แพ็คเกจทัวร์ ในประเทศ


ชลบุรี พัทยา เกาะไผ่ ดำน้ำดูปะการัง พักหรู4ดาว เที่ยวทะเลภาคกลาง จังหวัดชลบุรี เมืองพัทยา แบบ New Normal เดินทางด้วย Speed Boat ส่วนตัว สะอาด ปลอดภัย ไร้กังวล
รหัสแพ็คเกจ : 21841
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสแพ็คเกจ..ทุกครั้งที่สอบถาม

แพ็คเกจทัวร์ในประเทศ ชลบุรี พัทยา เกาะไผ่ ดำน้ำดูปะการัง พักหรู4ดาว 2 วัน 1 คืน
ดำน้ำเกาะไผ่ Nice & Easy

2 วัน 1 คืน

เที่ยวทะเลภาคกลาง จังหวัดชลบุรี เมืองพัทยา แบบ New Normal เดินทางด้วย Speed Boat ส่วนตัว สะอาด ปลอดภัย ไร้กังวล

วันแรก           พัทยา (ท่าเรือแหลมบาลีฮาย) – เกาะไผ่ และหมู่เกาะใกล้เคียง

09.30 น.     รอรับท่านที่ท่าเรือแหลมบาลีฮาย บริเวณจุดคัดกรอง สังเกตป้ายต้อนรับ “พัทยาฮาเฮ” (โปรดแสดง Voucher แก่พนักงานต้อนรับ)
10.00 น.     ออกเดินทางด้วยเรือสปีดโบ๊ทสู่ “เกาะไผ่” และหมู่เกาะบริวาร เช่น เกาะมารวิชัย เกาะเหลือม เพื่อนำท่านสู่จุดตกปลา - ดำน้ำดูปะการังที่สวยงาม โดยบนเรือได้เตรียมอุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่างๆ ไว้บริการพร้อมเช่น คันเบ็ด, เหยื่อสด, เสื้อชูชีพ, แว่นดำน้ำ, น้ำดื่ม, น้ำอัดลม, น้ำแข็ง, ถังแช่เครื่องดื่ม, ห่วงยางแฟนซี, SUP Board พร้อมด้วยร่ม - ผ้าปู - เสื่อ - โต๊ะ ไว้ให้ท่านได้พักผ่อนบนชายหาดของเกาะไผ่ด้วย           
15.00 น.     สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางโดยเรือสปีดโบ๊ทกลับสู่ท่าเรือแหลมบาลีฮาย พัทยา จากนั้นให้ทุกท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พัก - เช็คอิน แล้วพักผ่อนตามอัธยาศัย
18.00 น.     บริการอาหารค่ำ ณ สวนอาหารเรือนไทย
จากนั้น       สมควรแก่เวลาให้ท่านได้เดินทางกลับสู่โรงแรมที่พัก อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สอง         ท่องเที่ยวตามอัธยาศัย

เช้า            บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (เปิดให้บริการ 07.00 - 10.00)
จากนั้น      ให้ท่านได้อิสระพักผ่อนอิสระตามอัธยาศัย
12.00 น.    เช็คเอ้าท์ ให้ท่านได้เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ (การเช็คเอ้าท์เกินกำหนดเวลาอาจทำให้ท่านมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)


ส่ง Email ให้เพื่อน

ทัวร์ในประเทศ ชลบุรี อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมในประเทศ ราคาใกล้เคียงกัน