ทัวร์ ในประเทศ


เบตง อัยเยอร์เวง สะพานกระจก เที่ยวสวรรค์แดนใต้ ชมต้นไม้พันปี สุดยอดทะเลหมอก สกายวอร์คอัยเยอร์เวง
รหัสโปรแกรม : 22018
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์ในประเทศ เบตง อัยเยอร์เวง สะพานกระจก by Nok Air 3 วัน 2 คืน
YLDD01 : ล่องใต้ไปเบตง BY DD

3 วัน 2 คืน

เที่ยวสวรรค์แดนใต้ ชมต้นไม้พันปี สุดยอดทะเลหมอก สกายวอร์คอัยเยอร์เวง

     Day 1 : ท่าอากาศยานดอนเมือง – ท่าอากาศยานหาดใหญ่ จ.สงขลา - ปัตตานี - วัดช้างให้ - หลวงปู่ทวด – เมืองยะลา – สะพานจุดชมวิวเขื่อนบางลาง - เบตง – อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์

     06.30           พร้อมกันที่จุดนัดหมายท่าอากาศยานดอนเมืองเคาเตอร์ Nok Air เดินทางโดยเที่ยวบิน DD502 : DMK - HDY : 09.20 - 10.45 / DD070 : 06.00 - 07.25 เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับนำท่านขึ้นรถตู้ปรับอากาศเดินทางท่องเที่ยว  
     นำท่าน          แวะจังหวัดปัตตานีเดินทางสู่วัดราษฎร์บูรณะ หรือวัดช้างให้ เป็นวัดเก่าแก่ราว 300 ปีถือเป็นวัดต้นตำรับของหลวงปู่ทวด
     จากนั้น          นำท่านสู่ สะพานจุดชมวิวเขื่อนบางลาง เป็นเขื่อนที่สร้างขึ้นเพื่อกั้นแม่น้ำปัตตานี อันเป็นส่วนหนึ่งของโครงการไฟฟ้าพลังน้ำเอนกประสงค์แห่งแรกในภาคใต้
     เที่ยง            รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 1)
     จากนั้น          เดินทางแวะตัวเมืองยะลา คำว่า “ยะลา” มีที่มาจากภาษาพื้นเมืองเดิมว่า “ยะลอ” แปลว่า “แห” ถือเป็นจังหวัดที่มีประวัติความเป็นมาเก่าแก่จังหวัดหนึ่งของประเทศ
     นำท่านชม     อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์ เป็นอุโมงค์รถยนต์ลอดภูเขาแห่งแรกของประเทศไทย
     เย็น              รับประทานอาหารเย็น(มื้อที่ 2)
     ที่พัก :           The Holidays Hill Betong หรือระดับเทียบเท่ากัน

     Day 2 : เบตง - อัยเยอร์เวง Skywalk – ชมทะเลหมอกอัยเยอร์เวง – น้ำตกเฉลิมพระเกียรติ ร.9 - สะพานแตปูซู – ร้านเฉาก๋วยเบตง กม.4 - สวนดอกไม้หมื่นบุปผา - อุโมงค์ปิยะมิตร -  ชมต้นไม้ยักษ์พันปี – บ่อน้ำร้อนเบตง-ถ่ายรูปป้ายใต้สุดสยาม 

     เช้า              รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 3)  
     นำท่าน         เดินทางสู่จุดชมวิว ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง ในเขตพื้นที่ของเขาไมโครเวฟ กิโลเมตรที่ 32 (ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ) มีบริการวินรถมอเตอร์ไซด์ขึ้นจุดชมวิวเที่ยวละ 20 บาท และท่านสามารถชม Skywalkอัยเยอร์เวง แลนด์มาร์กแห่งใหม่ของเบตงได้
     เดินทางสู่      น้ำตกเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ชื่อเดิมคือ “น้ำตกวังเวง” หรือ 'อัยเยอร์เค็ม' เป็นน้ำตกที่ตกลงมาจากหน้าผาสูงกว่า 30 เมตร รอบบริเวณปกคลุมไปด้วยพรรณไม้เขียวขจีในปีมหามงคลครบรอบ 72 พรรษาในปี 2542
     เที่ยง            รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 4)
     นำท่าน          ถ่ายรูปสวยๆกับ สะพานแตปูซู เป็นสะพานแขวนไม้เก่าแก่สร้างข้ามแม่น้ำปัตตานี มีนายมูเซ็ง แตปูซู เป็นผู้บุกเบิก ให้ท่านถ่ายรูป
     นำท่านแวะ    ร้านเฉาก๋วยเบตง กม.4 (วุ้นดำ)
     นำท่าน          เดินทางสู่ สวนหมื่นบุปผา หรือเรียกว่า สวนไม้ดอกเมืองหนาวเบตง เป็นสวนดอกไม้เมืองหนาวแห่งเดียวในภาคใต้
     เดินทาง         สู่ อุโมงค์ปิยะมิตร ในอดีตเคยถูกใช้เป็นฐานในการหลบซ่อนตัวและเป็นแหล่งสะสมเสบียงในการต่อสู้ของกลุ่มผู้ขัดแย้งทางการเมือง และ ชมต้นไม้พันปี
     จากนั้น          นำท่านเดินทางสู่ บ่อน้ำร้อนเบตง เป็นบ่อน้ำร้อนธรรมชาติขนาดใหญ่ที่ประกอบด้วยแร่ธาตุต่างๆ
     เย็น              รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 4)
     ที่พัก :           The Holidays Hill Betong หรือระดับเทียบเท่ากัน

     Day 3 : หอนาฬิกา – ตู้ไปรษณีย์ใหญ่ที่สุดในโลก – สตรีทอาร์ตเบตง - วัดพุทธาธิวาส - ท่าอากาศยานหาดใหญ่ - กทม. 

     เช้า               รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 5)  
     นำท่าน          ถ่ายรูปบริเวณ หอนาฬิกา สัญลักษณ์ของเมืองเบตง ตั้งเป็นศูนย์กลางของสี่แยกวงเวียนกลางเมืองใกล้ๆ กันนั้นมี ตู้ไปรษณีย์ แห่งอำเภอเบตงที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยตั้งแต่ก่อนสมัยสงครามโลกครั้งที่สองลักษณะเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก
     จากนั้น          เดินทางสู่ สตรีทอาร์ต (StreetArt) แลนด์มาร์กเมืองเบตง
     เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 6)
     จากนั้น          เดินทางสู่ วัดพุทธาธิวาส วัดสวยตั้งอยู่ใจกลางเมืองเบตงโดยองค์เจดีย์ตั้งอยู่บนเนินเขามีทัศนียภาพที่สวยงดงามมองเห็นภูเขาที่รายล้อมเมืองเบตงอยู่เบื้องหน้ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พุทธศาสนิกชนนิยมมาสักการะบูชา
     นำท่าน          เดินทางสู่ท่าอากาศหาดใหญ่และเดินทางสู่ท่านอากาศยานดอนเมืองโดยสายการบิน Nok Air เที่ยวบิน DD507: HDY - DMK : 17.55 - 19.15


ส่ง Email ให้เพื่อน

ระบบกดจองผ่าน web

** คลิกเลือกพีเรียดแล้วกดปุ่ม "จอง" ทางเราจะติดต่อกลับทันที
Nov 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
Dec 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
Jan 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 23
 • 24
 • 25
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Feb 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
Mar 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Apr 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
May 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jun 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jul 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Aug 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Sep 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Oct 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 
 = วันที่ออกเดินทาง
ช่วงวันเดินทาง วัน ราคา จอง
18 – 20 พ.ย 2564 พฤหัส - เสาร์ 6,555
25 – 27 พ.ย 2564 พฤหัส - เสาร์ 6,555
02 – 04 ธ.ค 2564 พฤหัส - เสาร์ 6,555
16 – 18 ธ.ค 2564 พฤหัส - เสาร์ 6,555
26 – 28 ธ.ค 2564 อาทิตย์ - อังคาร 6,555
22 – 24 ม.ค 2565 เสาร์ - จันทร์ 6,888
26 – 28 ม.ค 2565 พุธ - ศุกร์ 6,888
10 – 12 ก.พ 2565 พฤหัส - เสาร์ 6,888
24 – 26 ก.พ 2565 พฤหัส - เสาร์ 6,888

ทัวร์ในประเทศ เบตง อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมในประเทศ ราคาใกล้เคียงกัน