แพ็คเกจทัวร์ ในประเทศ


พัทยา ชลบุรี ดำน้ำแสมสาร โรงแรมระดับ5ดาว เที่ยวทะเลภาคกลาง จังหวัดชลบุรี ดำน้ำดูประการังเกาะแสมสาร ฟรีถ่ายรูปใต้น้ำ พร้อมดินเนอร์อาหารเย็น ณ สวนอาหารเรือนไทยพัทยา ที่พักโรงแรมระดับ 5 ดาว ติดหาดพัทยาเดินเพียง 5 นาที
รหัสแพ็คเกจ : 21771
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสแพ็คเกจ..ทุกครั้งที่สอบถาม

แพ็คเกจทัวร์ในประเทศ พัทยา ชลบุรี ดำน้ำแสมสาร โรงแรมระดับ5ดาว 2 วัน 1 คืน
พัทยา - เกาะแสมสาร VIP

2 วัน 1 คืน

เที่ยวทะเลภาคกลาง จังหวัดชลบุรี ดำน้ำดูประการังเกาะแสมสาร ฟรีถ่ายรูปใต้น้ำ พร้อมดินเนอร์อาหารเย็น ณ สวนอาหารเรือนไทยพัทยา ที่พักโรงแรมระดับ 5 ดาว ติดหาดพัทยาเดินเพียง 5 นาที

วันที่ 1 : ท่าเรือสะพานปลาสินรุ่งฟ้า – ดำน้ำดูปะการัง (แสมสาร) - พัทยา

10.30 น.    พร้อมกันที่ท่าเรือสะพานปลาสินรุ่งฟ้า โปรดสังเกตป้ายต้อนรับ “พัทยาฮาเฮ” (โปรด                   แสดง Voucher แก่พนักงานต้อนรับ) ท่านผู้ใช้บริการสามารถนำรถส่วนตัวมาจอดที่                   ท่าเรือได้ (ค่าบริการคันละ 100 บาท พร้อมใช้บริการห้องอาบน้ำฟรี)

11.00 น.    นำท่านออกเดินทางจากท่าเรือ โดยเรือ Speed Boat (กรณีที่ท่านไม่สามารถมาลง                   เรือได้ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี) พาท่านแวะที่ “เกาะแสมสาร” และจุด                       ดำน้ำต่างๆ ให้ทุกท่านสนุกกับกิจกรรมทางน้ำ “บริการถ่ายภาพใต้น้ำ ฟรี ! ให้กับทุก                   ท่านพร้อมอุปกรณ์หน้ากากดำน้ำ, เสื้อชูชีพ และบริการน้ำดื่ม”

โปรดเตียมอาหารและเครื่องดื่มส่วนตัวได้ตามอัธยาศัย
เพื่อเป็นสเบียงส่วนตัวของท่าน “บนเรือ”

14.00 น.    สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางกลับสู่ท่าเรือ ให้ท่านได้อาบน้ำชำระร่างกายและ                       เปลี่ยนเสื้อผ้า

จากนั้น     อิสระให้ท่านแวะซื้อของฝากจากทะเล และมุ่งหน้าสู่พัทยา จ.ชลบุรี เพื่อให้ท่าน                        เช็คอินเข้าสู่ที่พัก “โรงแรมเอวัน สตาร์ (A-One Star)”

19.00 น.    บริการอาหารค่ำ “เซตชาบูหมู หรือเซตอาหารไทย” ณ “ร้านอาหารเรือนไทย”                           (โปรดแสดง Voucher แก่พนักงานต้อนรับ) อิสระให้ท่านรับประทานอาหาร 

วันที่ 2 : อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย

เช้า        รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นอิสระให้ท่านพักผ่อน                           ตามอัธยาศัย

11.00 น.   Check Out ออกจากโรงแรม เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ


ส่ง Email ให้เพื่อน

ทัวร์ในประเทศ พัทยา อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมในประเทศ ราคาใกล้เคียงกัน