ทัวร์ ในประเทศ


กระบี่ ตรัง ถ้ำมรกต ทะเลแหวก - มัคคุเทศก์และทีมงานผู้ชำนาญเส้นทางและบริการดี มีความรู้ท้องถิ่นกระบี่ – ตรัง
   - ที่พักมาตรฐานระดับ 4 ดาว 3 คืน
   - รถตู้ปรับอากาศแบบมาตรฐาน (เพื่อความสะดวกและคล่องตัวในการเดินทาง) 
   - เรือเร็ว (Speed Boat)แบบเหมาลำส่วนตัว ในการเที่ยวชมเกาะได้รับมาตรฐานจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
   - อาหารแบบเซ็ทเมนูจากร้านที่เราคัดเลือกให้ สะอาด สด อร่อย คุณภาพดีเยี่ยม
รหัสโปรแกรม : 21972
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์ในประเทศ กระบี่ ตรัง ถ้ำมรกต ทะเลแหวก by Thai Smile Airways 4 วัน 3 คืน
WWE0104KOM : กระบี่ - ตรัง - ถ้ำมรกต - ดำน้ำหรรษา By WE

4 วัน 3 คืน

- มัคคุเทศก์และทีมงานผู้ชำนาญเส้นทางและบริการดี มีความรู้ท้องถิ่นกระบี่ – ตรัง - ที่พักมาตรฐานระดับ 4 ดาว 3 คืน - รถตู้ปรับอากาศแบบมาตรฐาน (เพื่อความสะดวกและคล่องตัวในการเดินทาง) - เรือเร็ว (Speed Boat)แบบเหมาลำส่วนตัว ในการเที่ยวชมเกาะได้รับมาตรฐานจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย - อาหารแบบเซ็ทเมนูจากร้านที่เราคัดเลือกให้ สะอาด สด อร่อย คุณภาพดีเยี่ยม

     Day 1 : กรุงเทพฯ – กระบี่ – ท่องทะเลกระบี่ – เกาะปอดะ – เกาะไก่ - เกาะยาวาซัม - ทะเลแหวก - หาดไร่เลย์ – ถ้ำพระนาง

     06.00 น.  สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 4 เคาร์เตอร์สายการบินไทย(เคาเตอร์ C ) พร้อมเจ้าหน้าที่คอยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรที่นั่งบนเครื่อง  
     08.00 น.  ออกเดินทางสู่จ.กระบี่ โดยสายการบินไทยสไมล์ เที่ยวบินที่ WE 241
     09.20 น.  เดินทางถึงสนามบิน จ.กระบี่ นำท่านออกเดินทางสู่ท่าเรือปากเมงเพื่อลงเรือ Speed Boat แบบเหมาลำส่วนตัว ความปลอดภัยสูงพร้อมอุปกรณ์ในการดำน้ำตื้น (กิจกรรมดำน้ำตื้น ราคารวมอยู่ในแพคเก็จท่องเที่ยวแล้ว แพคเกจประกอบด้วย กิจกรรมดำน้ำ ชูชีพ หน้ากากดำน้ำ อาหาร 1 มื้อ เครื่องดื่ม เจ้าหน้าที่เรือคอยอำนวยความสะดวก หากท่านทำอุปกรณ์สูญหายอาจมีค่าใช้จ่ายที่ท่านต้องรับผิดชอบ)
     นำท่าน  “ท่องทะเลกระบี่” เดินทางสู่ “เกาะปอดะ” เกาะสวยแห่งทะเลกระบี่ สนุกกับการดำน้ำชมปะการัง Snorkeling โดยเรือสปีดโบ๊ทส่วนตัว (มีอาหารว่าง ขนม ผลไม้ และเครื่องดื่มบริการระหว่างท่องทะเลกระบี่) ชมความสวยงามของแนวปะการังนานาชนิด อาทิ ปะการังจาน ปะการังเขากวาง ปะการังสมอง สลับกับสีสันของดอกไม้ทะเล เรือเร็วนำคณะผ่านชมความงามแปลกตาของ “เกาะไก่” Chicken Island เกาะที่เรียกว่าเกาะไก่ก็เพราะว่าทางด้านปลายสุดของเกาะมีหินแหลมๆเมื่อมองขึ้นไปแล้วคล้ายคอไก่ จากนั้นนำท่าน “ดำน้ำชมปะการังเกาะยาวาซัม” จุดดำน้ำที่มีชื่อเสียงอีกจุดหนึ่งของทะเลกระบี่ สัมผัสแนวปะการังอ่อน และดอกไม้ทะเลหลากสีสันให้เห็นอยู่ทั่วไปกระจัดกระจายอยู่ทั่วผืนน้ำได้เวลาพอสมควรนำท่านเดินทางสู่ “เกาะทับ” หรือ “ทะเลแหวก”
     เที่ยง  บริการอาหารมื้อกลางวันแบบปิกนิก
     บ่าย  นำท่านเดินทางชมปรากฏการณ์ “ทะเลแหวก” ซึ่งเกิดจากสันทรายจากเกาะสามเกาะ คือ เกาะไก่ เกาะหม้อ และเกาะทับ ทั้งสามเกาะนี้ตั้งอยู่ใกล้ๆกัน คาดว่ามีสัณฐานติดกันเมื่อคลื่นพัดทรายมาพบกันที่จุดนี้จึงทำให้เกิดเป็นแนวสันทรายเชื่อมเกาะทั้งสามเกาะนี้ให้ถึงกัน สันทรายนี้จะจมหายไปเมื่อน้ำขึ้นสูงเมื่อน้ำลดแนวสันทรายก็จะค่อยๆ โผล่ขึ้นมาเหมือนกับว่าแบ่งทะเลให้แยกออกจากกันเป็นสามส่วน…
     จากนั้นออกเดินทางสู่  “หาดไร่เลย์” ชายหาดที่มีความสวยงามติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลกเดินเล่นชายหาด ว่ายน้ำ นั่งเล่นตามอัธยาศัย ได้เวลาพอสมควรออกเดินทางกลับพร้อมชมความงามของ “ถ้ำพระนาง” ที่มีชื่อเสียงของกระบี่จากนั้นได้เวลาอันสมควรนำท่านกลับขึ้นฝั่ง เพื่อเดินทางกลับที่พัก
     ค่ำ  บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ร้านอาหารท้องถิ่น
     ที่พัก  อ่าวนาง วิลล่า รีสอร์ท ระดับ 4 ดาว หรือที่พักระดับใกล้เคียง

     Day 2 : ท่าเรือปากเมง – ดำน้ำตรัง – เกาะมุก – ถ้ำมรกต – เกาะกระดาน - เกาะเชือก – เมืองตรัง

     06.00 น.  รับประทานอาหารมื้อเช้า ที่ ห้องอาหารของโรงแรม
     07.00 น.  นำท่านออกเดินทางสู่จังหวัดตรัง เป็นเมืองท่าค้าขายที่สำคัญของภาคใต้ โอบล้อมด้วยวัฒนธรรมใต้อันน่าสนใจ นำท่านมุ่งหน้าสู่ท่าเรือปากเมง (1.30 ชั่วโมง) เป็นท่าเรือสำคัญสำหรับกิจกรรมดำน้ำและการออกทะเลของนักท่องเที่ยวที่มาเยือนจังหวัดตรัง นำท่านเตรียมตัวก่อนการเดินทางดำน้ำ ทะเลตรัง (กิจกรรมดำน้ำตื้น ราคารวมอยู่ในแพคเก็จท่องเที่ยวแล้ว แพคเกจประกอบด้วย กิจกรรมดำน้ำ ชูชีพ หน้ากากดำน้ำ อาหาร 1 มื้อ เครื่องดื่ม เจ้าหน้าที่เรือคอยอำนวยความสะดวก หากท่านทำอุปกรณ์สูญหายอาจมีค่าใช้จ่ายที่ท่านต้องรับผิดชอบ) นำท่านลงเรือ Speed Boat แบบเหมาลำส่วนตัว ความปลอดภัยสูงพร้อมอุปกรณ์ในการดำน้ำตื้น จากท่าเรือปากเมง มุ่งหน้าสู่ทะเลตรัง นำท่านดำน้ำชมปะการังและฝูงปลาน้อยใหญ่   เกาะมุก เกาะกระดาน เกาะเชือก ตามลำดับ
     จุดที่ 1  เกาะมุก (ถ้ำมรกต) ท่านจะได้ทำกิจกรรมสุดฟิน ลอดถ้ำมรกต สีน้ำทะเลเป็นสีเขียวมรกตตัดกับพื้นทรายและสีสันอันงดงามของปะการังในธรรมชาติ จัดได้ว่าเป็น UNSEEN THAILAND ที่ท่านไม่ควรพลาดเข้าชม
     จุดที่ 2  เกาะกระดาน เป็นเกาะที่สวยงามที่สุดในจังหวัดตรัง เปรียบดังเจ้าหญิงแห่งเมืองตรัง ท่านจะได้นำเท้าสัมผัสหาดทรายสีขาวนุ่มราวกับแป้ง น้ำทะเลสีฟ้าใสตัดกับฝืนฟ้าสีคราม บรรยากาศลมทะเลอ่อนๆจะทำให้ท่านมีความสุขไปกับช่วงเวลาอันแสนมีค่า ณ ที่แห่งนี้
     เที่ยง  บริการอาหารมื้อกลางวันแบบปิกนิก
     จุดที่ 3  เกาะเชือก นำท่านชมความงดงามของ สิ่งชีมีวิตอันแสนอัศจรรย์ ปะการังหลากสี หลายสายพันธุ์ และ เหล่าปลาน้อยใหญ่ที่แหวกว่ายราวกับหมู่บ้านใต้สมุทร ที่เกาะเชือกแห่งนี้ในบางเวลาเกิดกระแสน้ำที่ไหลแรงทำให้ต้องใช้เชือกในการในการจับไว้ จึงเป็นที่มาของชื่อเกาะเชือกนั่นเอง ได้เวลาอันสมควรแล้วนำท่านมุ่งหน้ากลับสู่ท่าเรือปากเมง จากนั้นรถตู้ VIP นำท่านเดินทางกลับสู่ที่พัก เพื่อพักผ่อน
     ค่ำ  บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ร้านอาหารท้องถิ่น
     ที่พัก  โรงแรมเรือรัษฎา    ระดับ 4 ดาว หรือที่พักระดับใกล้เคียง

     Day 3 : กระบี่ – น้ำตกร้อน – สระมรกต – ท่าปอม คลองสองน้ำ

     07.00 น.  รับประทานอาหารมื้อเช้า แบบติ่มซำพร้อมชิมหมูย่างเมืองตรัง ณ ร้านอาหารท้องถิ่น เลตรัง 
     09.00  นำท่านเดินทางสู่ อำเภอคลองท่อมจากนั้นนำท่านเดินเส้นทางศึกษาธรรมชาติเขาน้อจู้จี้ ป่าดิบชื้นที่ราบต่ำผืนสุดท้ายของประเทศไทยและเป็นป่าแห่งเดียวของโลกที่ค้นพบนกแต้วแร้วท้องดำ เพลิดเพลินกับเส้นทางธรรมชาติ  สระมรกต  สระน้ำสวยใสกลางป่าใหญ่ ต้นกำเนิดจากตาน้ำใต้ดินไหลผ่านชั้นหินปูนแล้วตกตะกอน จึงทำให้มองเป็นสีเขียวมรกต สนุกสนานกับการเล่นน้ำ เที่ยวชม น้ำตกร้อน  สายน้ำแร่ธรรมชาติที่เกิดจากตาน้ำใต้พิภพ ไหลผ่านลำธารและตกลงมาเป็นชั้นน้ำตกหินปูนเล็ก ๆ ที่น้ำนั้นมีอุณหภูมิเพียง 30 – 35 องศา เหมาะกับการแช่เพื่อสุขภาพ ซึ่งที่นั้นเปรียบได้กับ สปาแห่งธรรมชาติ (กรุณาเตรียมชุดเปลี่ยนสำหรับลงเล่นน้ำ)
     เที่ยง  บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น
     บ่าย  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ “ท่าปอม คลองสองน้ำ”  ตั้งอยู่ที่ ต.เขาคราม อ. เมือง อยุ่ในความดูแลของ อบต.เขาคราม เป็นแหล่งศึกษาเชิงนิเวศวิทยาเพื่อเรียนรู้ ความสมบูรณ์ของธรรมชาติทั้งในแง่ของทางน้ำใต้ดินและพืชพรรณที่สามารถเติบโตได้ทั้งในน้ำและบนดิน เสน่ห์ของท่าปอมอีกอย่างหนึ่งคือ รากไม้ให้ชวนมองอยู่ทั่วไปตาม ริมตลิ่ง สองฝั่งคลองโดย รากของต้นไม้หลาย ประเภทจะปรับตัว ด้วยการโผล่รากขึ้นมาหายใจ ส่วนใครที่อยากสัมผัสกับความมหัศจรรย์ของธรรมชาติ แห่งป่าท่าปอมในความรู้สึกที่แตกต่างไปจากการเดินชมบนสะพาน ก็สามารถพายเรือแคนูชมความงาม ของคลองสองน้ำและ ป่าท่าปอมได้ ให้ท่านได้มีเวลาเพลิดเพลินกับธรรมชาติและความสวยงามของธารน้ำที่ใส่ราวกับกระจก (กรุณาเตรียมชุดเปลี่ยนสำหรับลงเล่นน้ำ) จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าที่พัก
     ค่ำ  บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ร้านอาหารท้องถิ่น
     ที่พัก  อ่าวนาง วิลล่า รีสอร์ท ระดับ 4 ดาว หรือที่พักระดับใกล้เคียง

     Day 4 : กระบี่ – เกาะกลาง (Eco Tourism)  – อนุสาวรีย์ปูดำ - เขาขนาบน้ำ - อนุสาวรีย์นกออก - ช้อปปิ้งของฝาก - เดินทางกลับกรุงเทพฯ

     เช้า  รับประทานอาหารมื้อเช้า ที่ ห้องอาหารของโรงแรม  
     จากนั้น  นำท่านลงเรือข้ามสู่ชุมชนเกาะกลาง (Ecotourism) เกาะเล็กๆ ที่ตั้งอยู่กลางแม่น้ำกระบี่ ห้อมล้อมด้วยป่าชายเลนและปากแม่น้ำที่อุดมสมบูรณ์นับพันไร่ ท่านจะรู้สึกเหมือนหลุดมาอยู่อีกโลกหนึ่งที่มีแต่ธรรมชาติ ความอบอุ่น และเป็นมิตรจากชาวบ้าน เป็นชุมชนที่ยังคงอนุรักษ์วัฒนธรรมไว้ได้อย่างดีเยี่ยม ชุมชนบ้านเกาะกลาง เป็นชุมชนที่มีความผูกพันธ์กับท้องทะเลมาอย่างช้านาน จึงสามารถพบเห็นวิถีชีวิตที่ยังคงความดั้งเดิมได้ที่นี่อย่างไม่ยาก โดยมีกิจกรรมท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ก็อย่างเช่น การออกเรือไปดูวิถีชีวิตชาวประมง, การลอบปู, การสักหอย การทำผ้าปาเต๊ะ, การทำเรือหัวโทงจำลอง
     เที่ยง  บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น
     บ่าย  นำท่านออกเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองจังหวัดกระบี่ผ่านชมเมืองที่น่ารักตามสโลแกน “กระบี่เมืองน่าอยู่ ผู้คนน่ารัก” นำท่านแวะเก็บภาพสัญลักษณ์ของจังหวัดกระบี่ ณ บริเวณสวนเจ้าฟ้า ท่านจะเห็นเขาสองลูกสูงประมาณ 100 เมตร ขนาบแม่น้ำกระบี่ด้านหน้าตัวเมือง ถือเป็นสัญลักษณ์ของเมืองกระบี่ จากนั้นนำท่านเก็บภาพคู่กับอนุสาวรีย์ปูดำ เป็นจุดชมวิวที่สวยงามที่สุดของเมืองกระบี่ ท่านสามารถมองเห็น เขาขนาบน้ำ ภูเขาสองลูกที่ตั้งอย่างโดดเด่นริมแม่น้ำกระบี่ และเป็นสัญลักษณ์ของเมืองกระบี่ด้วย ใกล้ๆกับประติมากรรมปูดำ จะมี 'อนุสาวรีย์นกออก' หรือนกอินทรี นกประจำถิ่นที่นี่ สาเหตุที่สร้างอนุสาวรีย์เป็นรูปปูดำและนกออกเพราะทั้งสองสิ่งนี้ถือเป็นสัตว์ที่แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ของเมืองกระบี่
     จากนั้น  ได้เวลาอันสมควรให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองที่ ร้านศรีกระบี่ ก่อนกลับกรุงเทพ   /  สมควรแก่เวลา นำคณะเดินทางสู่สนามบินกระบี่
     17.10 น.  นำท่านออกเดินทางมุ่งหน้าสู่สนามบินกระบี่
     19.10 น.  ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินไทยเที่ยวบินที่ WE 250
     20.30 น.  เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ


ส่ง Email ให้เพื่อน

ระบบกดจองผ่าน web

** คลิกเลือกพีเรียดแล้วกดปุ่ม "จอง" ทางเราจะติดต่อกลับทันที
Dec 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
Jan 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
Feb 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
Mar 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
Apr 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
May 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jun 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jul 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Aug 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Sep 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Oct 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Nov 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 
 = วันที่ออกเดินทาง
ช่วงวันเดินทาง วัน ราคา จอง
01 – 04 ต.ค 2564 ศุกร์ - จันทร์ 16,990 -
07 – 10 ต.ค 2564 พฤหัส - อาทิตย์ 17,990 -
12 – 15 ต.ค 2564 อังคาร - ศุกร์ 20,990 -
13 – 16 ต.ค 2564 พุธ - เสาร์ 20,990 -
14 – 17 ต.ค 2564 พฤหัส - อาทิตย์ 20,990 -
21 – 24 ต.ค 2564 พฤหัส - อาทิตย์ 20,990 -
22 – 25 ต.ค 2564 ศุกร์ - จันทร์ 20,990 -
23 – 26 ต.ค 2564 เสาร์ - อังคาร 20,990 -
28 – 31 ต.ค 2564 พฤหัส - อาทิตย์ 17,990 -
04 – 07 พ.ย 2564 พฤหัส - อาทิตย์ 17,990 -
11 – 14 พ.ย 2564 พฤหัส - อาทิตย์ 17,990 -
18 – 21 พ.ย 2564 พฤหัส - อาทิตย์ 17,990 -
25 – 28 พ.ย 2564 พฤหัส - อาทิตย์ 17,990 -
02 – 05 ธ.ค 2564 พฤหัส - อาทิตย์ 20,990
03 – 06 ธ.ค 2564 ศุกร์ - จันทร์ 20,990
04 – 07 ธ.ค 2564 เสาร์ - อังคาร 20,990
09 – 12 ธ.ค 2564 พฤหัส - อาทิตย์ 20,990
10 – 13 ธ.ค 2564 ศุกร์ - จันทร์ 20,990
16 – 19 ธ.ค 2564 พฤหัส - อาทิตย์ 17,990
23 – 26 ธ.ค 2564 พฤหัส - อาทิตย์ 20,990
30 ธ.ค 2564 – 02 ม.ค 2565 พฤหัส - อาทิตย์ 23,990
31 ธ.ค 2564 – 03 ม.ค 2565 ศุกร์ - จันทร์ 23,990
01 – 04 ม.ค 2565 เสาร์ - อังคาร 23,990
06 – 09 ม.ค 2565 พฤหัส - อาทิตย์ 17,990
13 – 16 ม.ค 2565 พฤหัส - อาทิตย์ 17,990
20 – 23 ม.ค 2565 พฤหัส - อาทิตย์ 17,990
27 – 30 ม.ค 2565 พฤหัส - อาทิตย์ 17,990
03 – 06 ก.พ 2565 พฤหัส - อาทิตย์ 17,990
10 – 13 ก.พ 2565 พฤหัส - อาทิตย์ 17,990
16 – 19 ก.พ 2565 พุธ - เสาร์ 17,990
17 – 20 ก.พ 2565 พฤหัส - อาทิตย์ 17,990
24 – 27 ก.พ 2565 พฤหัส - อาทิตย์ 17,990
03 – 06 มี.ค 2565 พฤหัส - อาทิตย์ 17,990
10 – 13 มี.ค 2565 พฤหัส - อาทิตย์ 17,990
17 – 20 มี.ค 2565 พฤหัส - อาทิตย์ 17,990
24 – 27 มี.ค 2565 พฤหัส - อาทิตย์ 17,990

ทัวร์ในประเทศ กระบี่ อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมในประเทศ ราคาใกล้เคียงกัน