ทัวร์ ในประเทศ


รหัสโปรแกรม : 21971
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์ในประเทศ กระบี่ ดำน้ำ ทะเลแหวก สระมรกต by Thai Smile Airways 3 วัน 2 คืน
WWE0103POM : กระบี่ - ดำน้ำชมปะการัง 3 เกาะ By WE

3 วัน 2 คืน

- มัคคุเทศก์และทีมงานผู้ชำนาญเส้นทางและบริการดี เป็นกันเอง สนุกสนาน มีความรู้ - ที่พักระดับมาตรฐาน 4 คืน - รถตู้ ปรับอากาศ VIP สำหรับคณะท่าน - อาหารแบบเซ็ทเมนูจากร้านที่เราคัดเลือกให้ สะอาด สด อร่อย คุณภาพดีเยี่ยม

     Day 1 : กรุงเทพฯ – กระบี่ ถ้ำผีหัวโต  - พายเรือคายัค – เขาทองฮิลล์ - ที่พักอ่าวนาง

      06.00 น.  สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 4 เคาร์เตอร์สายการบินไทย (เคาเตอร์ C ) พร้อมเจ้าหน้าที่คอยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรที่นั่งบนเครื่อง   
     08.00 น.  ออกเดินทางสู่จ.กระบี่ โดยสายการบินไทยสไมล์ เที่ยวบินที่ WE 241
     09.20 น.  เดินทางถึงสนามบิน จ.กระบี่ นำท่านเดินทางสู่ “ถ้ำผีหัวโต” เป็นภูเขาหินปูนที่อยู่ในอ่าวพังงา เขตแนวเทือกเขาภูเก็ต ซึ่งอยู่ในความดูแลของอุทยานแห่งชาติธารโบกขรณีเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ โดยเฉพาะผู้ที่สนใจในประวัติศาสตร์ เพราะมี่การพบหลักฐานทางโบราณคดีที่สำคัญเกี่ยวกับมนุษย์โบราณแถบอันดามัน ซึ่งมีอายุเก่าแก่ 3,000 – 5,000 ปี ที่ถ้ำแห่งนี้ ตัวถ้ำผีหัวโตนั้นอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ 10 เมตร ถูกล้อมรอบด้วยบึงและป่าโกงกาง ส่วนภายในถ้ำจะมีลักษณะเป็นอ่าวสูงโปร่ง ที่มีอากาศและแสงสว่างสามารถถ่ายเทได้อยากสะดวก มีหินงอกหินย้อยอยู่ด้านใน ให้ท่านได้ฟังข้อมูลการเดินทางแนะนำและสอนวิธีการพายเรือคายัคสำหรับท่านที่ไม่เคยพายมาก่อน รวมถือท่านที่เคยพายมาแล้วก็ตาม จากเจ้าหน้าที่ที่คอยดูแล นำท่านพายเรือคายัคเข้าสู่ “ถ้ำผีหัวโต” เป็นถ้ำขนาดใหญ่ ซ่อนอยู่ในภูเขาหินปูนลูกโดด แวดล้อมด้วยป่าชายเลนอุดมสมบูรณ์  ในถ้ำเราสัมผัสถึงสายลมเย็นและอากาศที่ถ่ายเทดี ทำให้การเดินทางผ่อนคลายและสบาย ๆ ให้ท่านได้ชมภาพเขียนสีโบราณบนผนังถ้ำ เป็นอีกหนึ่งใน Highlight ของโปรแกรม จะเป็นภาพมือ เท้า สัตว์ คนและอื่น ๆ อีกนับร้อยภาพ  ภาพที่มีชื่อเสียงและเป็นเอกลักษณ์คือรูปคนตัวยาว ส่วนบนคล้ายหัวสัตว์มีเขา เขียนด้วยสีแดงเป็นลายขวางตลอดตัวสันนิษฐานว่าน่าจะเขียนขึ้นราว 2,000-3,000 ปีมาแล้ว
     เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น
     บ่าย  หลังอาหารนำท่านออกเดินทางสู่ “เขาทองฮิลล์” Khaothong Hill คาเฟ่ริมเขาสุดชิล ที่วิวสวยที่สุดในขณะนี้ของจังหวัดกระบี่เลยก็ว่าได้ ไปนั่งจิบกาแฟ กินอาหาร กินเค้ก ชมวิวทะเล ริมภูเขา สถานที่ที่ต้องไม่ควรพลาดเด็ดขาดสำหรับสายเช็คอิน มุมถ่ายรูปปัง เครื่องดื่มอร่อย จากนั้น นำท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พักเพื่อพักผ่อนสบายๆ
     ค่ำ  บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ร้านอาหารท้องถิ่น
     ที่พัก  อ่าวนาง วิลล่า รีสอร์ท ระดับ 4 ดาว หรือที่พักระดับใกล้เคียง

     Day 2 : ท่องทะเลกระบี่ – เกาะปอดะ – เกาะไก่ – เกาะยาวาซัม - ทะเลแหวก - หาดไร่เลย์ – ถ้ำพระนาง - ที่พักอ่าวนาง

     07.00 น.  รับประทานอาหารมื้อเช้า ที่ ห้องอาหารของโรงแรม
     09.00 น.  ออกเดินทางสู่ท่าเรือเพื่อลงเรือ Speed Boat แบบเหมาลำ ความปลอดภัยสูงพร้อมอุปกรณ์ในการดำน้ำตื้น
     นำท่าน  “ท่องทะเลกระบี่” เดินทางสู่ “เกาะปอดะ” เกาะสวยแห่งทะเลกระบี่ สนุกกับการดำน้ำชมปะการัง Snorkeling ด้วยเรือ Speed Boat แบบเหมาลำ (มีอาหารว่าง ขนม ผลไม้ และเครื่องดื่มบริการระหว่างท่องทะเลกระบี่) ชมความสวยงามของแนวปะการังนานาชนิด อาทิ ปะการังจาน ปะการังเขากวาง ปะการังสมอง สลับกับสีสันของดอกไม้ทะเล เรือเร็วนำคณะผ่านชมความงามแปลกตาของ “เกาะไก่” Chicken Island เกาะที่เรียกว่าเกาะไก่ก็เพราะว่าทางด้านปลายสุดของเกาะมีหินแหลมๆเมื่อมองขึ้นไปแล้วคล้ายคอไก่ จากนั้นนำท่าน “ดำน้ำชมปะการังเกาะยาวาซัม” จุดดำน้ำที่มีชื่อเสียงอีกจุดหนึ่งของทะเลกระบี่ สัมผัสแนวปะการังอ่อน และดอกไม้ทะเลหลากสีสันให้เห็นอยู่ทั่วไปกระจัดกระจายอยู่ทั่วผืนน้ำได้เวลาพอสมควรนำท่านเดินทางสู่ “เกาะทับ” หรือ “ทะเลแหวก”
     เที่ยง  บริการอาหารมื้อกลางวันแบบปิกนิก
     บ่าย  นำท่านเดินทางชมปรากฏการณ์ “ทะเลแหวก” ซึ่งเกิดจากสันทรายจากเกาะสามเกาะ คือ เกาะไก่ เกาะหม้อ และเกาะทับ ทั้งสามเกาะนี้ตั้งอยู่ใกล้ๆกัน คาดว่ามีสัณฐานติดกันเมื่อคลื่นพัดทรายมาพบกันที่จุดนี้จึงทำให้เกิดเป็นแนวสันทรายเชื่อมเกาะทั้งสามเกาะนี้ให้ถึงกัน สันทรายนี้จะจมหายไปเมื่อน้ำขึ้นสูงเมื่อน้ำลดแนวสันทรายก็จะค่อยๆ โผล่ขึ้นมาเหมือนกับว่าแบ่งทะเลให้แยกออกจากกันเป็นสามส่วน…
     จากนั้นออกเดินทางสู่  “หาดไร่เลย์” ชายหาดที่มีความสวยงามติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลกเดินเล่นชายหาด ว่ายน้ำ นั่งเล่นตามอัธยาศัย ได้เวลาพอสมควรออกเดินทางกลับพร้อมชมความงามของ “ถ้ำพระนาง” ที่มีชื่อเสียงของกระบี่จากนั้นเดินทางกลับที่พัก
     15.30 น.  กลับถึงที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย (บริเวณอ่าวนางจะมีร้านค้าและร้านกาแฟอยู่มากมาย อิสระทุกท่าน)
     ค่ำ  บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ร้านอาหารท้องถิ่น
     หลังอาหาร  อิสระให้ท่านอิสระตามอัธยาศัย...
     ที่พัก  อ่าวนาง วิลล่า รีสอร์ท ระดับ 4 ดาว หรือที่พักระดับใกล้เคียง

     Day 3 : กระบี่ – ล่องเรือหัวโทง – เขาขนาบน้ำ - เส้นทางศึกษาธรรมชาติเขาน้อจู้จี้ - สระมรกต -  น้ำตกร้อน - ช้อปปิ้งของฝาก - เดินทางกลับกรุงเทพฯ

     เช้า  บริการอาหารมื้อเช้า ณ โรงแรมที่พัก  
     หลังอาหาร  นำท่านลง “เรือหัวโทง” เรือประมงพื้นบ้านสัญลักษณ์สำคัญของจังหวัดกระบี่ สู่ “เขาขนาบน้ำ” เขาสองลูกสูงประมาณ 100 เมตร ขนาบแม่น้ำกระบี่ด้านหน้าตัวเมืองซึ่งสัญลักษณ์ของจังหวัดกระบี่ ระหว่างล่องเรือท่านจะเห็นเขาพนมเบญจายืนตระหง่านเป็นฉากอยู่เบื้องหลัง ชมความสวยงามของหินงอก หินย้อย ในจะพบเสาหินปูนขนาดยักษ์สูงหลายสิบเมตรตั้งอยู่กลางถ้ำ และปล่องกลมขนาดใหญ่ ซึ่งทำให้แสงอาทิตย์ลอดส่องลงมาเพื่อให้เห็นความงดงามของหินงอกหินย้อยภานในถ้ำนี้ได้อย่างชัดเจน
     เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น
     บ่าย  จากนั้นนำท่านเดินเส้นทางศึกษาธรรมชาติเขาน้อจู้จี้ ป่าดิบชื้นที่ราบต่ำผืนสุดท้ายของประเทศไทยและเป็นป่าแห่งเดียวของโลกที่ค้นพบนกแต้วแร้วท้องดำ เพลิดเพลินกับเส้นทางธรรมชาติ  “สระมรกต”  สระน้ำสวยใสกลางป่าใหญ่ ต้นกำเนิดจากตาน้ำใต้ดินไหลผ่านชั้นหินปูนแล้วตกตะกอน จึงทำให้มองเป็นสีเขียวมรกต สนุกสนานกับการเล่นน้ำ เที่ยวชม “น้ำตกร้อน”  สายน้ำแร่ธรรมชาติที่เกิดจากตาน้ำใต้พิภพ ไหลผ่านลำธารและตกลงมาเป็นชั้นน้ำตกหินปูนเล็ก ๆ ที่น้ำนั้นมีอุณหภูมิเพียง 30 – 35 องศา เหมาะกับการแช่เพื่อสุขภาพ ซึ่งที่นั้นเปรียบได้กับ สปาแห่งธรรมชาติ (กรุณาเตรียมชุดเปลี่ยนสำหรับลงเล่นน้ำ)
     *** อาหารเย็น อิสระตามอัธยาศัย ***
     17.00 น.  นำท่านออกเดินทางถึงสนามบินกระบี่
     19.10 น.  ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินไทยเที่ยวบินที่ WE 250
     20.30 น.  เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ


ระบบกดจองผ่าน web

** คลิกเลือกพีเรียดแล้วกดปุ่ม "จอง" ทางเราจะติดต่อกลับทันที
Jan 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Feb 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
Mar 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
Apr 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
May 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jun 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jul 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Aug 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Sep 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Oct 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Nov 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Dec 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 
 = วันที่ออกเดินทาง
ช่วงวันเดินทาง วัน ราคา จอง
01 – 03 ต.ค 2564 ศุกร์ - อาทิตย์ 12,990 -
08 – 10 ต.ค 2564 ศุกร์ - อาทิตย์ 13,990 -
12 – 14 ต.ค 2564 อังคาร - พฤหัส 16,990 -
15 – 17 ต.ค 2564 ศุกร์ - อาทิตย์ 13,990 -
22 – 24 ต.ค 2564 ศุกร์ - อาทิตย์ 16,990 -
23 – 25 ต.ค 2564 เสาร์ - จันทร์ 16,990 -
29 – 31 ต.ค 2564 ศุกร์ - อาทิตย์ 13,990 -
05 – 07 พ.ย 2564 ศุกร์ - อาทิตย์ 13,990 -
12 – 14 พ.ย 2564 ศุกร์ - อาทิตย์ 13,990 -
19 – 21 พ.ย 2564 ศุกร์ - อาทิตย์ 13,990 -
26 – 28 พ.ย 2564 ศุกร์ - อาทิตย์ 13,990 -
03 – 05 ธ.ค 2564 ศุกร์ - อาทิตย์ 16,990 -
04 – 06 ธ.ค 2564 เสาร์ - จันทร์ 16,990 -
05 – 07 ธ.ค 2564 อาทิตย์ - อังคาร 16,990 -
09 – 11 ธ.ค 2564 พฤหัส - เสาร์ 16,990 -
10 – 12 ธ.ค 2564 ศุกร์ - อาทิตย์ 16,990 -
17 – 19 ธ.ค 2564 ศุกร์ - อาทิตย์ 13,990 -
24 – 26 ธ.ค 2564 ศุกร์ - อาทิตย์ 16,990 -
30 ธ.ค 2564 – 01 ม.ค 2565 พฤหัส - เสาร์ 18,990 -
31 ธ.ค 2564 – 02 ม.ค 2565 ศุกร์ - อาทิตย์ 18,990 -
01 – 03 ม.ค 2565 เสาร์ - จันทร์ 18,990 -
07 – 09 ม.ค 2565 ศุกร์ - อาทิตย์ 13,990 -
14 – 16 ม.ค 2565 ศุกร์ - อาทิตย์ 13,990 -
21 – 23 ม.ค 2565 ศุกร์ - อาทิตย์ 13,990 -
28 – 30 ม.ค 2565 ศุกร์ - อาทิตย์ 13,990
04 – 06 ก.พ 2565 ศุกร์ - อาทิตย์ 13,990
11 – 13 ก.พ 2565 ศุกร์ - อาทิตย์ 13,990
15 – 17 ก.พ 2565 อังคาร - พฤหัส 16,990
18 – 20 ก.พ 2565 ศุกร์ - อาทิตย์ 13,990
25 – 27 ก.พ 2565 ศุกร์ - อาทิตย์ 13,990
04 – 06 มี.ค 2565 ศุกร์ - อาทิตย์ 13,990
11 – 13 มี.ค 2565 ศุกร์ - อาทิตย์ 13,990
18 – 20 มี.ค 2565 ศุกร์ - อาทิตย์ 13,990
25 – 27 มี.ค 2565 ศุกร์ - อาทิตย์ 13,990

ทัวร์ในประเทศ กระบี่ อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมในประเทศ ราคาใกล้เคียงกัน