แพ็คเกจทัวร์ ฟิลิปปินส์


ทัวร์สุขภาพ เกาะกวม ทัวร์ดีๆ ไปกับพี่ไหม เกาะกวม ฟิลิปปินส์
รหัสแพ็คเกจ : 21875
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสแพ็คเกจ..ทุกครั้งที่สอบถาม

แพ็คเกจทัวร์ฟิลิปปินส์ ทัวร์สุขภาพ เกาะกวม 4 วัน 3 คืน
ทัวร์วัคซีนดีๆ ไปกับพี่ไหม เกาะกวม ฟิลิปปินส์

4 วัน 3 คืน

ทัวร์ดีๆ ไปกับพี่ไหม เกาะกวม ฟิลิปปินส์

เมื่อนานมาแล้วที่แห่งนี้คือ เกาะกวมในฝัน ชวนกันไป ”ฮันนีมูน”
แต่ตอนน.ี้..เกาะกวมในฝัน ชวนกันไป ”รับวัคซีน”

เกาะกวม (Guam Island) มีชื่ออย่างเป็นทางการว่า ดินแดนกวมของสหรฐัอเมริกา เพราะวา่ เกาะกวม เป็ นดินแดนที่ยังไม่ได้ปกครองตนเองของสหรัฐอเมริกา เป็นเกาะหนึ่งบนมหาสมุทรแปซฟิ ิก ใหญที่สุด และอยู่ทางใต้สุดของหมู่เกาะมาเรียนา

ด้วยธรรมชาติและท้องทะเลอันงดงาม ที่นี่จึงเป็ นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่ นยกให้ เกาะกวม เป็ น “แดนสวรรค์” เลยทีเดียว

รายละเอียดราคา
2 ท่าน  112,500 บาท / ท่าน
4 ท่าน  73,999 บาท / ท่าน
พักเดี่ยว 10,000 บาท


ส่ง Email ให้เพื่อน

ทัวร์ฟิลิปปินส์ ทัวร์สุขภาพ อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมฟิลิปปินส์ ราคาใกล้เคียงกัน