โรงแรม


=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
รหัสแพ็คเกจ : 22153
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสแพ็คเกจ..ทุกครั้งที่สอบถาม

โรงแรมในประเทศ PACKAGE PANAN KRABI RESORT

3 วัน 2 คืน

เที่ยวทะเลภาคใต้ พัก Panan krabi Resort #กระบี่
3,333 บาท / ท่าน

DELUXE CLIFF VIEW

ราคารวมตั๋วเครื่องบิน ไป- กลับ  สุวรรณภูมิ- กระบี่

ชั้นประหยัด สายการบินไทยเวียดเจ็ท

ไม่รวมค่าน้ำหนักกระเป๋า

ราคาเริ่มต้นสำหรับเดือน 1 พฤศจิกายน - 31 พฤศจิกายน 2564

3,633 บาท / ท่าน

DELUXE CLIFF VIEW

ราคารวมตั๋วเครื่องบิน ไป- กลับ  สุวรรณภูมิ- กระบี่

ชั้นประหยัด สายการบินไทยเวียดเจ็ท

ไม่รวมค่าน้ำหนักกระเป๋า

ราคาเริ่มต้นสำหรับ เดือน ธันวาคม 2564 – เดือน มีนาคม 2565


โรงแรมในประเทศ PACKAGE อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมในประเทศ ราคาใกล้เคียงกัน