ทัวร์ ในประเทศ


น่าน สะปัน ปัว บ่อเกลือ เที่ยวภาคเหนือ พระธาตุเขาน้อย วัดภูมินทร์ กาดข่วงเมืองน่าน เดอะวิว@กิ่วเมือง บ่อเกลือ วัดภูเก็ต วัดก๋ง กาแฟไทลื้อลำดวนผ้าทอ พระธาตุแช่แห้ง
รหัสโปรแกรม : 21810
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์ในประเทศ น่าน สะปัน ปัว บ่อเกลือ by Nok Air 3 วัน 2 คืน
NNFD01 : น่านนะ... น่าน สะปัน ปัว บ่อเกลือ BY DD

3 วัน 2 คืน

เที่ยวภาคเหนือ พระธาตุเขาน้อย วัดภูมินทร์ กาดข่วงเมืองน่าน เดอะวิว@กิ่วเมือง บ่อเกลือ วัดภูเก็ต วัดก๋ง กาแฟไทลื้อลำดวนผ้าทอ พระธาตุแช่แห้ง

Day 1 :
เคาน์เตอร์สายการบิน Nok Air เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ
07.40. เดินทางสู่ ท่าอากาศยานน่านนคร สายการบิน AIR ASIA เที่ยวบินที่ FD3554 // หรือเวลา 08.30น.โดยสายการบิน Nok  Air เที่ยวบินที่ DD172
08.55./09.45น. ถึงท่าอากาศยานน่านนคร ไกด์จะรอต้อนรับท่านอยู่ด้านนอก นำท่านขึ้นรถตู้ปรับอากาศท่องเที่ยวÜเมืองน่าน วัดพระธาตุเขาน้อย องค์พระธาตุตั้งอยู่บนยอดดอย เขาน้อยเที่ยง  บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 1)Üถ่ายรูป อุโมงค์ลีลาวดี Ü วัดภูมินทร์ ภาพกระซิบรักบันลือโลกÜวัดศรีพันต้น โบสถ์สีทองอร่ามเก่าแก่ Ü วัดมิ่งเมือง วัดสีขาวเมืองน่าน สักการะศาลหลักเมืองน่าน
เย็น   กาดข่วงเมืองน่าน หรือถนนคนเดินน่าน (มีทุกวัน ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์)           
         บริการอาหารเย็น (มื้อที่ 2)
ที่พักแรม : โรงแรมน้ำทองน่านหรือระดับเทียบเท่ากัน

Day 2 :
เช้า    บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 3)ออกจากเมืองน่าน ผ่านบนเส้นทาง อ.เมืองน่าน-สันติสุข-บ่อเกลือ Üแวะเดอะวิว@กิ่วม่วง ร้านกาแฟวิวดี Üถ่ายรูป เช็คอิน จุดชมวิวโค้งหมายเลข3 Üอ.บ่อเกลือ
เที่ยง     บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 4)Üบ่อเกลือโบราณ อัศจรรย์ เกลือภูเขา หนึ่งเดียวในโลกสะปัน จุดชมวิว ชมบรรยากาศ สูดอากาศบริสุทธิ์ Üแวะชมวิว ถ่ายรูปสวยงาม จุดชุมวิวภูคา 1715
อำเภอปัว แวะ ร้านกาแฟไทลื้อและลำดวนผ้าทอ บรรยากาศสไตล์ไทลื้อพื้นบ้าน Ü วัดภูเก็ต จุดชมวิวทุ่งนาอำเภอปัว
เย็น      บริการอาหารเย็น (มื้อที่ 5)
ที่พักแรม : โรงแรมชมพูภูคารีสอร์ท/อูปแก้วรีสอร์ท หรือระดับเทียบเท่ากันกรณีที่พักปัวเต็มบริษัทจำนำท่านพักอำเภอใกล้เคียงแทน

Day 3:
เช้า    บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 6)
วัดศรีมงคล (วัดก๋ง) ไหว้พระ ชมวิวทุ่งนา Üออกเดินทางสู่ ตัวเมืองน่าน
แวะ Swensen’s @กาดน่าน ร้านไอศกรีมตกแต่งแบบสถาปัตยกรรมไทลื้อ
เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 7)
วัดพระธาตุแช่แห้ง พระธาตุคู่บ้านคู่เมืองของชาวน่าน
เดินทางสู่ ท่าอากาศยานน่านนคร เพื่อเดินทางกลับ
16.15น.   ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสายการบิน AIR ASIA เที่ยวบินที่ FD3557
 สายการบิน AIR ASIA หรือเวลา 19.10น.โดยสายการบิน Nok Air เที่ยวบินที่ DD179
17.25น./20.25น. ถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

 

 

 

 

 

 


ส่ง Email ให้เพื่อน

ระบบกดจองผ่าน web

** คลิกเลือกพีเรียดแล้วกดปุ่ม "จอง" ทางเราจะติดต่อกลับทันที
Aug 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Sep 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
Oct 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Nov 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Dec 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jan 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Feb 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Mar 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Apr 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
May 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jun 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jul 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 
 = วันที่ออกเดินทาง
ช่วงวันเดินทาง วัน ราคา จอง
05 – 07 มิ.ย 2564 เสาร์ - จันทร์ 7,900 -
24 – 26 ก.ค 2564 เสาร์ - จันทร์ 9,900 -
25 – 27 ก.ค 2564 อาทิตย์ - อังคาร 9,900 -
07 – 09 ส.ค 2564 เสาร์ - จันทร์ 7,900
28 – 30 ส.ค 2564 เสาร์ - จันทร์ 7,900
11 – 13 ก.ย 2564 เสาร์ - จันทร์ 7,900
25 – 27 ก.ย 2564 เสาร์ - จันทร์ 7,900

ทัวร์ในประเทศ น่าน อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมในประเทศ ราคาใกล้เคียงกัน