ทัวร์ กรีนแลนด์


กรีนแลนด์ แสงเหนือ ดินแดนพระอาทิตย์เที่ยงคืน เที่ยวอเมริกาเหนือ ผืนน้ำแข็งขนาดใหญ่ ทางตอนเหนือสุดของโลก ดินแดนพระอาทิตย์เที่ยงคืนตำนานนางเงือกและแสงเหนือออโรรา
รหัสโปรแกรม : 22015
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์กรีนแลนด์ กรีนแลนด์ แสงเหนือ ดินแดนพระอาทิตย์เที่ยงคืน by THAI Airways 12 วัน 9 คืน
EURO34 : แสงเหนือกรีนแลนด์ (Premium) BY TG

12 วัน 9 คืน

เที่ยวอเมริกาเหนือ ผืนน้ำแข็งขนาดใหญ่ ทางตอนเหนือสุดของโลก ดินแดนพระอาทิตย์เที่ยงคืนตำนานนางเงือกและแสงเหนือออโรรา

Day 1 :                                                                                                                            
22.00 น.          พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิอาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ สายการบินไทย (TG) เจ้าหน้าที่จากบริษัท ฯ จะคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้ท่าน

Day 2 :
01.20 น.          ออกเดินทางสู่ เมืองโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก โดย เที่ยวบินที่ TG950

07.40 น.          (เวลาท้องถิ่น) ถึง กรุงโคเปนเฮเกน (COPENHAGEN) เมืองหลวงของประเทศเดนมาร์คและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศเดนมาร์ค กรุงโคเปนเฮเกนเป็นที่ตั้งของศูนย์กลางการบริหารประเทศ รัฐสภา รัฐบาล และเป็นที่ตั้งพระราชวัง
                       นำท่านออกเดินทางสู่ ชม (ภายนอก) พระราชวังเฟรเดอริคส์บอร์ก (Frederiksborg Castle) ปราสาทแห่งนี้นับเป็นพิพิธภัณฑ์แห่งชาติทางด้านประวัติศาสตร์ของเดนมาร์คประกอบไปด้วยปราสาทอันงดงามสไตล์เรอเนอซองซึ่งสร้างขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 17 มีห้องที่เปิดให้สาธารณะชนเข้าชมได้ 70 ห้อง รวมทั้งวิหารอันโออ่าที่จัดแสดงตราประจำตระกูล ในปี ค.ศ.1996 ได้มีการจัดแต่งสวนแบบบารอคในปราสาทขึ้นใหม่….
เที่ยง              รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย               จากนั้นเดินทางสู่ ชุนชนคริสเตียเนีย (Christiania) ดินแดนเสรีชนที่ไม่มีการตั้งกฎหมายอาศัยการตั้งกฎหมู่ขึ้น เอง ท่านอาจจะพบการซื้อกัญชาที่ถูกต้องตามกฎหมาย การสูบกัญชาเป็นเรื่องปกติของชีวิตประจำวัน
                     นำท่าน ชมน้ำพุเกฟิออน (GEFION FOUNTAIN) ต้นตำนานของอาณาจักรเดนมาร์ค มีนิทานเล่ากันว่าราชินี   เกฟิออนแปลงร่างลูกชาย 4 คนให้เป็นโคเพื่อไถพื้นดินขึ้นมาจากใต้น้ำ เกิดเป็นประเทศเดนมาร์คในทุกวันนี้ ชมรูปปั้นเงือกน้อย (LITTLE MERMAID) ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของกรุงโคเปนเฮเกน ตัวละครเอกในนิยายของฮันส์ คริสเตียน แอนเดอร์สัน นักแต่งนิทานชาวเดนมาร์คที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลก
                      อิสระให้ท่านเลือกซื้อช้อปปิ้งของที่ระลึกมากมายของเดนมาร์ค เช่น ขนมเดนิช หมอนและผ้าห่มขนเป็ดคุณภาพสูงของเดนมาร์ค สินค้าตกแต่งบ้านดีไซน์เก๋ไก๋อันเป็นเอกลักษณ์ของสแกนดิเนเวีย วิตามินบำรุงผิว วิตามินเอมิดีน (IMEDEEN) ณ บริเวณ ถนนสายช้อปปิ้ง STROGET ที่ยาวที่สุดในยุโรป
ค่ำ                 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก              Clarion Copenhagen Airport Hotel หรือเทียบเท่า

Day 3 :
เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
....... น.         นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองคังเกอร์ลุสซวก (Kangerlussuaq) โดยสายการบินแอร์กรีนแลนด์ เที่ยวบินที่GL779
....... น.         (เวลาท้องถิ่น) เดินทางถึง เมืองคังเกอร์ลุสซวก (Kangerlussuaq) เพื่อออกเดินทางสู่ เมืองอิลลูลิแสท (Ilulissat)
....... น.          นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองอิลลูลิแสท (Ilulissat) เมืองท่องเที่ยวที่สำคัญของกรีนแลนด์ที่มีมรดกโลกทางธรรมชาติ โดยสายการบินแอร์กรีนแลนด์ เที่ยวบินที่GL497
....... น.          (เวลาท้องถิ่น) เดินทางถึง เมืองอิลลูลิแสท (Ilulissat) ....จากนั้น
                     นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก Hotel Arctic หรือเทียบเท่า
บ่าย               รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
                      ....อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย....
ค่ำ                 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
*.*.*. ตามล่าแสงเหนือ AURORA LIGHT *.*.*.

Day 4 :
เช้า                รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
......... น.        นำท่านเดินทางสู่ ฟยอร์ดน้ำแข็ง (Ice Fjord) The World Heritage Trail… อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย
เที่ยง              รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย               นำท่าน อิสระชมวิถีชีวิตชาวกรีนแลนด์
ค่ำ                 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก              Hotel Arctic หรือเทียบเท่า

Day 5 :
เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่าน ล่องเรือชมภูเขาน้ำแข็ง (Iceberg) กิจกรรมอันเป็นที่สุดของกรีนแลนด์ มีโอกาสได้พบกับวาฬ (Whale watching) อาศัยอยู่ถึง 15 สายพันธุ์ ในช่วงฤดูหนาวจะมี 3 สายพันธุ์ที่อาศัยอยู่ในอ่าวนี้ Narwhals Whale / Beluga Whale / Bow-Head Whale…
เที่ยง              รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย               นำท่าน ทำกิจกรรมชมฟาร์มสุนัขลากเลื่อน (Visit dog sled farm) ชมหมู่บ้านของสุนัขสายพันธุ์กรีนแลนดิคอันแสนทรหด สุนัขสายพันธุ์ลากเลื่อนขนานแท้….
ค่ำ                 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก              Hotel Arctic หรือเทียบเท่า

Day 6 :
เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
…….. น.       นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองนุก  (NUUK) โดยสาการบินแอร์กรีนแลนด์ โดยเที่ยวบินที่ GL502
…….. น.       (เวลาท้องถิ่น) ถึงเมืองนุก  (NUUK) เมืองหลวงของประเทศมีความเจริญเทียบเท่าเมืองในยุโรป มีมหาวิทยาลัยกรีนแลนด์ พิพิธภัณฑ์ศิลปะ สนามกีฬาทั้งในกลางแจ้งและในร่ม ศูนย์แสดงศิลปวัฒนธรรม หอสมุดแห่งชาติกรีนแลนด์ และพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์แห่งชาติ ห้างสรร พสินค้าอันทันสมัย และยังเป็นที่ตั้งของรัฐสภาและที่ทำการของรัฐบาล
นำท่านชม Old Colonial Harbour ซึ่งรอบ ๆ มีบ้านเรือนแบบดั้งเดิมตั้งแต่ยุค 50S-70S…
ค่ำ                 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก              Hotel Han Egdge หรือเทียบเท่า

Day 7 :
เช้า                รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่าน ล่องเรือ Targa ชมภูมิทัศน์อันงดงามของผืนแผ่นน้ำแข็งกรีนแลนด์ที่เป็นทั้งภูเขาสูง และการเคลื่อนตัวของธารน้ำแข็งที่ยิ่งใหญ่ก่อให้เกิดฟยอร์ดตามแนวชายฝั่งทะเล…ชมวิวทิวทัศน์อันงดงามตระการตาของธารน้ำแข็ง Narsap Sermia 
เที่ยง              รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย               นำท่าน ชมหมู่บ้านร้าง Qoornoq หมู่บ้านชาวประมงมาก่อนแต่รัฐบาลกลางได้ขอให้ประชาชนอพยพออกไปที่เมือง Nuuk เนื่องจากการดูแลจากส่วนกลางที่ทำได้ลำบาก ปัจจุบันจึงกลายเป็นเมืองร้าง จะมีเฉพาะนักท่องเที่ยวแวะเวียนมาเที่ยว หรืออดีตเจ้าของบ้านอาจจะกลับมาพักอาศัยชั่วคราวในช่วงฤดูร้อน
ค่ำ                 รับประทานอาหารค่ำ ภัตตาคาร 
ที่พัก              Hotel Han Egdge หรือเทียบเท่า       

Day 8 :
เช้า                รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
....... น.            ออกเดินท่านสู่ เมืองคังเกอร์ลุสซวก (Kangerlussuaq) โดยสายการบินแอร์กรีนแลนด์ โดยเที่ยวบินที่GL502
....... น.            (เวลาท้องถิ่น) ถึง เมืองคังเกอร์ลุสซวก (Kangerlussuaq) เมืองศูนย์กลางการบินทั้งภายในและระหว่างประเทศ ปกคลุมด้วยแผ่นน้ำแข็งกรีนแลนด์ (Greenland Ice Sheet) ที่ยิ่งใหญ่ รถโดยสารแบบ Off-Road
เที่ยง              รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย               นำท่านออกเดินทางสู่ Ice Cap Point 660 คือชั้นน้ำแข็งที่ปกคลุมพื้นโลก (แถบขั้วโลกเหนือและใต้)
ค่ำ                 รับประทานอาหารค่ำ ภัตตาคาร 
ที่พัก              Hotel Kangerlussuaq หรือเทียบเท่า 

Day 9 : 
เช้า                รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านสัมผัสกับ ธารน้ำแข็งรัสเซล (Russell Glacier) หน้าผาน้ำแข็งที่มีขนาดใหญ่มีความสูงกว่า 60 เมตรเด่นตระหง่านอยู่ตรงหน้า ท่านอาจจะได้พบกับ Musk Ox ดาราดังของที่นี่และเรนเดียร์ที่อาศัยอยู่ตามธรรมชาติ รวมทั้งนกสายพันธุ์ต่างๆ….
เที่ยง              รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย               นำท่านสัมผัสต่อกับ ธารน้ำแข็งรัสเซล (Russell Glacier) 
ค่ำ                 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก              Hotel Kangerlussuaq หรือเทียบเท่า 

Day 10 :
เช้า                รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
........ น.         นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองโคเปนเฮเก้น ประเทศเดนมาร์ก โดยสายการบินแอร์กรีนแลนด์ โดยเที่ยวบินที่ GL782
........ น.          (เวลาท้องถิ่น) ถึงเมืองโคเปนเฮเก้น ประเทศเดนมาร์ก
จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก Radisson Clarion Airport Hotel
*.*.*. อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย *.*.*.
ค่ำ                 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 

Day 11 :
เช้า                รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
14.25 น.        ออกเดินทางสู่ ประเทศไทย โดย สายการบินไทย  (TG) เที่ยวบินที่  TG951

Day 12 :
06.05 น.        (เวลาท้องถิ่น) เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ…..


ส่ง Email ให้เพื่อน

ระบบกดจองผ่าน web

** คลิกเลือกพีเรียดแล้วกดปุ่ม "จอง" ทางเราจะติดต่อกลับทันที
Dec 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
Jan 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
Feb 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
Mar 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
Apr 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
May 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jun 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jul 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Aug 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Sep 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Oct 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Nov 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 
 = วันที่ออกเดินทาง
ช่วงวันเดินทาง วัน ราคา จอง
07 – 18 ต.ค 2564 พฤหัส - จันทร์ 249,900 -
21 ต.ค – 01 พ.ย 2564 พฤหัส - จันทร์ 249,900 -
04 – 15 พ.ย 2564 พฤหัส - จันทร์ 229,900 -
18 – 29 พ.ย 2564 พฤหัส - จันทร์ 229,900 -
02 – 13 ธ.ค 2564 พฤหัส - จันทร์ 249,900
23 ธ.ค 2564 – 03 ม.ค 2565 พฤหัส - จันทร์ 249,900
30 ธ.ค 2564 – 10 ม.ค 2565 พฤหัส - จันทร์ 249,900
22 ม.ค – 02 ก.พ 2565 เสาร์ - พุธ 229,900
27 ม.ค – 07 ก.พ 2565 พฤหัส - จันทร์ 229,900
17 – 28 ก.พ 2565 พฤหัส - จันทร์ 229,900
23 ก.พ – 06 มี.ค 2565 พุธ - อาทิตย์ 229,900
03 – 14 มี.ค 2565 พฤหัส - จันทร์ 229,900
18 – 29 มี.ค 2565 ศุกร์ - อังคาร 229,900
22 มี.ค – 02 เม.ย 2565 อังคาร - เสาร์ 229,900

ทัวร์กรีนแลนด์ กรีนแลนด์ อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมกรีนแลนด์ ราคาใกล้เคียงกัน