แพ็คเกจทัวร์ ในประเทศ


Packageพัทยา ชลบุรี พัทยา เกาะล้าน หาดแสม พักหรู4ดาว เที่ยวภาคตะวันออก จังหวัดชลบุรี เมืองพัทยา แบบ New Normal เดินทางด้วย Speed Boat ส่วนตัว สะอาด ปลอดภัย ไร้กังวล
รหัสแพ็คเกจ : 21598
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสแพ็คเกจ..ทุกครั้งที่สอบถาม

แพ็คเกจทัวร์ในประเทศ Packageพัทยา ชลบุรี พัทยา เกาะล้าน หาดแสม พักหรู4ดาว 2 วัน 1 คืน
เที่ยวเกาะล้าน เล่นน้ำหาดแสม

2 วัน 1 คืน

เที่ยวภาคตะวันออก จังหวัดชลบุรี เมืองพัทยา แบบ New Normal เดินทางด้วย Speed Boat ส่วนตัว สะอาด ปลอดภัย ไร้กังวล

Day 1 :
09.30 น.  รอรับท่านที่ท่าเรือแหลมบาลีฮาย บริเวณจุดคัดกรอง สังเกตป้ายต้อนรับ “พัทยาฮาเฮ” (โปรดแสดง Voucher แก่พนักงานต้อนรับ)
10.00 น.   ออกเดินทางด้วยเรือสปีดโบ๊ทสู่เกาะล้าน (กรณีที่ท่านไม่สามารถมาลงเรือได้ตามเวลา ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี) ถึงเกาะล้าน (หาดแสม) เรือจอดทอดสมอบริเวณหน้าหาดแสม ให้ทุกท่านได้สนุกสนานกับการเล่นน้ำที่ชายหาด
12.00 น.    บริการอาหารกลางวันแบบเซ็ตโต๊ะ ที่ร้านอนันต์ซีฟู้ด (หรือเทียบเท่า) หลังอาหารให้ท่านได้พักผ่อนที่ชายหาดอิสระตามอัธยาศัย หรือจะเลือกใช้บริการรถสองแถวนำเที่ยวบนเกาะ ซึ่งท่านสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ร้านอาหาร
15.00 น.    สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางโดยเรือสปีดโบ้ทกลับสู่ท่าเรือแหลมบาลีฮาย พัทยา จากนั้นให้ทุกท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พัก-เช็คอิน แล้วพักผ่อนตามอัธยาศัย
18.00 น.   บริการอาหารค่ำ ณ สวนอาหารเรือนไทย ***นักท่องเที่ยวที่ซื้อ Join Tour อาหารค่ำ อิสระตามอัธยาศัย****
สมควรแก่เวลาให้ท่านได้เดินทางกลับสู่โรงแรมที่พัก อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

Day 2 :
เช้า 
            บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (เปิดให้บริการ 07.00-10.00) จาก                      นั้นให้ท่านได้อิสระพักผ่อนอิสระตามอัธยาศัย
12.00 น.    เช็คเอ้าท์ ให้ท่านได้เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ (การเช็คเอ้าท์เกินกำหนดเวลา อาจทำให้ท่านมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)

 

 


ส่ง Email ให้เพื่อน

ทัวร์ในประเทศ Packageพัทยา อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมในประเทศ ราคาใกล้เคียงกัน