โรงแรม


กรุงเทพมหานคร ที่พักASQ รวมที่พักสำหรับผู้เดินทางมาจากต่างประเทศ ตามนโยบายภาครัฐ
รหัสแพ็คเกจ : 21813
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสแพ็คเกจ..ทุกครั้งที่สอบถาม

โรงแรมในประเทศ รวมที่พักสำหรับผู้เดินทางมาจากต่างประเทศ (Alternative State Quarantine) กรุงเทพมหานคร ที่พักASQ

16 วัน 15 คืน

รวมที่พักสำหรับผู้เดินทางมาจากต่างประเทศ ตามนโยบายภาครัฐ

- รวมที่พัก State Quarantine ห้องพักกักตัวสำหรับผู้ที่เดินทางจากต่างประเทศ 14 วัน ราคาเริ่มต้นท่านละ 24,000 บาท
- สามารถเลือกที่พักได้ตามความต้องการของท่าน มีทั้ง
 * พักเดี่ยว
 * พักคู่
 * พักเป็นครอบครัว

 


ส่ง Email ให้เพื่อน

โรงแรมในประเทศ กรุงเทพมหานคร อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมในประเทศ ราคาใกล้เคียงกัน