ทัวร์ เซอร์เบีย


รหัสโปรแกรม : 21805
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์เซอร์เบีย เซอร์เบีย vaccine วัคซีน 29 วัน 26 คืน
เที่ยวก่อนใคร สบายใจจาก COVID เซอร์เบีย

29 วัน 26 คืน

เที่ยวก่อนใคร สบายใจจาก COVID เซอร์เบีย #Corona2019 #Vaccine #Covid2019 #วัคซีนโควิด2019 #วัคซีน

Day 1 :
ตรวจ PCR ณ โรงแรม ตามวันและเวลากำหนด

Day 2 :
ออกเดินทางด้วยสายการบินทีตกลงร่วมกัน ท่าน
จองตั๋วเอง บริษัทมีเจ้าหน้าที่บริการ ณ เคาน์เตอร์เชคอิน

Day 3 :
Welcome to Belgrade เดินทางถึงสนามบิน Ni-kola Tesla Airport
กรุงเบลเกรด ประเทศเซอร์เบีย หรือชื่อทางการว่า 'สาธารณรัฐเซอร์เบีย'
ตั้งอยู่ทางตอนกลางค่อนไปทางตะวันออกเฉียงใต้ของทวีปยุโรป
เรารอรับท่าน ณ สนามบิน และพาเชคอินที่พัก พักผ่อน ออกกำลังกายเบาๆ
ดื่มน้ำเยอะๆ นอนให้เพียงพอ รับวิตามินดี แดดตอนเช้า
มีบริการอาหารกลางวัน และ อาหารเย็น (อาหารไทย Box Set ส่งถึงห้อง)
พักที่โรงแรม FALKENSTEINER HOTEL BELGRADE หรือเทียบเท่า 4 ดาว

Day 4 :
พักผ่อน ณ โรงแรมที่พัก ออกกำลังกายเบาๆ ดื่มน้ำเยอะๆ นอนให้เพียงพอ
รับวิตามินดี แดดตอนเช้า
มีบริการอาหารกลางวัน และ อาหารเย็น (อาหารไทย Box Set ส่งถึงห้อง)

Day 5 :
นำท่านเดินทางพาชม จุดฉีดวัคซีน (หากท่านใดที่ประสงค์ที่จะฉีดวัคซีน ต้องแจ้งล่วงหน้าเท่านั้น เพื่อทำการลงทะเบียนจองคิวให้ก่อนการเดินทาง )
*หมายเหตุสำคัญ* ไม่สามารถการันตี 100% ว่าจะได้รับการฉีดวัคซีนทุกท่าน เนื่องจากอาจมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายของแต่ละรัฐได้ตลอดเวลา และนำส่ง ณ โรงแรมที่พัก
มีบริการอาหารกลางวัน และ อาหารเย็น (อาหารไทย Box Set ส่งถึงห้อง)
พักที่โรงแรม FALKENSTEINER HOTEL BELGRADE หรือเทียบเท่า 4 ดาว

Day 6 :
พักผ่อน ณ โรงแรมที่พัก ออกกำลังกายเบาๆ ดื่มน้ำเยอะๆ นอนให้เพียงพอรับวิตามินดี แดดตอนเช้า
มีบริการอาหารกลางวัน และ อาหารเย็น (อาหารไทย Box Set ส่งถึงห้อง)

Day 7 :
พาเที่ยวกรุง Belgrade ชมอุทยานกลาง Kalemeg -dan และป้อมปราการเบล
เกรด The Belgrade Fortress ที่ตั้งอยู่ในบริเวณเดียวกัน เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ ถือเป็นสัญลักษณ์ของกรุงเบลเกรดป้อมปราการเบลเกรดตั้งอยู่บนเนินเขาสีขาว ถูกทำลายและสร้างขึ้นมาใหม่กว่า16 ศตวรรษ ปัจจุบันเป็นสัญลักษณ์ของเมืองหลวง สามารถชมวิวพาโนราม่าของแม่น้ำซาว่า และแม่น้ำดานูบพาท่านเดินเที่ยวช้อปปิ้งที่ถนน knez mihailova ถนนสายช้อปปิ้งในใจกลางเมืองที่ตั้งอยู่บริเวณใกล้เคียง และชม Republic Square ที่ตั้งอยู่บริเวณเดียวกันจากนั้นอิสระให้เดินเล่น และรับประทานอาหารเย็นอิสระ ตอนเย็น พบกัน ณจุดนัดหมาย และนำส่ง ณ โรงแรมที่พัก มีบริการอาหารกลางวัน
พักที่โรงแรม FALKENSTEINER HOTEL BELGRADE หรือเทียบเท่า 4 ดาว

Day 8 : 
พาเที่ยวกรุงเบลเกรด Grand Tour วันที่สอง วันนี้พาท่านชมวิหารเซนต์ซาว่าที่สำคัญมากของประเทศเซอร์บีย ถือเป็นโบสถ์ออร์โรดอกซ์ที่ใหญ่ที่สุด ถูกสร้างให้เป็นเกียรติกับนักบุญซาว่า ผู้ก่อตั้งเซอร์เบียออร์โรดอกซ์จากนั้นไปที่โบสถ์เซนต์มาร์ค St. Marks Church โบสถ์เซอร์เบียออร์โรดอกซ์ตั้งอยู่ในอุทยาน Tas-majdan สร้างขึ้นในสไตล์ Serbo - Byzantine ซึ่งสร้างเสร็จในปี 1940
พาท่านไปที่ Nikola Tesla Museum พิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์เพื่อแสดงชีวิตและผลงานของ Nikola Tesla บุคคลสำคัญด้านวิทยาศาสตร์ของประเทศเซอร์เบียพาท่านล่องเรือชมความงามของแม่น้ำดานูบและแม่น้ำซาว่าพร้อมชมวิวอันงดงามของกรุงเบลเกรด ประมาณ 1.30 ชม. มีบริการอาหารกลางวัน และ อาหารเย็น
พักที่โรงแรม FALKENSTEINER HOTEL BELGRADE หรือเทียบเท่า 4 ดาว

Day 9 :
เช้า เข้าชมพิพิธภัณฑ์แห่งชาติเซอร์เบีย The National Museum เป็นพิพิธภัณฑ์ที่ใหญ่ที่สุดและเก่าแก่ที่สุดที่นักท่องเที่ยวห้ามพลาดเยี่ยมชม House of Flowersพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ยูโกสลาเวีย ซึ่งถือเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีผู้เยี่ยมชมมากที่สุดในเซอร์เบีย เพราะเป็นสัญลักษณ์สำคัญของเวลาและอุดมการณ์ซึ่งปกครองในภูมิภาคนี้มาเกือบ 50 ปี ในอดีตเป็นสถานที่พักผ่อนหรือบ้านพักของอดีตประธานาธิบดียูโกสลาเวีย Josip Broz Tito
บ่าย เข้าชมพิพิธภัณฑ์แห่งชาติเซอร์เบีย The National Museum เป็นพิพิธภัณฑ์ที่ใหญ่ที่สุดและเก่าแก่ที่สุดที่นักท่องเที่ยวห้ามพลาดเยี่ยมชม House of Flowersพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ยูโกสลาเวีย ซึ่งถือเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีผู้เยี่ยมชมมากที่สุดในเซอร์เบีย เพราะเป็นสัญลักษณ์สำคัญของเวลาและอุดมการณ์ซึ่งปกครองในภูมิภาคนี้มาเกือบ 50 ปี ในอดีตเป็นสถานที่พักผ่อนหรือบ้านพักของอดีตประธานาธิบดียูโกสลาเวีย Josip Broz Titoชอปปิ้งอิสระ และอาหารเย็นอิสระ ตอนเย็น มีรถรับ ณ จุดนัดหมาย พาส่ง ณโรงแรมที่พัก มีบริการอาหารกลางวัน
พักที่โรงแรมFALKENSTEINER HOTEL BELGRADE หรือเทียบเท่า 4 ดาว

Day 10 :
เดินทางเพียง 13 กม. พาเที่ยวเมืองซีมุน Zeทานn ซึ่งเป็นเมืองเล็กๆ ที่เป็นส่วนหนึ่งของกรุงเบลเกรดนับตั้งแต่ปี 1934 เมืองนี้เคยเป็นเมืองชายแดนระหว่างจักรวรรดิ์ออตโตมันและออสเตรียชมเมืองที่ต็มไปด้วยเสน่ห์ของยุโรปกลางอันเก่าแก่ ชมตลาดกลางใจกลางเมืองจากนั้นเดินไปที่แม่น้ำดาบูบชมวิวแม่น้ำที่สวยงาม เป็นสถานที่พักผ่อนของคนท้องถิ่นจากนั้นเดินต่อไปที่ The Millenium Tower เพื่อขึ้นหอคอยไปดูวิวเมืองซีมุนอันงดงาม แล้วเดินไปที่โบสถ์เซนต์นิโคลัส โบสถ์คริสต์นิการออร์โรดอกซ์ที่เก่าแก่ที่สุดของเมืองซีมุน กลับมานอนค้างคืนที่เมืองหลวง ณ กรุงเบลเกรดมีบริการอาหารกลางวัน และ อาหารเย็น
พักที่โรงแรม FALKENSTEINER HOTEL BELGRADE หรือเทียบเท่า 4 ดาว

Day 11 :
เดินทางประมาณ 80 กม. ไป เมือง Vojvodina (BojBOAMHa) เป็นภูมิภาค
ที่สวยที่สุดของประเทศเซอร์เบีย เป็นดินแดนแห่งสถาปัตยกรรมคลาสสิกและเมืองที่เงียบสงบเต็มไปด้วยเสน่ห์ชมวิวภูเขา Fruร้ka Gora ที่ถูกเรียกว่าอัญมณีแห่งเซอร์เบียด้วยภูมิทัศน์ธรรมชาติที่สวยงามและชนบทอันงดงามชมโบสถ์ Kruร้ edol โบสถ์ในศตวรรษที่สิบหก ถือเป็นโบสถ์ที่สวยงามที่สุดของFruska Goraเดินทาง 12 กม. ไปที่เมือง Sremski Karlovci ศูนย์กลางทางจิตวิญญาณและวัฒนธรรมของ Serbs ในช่วงรัชสมัยอสเตรีย - ฮังการี ค้างคืนเมือง Vojvodina มีบริการอาหารกลางวัน และ อาหารเย็น

Day 12 :
เดินทาง 12 กม. ไปทีเมือง Sremski Karlovci ศูนย์กลางทางจิตวิญญาณและ
วัฒนธรรมของ Serbs ในช่วงรัชสมัยออสเตรีย - ฮังการี ค้างคืนเมือง Vojvodina
มีบริการอาหารกลางวัน และ อาหารเย็น
พักที่โรงแรม Hotel Fruske Terme หรือเทียบเท่า 4 ดาว

Day 13 :
วันนี้ เดินทางระยะทาง 30 กม. ไปเมือง Novi Sad เมืองใหญ่อันดับ 2 ของเซอร์เบีย และเป็นเมืองท่องเที่ยวอันดับ 2 ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำดานูบทางตอนเหนือของประเทศ เป็นเมืองที่อุดมไปด้วยวัฒนธรรมเซอร์เบีย จึงได้รับสมญานามว่าเป็น 'เซอร์เบียเอเธนส์' และ Novi Sadยังเป็นเมืองแห่งศิลปะวิทยาศาสตร์และความบันเทิงเดินเล่นไปตามถนน Zmaj Jovina และ Stari Grad ใจกลางเมืองเก่า,โบสถ์คาทอลิค The Name of Mary, เยี่ยมชมป้อมปราการ Petro-varadin ซึ่งเป็นป้อมปราการที่เก่าแก่ที่สุดของแม่น้ำดานูบที่สร้างขึ้นในสมัยของพระนางมาเรียเทเรซ่า ค้างคืนเมือง Novi Sad
มีบริการอาหารกลางวัน และ อาหารเย็น
พักที่โรงแรม
Hotel Sole Mio หรือเทียบเท่า 4 ดาว

Day 14 :
เช้า พาท่านชมสวน Dunavski (Danube) แวะชม Novi Sad's sandy beach
เย็น พาเข้าพักผ่อน ค้างคืนเมือง Novi Sad มีบริการอาหารกลางวัน และ อาหารเย็น

Day 15 :
พักผ่อนที่โรงแรม ไม่มีโปรแกรม ค้างคืนเมือง Novi Sad
มีบริการอาหารกลางวัน และ อาหารเย็น ( อาหารท้องถิ่นแบบกล่องส่งถึงห้อง)
พักที่โรงแรม Hotel Sole Mio หรือเทียบเท่า 4 ดาว

 Day 16 :
ช่วงเช้าเดินทาง 350 กม. ไปที่เมือง Nis เมืองใหญ่อันดับ 3 ในเซอร์เบียและเป็นเมืองท่องเที่ยว ถือเป็นหนึ่งในเมืองที่เก่าแก่ที่สุดในบอลข่านและยุโรป เป็นสถานที่ประสูติของจักรพรรดิโรมันที่มีพระนามว่า คอนสแตนตินมหาราชโดยชาวบัลแกเรีย ฮังการี และเติร์กผลัดกันเข้ายึดครองหลายครั้งเป็นเวลานาน 300 ปี จนตกเป็นของเซอร์เบียในปี ค.ศ. 1878พาท่านเยี่ยมชม Nis Fortress ป้อมปราการเมือง Nis ที่ตั้งอยู่ในใจกลางเมืองได้รับการประกาศให้เป็นนุสารีย์ทางวัฒนธรรมที่มีความสำคัญ ถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่มีความสำคัญ จากนั้นเดินเที่ยวชมเมืองต่อไปที่บริเวณถนน Obrenoviceva ย่านโบฮีเมียเก่าที่เรียกว่า Ka-zandzijskosokaceพาท่านเช็คอินเข้าที่พัก นอนค้างคืนที่เมือง Nis
มีบริการอาหารกลางวัน และ อาหารเย็นพักที่โรงแรมAmbasador Hotel หรือ Best Western Hotel My Placeหรือเทียบเท่า 4 ดาว

Day 17 :
เดินทาง 125 กม. พาขึ้นเคเบิ้ลชมบรรยากาศภูเขา Kopaonik เป็นภูเขาที่ตั้งอยู่ในโคโซโวและเซอร์เบีย เป็นภูเขาที่ใหญ่ที่สุดในเซอร์เบีย ท่านจะได้เห็นวิวธรรมชาติของภูเขา ซึ่งถือเป็นเทือกเขาที่ใหญ่ที่สุดในเซอร์เบีย ที่มีความสูง2,017 เมตร และเป็นเป็นอุทยานแห่งชาติในปี 1981ครอบคลุมพื้นที่ 121.06ตร.กม. ที่นี่ท่านอิสระท่องเที่ยวมีกิจกรรมเอ้าท์ดอร์ มีให้เช่ารถเคเบิ้ลคาร์ขับเที่ยว และสามารถขึ้นเคเบิ้ลชมวิวเลือกลงไปตามจุดต่างๆ แล้วแต่เลือก(เป็นเคเบิ้ลอีกจุดหนึ่ง) จนจุดสุดท้ายจะเห็นมุมสูง ของภูเขาที่สวยงามพาท่านรับประทานอาหารเย็น แล้วเช็คอินเข้าที่พัก นอนค้างคืนที่บริเวณKopaonikมีบริการอาหารกลางวัน และ อาหารเย็นฃ
พักที่โรงแรมGorski Hotel & Spa หรือเทียบเท่า 4 ดาว

Day 18 :
พักผ่อนที่โรงแรม ไม่มีทัวร์มีบริการอาหารกลางวัน และ อาหารเย็น (อาหารท้องถิ่นแบบกล่องส่งถึงห้อง)
พักที่โรงแรม Gorski Hotel & Spa หรือเทียบเท่า 4 ดาว

Day 19 :
หลังอาหารเช้า ออกเดินทางไปทางเหนือ 200 กม. ไปยังเมือง Oplenac ในจังหวัด Topola เมืองเล็ก ๆ ในใจกลางเซอร์เบีย เป็นเมืองที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์และมีชื่อเสียงด้านการผลิตไวน์ และเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับราชวงศ์Karadordevicพาท่านชมโบสถ์เซนต์จอร์จ (Holy Martyr George, Topola, Serbia) ที่สวยงามวิจิตรบรรจง ซึ่งเป็นสุสาน Karadordevic เพราะมีห้องใต้ดินที่ประกอบด้วยพระธาตุของสมาชิกของราชวงศ์ Karadordevicจากนั้นเยี่ยมชมที่ประทับฤดูร้อนของกษัตริย์ Peter Karadordevic ที่ตั้งอยู่ตรงข้ามกับโบสถ์ ซึ่งถูกสร้างขึ้นในปี 1912 และรับประทานอาหารเที่ยงที่เมืองนี้หลังจากนั้นขับรกระยะทาง 70 กม. ไปที่ภูเขา Avala เพื่อชมวิวเมืองเบลเกลดอันงดงามบนภูเขา Avala ที่ตั้งอยู่ในมุมตะวันออกเฉียงใต้ของกรุงเบลเกรดพาท่านขึ้นไปดูวิวสูงที่หอคอยซึ่งจะเห็นวิวเมืองเบลเกรดจากนั้นขับรถระยะทาง 20 กม. ไปที่กรุงเบลเกรด พาท่านรับประทานอาหาร
เย็น แล้วเช็คอินเข้าที่พัก นอนค้างคืนที่กรุงเบลเกรดมีบริการอาหารกลางวัน และ อาหารเย็น
พักที่โรงแรม FALKENSTEINER HOTEL BELGRADE หรือเทียบเท่า 4 ดาว

Day 20 :
ช่วงเช้า ออกเดินทางไปนอกเมืองกรุงเบลเกรดประมาณ 50 กม. เพื่อช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมที่ เอ้าท์เล็n Fash-ion Park Outlet Center Indija ตอนบ่ายเดินทางเปิดใหม่ที่หรูสุดของเบลเกรด อาหารเย็นอิสระ นัดหมายพบกันและส่งท่าน ณ โรงแรม ค้างคืนเมือง เบลเกรด มีบริการอาหารกลางวัน
พักที่โรงแรม FALKENSTEINER HOTEL BELGRADE หรือเทียบเท่า 4 ดาว

Day 21 :
พักผ่อน ณ โรงแรมที่พัก ออกกำลังกายเบาๆ ดื่มน้ำยอะๆ นอนให้เพียงพอรับวิตามินดี แดดตอนเช้า มีบริการอาหารกลางวัน และ อาหารเย็น (อาหารไทย Box Set ส่งถึงห้อง)

Day 22 :
พักผ่อน ณ โรงแรมที่พัก ออกกำลังกายเบาๆ ดื่มน้ำยอะๆ นอนให้เพียงพอรับวิตามินดีแดดตอนเช้า
มีบริการอาหารกลางวัน และ อาหารเย็น (อาหารไทย Box Set ส่งถึงห้อง)

Day 23 :
พักผ่อน ณ โรงแรมที่พัก ออกกำลังกายเบาๆ ดื่มน้ำเยอะๆ นอนให้เพียงพอรับวิตามินดี แดดตอนเช้า
มีบริการอาหารกลางวัน และ อาหารเย็น (อาหารไทย Box Set ส่งถึงห้อง)

Day 24 :
พักผ่อน ณ โรงแรมที่พัก ออกกำลังกายเบาๆ ดื่มน้ำยอะๆ นอนให้เพียงพอ
รับวิตามินดี แดดตอนเช้ามีบริการอาหารกลางวัน และ อาหารเย็น (อาหารไทย Box Set ส่งถึงห้อง)
พักที่โรงแรม FALKENSTEINER HOTEL BELGRADE หรือเทียบเท่า 4 ดาว

Day 25 :
พักผ่อน ณ โรงแรมที่พัก ออกกำลังกายเบาๆ ดื่มน้ำเยอะๆ นอนให้เพียงพอรับวิตามินดี แดดตอนเช้า
มีบริการอาหารกลางวัน และ อาหารเย็น (อาหารไทย Box Set ส่งถึงห้อง)

Day 26 :
นำท่านเดินทางพาชม จุดฉีดวัคซีน (หากท่านใดที่ประสงค์ที่จะฉีดวัคซีน ต้องแจ้งล่วงหน้าเท่านั้น เพื่อทำการลงทะเบียนจองคิวให้ก่อนการเดินทาง )
*หมายเหตุสำคัญ* ไม่สามารถการันตี 100% ว่าจะได้รับการฉีดวัคซีนทุกท่าน เนื่องจากอาจมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายของแต่ละรัฐได้ตลอดเวลา
และนำส่ง ณ โรงแรม
ที่พัก มีบริการอาหารกลางวัน และ อาหารเย็น (อาหารไทย Box Set ส่งถึงห้อง)

Day 27 :
พักผ่อน ณ โรงแรมที่พัก ออกกำลังกายเบาๆ ดื่มน้ำเยอะๆ นอนให้เพียงพอรับวิตามินดี แดดตอนเช้า
มีบริการอาหารกลางวัน และ อาหารเย็น (อาหารไทย Box Set ส่งถึงห้อง)

Day 28 :
พาตรวจ PCR และรับเอกสารรับรอง และนำส่ง ณ โรงแรมที่พักมีบริการอาหารกลางวัน และ อาหารเย็น (อาหารไทย Box Set ส่งถึงห้อง)
พักที่โรงแรม FALKENSTEINER HOTEL BELGRADE หรือเทียบเท่า 4 ดาว

Day 29 :
นำส่งท่าน ณ สนามบิน Nikola Tesla Airport กรุงเบลเกรด ประเทศเซอร์เบีย

Day 30 :
เดินทางกลับประเทศไทย ตามเที่ยวบินกำหนด เมื่อถึงประเทศไทย เดินทางเข้าASQ กักตัวเอง ตามโรงแรมที่ท่านเลือกซื้อไว้

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ส่ง Email ให้เพื่อน

ระบบกดจองผ่าน web

** คลิกเลือกพีเรียดแล้วกดปุ่ม "จอง" ทางเราจะติดต่อกลับทันที
May 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jun 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jul 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Aug 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Sep 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Oct 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Nov 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Dec 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jan 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Feb 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Mar 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Apr 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 
 = วันที่ออกเดินทาง
ช่วงวันเดินทาง วัน ราคา จอง
12 พ.ค – 09 มิ.ย 2564 พุธ - พุธ 200,000 -

ทัวร์เซอร์เบีย เซอร์เบีย อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมเซอร์เบีย ราคาใกล้เคียงกัน