แพ็คเกจทัวร์ ในประเทศ


กระบี่ เกาะห้อง ล่องเรือยอร์ชซันเซ็ท เที่ยวภาคใต้ ล่องเรือยาวชมป่าโกงกาง ตรัง ถ้ำเลเขากรอบ วังเทพธาโร บุฟเฟต์ซีฟู้ดปิ้งย่าง 1 มื้อ อาหาร 7 มื้อ ที่พักพร้อมอาหารเช้า รถบริการตามโปรแกรม 4ท่านเดินทางได้ทุกวัน
=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
รหัสแพ็คเกจ : 22056
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสแพ็คเกจ..ทุกครั้งที่สอบถาม

แพ็คเกจทัวร์ในประเทศ กระบี่ เกาะห้อง ล่องเรือยอร์ชซันเซ็ท 3 วัน 2 คืน
PK131 : กระบี่ เกาะห้อง ล่องเรือยอร์ชซันเซ็ท

3 วัน 2 คืน

เที่ยวภาคใต้ ล่องเรือยาวชมป่าโกงกาง ตรัง ถ้ำเลเขากรอบ วังเทพธาโร บุฟเฟต์ซีฟู้ดปิ้งย่าง 1 มื้อ อาหาร 7 มื้อ ที่พักพร้อมอาหารเช้า รถบริการตามโปรแกรม 4ท่านเดินทางได้ทุกวัน

Day 1 :
08.30 น. 
รับคณะ ณ สนามบินกระบี่ นั่งรถตู้ วีไอพี 10 ที่นั่ง เข้าตัวเมืองกระบี่
ลงเรือหางยาวท้องถิ่นชมป่าโกงแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำของ จ.กระบี่ ไปชมความอุดมสมบูรณ์และความสวยงาม ของป่าโกงกาง ออกจากป่าโกงกาง ไปรับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 1 ) ณ ร้านขนาบน้ำวิว
หลังอาหาร นำท่านถ่ายรูป เขาขนาบน้ำ เป็นภูเขาสองลูกสูงประมาณ 100 เมตร ขนาบแม่น้ำกระบี่ และ ประติมากรรมปูดำ ประติมากรรมปูดำ หรือรูปปั้นปูดำยักษ์ ประกอบไปด้วยตัวแม่ 1 ตัว และตัวลูก 3 ตัว สร้างขึ้นจากทองคำเหลืองรมคำ สื่อถึงความสัมพันธ์ของครอบครัว สอดคล้องกับคำขวัญของจังหวัดกระบี่ “กระบี่เมืองน่าอยู่ ผู้คนน่ารักมุ่งหน้าสู่ วัดบางโทง เป็นวัดที่มั่นคงและได้รับการ พระราชทาน วิสุงคามสีมา เมื่อวันที่13 กุมภาพันธ์ 2496 เคยรุ่งเรืองในด้านการศึกษา การเรียน การสอน มีความสวยงามและความโดดเด่นขององค์พระมหาธาตุเจดีย์ มีความสูง 95 เมตร ที่ตกแต่งพุทธสถานที่สวยงาม มีความ คล้ายคลึงกับ พุทธคยา สถานที่ที่พระพุทธเจ้า ตรัสรู้ ในอำเภอคยา รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย
17.00 น.       นำคณะเช็คอินเข้าสู่โรงแรมที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย
18.30 น.        รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 2) ร้านเรือนทิพย์
20.00 น.        กลับเข้าสู่โรงแรมที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

Day 2 :
07.00 น.       รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 3 ) ณ ห้องอาหารโรงแรมที่พัก
09.00 น.       ออกเดินทางไปยังจุดชมวิว เขาทองฮิลล์ วิวทะเล วิวสวยหลักล้าน
12.00 น.       รับประทานอาหารกลางวันแบบเซ็ทโต๊ะ (มื้อที่ 4) ณ ร้านเขาทองเทอเรส
13.30 น.     ออกเดินทาง ไปยังท่าเรืออ่าวท่าเลน
14.00 น.     ลงเรือยอร์ช ออกเดินทาง จากท่าเรืออ่าวท่าเลน ไปยังเกาะผักเบี้ย ทำกิจกรรมดำน้ำตื้นดูปลาสวยงามออกจากเกาะผักเบี้ย เดินทางไปยังลาดิงเพื่อชมความงามของทัศนียภาพ เก็บภาพบรรยากาศและเดินทางไปยังเกาะห้องลากูน  เยี่ยมชมความงาม ภายในเกาะห้อง
ขึ้นชมจุดชมวิว 360 องศา แลนมาร์คแห่งใหม่ของกระบี่
รับประทานอาหารเย็น  บนเรือ (มื้อที่ 5) ก่อนออกจากเกาะเพื่อไปยังเกาะห้องกระบี่ ทำกิจกรรม เล่นน้ำ และดำน้ำตื้นได้
ได้เวลา เรือล่องออกจากเกาะห้องชมบรรยากาศพระอาทิตย์ตก ระหว่างเดินทางกลับ
19.00 น.       เดินทางกลับถึงท่าเรืออ่าวท่าเลน พร้อมกับ ความประทับใจ
19.30 น.       นำคณะกลับเข้าสู่ที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย      

Day 3 :            
07.00 น. 
      รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 6 ) ณ ห้องอาหารโรงแรมที่พัก
08.00 น.        เช็คเอ้าท์ ออกเดินทาง แวะช้อปปิ้ง ซื้อของฝาก ของที่ระลึก
มุ่งหน้าไปยัง ถ้ำเลเขากอบ (Unseen Thailand) ซึ่งตั้งอยู่ที่ อ.ห้วยยอดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติ สำหรับผู้ที่ชอบ การผจญภัย เพราะถ้ำแห่งนี้มีทางน้ำ ใต้ดินไหล ผ่าน ต้องใช้เรือล่องตามลำน้ำเข้าไปข้างใน เพื่อ ไปชมหินงอกหินย้อยอันงดงาม ซึ่งยังมีการ ก่อตัว ของหินอยู่ ภายในสลับซับซ้อนมีถ้ำต่างๆ หลาย สิบถ้ำ แต่ที่เปิดให้เที่ยวชมด้วยการล่องเรือมี เพียง 5 ถ้ำ (ใช้ระยะเวลาเดินทางประมาณ 45 นาที)
เดินทางถึงบริเวณถ้ำเลเขากอบ นำท่านลงเรือไฟเบอร์+ล่องธาราใต้พิภพ พบความมหัศจรรย์ของโลกใต้หล้า การผจญภัยเล็กๆ ในถ้ำเลเขากอบ เพื่อชมหนึ่งความอัศจรรย์ของธรรมชาติของถ้ำ
บนแผ่นดิน แต่ต้องนั่งเรือลอดไปตามลำธารใต้ภูเขา เอนตัวราบชมความงามของหลอดหินย้อยและหินคด ประติมากรรมธรรมชาติซึ่งหาชมได้ยากยิ่งในที่อื่นๆ ระยะทางประมาณ 4 กม. มีโถงถ้ำหลายแห่ง เช่น ถ้ำคนธรรพ์ ถ้ำรากไทร ถ้ำเจ้าสาว และถ้ำท้องพระโรง ท่านสามารถเลือกชมผลิตภัณฑ์ หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ของตำบลเขากอบ อาทิ ไม้แกะสลักเทพธาโรซึ่งเป็นไม้หอมที่ขึ้นชื่อของจังหวัดตรัง บริเวณถ้ำเลเขากอบ
จากนั้นออกเดินทางไปยัง วังเทพธาโร  ชมงานศิลปะจากเศษไม้และรากไม้เทพทาโร  ที่ถูกสร้างขึ้นมาให้มีชีวิตเป็นรูปต่างๆ ทำคำสอนพระพุทธเจ้า เป็น ไทย อังกฤษ จีน บนเนื้อที่กว่า 25 ไร่  เป็นที่ตั้งของวังมังกรงานศิลปะที่นายจรูญ  แก้วละเอียด เนรมิตนำเอาเศษซากไม้และรากไม้เทพทาโร หรือ ไม้จวง มาสร้างเป็นมังกรหลายขนาด  โดยการนำซากไม้มาสร้างมังกรตั้งแต่ตัวแรกจนถึงตัวที่ 88 โดยมังกรตัวที่ 87 เป็นมังกรแม่คือมังกรน้ำให้น้ำกับโลกมนุษย์ เพื่อไม่ให้เกิดภัยแล้ง ไม่ให้เกิดอุกภัย ส่วนมังกรตัวที่ 88 เป็นมังกรเพศผู้ เป็นมังกรไม้ที่สร้างที่ขึ้นใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและใหญ่ที่สุดในโลกก็ว่าได้ มังกรตัวนี้ บ่งบอกถึงพลังอำนาจของแผ่นดิน
12.30 น.       รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 7) ณ ร้านเฌอบึง
เดินทางสู่ น้ำตกร้อน UNSEEN IN THAILAND อีกแห่งหนึ่งของจังหวัดกระบี่ ตัวน้ำตกตั้งอยู่ใน อ.คลองท่อม เมื่อเราเดินทางไปถึง ก็จะต้อง เดินเท้าเข้าไปอีก ประมาณ 400 เมตร ก็จะถึงตัวน้ำตก  ผ่านเส้นทางศึกษาธรรมชาติระหว่างทางอาจพบ กับหินรูปหน้า หน้าตาประหลาดใต้น้ำอีกด้วย นอกจากนี้ยังมีบ่อกักเก็บน้ำร้อนก่อน ทางเข้าน้ำตก นักท่องเที่ยว มักลงไปแช่น้ำ เพื่อรักษาสุขภาพ และความสบายตัว มีอุณหภูมิ ประมาณ 40-50 องศา (เพื่อให้ ได้ผลที่ดีที่สุดกับสุขภาพควรแช่ประมาณ 15 นาที)
มุ่งหน้าสู่ สระมรกต เดินเส้นทางศึกษาธรรมชาติเขานอจู้จี้ ป่าดิบชื้นที่ราบต่ำผืนสุดท้ายของประเทศไทย เป็นสถานที่ ที่มีนกแต้วแร้วท้องดำ นกที่ครั้งหนึ่งเคยได้สูญพันธ์ไปแล้วในโลกนี้ แต่มาพบที่นี่ซึ่งมีเพียงไม่กี่ตัว  สระมรกต Unseen in Thailand สระน้ำสีเขียวมรกต ใจกลางป่า เปรียบได้ดั่งเป็นสระว่ายน้ำกลาง ธรรมชาติ เชิญทุกท่านเล่นน้ำตามอัธยาศัย
17.00 น.       ได้เวลาออกเดินทางสู่สนามบินกระบี่    
18.00 น.       ถึงสนามบินกระบี่ เช็คอิน ฝากสัมภาระ โดยสวัสดิภาพ

 

 
ส่ง Email ให้เพื่อน

ทัวร์ในประเทศ กระบี่ อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมในประเทศ ราคาใกล้เคียงกัน