สเปน


รหัสแพ็คเกจ : 22355
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสแพ็คเกจ..ทุกครั้งที่สอบถาม

แพ็คเกจทัวร์สเปน มาดริด เซบียา บาร์เซโลน่า 7 วัน 6 คืน
U Can Go!! Southern Spain

7 วัน 6 คืน

มาดริด – เซบียา – กรานาดา – บาร์เซโลน่า - พระราชวังและวิหาร Almudena – จัตุรัสพลาซ่ามายอร์ - และจัตุรัส Plaza Espagna – โบสถ์ซากราดาฟามิเลีย - ปาร์ค กูเอล – คาซ่าบัตโล่ – ถนนคนเดินลารัมบลาส - ถนน Passeig de Gracia

     Day 1 : สนามบินมาดริด ประเทศสเปน

     เดินทางถึงสนามบินมาดริด ประเทศสเปน
     รถรับท่านเดินทางสู่โรงแรม เพื่อให้ท่านเช็คอิน จากนั้นอิสระตามอัธยาศัย
     โรงแรมที่พัก PRINCESA PLAZA MADRID หรือเทียบเท่า

     Day 2 : เมืองมาดริด – เมืองเซบียา

     รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
     อิสระช่วงเช้าตามอัธยาศัย ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับเมืองมาดริด และเช็คเอาท์โรงแรมด้วยตัวท่านเอง ช่วงบ่ายมีรถและไกด์บริการนำท่านเที่ยวชมเมืองมาดริด (3 ชั่วโมง) แวะถ่ายรูปภายนอกกับ พระราชวังและวิหาร Almudena จากนั้นนำท่านเยี่ยมชมจัตุรัสพลาซ่ามายอร์ Plaza mayor และ จัตุรัส Plaza Espagna จนได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางไปยังสถานีรถไฟ ให้ท่านนั่งรถไฟชั้น 2 ไปยังเซบียา หลังจากเดินทางถึงเมือง      เซบียา
     รถรับท่านจากสถานีรถไฟไปยังโรงแรม จากนั้นอิสระตามอัธยาศัย
     โรงแรมที่พัก NH PLAZA DE ARMAS หรือเทียบเท่า

     Day 3 : เมืองเซบียา

     รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
     อิสระเต็มวันให้ท่านได้ท่องเที่ยวเมืองเซบียาด้วยตัวท่านเอง ท่านสามารถเที่ยวชมจัตุรัส Plaza de Espana, มหาวิหารแห่งเซบียา, หอระฆังฆิรัลดา (Giralda Tower) ซึ่งเดิมเคยเป็นหอคอยสุเหร่าของชาวมุสลิม
     โรงแรมที่พัก NH PLAZA DE ARMAS หรือเทียบเท่า

     Day 4 : เมืองเซบียา – เมืองกรานาดา

     รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
     เช็คเอาท์โรงแรมด้วยตัวท่านเอง จากนั้นรถรับท่านเดินทางไปยังสถานีรถไฟ ให้ท่านนั่งรถไฟชั้น 2 ไปยังเมืองกรานาดา หลังจากเดินทางถึงเมืองกรานาดา รถรับท่านจากสถานีรถไฟไปยังโรงแรมที่พัก จากนั้นอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือท่านสามารถท่องเที่ยวชมจุดชมวิวบนเนินเขาที่ได้รับความนิยมสูงสุดแห่งหนึ่งในสเปน มีวิวอันตระการตาของเมืองกรานาดา, ชมพระราชวังและป้อมปราการอาลัมบรา (Alhambra) และมหาวิหาร
     โรงแรมที่พัก LEONARDO HOTEL หรือเทียบเท่า

     Day 5 : เมืองกรานาดา – เมืองบาร์เซโลน่า

     รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   
     เช็คเอาท์โรงแรมด้วยตัวท่านเอง จากนั้นรถรับท่านเดินทางไปยังสถานีรถไฟ ให้ท่านนั่งรถไฟชั้น 2 ไปยังเมืองบาร์เซโลน่า หลังจากเดินทางถึงบาร์เซโลน่า รถรับท่านจากสถานีรถไฟไปยังโรงแรมที่พัก จากนั้นอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
     โรงแรมที่พัก GRAN HOTEL BARCINO หรือเทียบเท่า         

     Day 6 : เมืองบาร์เซโลน่า

     รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
     มีรถและไกด์ท้องถิ่นบริการนำท่านเที่ยวชมเมืองบาร์เซโลน่า (4 ชั่วโมง) ท่านจะตื่นตาไปกับการตกแต่งภายนอกอันวิจิตรของ โบสถ์ซากราดาฟามิเลีย, ชมภายนอกสวนเก่าแก่บนเขากลางเมืองบาร์เซโลนา ปาร์ค กูเอล (Park Guell), แวะถ่ายรูปคาซ่าบัตโล่ (Casa Batlló) คฤหาสน์ชวนฝันแห่งบาร์เซโลน่า, ถนนคนเดินลารัมบลาส (La Rambla) และถนน Passeig de Gracia
     อิสระช่วงบ่ายให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย
     โรงแรมที่พัก GRAN HOTEL BARCINO หรือเทียบเท่า

     Day 7 : สนามบินบาร์เซโลน่า

     รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
     เช็คเอาท์โรงแรมด้วยตัวท่านเอง จากนั้นรถรับท่านเดินทางสู่สนามบิน


ทัวร์สเปน มาดริด อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมสเปน โปรตุเกส ราคาใกล้เคียงกัน