ทัวร์ สวีเดน ฟินแลนด์ นอร์เวย์ เดนมาร์ค

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์สวีเดน ฟินแลนด์ นอร์เวย์ เดนมาร์ค เฮลซิงกิ คาลสตัท โอเรโบร by Qatar Airways 9 วัน 6 คืน
EURO12.5 : สแกนดิเนเวีย สวีเดน ฟินเเลนด์ นอร์เวย์ เดนมาร์ค BY QR

9 วัน 6 คืน

พิเศษ ล่องเรือและพักบนเรือสำราญ SILJALINE ล่องเรือและพักบนเรือสำราญ DFDS SEAWAY

Day 1 : สุวรรณภูมิ-เฮลชิงกิ(ฟินแลนด์)
Day 2 : เฮลชิงกิ(ฟินแลนด์)
Day 3 : เฮลชิงกิ(ฟินแลนด์)-ล่องเรือ SILJA LINE-สต๊อกโฮล์ม(สวีเดน)
Day 4 : สต๊อกโฮล์ม-โอเรโบร(สวีเดน)
Day 5 : โอเรโบร-คาร์ลสตัท-ออสโล
Day 6 : ออสโล-เรือ DFDS
Day 7 : โคเปนเฮเกน
Day 8 : โคเปนเฮเกน-โดฮา-ประเทศไทย
Day 9 : กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ)

----- อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม -----

Day 1 : สุวรรณภูมิ-เฮลชิงกิ(ฟินแลนด์)
18.00 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศเคาน์เตอร์สายการบินกาตาร์แอร์เวย์ (QR) เคาน์เตอร์ T เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก

Day 2 : เฮลชิงกิ(ฟินแลนด์)
21.15 น.
(เวลาท้องถิ่น) ออกเดินทางสู่ กรุงเฮลซิงกิ (HELSINKI) ประเทศฟินแลนด์ โดยเที่ยวบินที่ QR833/QR301
*.*.*. แวะเปลี่ยนเครื่องบินที่สนามบินโดฮา  00.05-08.50 *.*.*.
15.05 น. (เวลาท้องถิ่น) ถึง กรุงเฮลซิงกิ (HELSINKI) ประเทศฟินแลนด์ เมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศฟินแลนด์ ตั้งอยู่ ทางใต้ของประเทศ ริมชายฝั่งอ่าวฟินแลนด์ เฮลซิงกิอยู่ติดกับเมืองวันตาและเมืองเอสโป ซึ่งรวมตั้งเป็นเขตเมืองหลวงหรือมหานครเฮลซิงกิ เฮลซิงกิมีชื่อเดิมว่าเฮลซิงฟอร์สและยังคงเป็นชื่อเมืองในภาษาสวีเดนในปัจจุบัน... หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว....
จากนั้นนำท่านชมประเทศที่มีเอกลักษณ์ของตนเอง กรุงเฮลซิงกิ เจ้าของนาม ธิดาสาวแห่งทะเลบอลติก นครลูกครึ่ง มีประชากรกว่าสี่แสนคน มีคาร์ล ลุดวิก เองเกล ชาวเยอรมันทำหน้าที่เป็นสถาปนิกใหญ่ในโครงการสร้างเมืองใหม่นี้ ชมศูนย์กลางของเมืองที่ จัตุรัสรัฐสภา (SENATE SQUARE) ซึ่งมีขนาดใหญ่รองรับคนได้หลายหมื่นคน สิ่งก่อสร้างสำคัญบริเวณจัตุรัสนี้คือ มหาวิหาร (CATHEDRAL) ซึ่งตั้งอยู่ทางทิศเหนือของจัตุรัส ทางทิศตะวันออกและตะวันตกเป็นทำเนียบรัฐบาลและอาคารหลักของมหาวิทยาลัยตามลำดับ และบริเวณจัตุรัสแห่งนี้ยังเคยใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ชนะรางวัลออสการ์เรื่องเรดส์ โดยใช้ฉากมโหฬารของเฮลซิงกิแทนกรุงเลนินกราดในสหภาพโซเวียต
ชมมหาวิหารอุสเปนสกี้ (USPENSKY CATHEDRAL) โบสถ์แบบรัสเซียออร์โธดอกซ์ และเป็นโบสถ์นิกายออร์โธดอกซ์ที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปตะวันตก ตัววิหารอุสเปนสกี้ตั้งอยู่บนเนินไม่ไกลจากบริเวณท่าเรือ มีลานกว้างหน้าวิหาร เป็นจุดชมวิวและถ่ายรูปด้านล่างของอ่าวฟินแลนด์และตลาดริมท่าเรือที่สวยงามจุดหนึ่ง
ชม โบสถ์ TEMPPELIAUKIO ซึ่งมีอีกชื่อหนึ่งว่า ROCK CHURCH เป็นโบสถ์ที่มีชื่อเสียงอีกแห่งหนึ่งของกรุงเฮลซิงกิ สร้างด้วยหินโดยเฉพาะภายในมีการตกแต่งที่สวยงาม มีสถาปัตยกรรมที่แปลกตาอยู่บริเวณหน้าผาที่มีกำแพงภายในเป็นหิน  
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก SCANDIC หรือเทียบเท่า

Day 3 : เฮลชิงกิ(ฟินแลนด์)-ล่องเรือ SILJA LINE-สต๊อกโฮล์ม(สวีเดน)
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านสู่บริเวณ ตลาดริมท่าเรือ (MARKET SQUARE) ที่มีทั้งส่วนของตลาดปลา,ตลาดผลไม้,ตลาดสินค้าจำหน่ายแก่นักท่องเที่ยว ท่านจะได้ชมภาพชีวิตการจับจ่ายซื้อของของชาวฟินนิช อีกทั้งยังสามารถเลือกชม เลือกซื้อหาเชอร์รี่สด สตรอเบอรี่สด ปลาแซลมอน ไข่ปลาคาร์เวีย ผลิตภัณฑ์ทำจากหนังกวางเรนเดียร์มากมาย ฯลฯ
...นำท่านชมย่านเมืองเก่า และอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย พร้อมช้อปปิ้งสินค้าแบรนเนม
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นเดินทางสู่ ท่าเรือ SILJA LINE เพื่อเดินทางโดยเรือสำราญล่องทะเลบอลติกขนาดมหึมาล่องผ่านฟยอร์ดอันแสนงามของฟินแลนด์ สู่ทะเลบอลติกจนถึงกรุงสต็อคโฮล์ม ประเทศสวีเดน เพลิดเพลินกับความสนุกสนานมากมายในเรือ เช่น ห้องเล่นเกมต่าง ๆ โรงภาพยนตร์ ภัตตาคาร บาร์ คาสิโน ไนต์คลับ ร้านค้าปลอดภาษีที่จำหน่ายสินค้าในราคาพิเศษสุด
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำแบบบุฟเฟ่ต์
สแกนดิเนเวียนซีฟู้ด ณ ภัตตาคารบนเรือ อิ่มอร่อยกับอาหารทะเลนานาชนิด โดยเฉพาะปลาแซลมอนปรุงพิเศษ และไข่ปลาคาร์เวียร์เลิศรส พร้อมเครื่องดื่ม ไม่ว่าจะเป็นเบียร์ไวน์ หรือซอฟดริงค์ให้เลือกดื่มแบบ UNLIMITED เพลิดเพลินกับความหรูหราที่ไม่ธรรมดาในคืนพิเศษนี้ ค่ำคืนนี้ พักผ่อนในเรือสำราญ SILJA LINE
***หมายเหตุ       กรุณาเตรียมกระเป๋า OVERNIGHT BAG สำหรับค้างคืน 1 คืน***

Day 4 : สต๊อกโฮล์ม-โอเรโบร(สวีเดน)
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
10.45 น. เรือเข้าเทียบท่า กรุงสต็อคโฮล์ม (STOCKHOLM) เมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศสวีเดน ตั้งอยู่ริมชายฝั่งทะเลทิศตะวันออกของประเทศ เป็นที่ตั้งของรัฐบาลสวีเดน และเป็นที่ประทับของสมเด็จพระราชาธิบดีคาร์ลที่ 16 กุสตาฟ พระมหากษัตริย์องค์ปัจจุบันของสวีเดน ….
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
......นำท่าน ชมกรุงสต๊อกโฮล์ม เมืองหลวงของประเทศสวีเดน ที่มีความสวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลกจนได้รับขนานนามว่า ราชินีแห่งทะเลบอลติก เมืองแห่งประวัติศาสตร์ตั้งแต่ศตวรรษที่ 13 ...ชมความสวยงามของวิวกรุงสต๊อกโฮล์ม ณ จุดชมวิว นำท่านช้อปปิ้งที่ถนนช้อปปิ้งสตรีท.....อิสระช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองตามอัธยาศัย....
นำท่าน ชมภายนอกพิพิธภัณฑ์เรือวาซา เรือรบโบราณที่จมทะเลถึง 333 ปี เรือรบที่ใหญ่ที่สุดบรรทุกปืนใหญ่ถึง 64 กระบอก สร้างเมื่อปี ค.ศ. 1628  *.*.*. หากท่านที่ต้องการเข้าชมด้านใน รบกวนติดต่อหัวหน้า ค่าเข้าท่านละ 15Euro.- *.*.*.นำท่านอิสระถ่ายรูปด้านหน้ากับซิตี้ฮอลล์ (CITY HALL) หรือศาลาการเมืองทุกปีของวันที่ 10 ธ.ค. จะมีพิธีมอบรางวัลโนเบล ณ ที่นี่
นำท่านเดินทางสู่ เมืองโอเรโบร (Örebro) ประเทศสวีเดน (192 กม.)  ตั้งอยู่บนฝั่งตะวันออกของทะเลสาบเยลมาเรน เป็นสถานที่มีการประชุมครั้งสำคัญหลายครั้ง รวมทั้งการประชุมแห่งชาติใน ค.ศ. 1810 
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก scandic hotel หรือเทียบเท่า

Day 5 : โอเรโบร-คาร์ลสตัท-ออสโล
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่าน ชมความสวยงามของปราสาทโอเรโบ อิสระถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึก .... นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองคาร์ลสตัท  (KARLSTAD) ประเทศสวีเดน (109 กม.) เมืองริมทะเลสาบแวนเนิร์น ที่มีชาวเมืองนอร์ดิกดั้งเดิมอาศัยมาแต่โบราณกว่า 1,000 ปี
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เมืองออสโล (OSLO) (218 กม.) เมืองหลวงของประเทศนอร์เวย์ ที่ตั้งอยู่ขอบด้านเหนือของอ่าวฟยอร์ด ระหว่างการเดินทางท่านจะได้สัมผัสกับความสวยงามของท้องทุ่งหญ้าอันเขียวขจี
นำท่านถ่ายรูปกับ THE OSLO OPERA HOUSE นำท่านชมภายนอกพิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้งโบราณจัดแสดงเกี่ยวกับเรือไวกิ้งที่สร้างจากไม้ ในสตวรรษที่ 9 *.*.*. หากท่านที่ต้องการเข้าชมด้านใน รบกวนติดต่อหัวหน้า ค่าเข้าท่านละ 15Euro.- *.*.*.
นำท่านชมอุทยานฟร๊อกเนอร์ ที่มีประติมากรรมที่แสดงถึงคามเป็นอยู่สภาพชีวิตและการดิ้นรนต่อสู้ของมนุษย์ชาติ ซึ่งเป็นผลงานของ กุสตาฟวิเกอแลนด์ .นำท่านชมปราสาท AKERSHUS นำชมกรุงออสโล นครที่มีอายุกว่า 1,000 ปี ตั้งแต่สมัยไวกิ้งเรืออำนาจ ผ่านชมนำเนียบรัฐบาลพระบรมมหาราชวังของกษัตริย์นอร์เวย์..นำท่านชมศาลาว่าการเมืองออสโล ซึ่งสร้างด้วยสถาปัตยกรรมที่สวยงามด้วยลักษณะของอาคารหอคอยคู่ ตั้งอยู่ริมแม่น้ำ รายล้อมไปด้วยอาคารที่สวยงามริมออสโลฟยอร์ด ...จากนั้นอิสระช้อปปิ้งอย่างจุใจบริเวณ ย่านคาร์ลโจฮันเกท (KARL JOHANS GATE) เป็นแหล่งช้อปปิ้งที่เลื่องชื่อของเมืองออสโลสินค้าของฝากที่เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวคือ เครื่องครัว พวงกุญแจเป็นต้น แต่อย่างไรก็ตาม สินค้าและของที่ระลึกต่างๆ ที่ขายกันในประเทศนี้จะมีราคาค่อนข้างสูงเนื่องจากนอร์เวย์เป็นประเทศที่มีค่าครองชีพสูงที่สุดในโลกประเทศหนึ่ง…
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ที่พัก scandic hotel หรือเทียบเท่า

Day 6 : ออสโล-เรือ DFDS
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่าน ชมความสวยงามของย่านเมือง อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยและช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
........ น. เดินทางสู่ ท่าเทียบเรือ DFDS สแกนดิเนเวียน ซีเวย์ มุ่งสู่ เมืองโคเปนเฮเกน (COPENHAGEN)
16.30 น. เรือสำราญ DFDS SEAWAYS สู่ เมืองโคเปนเฮเก้น ประเทศเดนมาร์คบนเรือท่านจะได้พบกับสิ่งอำนวยความสะดวก ดิสโก้เธค - บาร์ – ร้านค้าปลอดภาษีและอื่นๆอีกมากมาย
ค่ำ รับประทานอาหาค่ำแบบบุฟเฟ่ต์บนเรือ สไตน์สแกนดิเนเวียน
ที่พัก พักบนเรือ DFDS SEAWAYS

Day 7 : โคเปนเฮเกน
เช้า
รับประทานอาหารเช้าบนเรือ
09.30 น. เรือสำราญ DFDS ถึงเท่าเทียบเรือ เมืองโคเปนเฮเกน (COPENHAGEN) ประเทศเดนมาร์ค เมืองหลวง และเมืองชายฝั่งทะเลของประเทศเดนมาร์ก ตั้งอยู่ชายฝั่งตะวันออกของเกาะซีแลนด์ และเป็นย่านธุรกิจที่สำคัญ เนื่องจากมีการทำประมง และเป็นเมืองท่าของการขนส่งสินค้าการท่องเที่ยว และอุตสาหกรรม อีกทั้งยังเป็นเมืองใหญ่ที่สวยงาม และน่าสนใจด้วยมีลักษณะของการผสมผสานวิถีชีวิตหลากหลาย
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ นูฮาวน์ (NYHAVN) แหล่งท่องเที่ยวสำคัญอีกแห่งหนึ่งของเมือง เพราะมีร้านค้า ร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึกที่สวยงาม ทันสมัยประกอบกับมีเรือใบ และเรือสินค้าโบราณที่ได้รับการบูรณะซ่อมแซมอย่างดีถูกนำมาจอดทอดสมออยู่ริมสองข้างฝั่งแม่น้ำ ...
นำท่านสู่ ถ่ายรูปบริเวณลานกว้างหน้าพระราชวังอะมาเลียนบอร์ก (Amalienborg Palace) ซึ่งเป็นสถานที่ประทับของบรรดาเหล่าพระราชวงศ์แห่งเดนมาร์ก พระราชวังแห่งนี้ก่อสร้างตามแบบสถาปัตยกรรมร็อคโคโค ด้านหน้าของพระราชวังจะมีการเปลี่ยนทหารยามหน้าวังทุกวัน เหมือนกับพระราชวังบั๊กกิ้งแฮมในอังกฤษ อาคารของพระราชวังตั้งต่อกันคล้ายเป็นวงกลม บริเวณตรงกลางเป็นลานกว้างซึ่งรถสามารถแล่นผ่านไปมาได้อย่างสบาย เนื่องจากพระราชวังแห่งนี้ไม่มีรั้วกั้น จัตุรัสด้านหน้าของพระราชวัง ท่านจะพบกับอนุสาวรีย์ของกษัตริย์เดนมาร์กทรงม้า ดูสง่างามยิ่งนัก….
นำท่าน ถ่ายภาพกับเงือกน้อยลิดเดิ้ล เมอร์เมด (The Little Mermaid) ตำนานแห่งความรักของเงือกน้อยสัญลักษณ์ที่สำคัญของกรุงโคเปนเฮเก้น จากงานการประพัน ธ์อันลือชื่อของฮันส์ คริสเตียนแอนเดอร์สัน (Hans Christian Andersen) แอเรียล คือ ตัวละครสำคัญที่ทำให้กรุงโคเปนเฮเกนได้รับฉายาอีกอย่างหนึ่ง นอกจากสวรรค์แห่งเมืองท่าว่าเป็นเมืองแห่งความรักในเทพนิยายอีกด้วย นอกจากจะนั่งอวดโฉมอยู่ริมชายหาดแล้ว แอเรียล ยังปรากฏตัวอยู่ในโปสการ์ด และของที่ระลึก ไม่ว่าจะเป็น แม็กเน็ตแก้วน้ำ พวงกุญแจ ทั่วกรุงโคเปนเฮเกน
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก scandic hotel หรือเทียบเท่า

Day 8 : โคเปนเฮเกน-โดฮา-ประเทศไทย
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
09.30 น. (เวลาท้องถิ่น)  ออกเดินทางสู่ ประเทศไทย โดยสายการบินกาตาร์แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR162/QR830
*.*.*. แวะเปลี่ยนเครื่องบินที่โดฮา  16.35-20.15  *.*.*.

Day 9 : กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ)
07.05 น.
(เวลาท้องถิ่น) เดินทางถึง ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพระบบกดจองผ่าน web

** คลิกเลือกพีเรียดแล้วกดปุ่ม "จอง" ทางเราจะติดต่อกลับทันที
Sep 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
Oct 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
Nov 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
Dec 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
Jan 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Feb 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Mar 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Apr 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
May 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jun 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jul 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Aug 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 
 = วันที่ออกเดินทาง
ช่วงวันเดินทาง วัน ราคา จอง
04 – 12 ก.ย 2565 อาทิตย์ - จันทร์ 74,900
18 – 26 ก.ย 2565 อาทิตย์ - จันทร์ 74,900
25 ก.ย – 03 ต.ค 2565 อาทิตย์ - จันทร์ 74,900
02 – 10 ต.ค 2565 อาทิตย์ - จันทร์ 74,900
09 – 17 ต.ค 2565 อาทิตย์ - จันทร์ 74,900
16 – 24 ต.ค 2565 อาทิตย์ - จันทร์ 79,900
23 – 31 ต.ค 2565 อาทิตย์ - จันทร์ 79,900
06 – 14 พ.ย 2565 อาทิตย์ - จันทร์ 74,900
20 – 28 พ.ย 2565 อาทิตย์ - จันทร์ 74,900
27 พ.ย – 05 ธ.ค 2565 อาทิตย์ - จันทร์ 79,900
04 – 12 ธ.ค 2565 อาทิตย์ - จันทร์ 79,900
11 – 19 ธ.ค 2565 อาทิตย์ - จันทร์ 74,900
25 ธ.ค 2565 – 02 ม.ค 2566 อาทิตย์ - จันทร์ 84,900
30 ธ.ค 2565 – 07 ม.ค 2566 ศุกร์ - เสาร์ 84,900

ทัวร์สวีเดน ฟินแลนด์ นอร์เวย์ เดนมาร์ค เฮลซิงกิ อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมสวีเดน ฟินแลนด์ นอร์เวย์ เดนมาร์ค ราคาใกล้เคียงกัน