ทัวร์ ในประเทศ


รหัสโปรแกรม : 22175
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์ในประเทศ เชียงใหม่ ลำปาง แม่แตง by Air Asia 3 วัน 2 คืน
CMFD04 : เชียงใหม่ ลำปาง แม่แตง อ่างขาง พระใหญ่ไดบุตสึ By FD

3 วัน 2 คืน

เที่ยวภาคเหนือ สวนดอกไม้Flower Lover CNX แอร์ไดม่อน คาเฟ่ฮิโนกิแลนด์ วัดบ้านเด่น ดอยอ่างขาง ทะเลหมอกม่อนสน พระใหญ่ไดบุตสึ ลำปาง

Day 1 :
05.00น. พร้อมกันที่จุดนัดหมาย ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบินไทยแอร์เอเชีย เจ้าหน้าที่บริษัทฯให้การต้อนรับ
07.55น. บินลัดฟ้าสู่ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ สายการบิน Thai Air Asia เที่ยวบินที่ FD4102
09.20น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ นำท่านขึ้นรถตู้ปรับอากาศท่องเที่ยว Üเดินทางสู่แม่ริม แวะเที่ยวชมสวนดอกไม้ Flower Lovers CNX ในสวนจะมีการแบ่งพื้นที่ของดอกไม้สีสันชนิดต่างๆให้ท่านได้ถ่ายรูปสวยงาม(หรืออาจปรับเปลี่ยนเป็นสวนดอกไม้ใน อ.แม่ริม) Üนำท่านเดินทางสู่แม่แตง แวะ แอร์ไดมอนด์คาเฟ่  ร้านกาแฟบนเครื่องบินแห่งแรกในเชียงใหม่ บนเครื่อง AIRBUSA330-300 ที่ดัดแปลงเป็นร้านกาแฟจำลองบรรยากาศได้นั่งจิบกาแฟบนเครื่องบิน
เที่ยง       บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 1)
ชมความงดงาม อลังการ วัดเด่นสะหรีศรีเมืองแกน หรือ วัดบ้านเด่น ตุ้งอยู่บนเนินเขาเตี้ยๆมีภูมิทัศน์ที่สวยงาม มีรูปแบบสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานระหว่างศิลปะไทยและล้านนา Üตลาดม้งบ้านห้วยลึก อิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าชุมชนผลไม้ตามฤดูกาลÜฮิโนโกิแลนด์ อาณาจักรไม้ฮิโนกิที่จำลองบรรยากาศความเป็นญี่ปุ่น
เย็น    บริการอาหารเย็น (มื้อที่ 2)  ที่พัก: โรงแรมต้นฝางหรือระดับเทียบเท่า

Day 2 :
04.30   เดินทางสู่ดอยอ่างขาง ชมทะเลหมอกพร้อมวิวภูเขาที่มีความสวยงาม สัมผัสบรรยากาศยามเช้า ชมวิวพระอาทิตย์ขึ้นที่จุดชมวิวม่อนสน
บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 3) ข้าวต้ม Üสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง บริเวณโดยรอบจึงเต็มไปด้วยไร่สวนพืชผัก-ผลไม้เมืองหนาวและดอกไม้เมืองหนาวหลากหลายสายพันธุ์ ช่วงฤดูหนาวของทุกปีจะมีต้นซากุระออกดอกที่สวยงาม Üสวนดอกไม้เมืองหนาวสวน80 เป็นไฮไลท์สำหรับการเที่ยวชมดอยอ่างขาง ตั้งอยู่ใจกลางสถานีเกษตรÜไร่ชา2000 เป็นหุบเขาเล็กๆ แต่มากความสวยงาม ด้วยทัศนียภาพแห่งทะเลหมอก Üไร่สตรอเบอร์รี่บ้านนอแล บริเวณปลูกสตรอเบอร์รีพันธุ์พระราชทาน 80 ที่ใหญ่อันดับต้น ๆ ของไทย โดยชาวบ้านจะปลูกสตรอเบอร์รีไล่ระดับไปตามความสูงของภูเขา
เที่ยง       บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 4)
สวนสนแม่แตง ชมต้นสนปลูกเรียงกันอย่างสวยงาม แวะให้ท่านสูดอากาศ ถ่ายรูปสวยๆ Üประตูท่าแพ เป็นหนึ่งจุดเช็คอินไฮไลท์ของจังหวัด ถ่ายภาพเดินผ่านฝูงนกพิราบที่บินผ่านตัวไปมา
เย็น     ถนนคนเดินเชียงใหม่ แหล่งรวมสินค้าพื้นเมืองของที่ระลึกอิสระอาหารเย็น
ที่พัก: โรงแรม Peppery Hills Hotel หรือระดับเทียบเท่า

Day 3 :
เช้า          บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 5)
วัดพระธาตุดอยพระฌาน จ.ลำปาง วัดงามบนยอดดอยพระฌานชมพระใหญ่ไดบุตสึ องค์ใหญ่ แลนด์มาร์คใหม่ ตั้งโดดเด่นอยู่บนยอดเขาราวกับอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นÜวัดพระธาตุลำปางหลวง ตั้งอยู่บนเนินสูง มีความงดงามด้วยสถาปัตยกรรมเก่าแก่เป็นพระธาตุประจำปีฉลู
บ่าย      กาดทุ่งเกวียน  สุดยอดแหล่งของฝากภาคเหนือ ถึงเวลาสมควรนำท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่เพื่อเตรียมตัวเช็คอินเดินทางกลับกรุงเทพฯ
20.10น.  Üบินลัดฟ้าสู่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยสายการบิน Thai Air Asia เที่ยวบินที่ FD4117
21.35น.  เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิพร้อมความประทับใจ

 


ระบบกดจองผ่าน web

** คลิกเลือกพีเรียดแล้วกดปุ่ม "จอง" ทางเราจะติดต่อกลับทันที
Jan 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Feb 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Mar 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Apr 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
May 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jun 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jul 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Aug 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Sep 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Oct 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Nov 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Dec 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 
 = วันที่ออกเดินทาง
ช่วงวันเดินทาง วัน ราคา จอง
11 – 13 ธ.ค 2564 เสาร์ - จันทร์ 5,999 -
17 – 19 ธ.ค 2564 ศุกร์ - อาทิตย์ 5,999 FULL
07 – 09 ม.ค 2565 ศุกร์ - อาทิตย์ 5,999 -
14 – 16 ม.ค 2565 ศุกร์ - อาทิตย์ 5,999 -
21 – 23 ม.ค 2565 ศุกร์ - อาทิตย์ 5,999 FULL
18 – 20 ก.พ 2565 ศุกร์ - อาทิตย์ 5,999

ทัวร์ในประเทศ เชียงใหม่ อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมในประเทศ ราคาใกล้เคียงกัน