ทัวร์ ในประเทศ


ทัวร์เที่ยวไทย ภูเก็ต ล่องเรือ เที่ยวเกาะเฮ เที่ยวทะเลภาคใต้ ภูเก็ต เล่นน้ำเกาะเฮ เดินเล่นย่านตึกเก่า Three Monkey Cafe เดิน Sky Walk #ทัวร์เที่ยวไทย
รหัสโปรแกรม : 22087
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์ในประเทศ ทัวร์เที่ยวไทย ภูเก็ต ล่องเรือ เที่ยวเกาะเฮ by VietJet Air 3 วัน 2 คืน
TTHKT02 : ภูเก็ต ล่องเรือ Coral Island BY VZ

3 วัน 2 คืน

เที่ยวทะเลภาคใต้ ภูเก็ต เล่นน้ำเกาะเฮ เดินเล่นย่านตึกเก่า Three Monkey Cafe เดิน Sky Walk #ทัวร์เที่ยวไทย

     Day 1 : สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินภูเก็ต - วัดพระทอง - ย่านตึกเก่า -        พระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคคีรี - Tree Monkey Café   

     04.00 น. / 05.00 น.              พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์ D ชั้น 4 ทางเข้าประตู 3 นำท่านเช็คอินรับตั๋วเครื่องบิน  
     06.15 น. / 07.00 น.              เหินฟ้าบินตรงสู่ เมืองภูเก็ต โดยสายการบิน ไทยเวียดเจ็ท เที่ยวบินที่ VZ300 / VZ314
     07.45 น. / 08.30 น.              เดินทางถึง สนามบินจังหวัดภูเก็ต
     เดินทางสู่  วัดพระทอง เป็นวัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองภูเก็ต มีพระพุทธรูปขนาดใหญ่ผุดขึ้นมาจากพื้นดินเพียงครึ่งองค์อันเป็นที่มาของชื่อวัดพระทองหรือวัดพระผุด ตามตำนานเล่าว่าเมื่อสมัยพม่ายกทัพมาตีเมืองถลาง พยายามที่จะขุดองค์พระผุดขึ้นมาเพื่อนำกลับไปยังพม่าด้วย แต่ไม่ว่าจะพยายามขุดลงไปเมื่อไหร่ก็จะมีฝูงแตนออกมาไล่ต่อยจนต้องเลิกล้มไปในที่สุด
    เดินทางสู่  ย่านตึกเก่าเมืองภูเก็ต เป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คท่องเที่ยวสำคัญในจังหวัดภูเก็ต ที่ให้เราดื่มด่ำไปกับความสวยงามของอาคารสไตล์ชิโน โปรตุกีส ที่ตั้งเด่นเป็นสง่าตลอดสองฝั่งถนน
     เที่ยง                รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารทุ่งคากาแฟ
     บ่าย                 
     เดินทางสู่  พระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคคีรี หรือ พระใหญ่ ภูเก็ต ประดิษฐานอยู่ที่เขานาคเกิด เลยจากวัดฉลองไป เป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของ จังหวัดภูเก็ตในกลุ่มนักท่องเที่ยว ลักษณะเด่นของพระใหญ่ ได้แก่ พระพุทธรูปปางมารวิชัยขนาดใหญ่เห็นได้รอบเกาะภูเก็ต โดยมีนัยสำคัญใน การก่อสร้างเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของความสันติ ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวและความหวัง การก่อสร้างพระพุทธรูปมิ่งมงคลเอกนาคคีรี สำเร็จได้ด้วย การร่วมมือร่วมใจบริจาคของประชาชนชาวไทยและชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย หากคุณมีโอกาสมาเยือนภูเก็ต ควรหาโอกาสไปกราบไหว้ เคารพสักการะที่วัดพระใหญ่บนเขานาคเกิดและชมทัศนียภาพที่สวยงามของเกาะภูเก็ตในมุมสูง
     เดินทางสู่  THREE MONKEYS ทรีมังกี้ เป็นร้านสวยใจกลางเมืองภูเก็ตในตกแต่งแบบทรอปิคอล ใจกลางป่า รายล้อมด้วยธรรมชาติและต้นไม้ใหญ่ ได้ดื่มด่ำไปกับวิวสีเขียวที่สดชื่นกับการตกแต่งที่สุดบูติคออกแนวบาหลีนิดๆ ตัวร้านตั้งอยู่บนเขาทำให้สามารถมองเห็นวิวในมุมสูงของภูเก็ตได้อย่างสวยงาม ให้ทุกท่านได้ถ่ายรูปในมุมสูงวิวรอบเมืองภูเก็ต และให้ทุกท่าน ได้ร่วมกิจกรรม Sky Walk เดินบนมุมสูงในบรรยากาศธรรมชาติ จะเห็นถึงความร่มรื่น และธรรมชาติที่มีความอุดมสมบูรณ์ตลอดการเดินบน Sky Walk
     ค่ำ  อาหารค่ำอิสระ
     นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม ป่าตอง เบย์ฮิลล์ หรือระดับเทียบเท่า

     Day 2 : วัดฉลอง - สปีดโบ๊ท ขึ้นเกาะเฮ - หมูกระทะ ณ โรงแรม

    เดินทางสู่  นำท่านเข้าเยี่ยมชม วัดฉลอง หรือ วัดไชยธาราราม เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางศาสนาในจังหวัดภูเก็ต เป็นวัดที่มีประวัติความเป็นมายาวนาน และมีความสวยงามที่สุดในภูเก็ต วัดแห่งนี้มีชื่อเสียงจากความศักดิ์สิทธิ์ของ หลวงพ่อแช่ม อดีตเจ้าอาวาสวัดฉลอง ไม่เฉพาะชาวภูเก็ตเท่านั้นที่เคารพ และ นับถือในความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อแช่ม ชื่อเสียงของหลวงพ่อแช่มไกลออกไปถึงประเทศเพื่อนบ้านอย่างมาเลเซีย 
    เดินทางสู่ เกาะเฮ โดยสปีดโบ๊ท เกาะเฮ หรือที่ชาวต่างชาติจะเรียกันว่า Coral Island เป็นเกาะเล็กๆ ที่ตั้งอยู่ใน ตำบลราไวย์ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของภูเก็ต เพราะเป็นเกาะสวย งามมากน้ำใส ท่านสามารถเล่นน้ำหน้าหาด, ว่ายน้ำ, ดำน้ำดูแนวปะการัง หรือเลือกทำกิจกรรมทางน้ำต่างๆ เช่น เรือกล้วย เจ็ทสกี เรือลากร่ม และพายแคนู (กิจกรรมดังกล่าว ไม่รวมในราคาโปรแกรมทัวร์) รวมเครื่องดื่มแบบไม่มีแอลกอฮอล์ 1 แก้ว / ท่าน
    เที่ยง  อาหารกลางวันอิสระ
    เย็น  นำท่านลับสู่ฝั่ง จากนั้นนำทุกท่านเดินทางกลับสู่ที่พัก ให้ทุกท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย
     ค่ำ  อาหาร บริการท่านด้วยหมูกระทะ แบบเซ็ตไม่รวมเครื่องดื่ม
    นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม ป่าตอง เบย์ฮิลล์ หรือระดับเทียบเท่า

     Day 3 : ชมวิว 3 อ่าว - KING POWER PHUKET - ร้านไข่มุก - ร้านของฝากแม่จู้ -จุดชมวิวเครื่องบินหาดไม้ขาว - สนามบินสุวรรณภูมิ

    เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
    เดินทางสู่ จุดชมวิวเขาสามหาด (View Point) เป็นความมหัศจรรย์ของธรรมชาติที่่บรรจงสร้างอย่างตั้งใจ โดยสามารถมองเห็นทิวทัศน์ของเวิ้งอ่าว 3 อ่าว ได้แก่ อ่าวกะตะน้อย อ่าวกะตะ และอ่าวกะรน ซึ่งเป็นทัศนียภาพที่สวยงามมาก จนมักมีคนพูดกันว่าหากใครามาภูเก็ตแล้ว ไม่ได้มาถ่ายภาพที่จุดชมวิวแห่งนี้ ถือว่ามาไม่ถึงภูเก็ต จุดชมวิวสามอ่าวตั้งอยู่ระหว่างเส้นทางถนนรอบเกาะ จากหาดในหานไปหาดกะตะน้อย
    เดินทางสู่  KING POWER PHUKET ให้ทุกท่านเลือกซื้อสินค้าปลอดภาษี (เฉพาะกลุ่มสินค้าที่ทางลูกค้า สามารถซื้อได้โดยไม่จำเป็นต้องมีเที่ยวบินระหว่างประเทศ)
    เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน  ณ ร้านอาหารต้นโอ๊ค
    เดินทางสู่  เครื่องประดับไข่มุกอันดามัน อัญมณีแห่งทะเลภูเก็ต ที่มีความสวยงามไม่แพ้ที่ไหน ภูเก็ตเป็นแหล่งผลิตไข่มุกน้ำเค็มที่มีเพียงไม่กี่แห่งในประเทศไทย ด้วยสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่เหมาะสมกับการเพาะเลี้ยงทำให้อัญมณีเม็ดกลมแวววาวนี้กลายเป็นอีกหนึ่งอัตลักษณ์ของจังหวัดภูเก็ต
    เดินทางสู่  นำทุกท่านเดินทางซื้อของฝากกลับกรุงเทพฯ ณ ร้านของฝากแม่จู้
    เดินทางสู่  จุดชมวิวเครื่องบิน หาดไม้ขาว นับว่าจุดถ่ายรูปบริเวณหาดไม้ขาวเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่ไม่ควรพลาดที่จะถ่ายรูปบนชายหาดสวยๆ คู่กับเครื่องบิน ที่บางลำอยู่ใกล้เพียงแค่เอื้อมเท่านั้นเอง เนื่องจากจุดนี้ เป็นจุดเครื่องบินแลนดิ้งเพื่อที่จะลงจอดที่สนามบินภูเก็ตซึ่งอยู่ใกล้กับชายหาด เพราะฉะนั้นถ้าต้องการที่จะได้รูปคู่กับเครื่องบินในขณะที่กำลังบินอยู่บนท้องฟ้าต้องมาที่นี่เท่านั้น รับรองมาแล้วไม่ผิดหวัง
     22.00 น. / 23.15 น.         นำท่านเหินฟ้ากลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน ไทยเวียดเจ็ท เที่ยว/บินที่ VZ313 / VZ317
     23.30 น. / 00.45 น.          เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพฯ


ส่ง Email ให้เพื่อน

ระบบกดจองผ่าน web

** คลิกเลือกพีเรียดแล้วกดปุ่ม "จอง" ทางเราจะติดต่อกลับทันที
Dec 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 9,999
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 9,999
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jan 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
Feb 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Mar 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Apr 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
May 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jun 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jul 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Aug 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Sep 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Oct 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Nov 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 
 = วันที่ออกเดินทาง
ช่วงวันเดินทาง วัน ราคา จอง
05 – 07 พ.ย 2564 ศุกร์ - อาทิตย์ 9,999
5,999
- *ราคานี้สำหรับโปรทัวร์เที่ยวไทย*
19 – 21 พ.ย 2564 ศุกร์ - อาทิตย์ 9,999
5,999
- *ราคานี้สำหรับโปรทัวร์เที่ยวไทย*
03 – 05 ธ.ค 2564 ศุกร์ - อาทิตย์ 9,999
5,999
- *ราคานี้สำหรับโปรทัวร์เที่ยวไทย*
17 – 19 ธ.ค 2564 ศุกร์ - อาทิตย์ 9,999
5,999
*ราคานี้สำหรับโปรทัวร์เที่ยวไทย*
24 – 26 ธ.ค 2564 ศุกร์ - อาทิตย์ 9,999
5,999
*ราคานี้สำหรับโปรทัวร์เที่ยวไทย*
07 – 09 ม.ค 2565 ศุกร์ - อาทิตย์ 9,999
5,999
*ราคานี้สำหรับโปรทัวร์เที่ยวไทย*
14 – 16 ม.ค 2565 ศุกร์ - อาทิตย์ 9,999
5,999
*ราคานี้สำหรับโปรทัวร์เที่ยวไทย*
21 – 23 ม.ค 2565 ศุกร์ - อาทิตย์ 9,999
5,999
*ราคานี้สำหรับโปรทัวร์เที่ยวไทย*
28 – 30 ม.ค 2565 ศุกร์ - อาทิตย์ 9,999
5,999
*ราคานี้สำหรับโปรทัวร์เที่ยวไทย*

ทัวร์ในประเทศ ทัวร์เที่ยวไทย อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมในประเทศ ราคาใกล้เคียงกัน