แพ็คเกจทัวร์ ในประเทศ


Packageพัทยา ชลบุรี ล่องเรือยอร์ช เที่ยวทะเลภาคตะวันออก ชลบุรี พัทยา พักหรูระดับ 4 ดาว ล่องเรือยอชท์ชมวิวสุดฟิน
รหัสแพ็คเกจ : 21686
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสแพ็คเกจ..ทุกครั้งที่สอบถาม

แพ็คเกจทัวร์ในประเทศ Packageพัทยา ชลบุรี ล่องเรือยอร์ช 2 วัน 1 คืน
ล่องเรือยอชท์ มันส์ยอดมาก

2 วัน 1 คืน

เที่ยวทะเลภาคตะวันออก ชลบุรี พัทยา พักหรูระดับ 4 ดาว ล่องเรือยอชท์ชมวิวสุดฟิน

Day 1 

09:00 น.        พร้อมกันที่ท่าเรือ OCEAN MARINA สังเกตป้ายต้อนรับ “พัทยาฮาเฮ” (โปรดแสดง Voucher แก่พนักงานต้อนรับ)
09:30 น.        นำท่านล่องเรือยอชท์ออกเดินทางสู่แหล่งดำน้ำดูปะการังที่เหมาะสมตามฤดูกาลและสภาพอากาศ (กรณีที่ท่านไม่สามารถมาลงเรือได้ตามเวลา ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี) ให้ทุกท่านได้สนุกสนานกับกิจกรรมดำน้ำดูปะการัง (Snorkering) เก็บภาพถ่ายมุมสวยๆ บนเรือยอชท์ได้ตามอัธยาศัย พร้อมรับบริการน้ำดื่ม, น้ำแข็ง และผลไม้ต้อนรับฟรี ทั้งนี้ท่านสามารถเตรียมอาหารและเครื่องดื่มส่วนตัวของท่านขึ้นมารับประทานบนเรือได้ตามอัธยาศัย
13:30 น.        สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับสู่ท่าเรือ Ocean Marina จากนั้นให้ท่านได้เดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พักเพื่อเช็คอิน 
 โรงแรม M Pattaya HOTEL
โรงแรม A-One New Wing  

Day 2
เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้น           ให้ท่านได้อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
12:00 น.        เช็คเอ้าท์ ให้ท่านได้เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ (การเช็คเอ้าท์เกินกำหนดเวลา อาจทำให้ท่านมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)

 

 


ส่ง Email ให้เพื่อน

ทัวร์ในประเทศ Packageพัทยา อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมในประเทศ ราคาใกล้เคียงกัน