แพ็คเกจ เรือยอร์ช สปีดโบ้ท

 

สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสแพ็คเกจ..ทุกครั้งที่สอบถาม

แพ็คเกจในประเทศ เกาะนาคา เกาะโสบ เกาะไข่

1 วัน

เที่ยวภาคใต้ ทัวร์เต็มวัน ขี่เจ็ทสกีเที่ยว 7 เกาะ ทะเลภูเก็ต เกาะนาคาใหญ่ เกาะโสบ เกาะไข่ใน เกาะไข่นอก เกาะแพ เกาะนาคาน้อย และเกาะลิปิ

Day 1 :
09.00 น.   
            คณะพร้อมกันที่ท่าเรืออ่าวปอ เพื่อเตรียมความพร้อม
09.30 น.               เริ่มขับเจ็ทสกีออกจากท่าเรืออ่าวปอ มุ่งหน้าไปยังเกาะนาคาใหญ่ (ใช้เวลาประมาณ 20 นาที) เพื่อทำการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย และดูพื้นฐานก่อนการขับล่องระยะไกล จากนั้นเจ้าหน้าที่จะให้ความรู้พื้นฐานเบื้องต้นในการใช้เจ็ทสกี
10.00 น.               จากนั้นขับเจ็ทสกีล่องไปยังเกาะโสบ เกาะคู่ปักอยู่กลางทะเล สัญลักษณ์ตัวแทนแห่งความรัก จอดพักดื่มน้ำ และถ่ายรูปเป็นที่ระลึก
11.00 น.               จากนั้นขับเจ็ทสกีล่องไปยังเกาะนาคาน้อย เกาะส่วนตัว พักผ่อนบนเกาะ ว่ายน้ำ และดำน้ำตื้นบริเวณเกาะ
12.00 น.               จากนั้นขับเจ็ทสกีล่องไปยังเกาะลิปิ ขับเจ็ททสกีชมทัศนียภาพของเกาะ
12.30 น.               จากนั้นขับเจ็ทสกีล่องต่อไปยังเกาะไข่ใน ขับเจ็ทสกีเทียบชายหาด เดินเล่นบนเกาะ ให้อาหารแมว หรือจะดำน้ำปะการังตามอัธยาศัย (บริการฟรี! อุปกรณ์ดำน้ำตื้น) และรับประทานอาหารกลางวันแบบ Box set menu (new normal) จากนั้นเพลิดเพลินกับการถ่ายรูป เดินเล่น และเล่นน้ำ พักผ่อนตามอัธยาศัย
14.00 น.               จากนั้นขับเจ็ทสกีล่องไปยังเกาะไข่นอก เป็นอีกเกาะที่มีชายหาดทรายขาว น้ำทะเลใส
15.00 น.               ขับเจ็ทสกีล่องมายังเกาะแพ เทียบเรือที่ชายหาด ขึ้นเกาะถ่ายรูปบนชายหาด
จากนั้นขับเจ็ทสกีล่องกลับมายังท่าเรืออ่าวปอด้วยความสุข สนุก และความประทับใจ โดยสวัสดิภาพ

 


แพ็คเกจดำน้ำในประเทศ เกาะนาคา อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมในประเทศ ราคาใกล้เคียงกัน