ทัวร์ ในประเทศ


=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
รหัสโปรแกรม : 22107
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์ในประเทศ น่าน สะปัน ปัว บ่อเกลือ by รถโค้ช / Coach Bus 4 วัน 2 คืน
NNBS02 : น่าน สะปัน ปัว บ่อเกลือ

4 วัน 2 คืน

เที่ยวภาคเหนือ สะปัน ปัว บ่อเกลือ พักปัว1คืน เมืองน่าน1คืน

Day 1 :
18
.00น.  จุดนัดหมาย ปั๊ม Shell แม็คโครแจ้งวัฒนะ เจ้าหน้าที่บริษัทฯคอยให้การต้อนรับ สมควรแก่เวลาออกเดินทางสู่ จังหวัดน่าน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ11ชั่วโมง) อิสระให้ทุกท่านพักผ่อนบนรถตามอัธยาศัย

Day 2 :
เช้า        เดินทางถึง จังหวัดน่าน แวะจุดพักรถเพื่อให้ท่านได้ทำธุระส่วนตัว
เมืองน่านบริการอาหารเช้า (มื้อที่ 1) (เปลี่ยนยานพาหนะเป็นรถตู้) วัดพระธาตุเขาน้อย อยู่บนยอดดอยเขาน้อยมีองค์พระพุทธรูปปางลีลาองค์ใหญ่ตั้งสง่างามอยู่บนยอดเขาอย่างสวยงาม เดินทางสู่เส้นทางสันติสุข-บ่อเกลือ นำท่านแวะ คาเฟ่เดอะวิว@กิ่วม่วง ชมวิวทิวทัศน์ภูเขาเขียวขจี  แวะถ่ายรูปจุดชมวิว โค้งหมายเลข3 เดินทางสู่ อ.บ่อเกลือ                                      
เที่ยง      บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 2)
              นำท่านเดินทางสู่ Üบ่อเกลือโบราณ บ่อเกลือสินเธาว์ภูเขาหนึ่งเดียวในโลก  อัศจรรย์เกลือภูเขาหนึ่งเดียวในโลก Üสะปัน จุดชมวิวสะพาน ชมบรรยากาศ สูดอากาศบริสุทธิ์ Ü หยุดเวลาคาเฟ่ ร้านกาแฟวิวหลักล้านล้อมรอบด้วยสายหมอกและขุนเขาสลับซับซ้อนที่สวยงาม Üแวะชมวิว ถ่ายรูปสวยงาม จุดชุมวิวภูคา 1715 Üเดินทางสู่ อำเภอปัว Üแวะ วัดภู เก็ต วัดที่มีภูมิทัศน์และวิวที่สวยงาม มีระเบียงชมวิวทุ่งนากว้างใหญ่หลังวัด
เย็น        บริการอาหารเย็น (มื้อที่ 3)
              ที่พักแรม : โรงแรม ชมพูภูคา รีสอร์ท หรือระดับเทียบเท่า

Day 3 :
เช้า        บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 4)
              นำท่านขึ้นรถโค้ชเดินทางสู่ Ü ร้านกาแฟไทลื้อและลำดวนผ้าทอ ให้ท่านอิสระชมวิว จิบเครื่องดื่ม กาแฟ และจิบบรรยากาศสไตล์ไทลื้อพื้นบ้าน เดินทางสู่Üเมืองน่านÜเฮือนฮังต่อ กาแฟน่าน ร้านกาแฟบรรยากาศดี มีมุมให้ถ่ายรูปสวยๆ มีกาแฟรสชาติอร่อย อิสระให้ท่านเลือกซื้อทาน ถ่ายภาพตามอัธยาศัย
เที่ยง      บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 5)
วัดมิ่งเมือง วัดสีขาวเมืองน่าน สักการะศาลหลักเมืองน่าน วัดภูมินทร์ ภาพกระซิบรักบันลือโลก วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร เป็นวัดที่มีความงดงามมากสร้างขึ้นโดยพญาภูเข่ง อายุมากกว่า 600 ปี ประกอบด้วยวิหารขนาดใหญ่ สถาปัตยกรรมแบบล้านนาไทย ภายในวัดยังประดิษฐานเจดีย์ช้างค้ำทรงลังกา สูงตระหง่าน Üถ่ายรูป อุโมงค์ลีลาวดี
เย็น        บริการอาหารเย็น (มื้อที่6)
ที่พักแรม : โรงแรมน้ำทองน่านหรือโรงแรม ดิ อิมเพรส น่าน หรือระดับเทียบเท่า

Day 4 :
เช้า         บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 7)
พระธาตุแช่แห้ง เป็นพระธาตุประจำคนเกิดปีเถาะ พระธาตุคู่บ้านคู่เมืองของชาวน่าน สันนิษฐานว่ามี อายุราว 600 ปี พญาการเมืองโปรดให้สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 1891 เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ที่ได้มาจาก กรุงสุโขทัย เป็นศิลปะการก่อสร้าง ที่มีความวิจิตรงดงาม ของภาคเหนือ ที่ได้รับอิทธิพลการก่อสร้างมาจากเจดีย์พระธาตุหริภุณไชยÜเดินทางจากน่านสู่จังหวัดแพร่
เที่ยง      บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 8)
แวะวัดพระธาตุช่อแฮ พระธาตุประจำปีขาล เดินทางกลับ
              เดินทางต่อกลับสู่กรุงเทพฯ (ใช้เวลาประมาณ 8ชั่วโมง) ถึงปลายทาง นนทบุรีเวลาโดยประมาณ23.00น.โดยสวัสดิภาพ


ระบบกดจองผ่าน web

** คลิกเลือกพีเรียดแล้วกดปุ่ม "จอง" ทางเราจะติดต่อกลับทันที
Jan 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Feb 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Mar 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Apr 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
May 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jun 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jul 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Aug 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Sep 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Oct 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Nov 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Dec 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 
 = วันที่ออกเดินทาง
ช่วงวันเดินทาง วัน ราคา จอง
03 – 06 ธ.ค 2564 ศุกร์ - จันทร์ 6,999 FULL
30 ธ.ค 2564 – 02 ม.ค 2565 พฤหัส - อาทิตย์ 6,999 FULL

ทัวร์ในประเทศ น่าน อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมในประเทศ ราคาใกล้เคียงกัน