ทัวร์ ในประเทศ


เชียงใหม่ เวียงแหง เชียงดาว เที่ยวภาคเหนือ เชียงดาว ถ้ำเชียงดาว วัดเชียงดาว เมืองคอง ดอยค้ำฟ้า บ้านเลาวู เวียงแหง เปียงหลวง ตลาดเช้าเปียงหลวง เวียงแหง สะพานไม้ห้วยหญ้าไทร วัดกอมู อนุสรณ์สมเด็จพระนเรศวร วัดเวียงแหง พระธาตุนายาง น้ำตกแม่หาด เก่อเจ่อแท่ วัดพระธาตุแสนไห เปียงหลวง
=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
รหัสโปรแกรม : 21928
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์ในประเทศ เชียงใหม่ เวียงแหง เชียงดาว by Thai Lion Air 3 วัน 2 คืน
เชียงใหม่ เวียงแหง เชียงดาว BY SL

3 วัน 2 คืน

เที่ยวภาคเหนือ เชียงดาว ถ้ำเชียงดาว วัดเชียงดาว เมืองคอง ดอยค้ำฟ้า บ้านเลาวู เวียงแหง เปียงหลวง ตลาดเช้าเปียงหลวง เวียงแหง สะพานไม้ห้วยหญ้าไทร วัดกอมู อนุสรณ์สมเด็จพระนเรศวร วัดเวียงแหง พระธาตุนายาง น้ำตกแม่หาด เก่อเจ่อแท่ วัดพระธาตุแสนไห เปียงหลวง

Day 1 :
04.30 น.         พร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสายภายในประเทศ  ขาออก ประตู6 เคาน์เตอร์สายการบิน ไทยไลอ้อนแอร์ ต้อนรับท่านโดยเจ้าหน้าที่ส่งทัวร์ ควรอำนวยความสะดวกเรื่องสัมภาระ (สัมภาระโหลดได้ 10 กิโลกรัม  ถือขึ้นเครื่องได้ 7 กิโลกรัม)
06.15 น.         โดยสายการบิน ไทยไลอ้อนแอร์ เที่ยวบิน SL506 เหินฟ้าสู่ สนามบินเชียงใหม่
07.30 น.         เดินทางถึง สนามบินเชียงใหม่  ไกด์(Driver Guide)รอรับท่านขึ้นรถตู้ปรับอากาศ ขนาด8-9ที่นั่ง แล้วออกเดินทางสู่ อ.เชียงดาว(ระยะทาง 72 กม. ใช้เวลาในการเดินทาง 1.30 ชั่วโมง) ความงามของดอยหลวงเชียงดาว ที่สูงเป็นอันดับ 3 ของประเทศ อันยิ่งใหญ่ เมื่อเราก้าวเข้าสู่เมืองแห่งนี้สิ่งหนึ่งที่เราจะสัมผัสได้คือ  การใช้ชีวิตของผู้คนที่เรียบง่าย ความสมบูรณ์ของป่าไม้ และความเขียวชอุ่มของทุ่งนาเขียวขจี เป็นบรรยากาศที่เรียกได้ว่าสงบสบาย
นำท่านชม ถ้ำเชียงดาว ภายในความงามจากการเสกสรรปั้นแต่งของธรรมชาติ ชวนให้ตื่นตาตื่นใจกับปรากฏการณ์ของหินงอกหินย้อย ที่ก่อให้ เกิด รูปร่างต่างๆ เสน่ห์อย่างหนึ่งของที่นี่อยู่ตรงที่มีน้ำใส่ไหลเย็นจากในถ้ำไหลออกมาที่บริเวณหน้าถ้ำเป็นสระน้ำมีปลาว่ายวน ตรงหน้าถ้ำเป็นที่ตั้งของ วัดถ้ำเชียงดาว
นำท่านเดินทางสู่ เมืองคอง(ระยะทาง 44 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทาง 1.30 ชั่วโมง) เมืองคอง  ชุมชนเล็กๆ ในอ้อมกอดแห่งขุนเขา ตั้งอยู่ในเขตอำเภอเชียงดาว ซึ่งอยู่ด้านหลังของดอยหลวงเชียงดาว เส้นทางเดียวกับบ้านนาเลาใหม่ ซึ่งเป็นที่ตั้งของบ้านระเบียงดาว แต่จะขึ้นลงเขา ต่อไปอีกประมาณ 24 กม.  หากมาเที่ยวแถวบ้านนาเลาใหม่สามารถไปเที่ยวเมืองคองต่อได้ เมื่อก้าวเข้าสู่เมืองคองความรู้สึกแรก คือ เป็นชุมชนที่ยังคงมีความเป็นพื้นบ้าน  อากาศบริสุทธิ์ และเงียบสงบมาก ชาวบ้านที่นี่ค่อนข้างให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาป่าไม้ ส่งผลทำให้ เมืองคอง อุดมไปด้วย ปลา ผักป่า และสมุนไพรนานาชนิด ภายในชุมชนสามารถพึ่งตัวเองได้จากทรัพยากรที่มีอยู่ มีลำน้ำสายเล็ก ๆ ชื่อว่า แม่น้ำคอง  ไหลผ่านทั่วหมู่บ้าน  หากมาเที่ยวในช่วงฤดูทำนาก็จะได้พบกับความเขียวขจีของนาข้าวตลอดสองข้างถนน
11.00 น.             รับประทานอาหารกลางวันอิสระ ที่ เมืองคอง ให้ท่านได้เลือกชิมอาหารพื้นเมือง หรือ คาเฟ่ต่างๆมากมาย
12.00 น.            ออกเดินทางสู่ ดอยค้ำฟ้า(ระยะทาง 96 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทาง 3 ชั่วโมง บนถนนดอยลอยฟ้า) อยู่ในความดูแลของหน่วยจัดการต้นน้ำแม่งาย มีความสูงจากระดับน้ำทะเล 1,834 เมตร  ดอยค้ำฟ้ามีป่าต้นน้ำที่สมบูรณ์ มีลำธารน้ำตก มีวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม ไฮไลท์สำคัญคือการชมทะเลหมอกคลอเคลียตามไหล่เขา สลับซับซ้อนหนึ่งในนั่นคือยอดดอยหลวงเชียงดาวสวยงามดุจภาพวาดที่อยู่เบื้องหน้า  นอกจากนี้หากเดินทางมาเที่ยวในช่วง กลางเดือนมกราคมจะได้พบกับดอกนางพญาเสือโคร่งผลิบาน            
เดินทางสู่ อ.หมู่บ้านเลาวู ประตูสู่เวียงแหง(ระยะทาง 15 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทาง 30 นาที) เขตแดน อ.เชียงดาว กับ อ.เวียงแหง ชม บ้านต้นไม้ ร้านกาแฟที่วิวสวยงาม บรรยากาศของที่นี่ดีมากๆ บริเวณยังมีชาวพื้นเมืองขายผลไม้ ต่างๆ มากมาย
    เดินทางสู่ บ้านเปียงหลวง(ระยะทาง 38 กิโลเมตร ใช้เวลา 1 ชั่วโมง)  ที่อยู่อาศัยคนจีนยูนนานและชาวไทยใหญ่  ชายแดนบ้านหลักแหล่งตั้งประชิดเมืองต๋น รัฐฉาน สหภาพเมียนมา
19.00 น.         รับประทานอาหารค่ำ(1) ลิ้มรสสุกี้ยูนนานและขาหมูยูนนาน
พัก (1)             ชมวิวรีสอร์ท หรือเทียบเท่า พักห้องละ 2-3 ท่าน

Day 2 :
06.00 น.         นำท่านชม ตลาดเช้าเปียงหลวง ชิมอาหารยูนนานผสมไทยใหญ่ เช่น ก๋วยเตี๋ยวเต้าหู้อ่อน เต้าหู้ทอด สุกี้ยูนนาน หรือจะเดินชมบ้านเรือนบรรยากาศแบบจีน และไม่พลาดชมโรงเรียนภาษาจีนกวงหัว
08.00 น.         รับประทานอาหารเช้า(2)ที่ ห้องอาหารของรีสอร์ท
                      ออกเดินทางสู่ เวียงแหง(ระยะทาง 14 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทาง 30 นาที)
นำท่านชม สะพานไม้ห้วยหญ้าไทร สะพานแขวนทอดข้ามลำน้ำแตง ที่สวยงามแห่งหนึ่ง
นำท่านชม พระธาตุเวียงแหง(วัดกอมู) เป็นวัดเก่าแก่ ที่มีการค้นพบ พระมาลา ที่เชื่อกันว่าเป็นของสมเด็จพระนเรศวรฯ เมื่อครั้งยกทัพไปพม่า ก่อนที่ท่านจะทรงพระประชวรแล้วสิ้นพระชนม์ที่ อ.เวียงแหงในปัจจุบัน
                      นำท่านชม ข่วงอนุสรณ์สถานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ที่ประดิษฐานพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราชขนาดหนึ่งเท่าครึ่งของพระองค์จริง ประทับนั่ง พระหัตถ์ขวาทรงพระสุวรรณพิงคารหลั่งน้ำทักษิโณทกประกาศอิสรภาพ พระหัตถ์ซ้ายทรงพระแสงดาบ.. ที่พระองค์ได้ทรงเสียสละในการกอบกู้เอกราชให้เราเป็นไทยมาจนถึงทุกวันนี้..จนกระทั่งเดินทางถึง อ.เวียงแหง เมืองลับแล ดินแดนแห่งขุนเขาติดชายแดนพม่า
นำท่านชม วัดเวียงแหง เป็นวัดที่เก่าแก่ของชุมชนเมืองแห่งก่อสร้างขึ้น และเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์และสำคัญเป็นที่เคารพนับถือของชาวอำเภอเวียงแหงคือ พระเจ้าแสนแซ่หรือพระเจ้าออกเหงื่อ อายุกว่า 500 ปีมีสาเหตุที่เรียกว่าพระเจ้าออกเหงื่อเพราะเมื่อใดที่มีเหตุเภทภัยร้ายแรงเกิดขึ้นกับบ้านเมืองก็จะมีเหงื่อซึมออกมาเป็นการบอกลางร้าย
                      นำท่านชม พระธาตุนายาง.. แต่เดิมเรียกว่า กองมูนางคำอ๋วย สันนิฐานว่า คนยางเป็นคนสร้างคำว่า 'ยาง' เป็นภาษาท้องถิ่นที่ใช้เรียกชาวกะเหรี่ยงแต่บางทีก็เรียกพระธาตุองค์นี้ว่า พระธาตุดอยนายาง
12.00 น.         รับประทานอาหารกลางวัน(3)ที่ คนเมืองแหง ลิ้มรสอาหารพื้นเมือง
บ่าย                นำท่านชม น้ำตกแม่หาด อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง มี 4 ชั้น ความสูงประมาณ 40-50 เมตร เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงาม และเดินทางสะดวก
                      นำท่านชม เก่อเจ่อแท่ แกรนด์แคนย่อนเวียงแหง ในภาษาปากากะญอ เเปลว่า ภูเขาขาด เป็นสถานที่ที่ธรรมชาติสร้างสรรค์ขึ้นมาได้อย่างสวยงาม แกรนด์แคนยอนแห่งนี้อยู่ที่บ้านนามน อยู่ทางกลางขุนเขาและต้นไม้ ค่อนข้างมีความสูง สวยงามมาก ๆ
นำท่านชม วัดพระธาตุแสนไห เป็นศิลปะแบบไทยใหญ่ มีฐาน 8 เหลี่ยม วัดโดยรอบ 48 เมตร ความสูงจากพื้นถึงยอดฉัตร 21 เมตร พระบรมธาตุแสนไหเป็นศูนย์รวมจิตใจคนในอำเภอเวียงแหง และ เป็น พระบรมธาตุคู่บ้านคู่เมืองของอำเภอเวียงแหง หากใครมาเที่ยวที่อำเภอเวียงแหงแล้วไม่ได้ไปสักการะพระบรมธาตุก็ถือว่ายังไม่ได้มาถึงอำเภอเวียงแหง จนได้เวลาเดินทางกลับที่พัก
19.00 น         รับประทานอาหารค่ำ(4) ลิ้มรสสุกี้หยินหยาง
พัก  (2)          ชมวิวรีสอร์ท หรือเทียบเท่า พักห้องละ 2-3 ท่าน

Day 3 : 
05.00 น.         นำท่านขึ้นรถท้องถิ่น สู่ จุดชมวิวทะเลหมอกซีหลงซาน หรืออีกชื่อหนึ่งเรียกว่า 'หุบเขามังกรตะวันตก' ตั้งอยู่ใน ตำบลเปียงหลวง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นจุดชมพระอาทิตย์ขึ้นและทะเลหมอกที่สวยงานอีกที่หนึ่งของอำเภอเวียงแหง เมื่อมองจากยอดดอย ซี หลง ซัง
08.00 น.         รับประทานอาหารเช้า(5)ที่ ห้องอาหารของโรงแรม
ชม โครงการเกษตรหลวงแปกแซม อันเนื่องมาจากพระราชดำริบ้านแปกแซม ณ บ้านเปียงหลวง เบื้องหน้า เหมือนภาพวาดที่เหมือนมีใครมาปั้นแต่งไว้ เป็นภาพทิวทัศน์ที่แปลกตาของสวนดอกไม้และต้นพญาเสือโคร่ง
สามารถมายืนอยู่ในระดับความสูงที่ใกล้ทะเลหมอก และยังมีศาลเจ้าจีนไว้สำหรับสักการะขอพร?
ชม ฐานทัพกองพล 93 ของกองทัพจีนคณะชาติ ที่บ้านเปียงหลวง สถานที่ที่มีเรื่องราวมากมายเกินขึ้นที่นี่ โครงสร้างทำด้วยดิน มีลักษณะเป็นรูปตัวแอลในภาษาอังกฤษ ด้านหลังจะมีต้นไทรขนาดใหญ่ค่อยแผ่กิ่งก้านสาขาให้ร่มเงาอยู่ด้วย..หมู่บ้านเปียงหลวง
ชม วัดเปียงหลวง วัดเก่าคู่บ้านคู่เมืองของบ้านเปียงหลวง มีความสวยงาม และมีอุโบสถหลังใหม่
                      ชม  วัดฟ้าเวียงอินทร์(วัด2แผ่นดิน)  มีเจดีย์ที่เป็นพุทธสถานสำคัญ นั้นก็คือ มารชินเจดีย์ มีความหมายว่า 'เจดีย์ชนะมาร' สันนิฐานว่าสร้างขึ้นบนพื้นที่เจดีย์เก่าในรัชสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ปัจจุบันเป็นทั้งสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ สักการะ สุสานเจ้ากองเจิง สร้างขี้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ให้ พล.อ. กอนเจิง ชนะศึก ประธานกองทัพสหปฏิวัติฉาน ชมจุดถ่ายรูปป้ายชายแดนบ้านหลักแต่ง
12.00 น.         รับประทานอาหารกลางวัน(6) ลิ้มรสราเมงเส้นสดเปียงหลวง
บ่าย                เดินทางสู่ เชียงใหม่(ระยะทาง 162 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทาง 4 ชั่วโมง) ระหว่างทางชมวิวทิวทัศน์หรือพักผ่อน จนถึงเชียงใหม่ ให้ท่านซื้อของฝากกลับบ้านที่ วนัสนันท์ (ร้านของฝากชื่อดัง) เดินทางสู่ สนามบิน
21.30 น.         โดยสายการบิน ไทยไลอ้อนแอร์ เที่ยวบิน SL519 เหินฟ้าสู่ สนามบินดอนเมือง
22.45 น.         เดินทางถึง สนามบิน ดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ...................


ส่ง Email ให้เพื่อน

ระบบกดจองผ่าน web

** คลิกเลือกพีเรียดแล้วกดปุ่ม "จอง" ทางเราจะติดต่อกลับทันที
Dec 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jan 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Feb 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Mar 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Apr 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
May 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jun 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jul 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Aug 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Sep 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Oct 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Nov 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 
 = วันที่ออกเดินทาง
ช่วงวันเดินทาง วัน ราคา จอง
23 – 25 ต.ค 2564 เสาร์ - จันทร์ 7,999 -

ทัวร์ในประเทศ เชียงใหม่ อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมในประเทศ ราคาใกล้เคียงกัน