โรงแรม


เชียงใหม่ แม่แตง บินพารามอเตอร์ เที่ยวภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ เปิดประสบการณ์ใหม่ครั้งหนึ่งในชีวิต บินพารามอเตอร์ชมวิว อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ กับนักบินมืออาชีพตัวต่อตัว มีความปลอดภัยแน่นอน
รหัสแพ็คเกจ : 21742
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสแพ็คเกจ..ทุกครั้งที่สอบถาม

โรงแรมในประเทศ บินพารามอเตอร์ชมเมือง (Fun Fly Paramotor @ Phusanfah Resort) เชียงใหม่ แม่แตง บินพารามอเตอร์

2 วัน 1 คืน

เที่ยวภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ เปิดประสบการณ์ใหม่ครั้งหนึ่งในชีวิต บินพารามอเตอร์ชมวิว อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ กับนักบินมืออาชีพตัวต่อตัว มีความปลอดภัยแน่นอน

- ระยะเวลาการจองและใช้บริการ : 01 เมษายน 2564 - 31 มีนาคม 2565

        - อัตราค่าบริการดังกล่าวเป็นอัตราต่อ 1 ท่านเท่านั้น

        - สำหรับ Pack : Fun Fly II แบ่งเป็น 2 กรณี

                1.) หากผู้ใช้บริการมาใช้บริการ 1 ท่าน : จะต้องชำระค่าแพ็คเกจบินพารามอเตอร์ + ค่าห้องพักเพิ่ม 1,500 บาท (เนื่องจากห้องพักจะเป็นห้องสำหรับเข้าพัก 2 ท่าน)

                2.) หากผู้ใช้บริการมาใช้บริการ 2 ท่าน แต่เลือกบินพารามอเตอร์เพียง 1 ท่าน : สำหรับท่านที่ 2 จะต้องชำระค่าที่พัก 1,500 บาท

        - ก่อนการชำระเงิน กรุณาสอบถามรอบการบินก่อนเท่านั้น

        - เมื่อทำการสำรองวันที่จะใช้บริการพารามอเตอร์แล้ว จะไม่สามารถเลื่อนวันหรือยกเลิกการใช้บริการได้อีก เนื่องจากจะต้องทำการล็อคคิวนักบิน

 

        - เมื่อทำการชำระเงินแล้ว ทางบริษัทจะถือว่าท่านยอมรับข้อตกลงแล้ว ไม่สามารถเรียกร้องใดๆ ได้

        - การยกเลิกการใช้บริการ

                1.) การยกเลิกจะต้องถูกแจ้งยกเลิกโดยนักบินเท่านั้น (ในกรณีที่สภาพอากาศไม่เหมาะสม) จึงจะสามารถ Refund เงินคืนบางส่วนสำหรับการบินพารามอเตอร์

                2.) หากท่านผู้ใช้บริการยกเลิกการบินพารามอเตอร์ด้วยตนเอง จะไม่สามารถ Refund คืนได้ไม่ว่ากรณีใดๆ

        - ราคานี้เป็นโปรโมชั่นพิเศษ ไม่สามารถขอคืนเงิน หรือยกเลิกได้ทุกกรณี

        - ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆ และทางรีสอร์ทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดย ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


ส่ง Email ให้เพื่อน

โรงแรมในประเทศ เชียงใหม่ อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมในประเทศ ราคาใกล้เคียงกัน