โรงแรม

 

สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสแพ็คเกจ..ทุกครั้งที่สอบถาม

โรงแรมในประเทศ รวมที่พักสำหรับผู้เดินทางมาจากต่างประเทศ (Alternative State Quarantine) ASQ TestAndGo Covid19

2 วัน 1 คืน

รวมที่พักสำหรับผู้เดินทางมาจากต่างประเทศ ตามนโยบายภาครัฐ - ตรวจ RT-PCR
- รวมที่พัก State Quarantine ห้องพักกักตัวสำหรับผู้ที่เดินทางจากต่างประเทศ - สามารถเลือกที่พักได้ตามความต้องการของท่าน มีทั้ง
 * พักเดี่ยว
 * พักคู่
 * พักเป็นครอบครัว

 


โรงแรมในประเทศ ASQ อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมในประเทศ ราคาใกล้เคียงกัน