แพ็คเกจทัวร์ อังกฤษ

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสแพ็คเกจ..ทุกครั้งที่สอบถาม

แพ็คเกจทัวร์อังกฤษ ลอนดอน อ็อกซ์ฟอร์ด พระราชวังบัคกิ้งแฮม 5 วัน 4 คืน
U Can Go!! United Kingdom

5 วัน 4 คืน

ลอนดอน – อ็อกซ์ฟอร์ด – บิสเตอร์ – พระราชวังบัคกิ้งแฮม – จัตุรัสรัฐสภา – หอนาฬิกาบิ๊กเบน - วิหารเวสต์มินสเตอร์ แอบบีย์ – อนุสรณ์สถานพระนางวิกตอเรีย – สวนสาธารณะเซนต์เจมส์ -ถนนดาวนิง – อาคารรัฐสภา - ลอนดอนอาย จัตุรัสทราฟัลการ์ – มหาวิหารเซนต์พอล – สะพานทาวเวอร์บริดจ์ – มหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ด – บิสเตอร์วิลเลจ

     Day 1 : ลอนดอน

     เดินทางถึงสนามบินลอนดอน ประเทศอังกฤษ  
     รถรับท่านเดินทางสู่โรงแรม เพื่อให้ท่านเช็คอิน จากนั้นอิสระตามอัธยาศัย
     โรงแรมที่พัก MERCURE LONDON KENSINGTON หรือเทียบเท่า

     Day 2 : ลอนดอน

     รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
     มีรถและไกด์บริการนำท่านเที่ยวชมเมือง (4 ชั่วโมง) นำท่านชมภายนอก พระราช     วังบัคกิ้งแฮม (Buckingham Palace) หนึ่งในแลนด์มาร์คสำคัญ ที่ซึ่งท่านสามารถเห็นการผลัดเปลี่ยนเวรยามของทหารรักษาพระองค์
     จากนั้น  นำท่านเดินไปยัง จัตุรัสรัฐสภา จากที่นี่ท่านจะเห็น หอนาฬิกาบิ๊กเบน (Big Ben) และ วิหารเวสต์มินสเตอร์ แอบบีย์ (Westminster Abbey)
     จากนั้น  นำท่านชมสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงอีกหลายแห่งในกรุงลอนดอน ไม่ว่าจะเป็น อนุสรณ์สถานพระนางวิกตอเรีย, สวนสาธารณะเซนต์เจมส์, ถนนดาวนิง, อาคารรัฐสภา, ลอนดอนอาย, จัตุรัสทราฟัลการ์, มหาวิหารเซนต์พอล, สะพานทาวเวอร์บริดจ์

ช่วงบ่ายอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือท่องเที่ยวด้วยตัวท่านเอง

     โรงแรมที่พัก MERCURE LONDON KENSINGTON หรือเทียบเท่า

     Day 3 : ลอนดอน – อ็อกซ์ฟอร์ด – บิสเตอร์ – ลอนดอน

     รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
     รถรับท่านเดินทางไปยังสถานีรถไฟ ให้ท่านนั่งรถไฟชั้น 2 ไปยังเมืองอ็อกซ์ฟอร์ด ไกด์จะรอรับที่สถานีรถไฟเมืองอ็อกซ์ฟอร์ด โดยไกด์จะบริการนำท่านเที่ยวชมเมือง (3 ชั่วโมง) นำท่านชม มหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ด เป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดของอังกฤษ ทัวร์จะสิ้นสุดลงเมื่อไกด์ส่งท่านที่สถานีรถไฟ เพื่อให้ท่านขึ้นรถไฟไปยัง บิสเตอร์ด้วยตัวท่านเอง เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งที่ บิสเตอร์วิลเลจ (Bicester Village) หลังจากช้อปปิ้งจนจุใจแล้ว ให้ท่าน นั่งรถไฟชั้น 2 กลับกรุงลอนดอน หลังจากเดินทางถึงกรุงลอนดอน รถรับท่านจากสถานีรถไฟไปยังโรงแรม จากนั้นอิสระตามอัธยาศัย
     โรงแรมที่พัก MERCURE LONDON KENSINGTON หรือเทียบเท่า

     Day 4 : ลอนดอน

     รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
     อิสระเต็มวันให้ท่านท่องเที่ยวด้วยตัวท่านเอง ท่านสามารถเลือกเยี่ยมชมเมือง สแตรทฟอร์ด - อะพอน - เอวอน (Stratford Upon Avon), เมืองบาธ (Bath) หรือเมืองวินด์เซอร์ (Windsor)
     โรงแรมที่พัก MERCURE LONDON KENSINGTON หรือเทียบเท่า

     Day 5 : สนามบินลอนดอน

     รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
     เช็คเอาท์โรงแรมด้วยตัวท่านเอง จากนั้นรถรับท่านเดินทางสู่สนามบิน


ทัวร์อังกฤษ ลอนดอน อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมอังกฤษ ราคาใกล้เคียงกัน