ทัวร์ ในประเทศ


น่าน สะปัน ปัว บ่อเกลือ เที่ยวภาคเหนือ สะปัน ปัว บ่อเกลือ
#ทัวร์เที่ยวไทย
รหัสโปรแกรม : 22080
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์ในประเทศ น่าน สะปัน ปัว บ่อเกลือ by รถโค้ช / Coach Bus 4 วัน 2 คืน
TTNNT03 : ทัวร์เที่ยวไทย น่าน สะปัน ปัว บ่อเกลือ BY BUS

4 วัน 2 คืน

เที่ยวภาคเหนือ สะปัน ปัว บ่อเกลือ #ทัวร์เที่ยวไทย

Day 1 :
12.30 น.     พร้อมกันที่จุดนัดหมาย ท่าอากาศยานดอนเมือง เคาน์เตอร์สายการบินไทยแอร์เอเชีย เจ้าหน้าที่บริษัทฯคอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก
15.10 น.    บินลัดฟ้าสู่ท่าอากาศยานน่านนคร สายการบินAir Asia เที่ยวบินที่ FD3556
16.30 น.    เดินทางถึงท่าอากาศยานน่านนคร รับสัมภาระเรียบร้อย นำท่านขึ้นรถตู้ปรับอากาศเดินทางท่องเที่ยว เดินทางสู่Üพระธาตุแช่แห้ง เป็นพระธาตุประจำคนเกิดปีเถาะ พระธาตุคู่บ้านคู่เมืองของชาวน่าน สันนิษฐานว่ามี อายุราว 600 ปี พญาการเมืองโปรดให้สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 1891 เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ที่ได้มาจาก กรุงสุโขทัย เป็นศิลปะการก่อสร้าง ที่มีความวิจิตรงดงาม ของภาคเหนือ ที่ได้รับอิทธิพลการก่อสร้างมาจากเจดีย์พระธาตุหริภุณไชย Üจากนั้นสัมผัสวัฒนธรรมพื้นเมือง ถนนคนเดิน กาดข่วงเมืองน่าน  (ตลาดกลางคืนที่นี้ เปิดทุกศุกร์-อาทิตย์) อิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าของแฮนด์เมดต่างๆ อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย สัมผัสบรรยากาศขันโตกเมืองน่าน
ที่พักแรม : โรงแรมน้ำทองน่าน หรือโรงแรม ดิ อิมเพรส น่าน(สำรอง)

Day 2 :
ช้า         บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 1)
วัดพระธาตุเขาน้อย อยู่บนยอดดอยเขาน้อยมีองค์พระพุทธรูปปางลีลาองค์ใหญ่ตั้งสง่างามอยู่บนยอดเขาอย่างสวยงาม เดินทางสู่เส้นทางสันติสุข-บ่อเกลือ นำท่านแวะ คาเฟ่เดอะวิว@กิ่วม่วง ชมวิวทิวทัศน์ภูเขาเขียวขจี แวะถ่ายรูปจุดชมวิว โค้งหมายเลข3 เดินทางสู่ อ.บ่อเกลือ                                                                                                                                เที่ยง       บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 2)
              นำท่านเดินทางสู่ Üบ่อเกลือโบราณ บ่อเกลือสินเธาว์ภูเขาหนึ่งเดียวในโลก  อัศจรรย์เกลือภูเขาหนึ่งเดียวในโลก Üสะปัน จุดชมวิวสะพาน ชมบรรยากาศ สูดอากาศบริสุทธิ์ Üแวะชมวิว ถ่ายรูปสวยงาม จุดชุมวิวภูคา 1715 Üเดินทางสู่ อำเภอปัว Üแวะ วัดภู เก็ต วัดที่มีภูมิทัศน์และวิวที่สวยงาม มีระเบียงชมวิวทุ่งนากว้างใหญ่หลังวัด
เย็น         บริการอาหารเย็น (มื้อที่ 3)
              ที่พักแรม : โรงแรม ชมพูภูคา รีสอร์ท

Day 3 :
เช้า         บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 4)
นำท่านเดินทางสู่ ร้านกาแฟไทลื้อและลำดวนผ้าทอ ให้ท่านอิสระชมวิว จิบเครื่องดื่ม กาแฟ และจิบบรรยากาศสไตล์ไทลื้อพื้นบ้าน เดินทางสู่ เมืองน่าน วัดภูมินทร์ ภาพกระซิบรักบันลือโลก  วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร เป็นวัดที่มีความงดงามมากสร้างขึ้นโดยพญาภูเข่ง อายุมากกว่า 600 ปี ประกอบด้วยวิหารขนาดใหญ่ สถาปัตยกรรมแบบล้านนาไทย ภายในวัดยังประดิษฐานเจดีย์ช้างค้ำทรงลังกา สูงตระหง่าน ถ่ายรูป อุโมงค์ลีลาวดี
เที่ยง       บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 5)
ถึงเวลาสมควรนำท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานน่านนคร เพื่อเตรียมตัวเช็คอินเดินทาง
16.55น.  บินลัดฟ้าสู่ ท่าอากาศยานดอนเมืองโดยสายการบินAir Asia เที่ยวบินที่ FD3557
18.05น.  เดินทางถึงท่าอากาศยานดอนเมืองพร้อมความประทับใจ


ส่ง Email ให้เพื่อน

ระบบกดจองผ่าน web

** คลิกเลือกพีเรียดแล้วกดปุ่ม "จอง" ทางเราจะติดต่อกลับทันที
Dec 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 9,999
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 9,999
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jan 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 9,999
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Feb 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Mar 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Apr 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
May 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jun 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jul 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Aug 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Sep 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Oct 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Nov 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 
 = วันที่ออกเดินทาง
ช่วงวันเดินทาง วัน ราคา จอง
04 – 07 ธ.ค 2564 เสาร์ - อังคาร 9,999
4,199
*ราคานี้สำหรับโปรทัวร์เที่ยวไทย*
10 – 13 ธ.ค 2564 ศุกร์ - จันทร์ 9,999
4,199
FULL *ราคานี้สำหรับโปรทัวร์เที่ยวไทย*
01 – 04 ม.ค 2565 เสาร์ - อังคาร 9,999
4,199
*ราคานี้สำหรับโปรทัวร์เที่ยวไทย*

ทัวร์ในประเทศ น่าน อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมในประเทศ ราคาใกล้เคียงกัน