แพ็คเกจทัวร์ ในประเทศ


Packageพัทยา ชลบุรี โรงแรมระดับ4ดาว ตกหมึก เที่ยวทะเลภาคกลาง จังหวัดชลบุรี เมืองพัทยา แบบ New Normal เดินทางด้วยเรือส่วนตัว สะอาด ปลอดภัย ไร้กังวล
รหัสแพ็คเกจ : 21842
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสแพ็คเกจ..ทุกครั้งที่สอบถาม

แพ็คเกจทัวร์ในประเทศ Packageพัทยา ชลบุรี โรงแรมระดับ4ดาว ตกหมึก 2 วัน 1 คืน
ล่องเรือตกหมึก คึกทั้งคืน

2 วัน 1 คืน

เที่ยวทะเลภาคกลาง จังหวัดชลบุรี เมืองพัทยา แบบ New Normal เดินทางด้วยเรือส่วนตัว สะอาด ปลอดภัย ไร้กังวล

วันแรก           พัทยา (ท่าเรือแหลมบาลีฮาย) – เกาะไผ่ และหมู่เกาะใกล้เคียง

12.00 น.        บริการอาหารกลางวัน ณ สวนอาหารเรือนไทย
จากนั้น          ให้ท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พักเพื่อเช็คอินและเก็บสัมภาระ

**แนะนำให้ท่านจัดสรรเวลาเพื่อเตรียมเสบียงขึ้นเรือ ไม่ว่าจะเป็นอาหาร ของทานเล่น
และเครื่องดื่มที่ท่านชื่นชอบ หากต้องการของสด เช่น กุ้ง หอย ปู ปลา

17.30 น.        รอรับท่านที่ท่าเรือแหลมบาลีฮาย บริเวณจุดคัดกรอง สังเกตป้ายต้อนรับ “พัทยาฮาเฮ” (โปรดแสดง Voucher แก่พนักงานต้อนรับ)
18.00 น.        ออกเดินทางด้วยเรือใหญ่มาตรฐานอุปกรณ์ครบครันที่ทีมเรือได้เตรียมไว้ให้
23.00 น.        สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับสู่ท่าเรือแหลมบาลีฮาย พัทยา จากนั้นให้ทุกท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พัก แล้วพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สอง         พิพิธภัณฑ์สามมิติ – ท่องเที่ยวตามอัธยาศัย

เช้า               บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (เปิดให้บริการ 07.00 - 10.00)
จากนั้น           ให้ท่านได้อิสระพักผ่อนอิสระตามอัธยาศัย
12.00 น.        เช็คเอ้าท์ ให้ท่านได้เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ (การเช็คเอ้าท์เกินกำหนดเวลา อาจทำให้ท่านมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)
บ่าย ให้ทุกท่านได้เก็บภาพแห่งความสนุกสนานและเร้าใจที่ “พิพิธภัณฑ์สามมิติ” Art In Paradise นอกจากนี้ท่านยังสามารถถ่ายเป็นคลิปวิดีโอแบบ 4 มิติได้อย่างสนุกสนาน      อีกด้วย

 

 


ส่ง Email ให้เพื่อน

ทัวร์ในประเทศ Packageพัทยา อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมในประเทศ ราคาใกล้เคียงกัน