ทัวร์ ในประเทศ


ภูเก็ต พังงา หมู่เกาะสิมิลัน ภูเก็ต ล่องอ่าวพังงา เขาพิงกัน เขาตะปู
จุดชมวิวเสม็ดนางชี หมู่เกาะสิมิลัน ดำน้ำชมปะการัง
แหลมพรหมเทพ วัดฉลอง
=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
รหัสโปรแกรม : 21828
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์ในประเทศ ภูเก็ต พังงา หมู่เกาะสิมิลัน by VietJet Air 3 วัน 2 คืน
WTHKT-VZ001 : ปังปุริเย่อันดามัน ภูเก็ต-หมู่เกาะสิมิลัน-พังงา

3 วัน 2 คืน

ภูเก็ต ล่องอ่าวพังงา เขาพิงกัน เขาตะปู จุดชมวิวเสม็ดนางชี หมู่เกาะสิมิลัน ดำน้ำชมปะการัง แหลมพรหมเทพ วัดฉลอง

Day 1 :
05.30 น.     คณะเดินทางพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิอาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการเวียตเจ็ทแอร์ ประตู 3 Viet Jet Air
07.00 น.     นำท่านเดินทาง จังหวัดภูเก็ต โดยเครื่องบิน Viet Jet Air เที่ยวบินที่ VZ 314
08.30 น.     เดินทางถึง ท่าอากาศยานภูเก็ต ให้ท่านรับสัมภาระจากสายพานรับกระเป๋า แล้วนำท่านขึ้นรถปรับอากาศ
09.30 น.     จากนั้น ไกด์ท้องถื่น รอรับลูกค้าที่สนามบินภูเก็ต
                 
นำท่านชม ตัวเมืองภูเก็ต ชมย่านเมืองเก่าที่สวยงามของภูเก็ต ตึก“ชิโน-โปตุกีส” อาคารที่เป็นรูปแบบสถาปัตยกรรมผสมผสานระหว่าง จีนและโปรตุเกส ที่ลงตัวสวยงาม ที่มีอยู่ให้เห็นในตัวเมือง ไม่ว่าจะเป็นอาคารพาณิชย์ หรือบ้านเป็นหลัง ชมความงดงามของสถาปัตกรรมล้ำค่าของเมืองภูเก็ต เหล่าตึกเก่าที่มีประวัติความเป็นมายาวนาน กลิ่นอายของวัฒนธรรมที่ยังมีชีวิตของ 'ย่านเมืองเก่า' ตึกเก่าภูเก็ตเหล่านี้ได้รับอิทธิพลจากสถาปัตยกรรมแบบจีนผสมผสานกับตะวันตกหรือที่เรียกว่าสถาปัตยกรรมแบบ 'ชิโน - โปรตุกีส' ชมทิวทัศน์ตัวเมืองภูเก็ตจากเขารัง ชมทิวทัศน์ของเมืองภูเก็ตจากยอดเขารัง เพลินตาเพลิดใจกับความงดงามของตัวเมืองภูเก็ต ผ่านหาดราไวย์จุดชมวิวสามอ่าวแบบ “พระจันทร์เสี้ยว” จุดชมวิวสามอ่าวเป็นจุดชมทิวทัศน์ยอดนิยม นักท่องเที่ยวนิยมมาแวะพักชมทิวทัศน์ที่นี การชมท้องทะเลจากมุมสูงหรือ bird’s eye view ให้อารมณ์และบรรยากาศที่ต่างกับการยืนชมวิวหน้าหาด
กลางวัน       บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่1)
                   นำท่านเดินทางสู่ ท่องเที่ยวในภูเก็ต นำท่านเดินทางสู่ วัดไชยธาราราม (วัดฉลอง)ให้ท่านได้สักการะ หลวงพ่อแช่ม พระเกจิอาจารย์ชื่อดังของชาวภูเก็ต และเป็นที่นับถือของนักท่องเที่ยวต่างๆ รวมทั้งชาวต่างชาติ ชมกุฏิจาลอง ของหลวงพ่อแช่ม กราบนมัสการรูปปั้นเหมือนหุ่นขี้ผึ้ง และสักการะพระบรมสารีริกธาตุ ใน พระมหาเจดีย์พระจอมไทย
                    จากนั้นนำท่านท่องเที่ยวเก็บบรรยากาศ เกาะภูเก็ต เช็คอินที่ร้าน Tree Monkey restaurant ร้านกาแฟและอาหาร สุดฮิต ร้านชิลๆ ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับธรรมชาติอันร่มรื่นพร้อมทานเครื่องดื่มและเค้กขนมสุดแสนอร่อย( ค่าเครื่องดื่ม และ อาหารไม่รวมในราคาทัวร์ )
                    จากนั้นนำท่านชม แหลมพรหมเทพจุดชมวิวที่อยู่ใต้สุดของเกาะภูเก็ต ชมทิวทัศน์ยามเย็นของแหลมพรหมเทพ ที่ยื่นออกไปในทะเลอันดามัน เชิญท่านเก็บภาพเป็นที่ระลึก และชมประภาคารกาญจนาภิเษกที่ อยู่ใกล้เคียง
ค่ำ                บริการอาหารค่ำ (มื่อที่2) ที่ร้านอาหาร หลังอาหารนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก
ที่พัก             นำท่านเข้าสู่ที่พัก DoubleTree by Hilton Phuket Banthai Resort  หรือเทียบเท่า

Day 2 :
06.00 น.       บริการอาหารเช้า(มื้อที่3) ที่ห้องอาหารของโรงแรม
07.00 น.       นำท่านเดินทางสู่ ท่าเรือ
08.00 น.       ถึงท่าเรือ ทำการเช็คอินและรับอุปกรณ์ดำน้ำ มีบริการเครื่องดื่ม ชา กาแฟ อาหารว่าง พร้อมฟังบรรยายรายละเอียดโปรแกรมจากมัคคุเทศก์
09.30 น.       ออกเดินทางจากท่าเรือ มุ่งหน้าสู่ หมู่เกาะสิมิลัน  โดยเรือเร็ว (Speed Boat)
10.30 น.       ดำน้ำจุดแรกชมความสวยงามใต้ท้องทะเล ดูฝูงปลาและปะการังหลากสีสันที่ เกาะ 6 หรือ เกาะ 7
กลางวัน        รับประทานอาหารกลางวัน Set Box (มื้อที่4)
13.30 น.       หลังรับประทานอาหาร ออกเดินทางจากเกาะ 4 ไปดำน้ำตื้นที่ เกาะบางู (เกาะ9) ที่ คริสต์มาสพอยท์ (Christmas Point) จุดไฮไลท์ของนักดำน้ำตื้นที่มีส่วนใหญ่จะเจอเต่าตนุว่ายน้ำเล่นบริเวณนี้  มีปะการังที่น่าดูชมและความหลากหลายของเหล่าปลาสีสันสวยงาม
                    เดินทางสู่ เกาะสิมิลัน(เกาะ8) ให้ท่านได้ชมบรรยากาศแบบพาโนรามาวิวจากหินเรือใบสัญลักษณ์อันโดดเด่นแห่งทะเลสิมิลัน มองลงมาเห็นน้ำทะเลสีฟ้าใส สามารถมองเห็นทั้งอ่าวโดนัลดักเบย์(Donald Duck Bay) ให้ท่านได้อิสระเล่นน้ำหรือพักผ่อนตามอัธยาศัยบนชาดหาดอันสวยงาม
17.00 น.       เดินทางถึงท่าเรือ โดยสวัสดิภาพ
ค่ำ                
อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย
ที่พัก             นำท่านเข้าสู่ที่พัก DoubleTree by Hilton Phuket Banthai Resort หรือเทียบเท่า

Day 3 :
เช้า               บริการอาหารเช้า (มื้อที่5) ที่ห้องอาหารของโรงแรม
08.00 น.       ออกเดินทางสู่ ท่าเรือ
09.00 น.       นำท่านลงเรือท่องเที่ยว ล่องอ่าวพังงาและผ่านชม เกาะนมสาว (เกาะอกนางเมรี) ที่เป็นที่มาของนิทานพื้นบ้าน พระรถ เมรี
                    นำท่านเดินทางถึง เกาะพนัก ชมบรรยากาศ ทิวทัศน์ และสนุกกับการพายแคนูเข้าชมภายในถ้ำ สนุกกับการพายแคนู ชมหินงอกหินย้อย จากนั้นนำท่านเดินทางไปยังเกาะปันหยีให้ท่านได้เดินเที่ยวบนหมู่บ้านเกาะปันหยี เดินชมโรงเรียน สนามฟุตบอลลอยน้ำแห่งเดียวในเมืองไทย เลือกซื้อสินค้าอาหารทะเลตากแห้งเป็นของฝาก
กลางวัน         บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่6)
                     นำท่านเดินทางต่อไปยัง เกาะห้องดื่มด่ำกับความงดงามของหมู่เกาะห้อง
                     นำท่านเดินทางต่อไปยัง เขาพิงกัน ชมความมหัศจรรย์ของเขาพิงกันและ เขาตะปู(เกาะเจมส์บอนด์) ที่อยู่ไม่ไกลกันนัก
                     เดินทางกลับสู่ท่าเรือ นำท่านเดินทางต่อไปยัง จุดชมวิวเสม็ดนางชีซึ่งแหล่งท่องเที่ยวอันซีนในจังหวัดพังงา เป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุดแห่งหนึ่ง สามารถมองเห็นทัศนียภาพอันสวยงามของอ่าวพังงา
                     จากนั้นนำท่านแวะถ่ายรูปที่ สะพานสารสินเดิมซึ่งเป็นจุดชมวิวท้องทะเลอันดามัน ที่เชื่อมจังหวัดพังงาและภูเก็ต อิสระให้ท่านถ่ายรูปตามอัธยาศัย
20.30 น.        เดินทางถึง ท่าอากาศยานภูเก็ตเช็คอินสัมภาระ และรับบัตรขึ้นเครื่อง และเดินเข้าสู่ประตูทางออกขึ้นเครื่อง
22.00 น.        นำท่านเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยเครื่องบิน Viet Jet Air เที่ยวบินที่ VZ 313
23.30 น.        เดินทางกลับถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ พร้อมกับภาพความประทับใจ


ส่ง Email ให้เพื่อน

ระบบกดจองผ่าน web

** คลิกเลือกพีเรียดแล้วกดปุ่ม "จอง" ทางเราจะติดต่อกลับทันที
Oct 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Nov 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Dec 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jan 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Feb 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Mar 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Apr 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
May 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jun 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jul 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Aug 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Sep 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 
 = วันที่ออกเดินทาง
ช่วงวันเดินทาง วัน ราคา จอง
23 – 25 ต.ค 2564 เสาร์ - จันทร์ 11,990 FULL

ทัวร์ในประเทศ ภูเก็ต อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมในประเทศ ราคาใกล้เคียงกัน